Prečo sa zúčastňujeme Dafa projektov?

(Minghui.org) V posledných rokoch Shen Yun vo svojom programe uvádza tanečné predstavenia, ktoré odhaľujú zločiny násilného odoberania orgánov praktizujúcim Falun Dafa.

Od zverejnenia tohto zločinu v roku 2006 uplynulo už 17 rokov. Už niekoľko tímov praktizujúcich aj nepraktizujúcich uskutočnilo nezávislé vyšetrovanie obvinení z odoberania orgánov a množstvo dôkazov naznačuje, že sa ešte stále vykonáva vo veľkom rozsahu v nemocniciach po celej Číne.

9. júna 2023 uverejnil denník The Telegraph článok s názvom „Ako môžu západní lekári pomôcť ukončiť násilné odbery orgánov v Číne“. Hovorilo sa v ňom aj o skutočnosti, že mnohé západné zdravotnícke inštitúcie s finančnými väzbami na Čínu pomáhajú priemyslu transplantácií orgánov v Číne – napríklad školením čínskych chirurgov, publikovaním ich  článkov o výskume, v ktorom používajú ilegálne získané orgány a dodávaním dôležitého zdravotníckeho vybavenia čínskym nemocniciam.

Toto mi hovorí, že by sme mali vynaložiť určité úsilie na objasnenie faktov našim miestnym nemocniciam a iným zdravotníckym inštitúciám. Časť technickej a materiálnej podpory zo západných krajín je pre Čínsku komunistickú stranu nevyhnutná, aby mohla pokračovať v odberoch orgánov. Ak by sa nám podarilo obrátiť verejnú mienku proti tomuto neľudskému získavaniu orgánov a prerušiť tento zdroj, pomohlo by to zastaviť toto zverstvo.

Myslím si, že skutočnosť, že odbery orgánov stále pokračujú, je aj odrazom celkového stavu praktizujúcich Dafa ako skupiny. Strach, vyhýbavosť a ľahostajnosť, ktoré pozorujeme u ľudí, môžu byť odrazom našich vlastných stavov.

Čo je naším cieľom pri zúčastňovaní sa na projektoch Dafa?

V článku na Minghui „Čo je naším cieľom pri účasti na projektoch Dafa?“ sa autor pýta, či je už zastarané pýtať sa „Čo treba spraviť?“, či „Ako môžeme pomôcť?“ v porovnaní s otázkou  „Čo z toho môžeme mať?“.

V prvých rokoch, keď sa začalo prenasledovanie, mnohí praktizujúci mimo Číny urobili všetko, čo mohli, aby odporovali prenasledovaniu. Pracovali vo dne v noci. Niektorí dali výpovede v práci, niektorí predali svoje domy. Teraz, o 24 rokov neskôr, sa však veľa zmenilo. Mnohí mladší praktizujúci, či tí, ktorí nedávno vykročili napred, alebo takí, ktorí sa nedávno presťahovali z Číny, často skôr než sa rozhodnú, k akému projektu sa pridajú, zvažujú, či budú môcť vidieť Majstra Li [zakladateľa Falun Dafa]. Niektorí sa rozhodujú dokonca na základe finančného zisku, ktorý môžu z projektu mať.

Všetci by sme si mali položiť túto otázku: „Prečo sa kultivujeme? Aby sme splnili naše historické poslanie pomáhať Majstrovi pri náprave Fa a zachraňovaní vnímajúcich bytostí, alebo pre niečo iné?“ Cieľ kultivácie teda určuje, čo človek robí.

V porovnaní s praktizujúcimi, ktorí majú možnosť pravidelne vidieť Majstra, väčšina praktizujúcich Dafa, vrátane tých v Číne a v iných krajinách, Majstra nikdy nevidela. Znamená to ale, že sme sa kultivovali dobre, keď sme videli Majstra? Nie nevyhnutne. Mali by tí, ktorí Majstra nikdy nevideli, stratiť motiváciu kultivovať sa a prestať sa zúčastňovať na projektoch Dafa? To sotva.

Podľa môjho názoru pochádza silná túžba niektorých praktizujúcich vidieť Majstra z ich pripútanosti. Možno by sme sa mali sami seba spýtať, či hľadáme niečo pre seba a či je naším motívom naozaj kultivácia a záchrana vnímajúcich bytostí.

Prenasledovanie stále pokračuje, rovnako ako násilné odoberanie orgánov. Je to vážna situácia pre nás všetkých. Majstrovo odhalenie, že počas pandémie zomrelo v Číne 400 miliónov ľudí, bolo pre nás všetkých vážnou pripomienkou, ako dobre sme si počínali celé tie roky pri objasňovaní faktov.

Koniec koncov, bez ohľadu na to, akého projektu sa zúčastňujeme a či vidíme Majstra alebo nie, stále sme kultivujúcimi. Zapojenie sa do dôležitého projektu, alebo osobné stretnutie s Majstrom z nás neurobí lepších kultivujúcich. Stále musíme pracovať na svojom srdci a odstraňovať svoje pripútanosti, aby sme sa zlepšili. Keď trváme na tom, že chceme robiť určité veci, môžeme narušiť Majstrovo usporiadanie a zasahovať aj do kultivácie iných praktizujúcich.

Teoreticky všetci vieme, že naším poslaním je pomáhať Majstrovi pri náprave Fa, zmierňovať prenasledovanie praktizujúcich v Číne, pomáhať ľuďom v Číne i mimo nej pochopiť pravdu a zastaviť prenasledovanie. To, ako si stanovujeme priority týchto misií a aké konkrétne kroky podnikáme pre ich naplnenie, si vyžaduje vážne zamyslenie.