Britský premiér ocenil praktizujúcich Falun Gongu za obhajobu svojej viery

(Minghui.org) Úrad britského premiéra poslal list predsedovi Britskej asociácie Falun Dafa. Bol doručený 19. apríla 2023 a je odpoveďou na pozvanie premiéra, aby sa zúčastnil na zhromaždení pri príležitosti výročia Apelu z 25. apríla, kedy desaťtisíc praktizujúcich Falun Gongu v roku 1999 pokojne apelovalo v Pekingu.

2023-4-22-uk-prime-minister-lettr_01
List z úradu britského premiéra

V liste sa uvádza: „Je úctyhodným úspechom praktizujúcich Falun Gongu, že obhajujú svoju prax takýmto spôsobom a rád by som im zablahoželal k tomu, že ich pokojný apel dosiahol 24 rokov.“

2023-4-22-uk-prime-minister-lettr_02
Premiér Rishi Sunak

Súčasným britským premiérom je Rishi Sunak, predseda Britskej konzervatívnej strany. Je prvým britským občanom ázijského pôvodu a hinduistického vierovyznania, ktorý sa stal premiérom. Keď sa 25. októbra 2022 ujal funkcie, mal 42 rokov, čím sa stal najmladším britským premiérom za posledných 200 rokov.

Pozadie: Čo je Apel z 25 apríla?

Falun Dafa (známy aj ako Falun Gong) bol prvýkrát na verejnosti vyučovaný pánom Li Chung-č’ v roku 1992, v čínskom meste Changchun. Tejto duchovnej praxi sa v súčasnosti venujú ľudia vo viac ako 100 krajinách a oblastiach sveta. Milióny priaznivcov, ktorí prijali učenie založené na princípoch Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a naučili sa päť cvičení, zaznamenali zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody.

23. a 24. apríla 1999 policajti v Tianjine, meste neďaleko Pekingu, napadli a zatkli desiatky praktizujúcich, ktorí sa zhromaždili pred redakciou časopisu, aby diskutovali o pochybeniach v nedávno uverejnenom článku, ktorý útočil na Falun Dafa. Keď sa informácia o zatýkaní rozšírila a ďalší praktizujúci sa na to pýtali úradníkov, bolo im povedané, že sa musia obrátiť na Peking.

Nasledujúci deň, 25. apríla, sa približne 10 000 praktizujúcich Falun Dafa spontánne zhromaždilo blízko Ústrednej odvolacej kancelárie v Pekingu, ako im to odporučili úradníci z Tianjinu. Zhromaždenie bolo pokojné a usporiadané. Niekoľko zástupcov Falun Dafa bolo predvolaných na stretnutie s čínskym premiérom Zhu Rongji a členmi jeho štábu. V ten večer boli obavy praktizujúcich zodpovedané, zatknutí praktizujúci v Tianjine boli prepustení a všetci odišli domov.

Jiang Zemin, bývalý vodca Čínskej komunistickej strany (ČKS), však považoval rastúcu popularitu Falun Dafa za hrozbu pre ateistickú ideológiu ČKS a 20. júla 1999 spustil prenasledovanie Falun Dafa.

Webstránka Minghui.org potvrdila smrť tisícok praktizujúcich Falun Gongu následkom prenasledovania. Skutočné číslo je však pravdepodobne omnoho vyššie. Mnohí boli za svoju vieru uväznení a mučení.

Existujú konkrétne dôkazy, že ČKS povoľuje odbery orgánov zadržaným praktizujúcim, ktorí sú takto vraždení na účely nelegálnych transplantácií orgánov.