Ottawa, Kanada: Poslanci a praktizujúci oslávili 31. výročie verejného predstavenia Falun Dafa

(Minghui.org) „Falun Dafa je dobrý!“ povedal Scott Reid, člen kanadského parlamentu, 3. mája 2023 na oslave na Parliament Hill v Ottawe pri príležitosti 31. výročia verejného predstavenia Falun Dafa.

Falun Dafa je duchovná prax na zušľachťovanie mysle a tela, ktorá bola prvýkrát zverejnená pánom Li Chung-č’ 13. mája 1992 v Číne. Od roku 2000 je 13. máj oslavovaný ako Svetový deň Falun Dafa. Praktizujúci Dafa z Kanady sa preto 3. mája zišli v Ottawe, kde sa k ich oslave pridali viacerí kanadskí politici.

Image
Praktizujúci Falun Dafa oslavujú 31. výročie verejného prestavenia Falun Dafa
Image
Poslanec Tom Kmiec (štvrtý zľava), poslanec Arnold Viersen (uprostred) a poslanec Marc Dalton (štvrtý sprava) a praktizujúci Falun Dafa na oslave 31. výročia predstavenia Falun Dafa
Image
Poslanec Ted Falk (druhý zľava), poslanec Garnett Genuis (tretí zľava), poslanec Colin Carrie (štvrtý zľava), poslanec Pierre Paul-Hus (piaty zľava) a praktizujúci Falun Dafa na oslave

Na oslavách sa zúčastnil zástupca poslanca Michaela Coopera ako aj štrnásť poslancov: Judy Sgro, Garnett Genuis, Scott Reid, James Bezan, Ted Falk, Marilyn Gladu, Tom Kmiec, Richard Martel, Colin Carrie, Arnold Viersen, Pierre Paul-Hus, Marc Dalton, Rachel Bendayan a Dan Mays.

Títo politickí predstavitelia ocenili princípy Falun Dafa Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť za to, že robia Kanadu a svet lepším miestom. A to nielen z hľadiska fyzického a duševného zdravia jednotlivcov, ale aj udržiavaním svetového mieru. Taktiež sa pochvalne vyjadrili o sile, húževnatosti, trpezlivosti a súcite, ktoré praktizujúci preukázali počas prenasledovania komunistickou stranou v Číne a uviedli, že budú stáť pri nich aj naďalej a obhajovať ich slobodu viery vo Falun Dafa.

Člen opozície: „Falun Dafa je dobrý!“

Poslanec Scott Reid, oficiálny opozičný kritik pre demokratické inštitúcie, je priateľom praktizujúcich Falun Dafa od svojho prvého zvolenia. Prvou témou, ktorú nastolil v parlamente v roku 2001, bolo prenasledovanie praktizujúcich v Číne.

Image
Scott Reid vystúpil 3. mája 2023 na oslave na Parliament Hill

„Falun Dafa je dobrý,“ povedal poslanec Scott Reid a dodal, aká je pre neho inšpiratívna odvaha praktizujúcich Falun Dafa v Číne, ktorí čelia prenasledovaniu, ako aj ich pokračujúca dobrá práca, ktorú robia v Číne i na celom svete, a ktorá vedie ľudí všetkých vrstiev k lepšiemu životu. Povedal: „Ponúkajú celému svetu to najlepšie z čínskej tradície a čínskej kultúry.“

Prinášate zmenu celému svetu

Poslankyňa Judy Sgro, spolupredsedníčka Parlamentnej skupiny priateľstva s Falun Gongom, v mene premiéra Trudeaua a frakcie Liberálnej strany povzbudila všetkých praktizujúcich Falun Dafa, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí. Povedala: „Prosím, pokračujte vo svojom posolstve o pokoji a mieri, ktorý je potrebné dosiahnuť, a ktorý je výsledkom Falun Dafa.“

Image
Poslankyňa Judy Sgro, spolupredsedníčka Parlamentnej skupiny priateľstva s Falun Gongom, vystúpila počas osláv 3. mája.

Poslankyňa Sgro povedala: „Falun Dafa podporuje láskavosť, podporuje vzájomnú láskavosť. A to je posolstvo, ktoré svet potrebuje.“

„Vieme, že nespravodlivé prenasledovanie, väzenia a odoberanie orgánov pokračujú. To sú veci, ktoré sa musia skončiť.“

Povedala, že Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť sú princípy každého praktizujúceho Falun Dafa. Kanada by mala propagovať Falun Dafa a celý svet by ho mal propagovať s cieľom zabezpečiť pokojnejší život.

