Rôzne úrovne vernosti

(Minghui.org) Vernosť je dôležitou súčasťou tradičnej čínskej kultúry. Jej čínsky znak sa skladá z dvoch častí: horná časť je zhong, čo znamená nestrannosť, a spodná časť je xin, čo znamená srdce. Z toho vyplýva, že vernosť znamená úprimnosť, bezúhonnosť a nestrannosť. Podľa historických záznamov sa pojem vernosti datuje do obdobia dynastie Zhou alebo ešte skôr a má veľmi hlboký význam.

Konfucius raz povedal: „Kráľ riadi svojich úradníkov zdvorilo, zatiaľ čo úradníci slúžia verne kráľovi.“ Vernosť kráľovi sa vzťahuje aj na krajinu a národ. Na osobnej úrovni to znamená, že človek si musí vykonávať svoje povinnosti, byť oddaný službe verejnosti a zostať cnostný.

Cnostný človek by urobil všetko pre to, aby povzbudil ostatných, aby boli cnostní. Je to tiež súčasťou vernosti a spôsobu, ako slúžiť krajine.

Xun Kuang, známy konfucianista, napísal o troch úrovniach vernosti: veľkej, dobrej a priemernej. Uviedol príklady ľudí ku každému typu lojálnosti.

Veľká vernosť

„Veľká vernosť znamená, že človek pomáha kráľovi pochopiť, aké pripomienky a činy sú cnostné, a zároveň pomáha kráľovi byť dobrým človekom. Jedným z príkladov je to, ako Zhou Gong podporoval kráľa Cheng z dynastie Zhou,“ napísal Xun Kuang

Podľa Shi Ji (Záznamy Veľkého historika), bol Zhou Gong ako mladší brat kráľa Wu láskavý a mal synovskú oddanosť. Po smrti kráľa Wu bol jeho syn, kráľ Cheng ešte mladý. Zhou Gong oznámil, že bude riešiť vládne záležitosti za kráľa Chenga, aby sa tak vyhol vzbure. Počas siedmich rokov, keď bol Zhou Gong pri moci, sa nielen snažil čo najlepšie spravovať vládne záležitosti, ale súčasne učil aj mladého kráľa Chenga, ako vládnuť. Niektoré z učení Zhou Gonga boli zdokumentované v Shangshu (Knihe dokumentov). V jednom článku „Wu Yi“ (bez oddychu) povedal: „Kráľ sa nemôže oddávať potešeniam. Iba ak pozná ťažkosti farmárov, dokáže pochopiť ťažkosti bežných občanov.“

V článku „Wu Yi“ sa ďalej píše: „Kráľ Wen (starý otec kráľa Chenga) bol usilovný a šetrný. Pracoval so svojimi ľuďmi na stavbe domov a obrábaní pôdy. S láskavosťou a skromnosťou sa od úsvitu do súmraku staral o ľudí. Nemal dokonca čas ani na jedlo a neopovážil sa poľovať pre šport. Štátne záležitosti riešil s rešpektom a vládol 50 rokov.“

V článku „Zhao Gao“, Zhou Gong povedal kráľovi Chengovi, aby nasledoval nebeské zákony učením sa od dynastií Xia a Shang. „Pretože títo králi nedbali na cnosť, ich božské požehnanie sa skončilo predčasne a boli zničení,“ povedal. „Keďže začínate riešiť vládne záležitosti, podporujte cnosť, netolerujte nemorálne činy a nevládnite ľuďom zabíjaním. Iba tak môžete vytvoriť dlhodobé dedičstvo. Dúfam, že vaše veličenstvo sa stane vzorom cnosti, ktorý budú ľudia nasledovať, aby sa vaša milosť šírila široko-ďaleko.“

Zhou Gong splnil svoju povinnosť vychovávania kráľa Chenga s cnosťou. Vďaka tomu, keď v krajine vládol kráľ Cheng a neskôr jeho syn kráľ Kang, spoločnosť bola pokojná a ľudia žili v harmónii. Trestné zákony neboli potrebné viac ako 40 rokov a toto obdobie bolo v histórii chválené.

