Konať so spravodlivými myšlienkami (s komentárom Majstra)

Publikovanie Majstrovho článku „Ako by ste mali správne pristupovať k členom Majstrovej rodiny“ poukazuje na dlhodobo existujúce správanie praktizujúcich, ktoré sa vážne odchyľuje od Fa.

Chválenie rodinných príslušníkov Majstra a branie ich ako Majstra priamo zasahuje do kultivácie rodinných príslušníkov Majstra a toto zasahovanie sa môže dokonca dostať až k Majstrovi. Žiadame učeníkov Dafa, aby si to navzájom pripomínali a včas napravili svoje konanie.

Zároveň by sme sa mali vyhnúť aj tomu, aby sme zašli do druhého extrému. Učeníci Dafa by mali rešpektovať členov Majstrovej rodiny. Nie je to len základná ľudská zdvorilosť, ale aj prejav úcty kultivujúceho k Majstrovi. Kvôli ľudským pripútanostiam mali niektorí ľudia v určitých otázkach konflikty s členmi Majstrovej rodiny a Majstrov nový článok využili ako príležitosť na ventilovanie si svojich sťažností. V skutočnosti sú Majstrovi rodinní príslušníci v ťažkom postavení a Majster nikdy neposkytoval svojim rodinným príslušníkom v kultivácii zvláštne zaobchádzanie; Majstrovým cieľom je, aby dospeli k dovŕšeniu. Nemali by sme teda zachádzať do druhého extrému a vytvárať Majstrovi zbytočné ťažkosti. Majstrov článok má usmerňovať kultiváciu každého a my by sme nemali pristupovať k tejto záležitosti s ľudskými pripútanosťami.

 

vydavatelia Minghui

15. septembra 2023


Áno, nejakí ľudia by tomu mali venovať pozornosť! Odložte tie ľudské pripútanosti!

 

Majster Li Chung-č’

15. septembra 2023