Dodala, že prenasledovanie Falun Dafa v Číne pokračuje. Praktizujúci sú nespravodlivo prenasledovaní a väznení a ich orgány sa odoberajú ešte za živa. Toto sa stále deje. Prenasledovanie sa musí skončiť.

V Ottawe v ten deň pršalo, ale po začiatku osláv prestalo. Poslankyňa Sgro s humorom povedala: „Viem, že je zima a ste mokrí. Na pár minút som zastavila dážď. Dúfam, že sa nám ho podarí udržať preč po zvyšok popoludnia.“

Na záver povedala: „Prosím, pokračujte v tom čomu veríte, pretože meníte celý svet. Nielen v Kanade, nielen v Ottawe alebo Toronte, ale na celom svete.“

Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú základom všetkých hodnôt

Poslanec James Bezan vyjadril potešenie, že sa mohol opäť pripojiť k aktivitám praktizujúcich a osláviť s nimi princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť.

Image
Prejav Jamesa Bezana na oslavách na Parliament Hill 3. mája.

Poslanec James Bezan povedal: „Práca, ktorej sa naďalej venujete tu v Kanade, je v súlade s hodnotami nás všetkých Kanaďanov. Preto nás vždy veľmi tešilo, že praktizujúci Falun Dafa nazývajú Kanadu svojím domovom a že sa delíte o svoju vieru, disciplínu a vášeň pre Falun Dafa s nami ostatnými tu v Kanade.“

„Ďakujeme vám za vašu odvahu. Ďakujem, že ste nazvali Kanadu svojím domovom. A ďakujem vám, že nás robíte lepšou krajinou, pretože ste dnes s nami,“ povedal.

Image
Poslanec Ted Falk prehovoril počas slávnostného ceremoniálu na Parliament Hill 3. mája.

Poslanec Ted Falk vo svojom prejave povedal: „Falun Gong zdieľa niektoré veľmi podobné hodnoty ako moja vlastná viera, a to Pravdivosť, Dobrotivosť, Znášanlivosť a život vo vzájomnom mieri. Tieto hodnoty sú nielen charakteristickým znakom našich dvoch odlišných systémov viery, ale aj základnými hodnotami kanadskej spoločnosti. Hodnoty a práva, ktoré sú príliš dôležité na to, aby sme ich obetovali na oltári politickej korektnosti.“

Od 2. do 8. mája prebieha v Kanade Týždeň duševného zdravia. Poslanec Richard Martel povedal, že Falun Dafa je zakorenený v hodnotách Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť a podporuje a pomáha zlepšovať duševné zdravie.

„Oceňujem vaše úsilie o presadzovanie univerzálnych a veľmi dôležitých hodnôt tolerancie a slobody svedomia a náboženského vyznania. Tieto hodnoty sú pre Kanadu ideálmi a ja vám ďakujem, že ste priniesli do našej krajiny tento príspevok pre pokojnejšiu a tolerantnejšiu spoločnosť,“ povedal.  

Image
Prejav poslanca Colin Carrie na oslavách na Parliament Hill 3. mája.

Poslanec Colin Carrie uviedol, že v dnešnom svete, kde sa duchovné presvedčenia stali dôležitejšími, by mal byť Falun Dafa obzvlášť oceňovaný. Povedal: „Je príjemné vidieť ľudí, ktorí sa zaoberajú sebazdokonaľovaním, cvičením a zdravím a je správne uznať dôležitosť meditácie a duchovnosti, ktorú každý z vás vyznáva.“

„Teraz tu stojím pokornejšie ako kedykoľvek predtým a ďakujem vám za vašu odvahu a za váš príklad,“ povedal. „Ako bolo povedané, Pravdivosť, Súcit a Tolerancia. To sú cnosti a hodnoty, ktoré nám všetkým tu v Kanade ležia na srdci a je na vás, aby ste ich naďalej presadzovali, najmä teraz, keď čelíme politickým výzvam. Obdivujem každého z vás. Takže vám ďakujem, že ste tu. Ďakujem vám za vzdelávanie poslancov, ktorí sem dnes prídu.“

Keď sa Colin Carrie stal v roku 2004 poslancom, jedným z jeho prvých stretnutí bolo stretnutie s praktizujúcimi Falun Gongu. „Boli ste obhajcami dôležitosti praxe, ktorá je vám všetkým taká drahá. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Pokračujte vo všetkom, čo robíte. Boh vám žehnaj!“

Vlajka Falun Dafa zavlaje v Hamiltone

Počas nasledujúcich májových týždňov sa vo viacerých kanadských mestách uskutočnia oslavy Svetového dňa Falun Dafa vrátane slávnostného vztyčovania vlajky v niektorých mestách. 11. mája bude vlajka Falun Dafa po prvýkrát vztýčená pred radnicou v Hamiltone.

