Bratislava: Sprievod a zhromaždenie vyzývajúce na zastavenie viac než 24 rokov trvajúceho prenasledovania Falun Gongu v Číne

(Minghui.org) V sobotu 5. augusta sa v Bratislave uskutočnilo zhromaždenie a sprievod vyzývajúce na zastavenie viac než 24 rokov trvajúceho prenasledovania Falun Dafa (tiež nazývaného Falun Gong) Čínskou komunistickou stranou. Zhromaždenie sa uskutočnilo na Hviezdoslavovom námestí a zúčastnili sa na ňom praktizujúci zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Poľska, Nemecka, Švajčiarska a ďalších krajín.

Svoju podporu prišli v príhovore vyjadriť hostia, ktorými boli František Mikloško, disident a bývalý predseda NR SR a Peter Osuský, poslanec NR SR.

Po príhovoroch hostí nasledoval sprievod. Začal sa na Hviezdoslavovom námestí a pokračoval ulicami Starého mesta po Panskej, Ventúrskej a Michalskej ulici, ďalej cez  Hlavné námestie a Rybné námestie, späť na Hviezdoslavovo námestie.

2023-8-12-slovakia-parade_01
Praktizujúci z celej Európy zorganizovali 5. augusta v Bratislave zhromaždenie a sprievod, v ktorých vyzývali na ukončenie prenasledovania Falun Dafa Čínskou komunistickou stranou.
2023-8-12-slovakia-parade_02
Praktizujúci z celej Európy zorganizovali 5. augusta v Bratislave zhromaždenie a sprievod, v ktorých vyzývali na ukončenie prenasledovania Falun Dafa Čínskou komunistickou stranou.
2023-8-12-slovakia-parade_03
Praktizujúci z celej Európy zorganizovali 5. augusta v Bratislave zhromaždenie a sprievod, v ktorých vyzývali na ukončenie prenasledovania Falun Dafa Čínskou komunistickou stranou.
2023-8-12-slovakia-parade_04
Praktizujúci z celej Európy zorganizovali 5. augusta v Bratislave zhromaždenie a sprievod, v ktorých vyzývali na ukončenie prenasledovania Falun Dafa Čínskou komunistickou stranou.
2023-8-12-slovakia-parade_05
Praktizujúci z celej Európy zorganizovali 5. augusta v Bratislave zhromaždenie a sprievod, v ktorých vyzývali na ukončenie prenasledovania Falun Dafa Čínskou komunistickou stranou.
2023-8-12-slovakia-parade_06
Praktizujúci z celej Európy zorganizovali 5. augusta v Bratislave zhromaždenie a sprievod, v ktorých vyzývali na ukončenie prenasledovania Falun Dafa Čínskou komunistickou stranou.
2023-8-12-slovakia-parade_07
Praktizujúci z celej Európy zorganizovali 5. augusta v Bratislave zhromaždenie a sprievod, v ktorých vyzývali na ukončenie prenasledovania Falun Dafa Čínskou komunistickou stranou.

V čele sprievodu bol Európsky orchester Tian Guo, ktorého členmi sú hudobníci z viac ako 10 európskych krajín. Ďalšia časť sprievodu bola venovaná predstaveniu Falun Dafa a jeho princípov Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Tretia časť sprievodu sa zameriavala na prenasledovanie v Číne a spomienke na praktizujúcich, ktorí prišli v dôsledku prenasledovania o život. Posledná časť sprievodu oslavovala viac než 400 miliónov ľudí, ktorí vystúpili z Čínskej komunistickej strany a jej pridružených organizácii. Drak, ktorý sa v sprievode nachádzal tiež, symbolizoval odvahu čínskych ľudí.

František Mikloško, bývalý predseda NR SR: Falun Gong prinesie pokoj a nádej novej Číne

František Mikloško je bývalým predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a známym disidentom z obdobia komunistického režimu v bývalom Československu.

2023-8-12-slovakia-parade_08
František Mikloško, bývalý predseda NR SR, pri svojom prejave.

František Mikloško v kontexte situácie praktizujúcich Falun Dafa spomenul prípad rehoľných sestier v komunistickom Československu, ktoré boli prenasledované za ich vieru. Hoci to trvalo vyše 30 rokov, nakoniec sa vrátili na svoje miesto.

„Čína sa dnes chváli svojimi obrovskými ekonomickými úspechmi,“ povedal. „Ale som presvedčený, že Čína raz pochopí, že všetka táto moc, všetok ten konzum a to bohatstvo je neuveriteľne prázdne a bude ho treba naplniť niečím duchovným, niečím pokojným.“

„Verme, že dovtedy Falun Gong vydrží, a že bude jedným z tých, ktorí prinesú pokoj a nádej tej novej Číne, ktorá už nebude stáť len na matérii, na násilí a na bohatstve.“

V závere svojho prejavu František Mikloško vyjadril solidaritu trpiacim v Číne, priateľom Falun Gongu a odhodlanie aj naďalej sa takto stretávať a vyjadrovať solidaritu, a hovoriť aj na Slovensku o ich utrpení.

