Hrdý vojnový korešpondent v boji medzi dobrom a zlom

(Minghui.org) Pri pomyslení na webstránku Minghui by väčšinu praktizujúcich Falun Dafa zahrialo pri srdci, keďže nám poskytla toto kultivačné prostredie, ktoré máme od začiatku prenasledovania Čínskou komunistickou stranou (ČKS) pred 24 rokmi.

Prvýkrát som o Minghui počul koncom júna 1999. Vtedy sme už počuli správy, že Jiang Zemin, vtedajší vodca ČKS, sa chystá prenasledovať Dafa. Keďže väčšina praktizujúcich vrátane mňa nemala osobné počítače a nemohla sa dostať na Minghui, nevedeli sme, že praktizujúci v Minghui už pripravili informácie, ktoré sme mohli čítať a šíriť.

Keď mi jeden praktizujúci dal hromadu materiálov stiahnutých z Minghui, veľmi som si ich vážil, zdieľal som ich s viacerými praktizujúcimi a žiadal som ich, aby tieto materiály šírili široko-ďaleko. Vytlačil som si aj niekoľko článkov, ktoré vyzývali ČKS, aby neprenasledovala Falun Dafa, a poslal som ich rôznym úradom a oddeleniam v Pekingu. Mám pocit, že väčšina ľudí pracujúcich pre ČKS tieto fakty nepoznala. Bolo našou úlohou informovať ich o tom, čo je Falun Dafa, aby sa nenechali zavádzať propagandou ČKS.

Na moje prekvapenie väčšina oddelení odovzdala vyše 90 listov, ktoré dostala, polícii a žiadala, aby rýchlo zistili, kto ich poslal. Podľa interných informácii polícia strávila vyšetrovaním viac ako mesiac, ale nenašla žiadne stopy. Niektorí tvrdili, že o nič nejde a zhodli sa na tom, že všetko, čo sa v liste píše, je pravda. Keď som sa to dozvedel, potešil som sa. Nakoniec tie materiály čítalo veľa ľudí.

Pomyslel som si, že hoci sme od Majstra ďaleko, máme pri sebe Majstrov Fashen, takže Majster je nám lastne stále nablízku. Webstránky Minghui sú tu tiež pri nás a môžeme s nimi kedykoľvek komunikovať. My praktizujúci v Číne nie sme osamelí. Moje srdce sa naplnilo spravodlivými myšlienkami.

20. júla 1999 boli zatknutí koordinátori asociácií Falun Dafa po celej krajine. 22. júla sa mnoho praktizujúcich z našej provincie vybralo apelovať k provinčnej vláde, s cieľom požiadať vládu, aby uväznených praktizujúcich prepustila.

Počas apelu v skorých ranných hodinách sa väčšina praktizujúcich zhromaždila na chodníkoch na štyroch uliciach v blízkosti provinčnej vlády, zatiaľ čo sedem zástupcov praktizujúcich vošlo dovnútra, aby sa porozprávali s úradníkmi. O hodinu neskôr sedem praktizujúcich stále nevyšlo von a polícia začala zatýkať tých, ktorí čakali vonku. Bolo to v čase dopravnej špičky. Polícia dokonca zastavila autobus, prinútila cestujúcich vystúpiť a potom nariadila vodičovi, aby zatknutých praktizujúcich odviezol na mestský štadión alebo na iné miesta.

Keďže tam nebol žiaden iný autobus, niektorí cestujúci stáli spolu s nami pred budovou provinčnej vlády. Mnohí sa vyjadrili, že Falun Dafa je skvelý a nechápali, prečo sa ho vláda zrazu rozhodla potlačiť. Jedna osoba povedala, že keď bola mladá, počula od starších ľudí, že všetko, čo ČKS potláča, je dobré a prenasledovanie Falun Dafa je ako ďalšia hrozná kultúrna revolúcia.

