Výzva na zasielanie článkov pre 20. ročník Čínskej Fahui na Minghui.org

(Minghui.org) Stránka Minghui.org prijíma príspevky od praktizujúcich z pevninskej Číny na 20. ročník online konferencie zdieľania skúseností. Dúfame, že spolupraktizujúci v Číne aktívne prispejú svojimi článkami a budú si vážiť túto príležitosť zlepšiť sa v kultivácii.

Od začiatku konania Čínskej Fahui na Minghui.org v roku 2004 uplynulo už dvadsať rokov. Každý jeden rok odrážajú zverejnené články proces priebehu obdobia nápravy Fa, keď učeníci Dafa pomáhajú Majstrovi pri záchrane ľudí a pri zlepšujú si svoj xinxing. Tieto príbehy tiež ukazujú, ako sa učeníci Dafa snažia prispôsobovať sa Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti a zobrazujú silu Dafa v ľudskom svete.

V tomto zvláštnom období, keď sa náprava Fa blíži ku koncu a prechádza do ľudského sveta, by sme mali písať o tom, ako učeníci Dafa využívajú tento časový úsek na záchranu ľudí, udržiavajú si kultivačný stav ako na začiatku, očisťujú svoje názory zo starého vesmíru uprostred komplikovanej spoločnosti a kultivujú sa na nesebecké bytosti, ktoré kladú iných na prvé miesto, ako aj o tom, ako sa noví praktizujúci pripájajú k dlhoročným praktizujúcim pri robení troch vecí, či ako sa predtým stratení praktizujúci zamýšľajú nad sebou a ponáhľajú sa veci dobehnúť. Tieto pozoruhodné správy svedčia o tom, ako plníme svoje sľuby, prekračujeme ľudskosť a napredujeme k božskej stránke, a sú hodné toho, aby boli zaznamenané v dejinách vesmíru.

Každoročná čínska konferencia Fahui je veľkolepou príležitosťou, na ktorú sa tešia praktizujúci na celom svete. Dúfame, že každý praktizujúci v Číne si bude vážiť túto príležitosť, ktorá sa naskytuje raz za rok a vloží svoje srdce do opísania svojej cesty pevnej kultivácie, aby tak podal správu Majstrovi, a tiež inšpiroval ostatných praktizujúcich k väčšej usilovnosti a k spolupráci na dosiahnutí toho, čo od nás Majster žiada.

Dúfame v dobrú spoluprácu praktizujúcich, aby sa podarila ďalšia úspešná čínska Fahui, a aby sme zaznamenali cesty, po ktorých kráčame ako učeníci Dafa v období nápravy Fa.

Články by mali mať jasné myšlienky a mali by byť čisté, pevné a úprimné. Treba sa vyhnúť prázdnym frázam, ktoré zavádzajú ľudí alebo oslavovaniu jednotlivcov. Články nemusia pokrývať celú kultivačnú cestu; praktizujúci si môžu vybrať jednu alebo niekoľko svojich najpôsobivejších či najdojemnejších skúseností, o ktorých budú písať.

Postup a poznámky k predkladaniu článkov:

1. Zasielanie článkov sa končí 15. septembra 2023, no pokúste sa poslať svoje články do konca augusta, aby mali redaktori dostatok času na ich spracovanie. Začnite včas a nechajte si dostatok času, pretože proces premýšľania, písania a vylepšovania textu je procesom kultivovania sa.

2. Táto výzva na zasielanie článkov je určená len pre učeníkov Dafa v pevninskej Číne. V príspevku prosím uveďte, v ktorej provincii žijete.

3. Pri písaní, koordinácii a zasielaní článkov dbajte na to, aby boli ľahko zrozumiteľné a zároveň majte na pamäti bezpečnosť praktizujúcich z Číny.

4. Články zasielajte nasledujúcej webstránke: https://www.minghui.org/mh/contact-us.html .  Vyberte možnosť 5 - Výzva Minghui na zasielanie článkov.

 

Vydavatelia Minghui

3. augusta 2023