Ľudia s radosťou prijímajú nový článok Majstra Li „Prečo existuje ľudstvo“

(Minghui.org) Pred časom som si s úžasom prečítala Majstrov nový článok „Prečo existuje ľudstvo“. Cítila som naliehavú potrebu predstaviť ľuďom Falun Gong a zvýšiť tiež povedomie o prenasledovaní. Majstrov nový článok je určený ľuďom na celom svete, takže som si pomyslela, že by som ho mala šíriť široko-ďaleko a dať ho prečítať predurčeným ľuďom. Rada by som sa s vami podelila o svoje nedávne skúsenosti so šírením nového článku.

Väčšina mojich príbuzných, priateľov, kolegov a susedov vie o Falun Gongu a vystúpili z Čínskej komunistickej strany (ČKS) a jej pridružených organizácií. Niekoľko z nich však úplne neprijalo to, čo som im povedala. Chcela som im dať prečítať nový Majstrov článok, aby ho potom mohli tiež posunúť ďalej svojim priateľom a príbuzným. Dúfala som tiež, že sa mi podarí zlepšiť pochopenie tých, ktorí Falun Gongu celkom neporozumeli.

V jedno popoludnie koncom februára som sa rozhodla navštíviť obchod patriaci pod môjho bývalého zamestnávateľa. Cesta na bicykli mi v studenom vetre trvala 40 minút. Predavači sa tešili, že ma vidia. Povedali, že som šťastná hviezda, ktorá im v ten deň priviedla veľa zákazníkov. Rozhliadla som sa a uvidela som päť alebo šesť ľudí s troma asistentkami, ktoré pomáhali klientom. Pokojne som si sadla a začala som vysielať spravodlivé myšlienky. Počkala som, kým všetci klienti neodišli.

Jedna z asistentiek sa ma spýtala, či im chcem povedať niečo dôležité, keďže som prišla v takom chladnom počasí. Povedala som: „Áno, samozrejme. Majster Li (zakladateľ Falun Gongu) uverejnil nový článok s názvom Prečo existuje ľudstvo. Je to po prvýkrát, čo Majster napísal článok ľuďom na svete. Každá veta je prísne stráženým tajomstvom. Kto si tento článok prečíta, bude skutočne požehnaný.“

Povedala, že rada číta materiály Falun Gongu a požiadala ma, aby som jej článok ukázala. Prišli aj ďalšie dve asistentky. Požiadala som ich, aby nový článok dali prečítať aj svojim priateľom a členom rodiny, pretože tým spravia dobrý skutok a budú požehnaní. Súhlasili. Jedna z nich povedala, že si prečítala aj materiály, ktoré som jej dala pred troma rokmi a požiadala ma, aby som jej pomohla vystúpiť z ČKS a jej pridružených organizácií. Povedala som: „To nie je problém. Prosím, zavolajte mi tiež, keď vaši rodinní príslušníci a priatelia budú chcieť vystúpiť z organizácií ČKS.“

Cestou domov som zašla do ďalšieho obchodu. Blížil sa čas zatvárania. Vedúcej tímu som odovzdala Majstrov nový článok aj niekoľko letákov. Požiadala som ju, aby si ich prečítala, keď príde domov, a aby si Majstrov nový článok uchovala. Súhlasila. Náhodou tam bol aj zástupca vedúceho spoločnosti. Ten už z ČKS vystúpil. Opäť som mu objasnila pravdu. Povedal, že to chápe a požiadal ma, aby som jeho synovi pomohla vystúpiť z ČKS. Povedala som mu, že jeho syn by mal súhlasiť. Požiadala som ho, aby svojmu synovi povedal o Falun Gongu. Povedal: „Žiaden problém. Môžete si tým byť istá.“

Jedného dňa som išla do obchodu kúpiť ovocie. Majiteľka obchodu už vedela o Falun Gongu. Dala som jej výtlačok Majstrovho nového článku. Povedala, že si ho pozorne prečíta, keď príde domov. Povedala: „Dve staršie panie v mojej obytnej štvrti tiež praktizujú Falun Gong. Sú to milé a dobré ženy. Rada čítam vaše materiály o Falun Gongu.“ Požiadala som ju, aby ich odovzdala aj svojej rodine a priateľom, aby tiež spoznali pravdu a boli požehnaní. Osobitne som ju požiadala, aby ich odovzdala svojmu synovi. Jej syn potom prišiel do obchodu. Povedal, že išiel okolo a prišiel sa pozrieť. Hovorila som s ním o Falun Gongu a on súhlasil, že vystúpi z organizácií pridružených k ČKS. Poďakoval mi.

Jedno februárové popoludnie som navštívila 93-ročného manažéra z mojej predchádzajúcej spoločnosti. Bol to človek so spravodlivým charakterom. On i jeho manželka už dávno vystúpili z ČKS a jej pridružených organizácií. Keď ma uvidel, zakričal: „Nech žije Falun Gong!“ Potom mi porozprával, ako sa zotavil z Covidu.

