Praktizujúci Falun Dafa z Austrálie a Nového Zélandu želajú Majstrovi šťastný čínsky nový rok

(Minghui.org) S príchodom čínskeho nového roka praktizujúci Falun Dafa z Austrálie a Nového Zélandu úprimne vyjadrujú úctu Majstrovi Li Chung-čʼ, zakladateľovi Falun Dafa, a želajú mu šťastný čínsky nový rok.

Image
Praktizujúci v Melbourne, Austrália, úctivo želajú Majstrovi šťastný čínsky nový rok.
Image
Praktizujúci na Novom Zélande úctivo želajú Majstrovi šťastný čínsky nový rok. 
Image
Praktizujúci v Queenslande, Austrália, úctivo želajú Majstrovi šťastný čínsky nový rok.
Image
Praktizujúci v Perthe, Austrália, úctivo želajú Majstrovi šťastný čínsky nový rok.  
Image
Praktizujúci v Adelaide, Austrália, úctivo želajú Majstrovi šťastný čínsky nový rok. 

„Ďakujem vám Majster, že ste ma priviedli domov“

Image
Mary Hayes povedala: „Majster, veľmi vám ďakujem.“

Mary napísala, že Falun Dafa jej predstavila kamarátka. Nevedela prečo, no zdalo sa jej, že slová „Falun Dafa“ má už uložené niekde hlboko vo svojom srdci. 

Keď Mary jedného dňa sedela pred počítačom, odrazu jej napadlo, že by sa chcela „dozvedieť viac o Falun Dafa“. Povedala: „Zaujala ma informačná webová stránka Falun Dafa. Rozhodla som sa praktizovať a zavolala som miestnej koordinátorke Falun Dafa, Amande.“

Mary povedala, že keď po prvýkrát čítala Čuan Falun, hlavnú knihu Falun Dafa, rozplakala sa. Počas čítania knihy mala pocit, akoby sa vrátila domov. Riadi sa Majstrovými učeniami a naučila sa myslieť na druhých a správať sa k nim láskavo a súcitne.

Po začatí praktizovania sa veľmi zmenila. „Mám šťastie, že som sa stretla s Falun Dafa. Z nasledovania princípov Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť v každodennom živote som získala veľký úžitok. Mám viac tolerancie, súcitu a pochopenia voči členom svojej rodiny. Všetci okolo mňa vedia, že praktizujem Falun Dafa. Vedia, že som láskavý človek a že Falun Dafa je prax, ktorá učí ľudí kultivovať svoj súcit.“

Povedala: „Majster, veľmi vám ďakujem. Som požehnaná, že mám tú česť praktizovať Falun Dafa v tomto živote. Pevne verím v Dafa a pod vaším vedením sa budem usilovne kultivovať. Majster, želám vám šťastný čínsky nový rok!“

Najhlbšia úcta a vďačnosť Majstrovi

Irma je z juhovýchodnej Európy, no v súčasnosti žije v Sydney, kde pracuje ako učiteľka. Falun Dafa začala praktizovať v roku 2007. Hoci na svojej kultivačnej ceste zažila vzostupy aj pády, Irma vždy verila, že Falun Dafa je hlbokou a nenahraditeľnou súčasťou jej života.

Povedala: „Zaujímala som sa o východné duchovné praxe už od dospievania a začala som ich skúmať ako veľmi mladá. Falun Dafa som objavila po dvadsiatke. Predtým, ako som začala praktizovať, som mala o duchovnosti a meditácii pomerne jednoduché predstavy. Avšak keď som si prečítala Čuan Falun a Majstrove prednášky, uvedomila som si, že skutočná duchovná prax je veľmi hlboká a zahŕňa veľa tvrdej práce!“

„Spočiatku mi predstava takejto ‚tvrdej práce‘ pripadala skľučujúca, pretože sa líšila od mojich predstáv o duchovnej praxi, ktorá sa točila najmä okolo relaxácie a dýchania. Zároveň som si uvedomila, že pretože skutočná duchovná prax si vyžaduje ‚tvrdú prácu‘, vďaka tomu som si vyvinula hlbokú úctu k tejto praxi a Majstrovmu veľkému úsiliu pri šírení Dafa.“