„Musíme vydržať, musíme vydržať a musíme byť solidárni s našimi bratmi, ktorí trpia preto, že vyznávajú Falun Gong. Sloboda je nedeliteľná. Falun Gong prináša pokoj a zmierenie a je nepochopiteľné, že komunistická Čína prenasleduje týchto úplne nevinných, slušných ľudí,“ povedal František Mikloško.

Peter Osuský: Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú všeľudské hodnoty

2023-8-12-slovakia-parade_09
Peter Osuský, poslanec NR SR, pri svojom prejave.

Peter Osuský, poslanec NR SR, pôsobil viac než desať rokov v zahranično-politických organizáciách Národnej rady. Prenasledovanie Falun Gongu tiež patrilo ku významným otázkam, ktoré tam boli diskutované. Vo svojom prejave povedal: „Je našou ľudskou povinnosťou starať sa i do vecí, ktoré sa zdajú byť vzdialené.“

Praktizujúcim na zhromaždení povedal: „Hodnoty, ktoré máte na chrbtoch na vetrovkách [Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť] sú jednoducho všeľudské a človek nemusí byť cvičenec, aby chápal, že to [Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť] je ten lepší svet. Je povinnosťou ľudí starať sa o tých, ktorí sú lepší svet v obklopení zla.“

Peter Osuský tiež povedal, že sa obáva o desiatky miliónov praktizujúcich, ktorí sú dnes stále v Číne: „Tobôž mi leží na srdci osud ľudí, ktorých zločinecký, kriminálny režim cielene zatvára, mučí a v krajnom prípade im násilne odoberá orgány.“

Peter Osuský tiež dodal, že klaňanie sa hrubému domácemu produktu krajinám, ktoré porušujú ľudské práva, ako to dokumentoval prípad Tretej ríše, si demokratický svet v ČKS chová toho najnebezpečnejšieho nepriateľa, aký vôbec existuje. Tiež povedal, že je primerané, aby demokratickí politici nezabudli pripomínať iným krajinám nebezpečenstvo posilňovania totalitných krajín tým, že sa s nimi obchoduje.

V závere Peter Osuský vyjadril svoje odhodlanie aj naďalej vyjadrovať svoju podporu dobrým ľuďom, ako sú praktizujúci Falun Dafa.

Syn sa snaží o oslobodenie svojho otca, ktorý je v Číne prenasledovaný

Marek Tatarko, zástupca Slovenskej Asociácie Falun Gong, vysvetlil pôvod prenasledovania v Číne.

„Je to už 24 rokov odvtedy, ako 20. júla 1999 v Číne začalo prenasledovanie Falun Gongu, meditačnej disciplíny založenej na univerzálnych princípoch pravdivosť-súcit-znášanlivosť. Vtedy zo štatistického prieskumu čínskej vlády vyplynulo, že tento systém praktizuje okolo 100 miliónov ľudí, čo bolo viac než počet členov Čínskej komunistickej strany. Vtedajší čínsky prezident sa tým cítil ohrozený, a tak sa zo svojej závisti rozhodol zničiť Falun Gong všetkými prostriedkami.“

2023-8-12-slovakia-parade_10
Lebin Ding (vľavo) pri svojom prejave

Lebin Ding, praktizujúci Falun Gongu z Berlína, popísal nedávne prenasledovanie jeho rodičov v Číne. Povedal, že boli neprávom zatknutí v skorých ranných hodinách, 12. mája 2023 čínskou políciou, keď pracovali na čajovom poli. Jeho mama, pani Ruimei Ma, už bola prepustená na kauciu, pričom jej manžel Yuande Ding ostáva vo väzení.

Zdôraznil dôležitosť informovania ľudí o situácii ľudských práv v Číne, pretože takéto akcie môžu pomôcť zlepšiť situáciu prenasledovaných a viesť k ich prepusteniu.

Pán Lebin Ding svoj prejav zakončil slovami: „Prosím, pomôžte oslobodiť praktizujúcich Falun Gongu v Číne.“

Informačná akcia o prenasledovaní v Číne

2023-8-12-slovakia-parade_11
Praktizujúci predvádzajú cvičenia na Hviezdoslavovom námestí
2023-8-12-slovakia-parade_12
Ľudia podpisujúci petíciu vyzývajúcu na zastavenie prenasledovania

Praktizujúci pred sprievodom i po ňom predvádzali cvičenia na Hviezdoslavovom námestí, hovorili ľuďom o Falun Dafa a zbierali podpisy pod petíciu, ktorá vyzýva na ukončenie prenasledovania. Mnoho ľudí vyjadrilo ich úsiliu podporu.

Muž, ktorý sa na podujatí zastavil, im zaželal úspech a zdôraznil, že to, čo robia, je „veľmi dôležité“ a že by mali vytrvať v hovorení svetu o tomto prenasledovaní.

Dvaja turisti z Holandska sa pýtali, čo sa deje. Keď sa jeden z nich dozvedel o prenasledovaní zo strany ČKS, povedal, že praktizujúci „robia dobrú vec“ a dúfa, že ich úsilie bude úspešné.