Netrvalo dlho a pred nami zastavilo niekoľko prázdnych autobusov. Polícia nás natlačila do autobusu. Jeden policajt sa ma spýtal: „Nastúpite do autobusu alebo nie? Ak nie, musíte ísť domov.“

„Nenastúpim do autobusu. Idem domov.“ Povedal som policajtom.

„Nastúpte do autobusu,“ policajt povedal praktizujúcej, ktorá stála vedľa mňa.

„Je to moja sestra. Ideme spolu domov.“ Povedal som v snahe ochrániť tú praktizujúcu.

Polícia prešla okolo nás a ďalej sa vypytovala ďalších praktizujúcich.

Keď sme odchádzali, pridal sa k nám ďalší praktizujúci, ktorý tiež odmietol nastúpiť do autobusu a spýtal sa ma, čo máme teraz robiť. „Poďme. Môžeme to nahlásiť na webstránke Minghui.“

Obaja praktizujúci so mnou súhlasili. Išli sme do domu spomínanej praktizujúcej. Ukázalo sa, že práve si nainštalovala softvér, ktorý umožňoval prístup na Minghui, a praktizujúci zas pracoval ako riaditeľ tímu pre počítačové systémy. Len čo sme sa pripojili na internet, prišiel ďalší praktizujúci a spýtal sa, či môže s niečím pomôcť. Krátko sme sa porozprávali a rozhodli sme sa, že sa vráti na bicykli ku provinčnej vláde, a postupne sme tak zozbierali informácie o tom, koľko autobusov prišlo odviezť ostatných a v akom čase.

Praktizujúca priniesla papier a pero a spýtala sa, či chceme začať písať. Navrhol som, že môžeme písať priamo na počítači.

Keď sa vrátil praktizujúci, povedal nám, že po našom odchode bolo na provinčnú vládu vyslaných oveľa viac policajných síl. Za niekoľko hodín tam zatkli viac ako 1 000 praktizujúcich. Najmenej 18 autobusov odviezlo praktizujúcich na štadión. Keď bol štadión plný, začali praktizujúcich posielať do okolitých škôl.

Keď sme to všetko spísali, poslali sme informácie Minghui. Bol som veľmi šťastný, keď som sa dozvedel, že odoslanie informácií bude trvať len niekoľko sekúnd.

Krátko nato sme videli, že naša správa bola uverejnená na Minghui, pričom bola len druhá v krajine. Všetci sme boli veľmi dojatí. Čas a priestor nás nemôžu rozdeliť, či už sme v Číne alebo nie. Praktizujúci sú jedno telo. Boli sme šťastní, že sme mohli byť spolu s Majstrom a webstránkou Minghui.

Odvtedy sa webstránka Minghui stala pre moju kultiváciu nepostrádateľnou. Pokiaľ som doma, každý deň si ju čítam. Učím sa zo zdieľaní ostatných praktizujúcich, hoci sa navzájom nepoznáme. Spolupracujem aj s ďalšími miestnymi praktizujúcimi na písaní článkov, ktoré odhaľujú prenasledovanie, vrátane mučenia v zadržiavacích centrách, táboroch nútených prác a väzniciach. Píšeme aj o osobných príbehoch praktizujúcich, o tom, ako sa praktizovaním Dafa stali lepšími ľuďmi a o prenasledovaní, ktorým trpeli. Všetci z nich sú vzácni svedkovia histórie v tomto mimoriadnom období.

Za uplynulých 24 rokov som sa pomocou Minghui a pod vedením Majstra mohol neustále zlepšovať, zvyšovať si svoj charakter a svoju úroveň. Dafa nás zoceľoval a dával nám múdrosť, aby sme mohli pomáhať Majstrovi pri náprave Fa a v záchrane vnímajúcich bytostí.

Často som sa pozeral na Majstrovu fotografiu na titulnej strane Minghui a v duchu som si hovoril: „Navždy budem Majstrovým učeníkom a som hrdým vojnovým korešpondentom v boji medzi dobrom a zlom.“