Nenávisť voči prenasledovateľom sa rozplynula – moje myšlienky po prečítaní si Majstrovho nového článku

(Minghui.org) Majstrov nový článok „Prečo chce Stvoriteľ zachrániť všetky životy“ bol publikovaný na Minghui 17. apríla 2023. S úctou a očakávaním som si tento nový článok prečítal. Cítil som, že Majstrov súcit mi opäť raz očistil srdce. Zášť, ktorú som pociťoval voči tým, čo nás prenasledovali, bola preč. Zostala len bezhraničná vďačnosť voči Majstrovi.

Nedávno tajomník miestneho výboru pre politické a právne záležitosti (PLAC) podpísal dokument s konkrétnymi pokynmi na prenasledovanie učeníkov Dafa. Keď sme sa to dozvedeli, okamžite sme jemu i ďalším predstaviteľom napísali listy, v ktorých sme ich naliehavo žiadali, aby prenasledovanie zastavili.

Pri písaní a distribúcii listu sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. O dva týždne neskôr však PLAC vydal ďalší dokument s ešte konkrétnejšími pokynmi o prenasledovaní, ktorý podpísali traja ľudia: tajomník okresného výboru strany, tajomník PLAC a riaditeľ policajného oddelenia. Boli sme ohromení a premýšľali sme, čo sme spravili zle.

O niekoľko dní neskôr začala polícia obťažovať ďalších praktizujúcich. Napísali sme krátky článok s úmyslom odhaliť vedúceho úradu vnútornej bezpečnosti z účasti na prenasledovaní. Niektorí praktizujúci však mali pocit, že tón článku je príliš vážny a chýba mu súcit, ktorý by pohol policajným šéfom, takže sme sa vzdali plánu šíriť článok medzi miestnymi obyvateľmi.

Po prečítaní Majstrovho nového článku sa môj odpor a nenávisť vytratili. Moje srdce bolo okamžite omnoho ľahšie a cítil som, že sa zároveň očistila látka strachu v hlbších vrstvách môjho tela. Ponorený do Majstrovho súcitu som tiež pocítil ľútosť nad nedostatočnosťou svojej kultivácie a bolo mi do plaču.

Majster povedal:

„Prečo chce Stvoriteľ zachrániť všetky životy?! Pretože má rád všetky životy a pretože to bol On, kto ich obdaril životom.“

„Keď nebeské telá dosiahli konečnú fázu vesmírneho cyklu vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia, využil Stvoriteľ čas 200 miliónov rokov na vytvorenie Troch ríš a usporiadanie rôznych foriem a príležitostí, ktorými by životy mohli byť spasené, celý čas ustanovujúc základ pre ľudskú kultúru, myslenie a správanie. Navyše použil svoje vlastné nebeské telo, aby znížil a rozriešil hriešnu karmu pre nespočetné životy! Obetoval všetko svoje, aby zachránil všetky životy.“

(„Prečo chce Stvoriteľ zachrániť všetky životy“)

Po štúdiu Majstrovho Fa som prehodnotil svoj postoj ku všetkým bytostiam a uvidel som, kde mám v kultivácii nedostatky.

Viem, že všetky živé bytosti, vrátane tých, ktoré páchajú zlo, boli kedysi členmi Majstrovej rodiny, no niekedy ma ľudské pripútanosti aj tak premôžu. Hoci viem, že praktizujúci by nemali prechovávať nenávisť, aj tak chcem, aby boli páchatelia potrestaní a aby boli braní na zodpovednosť.

Dnes nám Majster opäť pripomína, že má rád každého na svete, vrátane tých, ktorí nás prenasledujú. Aby ich zachránil, Majster dal do toho všetko.

Ako učeníci by sme mali nasledovať Majstrovu vôľu a zachraňovať ľudí, nemali by sme ich nenávidieť. Naše zlyhávanie pri ich záchrane je spôsobené tým, že sme nedosiahli štandard vo svojej kultivácii. Mali by sme mať radi tých, ktorých má rád Majster a urobiť všetko, čo môžeme, pre ich záchranu.