Nemecko: Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva píše riaditeľovi policajného oddelenia v provincii Shandong a vyzýva ho, aby prepustil praktizujúceho Falun Dafa

(Minghui.org) Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva (IGFM) v Nemecku poslala 27. júla 2023 list Li Gangovi, riaditeľovi policajného oddelenia mesta Rizhao v provincii Shandong v Číne, v ktorom požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie pána Ding Yuande-ho, praktizujúceho Falun Dafa v okrese Wulian v provincii Shandong.

2023-7-29-germany-igfm-letter-02
List zaslaný Medzinárodnou spoločnosťou pre ľudské práva (IGFM)

Pán Hubert Körper, vedúci Výboru pre čínske záležitosti Medzinárodnej spoločnosti pre ľudské práva v Nemecku, v liste uviedol: „24 rokov trvajúce prenasledovanie Falun Dafa v Číne je nielen porušením Čínskej ústavy, ale aj platných medzinárodných zákonov.“ Zároveň požiadal Li Ganga, aby list postúpil Lin Wuovi, straníckemu tajomníkovi provincie Shandong; Zhang Huiovi, straníckemu tajomníkovi mesta Rizhao, ako aj riaditeľovi zadržiavacieho centra mesta Rizhao.

Pán Ding Yuande nezákonne zatknutý

Pán Ding Yuande a jeho manželka pani Ma Ruimei boli zatknutí 12. mája 2023. Pani Ma bola 24. mája prepustená na kauciu až do súdneho procesu, nachádza sa však pod dohľadom. Pán Ding je zadržiavaný v zadržiavacom centre mesta Rizhao. Jeho rodina ho už od jeho zatknutia nemá dovolené vidieť.

Policajné oddelenie okresu Donggang v meste Rizhao oficiálne schválilo zatknutie pána Dinga 20. júla 2023. Spolupracovali tiež s okresnou prokuratúrou Donggang a pokúsili sa pána Dinga obviniť a stíhať.

Čínska komunistická strana (ČKS) každoročne zatýka veľký počet praktizujúcich pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa 13. mája. Tento rok bolo v meste Rizhao v provincii Shandong zatknutých viac než 40 praktizujúcich. Podľa portálu Minghui.org túto akciu nariadilo priamo Oddelenie provincie Shandong. Medzi páchateľmi, ktorí sa podieľali na zatýkaní a ktorých mená boli potvrdené, sú Wang Meifeng a Chen Dehua z Úradu 610. Niektorí policajti plánovali zatknúť až 70 praktizujúcich v priebehu jedného mesiaca.

Medzi osoby, ktoré sú priamo zodpovedné za toto rozsiahle zatýkanie praktizujúcich v meste Rizhao, patria napríklad: Ding Zhaofu, politický komisár policajného oddelenia Donggang; Wang Wensong, riaditeľ policajného oddelenia Donggang; Qin Yujing, zástupca vedúceho oddelenia vnútornej bezpečnosti policajného oddelenia Donggang; a Li Jiang, riaditeľ policajného oddelenia okresu Wulian.

Medzinárodná podpora

Syn pána Ding, Lebin, ktorý teraz žije v Nemecku, sa v posledných dvoch mesiacoch obrátil na rôznych ľudí a organizácie a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zastavilo prenasledovanie jeho otca a ďalších praktizujúcich Falun Dafa v Číne.

Politici z Európskeho parlamentu, nemeckého parlamentu a berlínskeho krajinského zhromaždenia, ako aj poslanci z Belgicka a Českej republiky napísali Wu Kenovi, čínskemu veľvyslancovi v Nemecku, list, v ktorom žiadajú okamžité ukončenie prenasledovania rodičov Lebin Dinga. Mnohí ľudia telefonovali a posielali listy osobám zodpovedným za toto prenasledovanie a žiadali okamžité a bezpodmienečné prepustenie pána Dinga.

Pán Körper v liste uviedol: „Ľudské práva sú univerzálne, neodňateľné a nedeliteľné. Takéto ľudské práva majú aj občania Čínskej ľudovej republiky. Pán Ding Yuande neporušil platné čínske zákony. Jednoducho len uplatňoval medzinárodne zaručené ľudské právo na slobodu viery.“

V závere listu sa uvádza: „Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva (IGFM) bude venovať veľkú pozornosť situácii pána Dinga Yuandeho a bude spolupracovať s mnohými politikmi, aby spoločným úsilím dosiahli jeho osobnú slobodu. Dôrazne vás vyzývame, aby ste pána Dinga Yuandeho okamžite a bezpodmienečne prepustili.“

Zahraniční občania môžu anonymne, alebo s uvedením svojich skutočných mien nahlásiť a zažalovať uvedených páchateľov, ktorí sú priamo zodpovední za prenasledovanie pána Ding Yuandeho a jeho manželky, prostredníctvom platformy pre nahlasovanie porušovania zákonov politickými a vládnymi úradníkmi (http://www.12337.gov.cn/#/) a prostredníctvom siete čínskej prokuratúry (www.12309.gov.cn).