Dobrá vernosť

„Dobrá vernosť znamená pomáhať kráľovi a napravovať jeho správanie. Jedným z príkladov je to, ako Guan Zhong podporoval vojvodu Huana z Qi,“ napísal Xun Kuang

Shi Ji (Záznamy Veľkého historika) chválili Guana ako zodpovedného úradníka, ktorý podporoval silu vojvodu Huana a napravoval jeho nesprávne činy. Konfucius povedal, že Guan pomohol vojvodovi Huanovi, aby bol silný a ovládol Čínu. Lenže Guanov vlastný domov a životný štýl bol rovnako luxusný ako kráľovský. Konfucius to považoval za nevhodné a proti čínskemu systému zvykov.

Guan vedel využiť všetky príležitosti a zmeniť situáciu v kráľovstve Qi. Potom čo vojvoda Huan porazil kráľovstvo Lu a podpísal zmluvu o krajine Ke, úradník Lu, Cao Mo, prinútil vojvodu Huana pod hrozbou noža, aby vrátil Lu pôdu, ktorej sa predtým zmocnil. Vojvoda Huan sa rozzúril a neskôr sa rozhodol, že pôdu nevráti, ale Guan mu poradil, že dôležitejšie je vybudovať si dôveryhodnosť medzi rôznymi kráľmi. Výsledkom bolo, že ostatní králi považovali vojvodu Huana za dôveryhodného a súhlasili, že sa podriadia jeho moci.

Guan Zhong však nedokázal pomôcť vojvodovi Huanovi zhromažďovať si cnosť a láskavosť. Predtým než Guan zomrel, poradil vojvodovi, aby sa nespoliehal na Yiya, Kaifanga a dvoch ďalších prefíkaných dvoranov. Kráľ ho však neposlúchol a vymenoval ich do vysokých funkcií, čo viedlo k úpadku kráľovstva.

Priemerná vernosť

„Ak rada úradníka kráľovi vedie k vzájomnej nevraživosti, ide o priemernú lojalitu. Jedným z príkladov je vzťah medzi Wu Zixu a kráľom Fuchai,“ napísal Xun Kuang

Wu pomohol kráľovi Helu vybudovať silné a prosperujúce kráľovstvo. Po smrti kráľa Helu, pomáhal Wu ďalej jeho synovi Fuchaiovi. Keď kráľ Fuchai porazil kráľovstvo Yue, Wu mu poradil, aby vyhladil zvyšok krajiny. Opakovane povedal, že Goujian, kráľ Yue, dokáže znášať ťažkosti, čo by sa mohlo stať hrozbou pre Fuchaia.

Goujian podplatil jedného z vyšších úradníkov Fuchaia, Bo Pi, ktorý potom pred Fuchaiom očiernil Wua. Nakoniec dal Fuchai Wuovi meč a prikázal mu, aby sa zabil. Pred smrťou Wu požiadal, aby jeho oči boli umiestnené pri vchode do mesta, aby „na vlastné oči videl, ako vojaci Goujianu vstupujú do mesta“. To Fuchaia ešte viac rozzúrilo.

Je pravda, že Wu Zixu dával rady Fuchaiovi. Nedokázal však napraviť kráľovo správanie, čo vyústilo do ich vzájomného sporu. Jeho vernosť bola teda priemerná.

Zhrnutie

Vernosť sa začína úprimnosťou a rešpektom. Neobmedzuje sa len na plnenie povinností. Zakladá sa skôr na nestrannom srdci a zahŕňa čestnosť a oddanosť. Je súčasťou tradičných čínskych hodnôt a je v súlade s piatimi hlavnými cnosťami konfucianizmu (dobročinnosť, spravodlivosť, slušnosť, múdrosť, dôveryhodnosť).

Vernosť je obzvlášť dôležitá v dnešnej spoločnosti. Začínajúc u seba samých si môžeme vážiť čestnosť a cnosť a obnoviť dôveru. To nás vráti na cestu harmónie medzi nebom, zemou a ľudstvom.