Praktizovanie Falun Dafa počas 17 rokov motivovalo Irmu, aby sa dozvedela viac o čínskej tradičnej kultúre aj jazyku. „Vrstvy významu čínskych znakov sú veľmi hlboké a viem si predstaviť, aký úžasný vplyv majú na kognitívny vývoj človeka od útleho veku. Za každým tradičným čínskym znakom sa skrýva veľká hĺbka. Bohatstvo čínskeho jazyka nie je pokladom len pre Čínu, ale pre celý svet! Ako západniarku, ktorá praktizuje Falun Dafa, ma to inšpirovalo k tomu, aby som viac spoznávala a rešpektovala dávnu čínsku kultúru. A je to bežný jav aj medzi mnohými ďalšími praktizujúcimi zo západu. Želám si, aby môj syn študoval čínštinu ako mimoškolskú aktivitu, a aby sme jedného dňa mohli ako rodina navštíviť Čínu!“

„Falun Dafa mi určite pomohol duchovne rásť a byť pozitívnejšia, aj keď sa mi nedarí.“

„Vždy keď praktizujem cvičenia, duševná jasnosť a celkový pocit pokoja a rovnováhy sú veľmi výrazné. Vďaka tomu som sústredenejšia a produktívnejšia v práci aj doma. Urobím všetko pre to, aby som sa v tomto smere zlepšovala!“

Irma povedala: „Majster, predstavili ste túto hlbokú a nádhernú prax nielen Číne, ale aj celému svetu! Kto by nechcel zažiť viac Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti? Ďakujem vám Majster! Šťastný čínsky nový rok!“

„Žiadne slová nedokážu vyjadriť moju vďačnosť Majstrovi“

Image
Pani Wang Bochun je vďačná za Majstrovu súcitnú spásu.

Pani Wang Bochun začala praktizovať Falun Dafa v roku 1997. Mala nízke sebavedomie a bola veľmi citlivá. Ľahko strácala nervy a nebola trpezlivá pri svojich deťoch. Cítila sa v živote stratená a sťažovala sa, že jej manžel sa o ňu nestará.

Keď začala praktizovať, všetky jej choroby zmizli a cítila sa duchovne očistená. Vedela, že cieľom života je vrátiť sa späť k pravému pôvodu. Naučila sa tiež myslieť na druhých a na svojho manžela. Začala nasledovať tradičnú čínsku kultúru a napravovať svoju modernú, roztrieštenú mentalitu. Keď sa objavili konflikty, pozerala sa dovnútra. Jej rodina sa stala harmonickou a jej rodina a priatelia majú pozitívnu mienku o Dafa.

Pani Wang sa v roku 2015 pridala k pochodovému orchestru Tian Guo, aby mohla šíriť pravdu a zvyšovať povedomie o Falun Dafa. Zúčastnila sa na viacerých sprievodoch na Novom Zélande, v Hongkongu a v Spojených štátoch. Počas tohto procesu našla svoje pripútanosti, ako je predvádzanie sa a ego. Naučila sa dodržiavať princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť.

Povedala: „Žiadne slová na tomto svete nedokážu opísať moju vďačnosť Majstrovi! Som vďačná Majstrovi za to, že ma naučil zlepšovať sa. Teraz viem, ako sa stávať lepším človekom! Majster, šťastný čínsky nový rok!“

Image
Craig English želá Majstrovi šťastný čínsky nový rok! 

Craig English má 38 rokov a pracuje pre Západoaustrálsku zdravotnú službu (WACHS), ktorá koordinuje personál, ktorý pomáha pacientom cestovať za špecializovanou liečbou do nemocníc a na kliniky.

Craig povedal: „Mnoho rokov som praktizoval rôzne formy tai-či a čchi-kungu, ale vždy som dúfal, že budem praktizovať skutočnú duchovnú kultiváciu. Na odporúčanie môjho bývalého učiteľa tai-či som začal čítať Čuan Falun a robiť cvičenia. Čoskoro som našiel miestnu skupinu, s ktorou som začal robiť cvičenia, a počas týždňa som čítal Fa s ostatnými praktizujúcimi.“

