Rezonancia: Záhada a veda o posilnení imunity ľudského tela (1. časť)

(Minghui.org)  Počas pandémie sa objavili nové varianty vírusu so zvýšenou nákazlivosťou a prenosnosťou, pričom sa zároveň znížila aj účinnosť vakcín. Keďže nie sú k dispozícii žiadne zázračné lieky, je možné posilniť imunitu ľudí, aby sa bezpečne a úplne ubránili vírusom?

V skutočnosti boli ľudia, ktorým sa zlepšil stav alebo sa rýchlo zotavili z infekcií Covid-19 bez lekárskej liečby. Ako sa to stalo?

Ako je vysvetlené nižšie, vedci zistili, že ľudská DNA má zrejme viac funkcií ako len zaznamenávanie genetických informácií.

Ak si dáme dohromady súvisiace informácie, môžeme zistiť, že existujú spôsoby, ako posilniť imunitu. Dúfam, že informácie v tomto článku vás povedú na ceste k zdraviu a lepšiemu pochopeniu života. Je to dôležité, keďže zlepšenie imunity pre nás môže byť rozhodujúce v boji s vírusmi.

1. Druhy rezonancie

Pozrime sa na bežný jav rezonancie, ktorý spočíva v tom, že vibrácie jedného fyzikálneho systému vyvolávajú vibrácie iného fyzikálneho systému. Inými slovami, keď sú frekvencie dvoch objektov rovnaké, vibrácie môžu ľahko prechádzať z jedného na druhý. Najbežnejšou formou je akustická rezonancia. V živote sa stretávame s mnohými druhmi rezonancie, napríklad rezonancia hudobných nástrojov, reakcia našich ušných bubienkov na zvuk alebo rezonancia v elektrických obvodoch.

Môžeme začať zvukom. Ako vieme, zvuk má rôzne frekvencie. Napríklad zvuk s vysokou frekvenciou je piskľavý, zatiaľ čo zvuk s nízkou frekvenciou je hlboký. V skutočnosti teplo, slnečné svetlo, duševná činnosť, emócie, myšlienky, slová, ľudské telo a vesmír sú tiež vlnenia s frekvenciami. Môžu mať teda myseľ a emócie fyzickú rezonanciu? Je to zaujímavá téma, pretože súvisí s naším zdravím a imunitou. K tejto téme sa ale vrátime neskôr.

Nasleduje niekoľko experimentov.

Backster: Emócie a DNA

Cleve Backster, špecialista na vypočúvanie pre Ústrednú spravodajskú agentúru (CIA), bol známy najmä svojimi experimentmi s rastlinami v 60. rokoch. V roku 1966 objavil a zaznamenal rastliny, ktoré prejavovali emócie, cítili bolesť a vykazovali mimozmyslové vnímanie (ESP). Tento fenomén označil za primárne vnímanie a v roku 1968 ho popísal v časopise International Journal of Parapsychology.

V ďalšom experimente, ktorý uskutočnil Backster, odobral dobrovoľníkom vzorky DNA a prepojil ich so senzorom na zaznamenávanie zmien. Keď sa dobrovoľníci zdržiavali v inej miestnosti a prežívali emocionálne zmeny, aj ich vzorky DNA v rovnakom čase zaznamenali silnú elektrickú odozvu. To naznačuje, že ľudské emócie by mohli produkovať určité frekvencie, ktoré by ich DNA mohla prijímať aj na diaľku a vytvárať tak rezonanciu.

Ľudia zistili, že dobrá nálada pomáha zlepšiť zdravie a imunitu. Čeliac však všetkým druhom stresu, napríklad hrozbe pandémie, však nie je ľahké emócie zvládať.

Mohli by vo vesmíre existovať vlnenia, ktoré by v nás a v našej DNA vyvolali pozitívnu rezonanciu? Ak áno, mohlo by nám to byť prospešné v mnohých ohľadoch. Kde ich teda môžeme nájsť?

Pozrime sa na druhý experiment.

Rein: Zámer mysle a DNA

Glen Rein, biológ, ktorý vyštudoval na Londýnskej univerzite, zistil, že ľudská myseľ môže ovplyvniť štruktúru DNA.

Za normálnych okolností má DNA tvar dvojitej špirály. Keď sa DNA replikuje, poškodí alebo denaturizuje, dochádza k jej odvíjaniu. Takéto štrukturálne zmeny odvíjania a prevíjania možno merať pomocou absorbancie pri 260 nm.

