Oznam: Výzva na predkladanie príspevkov k Svetovému dňu Falun Dafa 2024

(Minghui.org) Dobrý deň, spolupraktizujúci!

Od dnešného dňa začíname prijímať príspevky k Svetovému dňu Falun Dafa 2024.

Na 13. mája tohto roku pripadá 25. svetový deň Falun Dafa. Tí z nás, ktorí praktizujú Falun Dafa dvadsať alebo tridsať rokov, už oveľa lepšie chápu, čo táto prax znamená pre nás a pre ľudí na celom svete. Tí, ktorí praktizovali desať alebo dvadsať rokov v Číne a v zahraničí, tiež zažili zmeny, postupne prechádzajúce z povrchovej na hlbokú úroveň. Veríme, že praktizujúci, ktorí začali praktizovať nedávno, si tiež uvedomili, aký je Dafa vzácny a posvätný. Mali by sme tieto skúsenosti spísať a podeliť sa o ne s ľuďmi na celom svete, aby sme mohli byť spolu svedkami tohto historického obdobia, keď spolunažívajú ľudské aj božské bytosti, a pomôcť tak viacerým ľuďom nájsť božské požehnanie, ktoré im bolo dané. Je ťažké stať sa človekom [v cykle reinkarnácií]; bez ohľadu na vek, rasu, povolanie a národnosť môžu všetci ľudia žijúci v tomto období kultivovať súcit a zhromažďovať si cnosť, pozdvihnúť svoj vnútorný charakter, a tak si uvedomiť skutočný zmysel svojej existencie.

Táto výzva na predkladanie príspevkov sa týka najmä článkov, ale nie je obmedzená len na túto formu. Do úvahy budú brané všetky práce na tému pripomenutia si Svetového dňa Falun Dafa vrátane článkov, príbehov, básní, piesní, malieb, fotografií a iných. Dúfame, že všetci učeníci Falun Dafa sa aktívne zúčastnia.

Podrobné pokyny:

1. Použite platformu na zasielanie príspevkov na stránke https://www.minghui.org/mh/contact-us.html a vyberte kategóriu „Výzva na zasielanie príspevkov Minghui“.

2. Uveďte meno autora (praktizujúci v Číne môžu z bezpečnostných dôvodov používať pseudonymy), krajinu a mesto bydliska a e-mailovú adresu (praktizujúci v Číne môžu používať zabezpečenú poštovú schránku v rámci Minghui.org a vyhnúť sa e-mailovým službám s názvami domén v pevninskej Číne, zatiaľ čo praktizujúci v zahraničí by mali používať e-mailové služby mimo Číny a nie internú poštovú schránku v rámci Minghui.org).

3. V prípade predkladania umeleckých diel uveďte odborné špecifikácie vášho diela.

Konečný termín na zasielanie príspevkov: 15. apríla 2024.

Vybrané príspevky budú uverejnené v sérii na stránke Minghui.org a môžu byť tiež zaradené do periodík Minghui, rozhlasových/podcastových programov a kníh, aby sa tak príbehy mohli dostať ku viacerým predurčeným ľuďom, a aby boli prospešné pre ľudstvo.

 

vydavatelia Minghui

25. februára 2024