Cvičebná hudba Falun Gong (Päť cvičení, jedna hodina)

(Minghui.org)

Súbor piatich cvičení Falun Gongu (Falun Dafa) sa tiež označuje ako Veľká cesta k Dovŕšeniu. Cvičenia Falun Dafa sú jednoduché, ľahko naučiteľné, nie sú riadené myšlienkami a kung (kultivačná energia) sa rýchlo zvyšuje. Pri praktizovaní cvičení nie je potrebné dbať o miesto, čas ani smer.

Pre uľahčenie cvičení začiatočníkom je táto verzia cvičebnej hudby skrátená na jednu hodinu,  pričom 30 minút je určených na cvičenia v stoji a ďalších 30 minút na cvičenie v sede. Cvičiaci si môžu vybrať, či spravia všetkých päť cvičení naraz, alebo si časť z nich zacvičia ráno, večer alebo počas obedňajšej prestávky; kedykoľvek im to najviac vyhovuje.

Obsah:

00:00 Prvé cvičenie: Budha ukazuje tisíc rúk

09:15 Druhé cvičenie: Falun pozícia v stoji

23:36 Tretie cvičenie: Prenikanie dvoma kozmickými extrémami

26:48 Štvrté cvičenie: Falun nebeský okruh

31:25 Piate cvičenie: Zosilňovanie nebeských síl

Bezplatné inštruktážne video na výučbu cvičení:
https://sk.falundafa.org/audiovideo.html

Ďalšie verzie cvičebnej hudby:
Hodinová cvičebná hudba (formát MP3)
Dvojhodinová cvičebná hudba (video)