V Reinovom experimente boli vzorky DNA, ako napríklad ľudská placentárna DNA, umiestnené do deionizovanej vody s úpravou na čiastočné odvíjanie (denaturáciu) DNA. Niekoľko dobrovoľníkov sa potom pozrelo na vzorky DNA so silným zámerom mysle, aby DNA rozvinuli alebo previnuli. Výsledkom bolo, že 2 až 10 % vzoriek prejavilo štrukturálne zmeny, zatiaľ čo v kontrolnej skupine (kde sa dobrovoľníci pozerali na vzorky bez použitia akéhokoľvek zámeru mysle) sa zmenilo len 1 % vzoriek.

Toto zistenie ukázalo úzky vzťah medzi ľudskou mysľou a DNA. Jedným z možných vysvetlení je, že mentálne aktivity sú vlny, ktoré môže DNA zachytiť a vytvoriť rezonanciu.

Schumannova rezonancia

Mnohí vedci skúmali frekvencie Zeme. Jedným z nich bol Nikola Tesla a ďalším Winfried Otto Schumann.

Tesla bol americký vynálezca, elektrotechnický a strojný inžinier. V roku 1899 presťahoval svoje laboratórium do Colorado Springs, kde mohol študovať vysokonapäťovú elektrinu vo vysokohorských oblastiach. Zistil, že zem je vodičom a vytvoril umelý blesk.

Okrem práce na striedavom prúde (AC), venoval Tesla veľa úsilia aj štúdiu bezdrôtovej distribúcie elektrickej energie a bezdrôtovej komunikácie. Na základe svojich experimentálnych výsledkov a výpočtov odhadol frekvenciu Zeme na približne 8 Hz.

V 50. rokoch 20. storočia to ďalej skúmal nemecký fyzik Winfried Otto Schumann. Konkrétne išlo o zvýšené hodnoty v pozorovanom spektre extrémne nízkych frekvencií (ELF) elektromagnetického poľa Zeme, známych ako Schumannove rezonancie (SR).

Priestor medzi povrchom Zeme a vodivou ionosférou v skutočnosti funguje ako uzavretý vlnovod, pričom rozmery Zeme spôsobujú, že tento vlnovod funguje ako rezonančná dutina pre elektromagnetické vlny. Táto dutina je prirodzene vzbudená elektrickými prúdmi v blesku. Základným módom je stojaté vlnenie v dutine zem-ionosféra s vlnovou dĺžkou rovnajúcou sa obvodu Zeme. Mód s najnižšou frekvenciou má frekvenciu 7,83 Hz.

Je zaujímavé, že frekvencia Zeme je približne rovnaká ako frekvencia hipokampu v ľudskom mozgu. „Alfa vlny ľudského mozgu fungujú v tomto rozsahu a elektrická rezonancia zeme je medzi 6 a 8 Hz. Celý náš biologický systém – mozog aj samotná Zem – teda pracujú na rovnakých frekvenciách,“ napísal raz Tesla.

Ukázalo sa, že poškodenie hipokampu spôsobuje stratu pamäti a oslabenie zmyslu pre orientáciu. Vedci tiež navrhli malé generátory, ktoré produkujú Schumannove rezonancie, aby ich astronauti mohli nosiť so sebou a udržiavať si tak normálny fyziologický stav.

2. Rezonančné interakcie

DNA a vlny

Ruský biofyzik a molekulárny biológ Peter Gariajev skúmal laserové technológie, temnú hmotu, nanoštruktúru, supravodivosť, kozmické žiarenie a gama astronómiu.

V jednom experimente Gariajev dokázal, že DNA môže absorbovať protóny. Po umiestnení DNA do kremennej nádoby ožiaril vzorku slabým laserovým svetlom. Detekčný prístroj ukázal, že DNA absorbovala všetky protóny ako špongia, ktorá absorbuje vodu.

Svetelná energia môže byť absorbovaná ľudským telom ako voda a nielen cez neho prejsť. Energia sa potom môže ukladať a využívať.

Rádiá a vlny

Mnohé mobilné telefóny majú v súčasnosti možnosť bezdrôtového nabíjania. Batéria sa môže nabíjať bez kábla prostredníctvom elektromagnetickej cievky. Toto bezdrôtové nabíjanie funguje podobne, ako keď rádio prijíma signály z rozhlasovej stanice.

Vo vnútri rádia sa nachádza prijímač, ktorý vyberá frekvenciu. Súčasťou prijímača je nastaviteľná cievka z drôtu známa ako indukčná cievka. Keď je prijímač naladený, môže prijímať signály z rôznych rozhlasových staníc.

 

(na pokračovanie)