Image
Poslanec Dan Muys počas príhovoru na oslavách na Parliament Hill 3. mája.

Dan Muys, poslanec za Flamborough-Glanbrook, vo svojom prejave povedal: „Je mi cťou byť tu z Hamiltonu v Ontáriu. Písmená HAMILTON, ktoré sú pred radnicou, sa na znak uznania rozsvietia na modro a tiež na žlto a fialovo. Takže to bude skvelý pohľad.“

Povedal, že je pre neho veľkou cťou podporiť praktizujúcich: „Podporujem vaše právo praktizovať svoju vieru v Kanade. Viem, že v niektorých krajinách sveta to tak nie je, a samozrejme, budeme za to bojovať na celom svete.“

Dodal: „A úprimne povedané, kvôli hodnotám Pravdivosti, Súcitu a Tolerancie, ktoré sú zjavné všade a ktoré poznám už mnoho rokov, keďže som sa zoznámil a rozprával s mnohými praktizujúcimi, som vždy podporoval kanadských praktizujúcich a skvelú prácu, ktorú robíte. Takže vám ďakujem, že ste tu. Som rád, že dnes popoludní nepršalo. Je mi cťou byť tu. Ďakujem vám.“

Image
3. mája 2023 sa stovky praktizujúcich z východnej Kanady zhromaždili na Parliament Hill v hlavnom meste Ottawa, aby oslávili 31. výročie verejného predstavenia Falun Dafa.
Image
3. mája 2023 sa stovky praktizujúcich z východnej Kanady zhromaždili na Parliament Hill v hlavnom meste Ottawa, aby oslávili 31. výročie verejného predstavenia Falun Dafa.
Image
3. mája 2023 sa stovky praktizujúcich z východnej Kanady zhromaždili na Parliament Hill v hlavnom meste Ottawa, aby oslávili 31. výročie verejného predstavenia Falun Dafa.
Image
3. mája 2023 sa stovky praktizujúcich z východnej Kanady zhromaždili na Parliament Hill v hlavnom meste Ottawa, aby oslávili 31. výročie verejného predstavenia Falun Dafa.

Praktizujúci oslávili 31. výročie predstavenia Falun Dafa svetu sprievodom, ktorý tvoril pochodový orchester Tian Guo a speváckymi a tanečnými vystúpeniami. V rámci osláv Svetového dňa Falun Dafa kanadskí politickí predstavitelia na všetkých úrovniach opäť vydali blahoprajné listy a vyhlásenia.

Pozadie: Čo je Falun Dafa a prečo ho ČKS prenasleduje?

Falun Dafa (známy aj ako Falun Gong) bol prvýkrát na verejnosti vyučovaný pánom Li Chung-č’ v roku 1992, v čínskom meste Changchun. Tejto duchovnej praxi sa v súčasnosti venujú ľudia vo viac ako 100 krajinách a oblastiach sveta. Milióny priaznivcov, ktorí prijali učenie založené na princípoch Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti a naučili sa päť cvičení, zaznamenali zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody.

20. júla 1999 spustil zo závisti a strachu zo straty kontroly nad obyvateľstvom bývalý vodca Čínskej komunistickej strany, Jiang Zemin, prenasledovanie Falun Gongu.

Pod Jiangovým osobným vedením ČKS zriadila Úrad 610, organizáciu s mocou prevyšujúcou policajný i súdny systém a s jedinou funkciou – vykonávať prenasledovanie Falun Gongu.

Webstránka Minghui.org za posledných 23 rokov potvrdila smrť tisícok praktizujúcich Falun Gongu následkom prenasledovania. Skutočné číslo je však pravdepodobne omnoho vyššie. Mnohí boli za svoju vieru uväznení a mučení.

Existujú konkrétne dôkazy, že ČKS povoľuje odbery orgánov zadržaným praktizujúcim, ktorí sú takto vraždení na účely nelegálnych transplantácií orgánov.