Po zrušení lockdownu mal pozitívny test na Covid. Mal vážne príznaky, ale nemohol sa dostať do nemocnice. Vďaka známostiam bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti miestnej nemocnice. V srdci si opakovane recitoval dve vety: „Falun Dafa je dobrý“ a „Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré“. Nakoniec sa zotavil. Teraz sa teší dobrému zdraviu. Bol veľmi vďačný Falun Gongu. Povedal, že v budove kde býva, zomrelo na následky Covidu šesť ľudí, ktorí boli mladší ako on. Keď sa dozvedel, že ja som sa vôbec nenakazila Covidom, ukázal mi palec hore a povedal: „Skvelé!“ Povedala som mu, že som mu priniesla kópiu nového Majstrovho článku „Prečo existuje ľudstvo“. Povedala som: „Toto je prvýkrát, čo náš Majster napísal článok pre všetkých ľudí. Každá veta je prísne stráženým tajomstvom. Musíte si ho vážiť. Prosím, pozorne si ho prečítajte a potom to odovzdajte členom svojej rodiny.“ Odpovedal: „Určite! Určite!“

Začiatkom marca som navštívila obchod, v ktorom som kedysi pracovala. Vedúca tímu mi povedala: „Prečítala som si článok vášho Majstra. Je skvelý. Čítali ho aj môj manžel a svokra. Obaja povedali, že je to veľmi dobré.“

Pred pár dňami som narazila na starú kolegyňu. Povedala mi: „Teraz viem, že nás ľudí stvorili bohovia, nevyvinuli sme sa z opíc. ČKS propaguje ateizmus. Ľudia si nectia bohov a neveria, že dobro bude odmenené a zlo potrestané. Vidíte, aká chaotická sa stala spoločnosť. Škodí to čínskemu ľudu.“

Zasielanie nového článku tým, ktorí nevystúpili z ČKS

Cestou domov 17. februára som si spomenula na starého klienta, ktorý už dávno vystúpil z ČKS a jej pridružených organizácií. Jeho manželka bola mojou kolegyňou v bývalej spoločnosti. Niekoľko praktizujúcich s ňou hovorilo o Falun Gongu, ale ona odmietala vystúpiť z ČKS. Tento klient ma raz požiadal, aby som sa s jeho manželkou porozprávala, ak sa naskytne príležitosť. Ako som uvažovala o tom, že sa s ňou niekedy stretnem, zrazu som zbadala, ako ku mne prichádza. Bola som taká šťastná, že som takmer podskočila. V duchu som ďakovala Majstrovi.

Vzájomne sme sa pozdravili. Potom som jej povedala, ako mi Falun Gong priniesol dobré zdravie a že som sa nenakazil Covidom. Povedala som jej tiež, že náš Majster uverejnil nový článok, ktorý bol prvýkrát venovaný ľuďom na celom svete. Úprimne som dúfala, že sa dozvie pravdu, ochráni sa pred katastrofami a bude mať dobrú budúcnosť. Vyzvala som ju, aby vystúpila z ČKS a jej pridružených organizácií. Ona bez váhania povedala: „Prosím, pomôžte mi vystúpiť z ČKS.“ Poďakovala mi. Požiadala som ju, aby poďakovala nášmu Majstrovi.

Posielanie nového článku cudzím ľuďom

Nedávno som dala Majstrov nový článok aj zopár cudzím ľuďom, s ktorými som sa stretla a pomohla som im pochopiť Falun Gong. Jedného marcového dňa som narazila na mladého muža, ktorý predával jablká. Rozprávala som sa s ním, kým som si vyberala tovar. Práve som mu chcela povedať o Falun Gongu, keď prišlo niekoľko ľudí. Začal byť zaneprázdnený a povedal mi, že tam zostane niekoľko dní a že sa so mnou porozpráva inokedy.

Na druhý deň som sa s ním stretla neskoro popoludní. Povedal mi: „Pamätám si vás. Včera ste si odo mňa kúpili jablká. Ste dobrý človek.“ Potom som mu pomohla pochopiť Falun Gong a vysvetlila som mu, prečo by mal vystúpiť z ČKS a jej pridružených organizácií. Súhlasil a požiadal ma, aby som mu pomohla vystúpiť z ČKS. Dala som mu Majstrov nový článok a požiadala som ho, aby si ho po návrate domov pozorne prečítal. Povedal, že to urobí.

O niekoľko dní som naňho opäť narazila. Povedal: „Máme predurčený vzťah a stretli sme sa znova. Veľmi vám ďakujem. Prečítal som si ten článok. Je skvelý. Budem sa od vás učiť a stanem sa dobrým človekom, aby som zhromažďoval cnosť pre budúce generácie.“

Vnímajúce bytosti sa prebúdzajú a čakajú na záchranu. Je našou povinnosťou pomôcť ľuďom pochopiť pravdu. Ďakujem vám Majster, za váš bezhraničný súcit a za to, že sa o nás staráte. Budem sa usilovne kultivovať a naplním svoje poslanie.