„Skutočne som cítil, že praktizovanie Falun Dafa zmenilo celý môj život. Čuan Falun odpovedal na všetky moje otázky týkajúce sa spirituality a dal môjmu životu skutočný zmysel. Kedysi som bol veľmi osamelý, ale teraz už nie som. Mal som nebezpečne nízku hmotnosť, ale počas šiestich mesiacov praktizovania som pribral takmer 20 kilogramov. Bol som veľmi promiskuitný človek a nebral som ohľad na svoje zdravie a bezpečnosť. Bol som tiež príliš bojovný voči ostatným a mal silnú intelektuálnu márnivosť, nehovoriac o tom, že som bol oklamaný moderným spôsobom myslenia. Všetky tieto odchýlené spôsoby myslenia a správania vyvrcholili hlbokou nenávisťou k sebe samému a bol som skutočne stratený.“

Craig pokračoval: „Zachránilo ma Majstrovo bezhraničné milosrdenstvo a súcit a takmer okamžite som si začal všímať zmeny. Prestal som sa správať promiskuitne. Moje oči sa prvýkrát od detstva rozjasnili a už neboli zapadnuté a uzavreté. Naučil som sa byť oveľa pokojnejší a tiež menej kritický k druhým i k sebe samému; moje hlboko zakorenené sebaodsudzovanie sa začalo rozpúšťať.“

„Všimol som si tiež významné zmeny v mojej rodine. Mnohí, ktorí boli predtým na seba nahnevaní, už neboli, a keď sa všetci zišli, vládla tam viditeľná atmosféra pokoja. Z toho som pochopil, že druhí sa zmenia, keď sa zmeníme my sami. Zlepšili sa aj moje vzťahy v práci, stal som sa menej pasívnym a starostlivo zvažujem svoje slová.“

„Mám pocit, že sa môžem zlepšiť vo všetkých týchto a mnohých ďalších veciach. Budem sa naďalej snažiť napredovať a dvíhať si latku stále vyššie. Môj život bol zachránený a vôbec sa nedá opísať, aké šťastie cítim, že som mohol získať Fa. Majster mi ukázal cnostný spôsob života a postupne mi odhaľuje všetky moje pripútanosti. Viem však, že sa vždy môžem zlepšiť a som Majstrovi nesmierne vďačný za to, že má so mnou takú obrovskú trpezlivosť.“

Nakoniec povedal: „Ďakujem vám Majster za záchranu ľudstva a sveta. Obdarovali ste nás najväčším pokladom na tomto svete. Hoci som Fa získal len nedávno, mám pocit, akoby na mňa Majster dohliadal celý môj život. Nedokážem slovami vyjadriť, čo to pre mňa znamená. Môžem len povedať ‚ďakujem‘, splniť svoje historické poslanie a urobiť všetko, čo je v mojich silách, ako váš kultivujúci sa učeník. Šťastný rok draka, Majster! Som vám úprimne vďačný!“

Bratia ďakujú Majstrovi

Image
Minh a Nam želajú Majstrovi šťastný čínsky nový rok. 

Minh a Nam sú bratia z Vietnamu. Začali praktizovať so svojou mamou od útleho veku. Povedali: „Majster, ďakujeme vám, že ste nás naučili, ako sa činiť lepšie. Šťastný čínsky nový rok! Nasledujúci rok sa budeme činiť lepšie!“

Cítia, že je dôležité držať sa princípov Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Bratia si každý deň určili čas na štúdium Fa, využívajú čas a štúdium Fa považujú za svoju prioritu. Prostredníctvom štúdia Fa spoznali skutočný zmysel života.

Bratia majú výborné výsledky v škole a získali mnoho ocenení. Minh bol prijatý na vysokú školu, ktorú si vybral a Nam má vlastný kanál na Gan Jing World, kde číta knihy a tvorí hudobné choreografie.

Nam povedal: „Niekedy som sa nahneval, keď môj starší brat Minh alebo iní urobili niečo, čo sa mi nepáčilo. Odpustil som im však vždy, keď som si spomenul na princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Po odpustení sa tiež cítim šťastný.“

Minh povedal: „Výnimočné známky, ktoré som dostával v škole, som získal vďaka štúdiu Fa a Dafa, ktorý mi pomohol zmierniť množstvo stresu. Dobré zmýšľanie pri učení a robenie toho, čo majú študenti robiť, mi prirodzene prinieslo výsledky, ktoré som si zaslúžil.“