Rezonancia: Záhada a veda o posilnení imunity ľudského tela (2.časť)

(Minghui.org) 

(pokračovanie 1.časti)

3. Ľudské telo a kozmická energia 

Vírusy napádajú ľudí prostredníctvom nakazenia buniek, ktorých rozhodujúcimi zložkami sú genetické materiály, ako napríklad DNA. Zvyšovanie imunity a prevencia nakazenia buniek sa preto stali horúcimi témami.

Človeku hneď prídu na myseľ rôzne druhy potravín, doplnkov a liekov, ktoré po strávení v ľudskom tele dodávajú bunkám energiu a môžu pomôcť posilniť imunitu. Ale čo ak sú okolo nás aj iné druhy energie, ktoré sú lepšie ako potraviny a doplnky? V skutočnosti je naše ľudské telo schopné prijímať takúto nepotravinovú energiu, ako ukázali už spomínané experimenty Petra Gariajeva.

Ak áno, môžeme svoje telo – podobne ako keď ladíme rádio na určité frekvencie – nastaviť tak, aby sme prijímali blahodarnú energiu okolo nás a posilnili svoju imunitu?

V predchádzajúcich diskusiách sme videli, že ľudská myseľ môže ovplyvňovať genetické materiály, ako je DNA, čo naznačuje, že by mohlo byť možné, aby nám zámer našej mysle pomohol zosúladiť sa s kozmickou energiou a mať z nej úžitok.

Pozrime na dva príklady, ktoré nám môžu poskytnúť niekoľko nápadov, ako sa spojiť s kozmickou energiou.

Čítanie prstami

Lee Si-chen, profesor elektrotechniky na Národnej taiwanskej univerzite, študuje čítanie prstami od roku 1988. Prostredníctvom tisícov experimentov potvrdil platnosť a opakovateľnosť „čítania“ čínskych znakov prstami. Niektoré subjekty so silnými nadprirodzenými schopnosťami mali presnosť takmer 100 %. Niektorí ľudia sa možno čudujú, ako je možné „čítať“ prstami, keď na videnie a čítanie zvyčajne používame oči.

Najprv si vysvetlíme mechanizmus videnia objektov očami. Keď viditeľné svetlo dosiahne objekt, nesie jeho odkaz. Keď je tento odkaz prostredníctvom očí prenesený do nášho mozgu, dokážeme tento objekt vidieť.

Pri čítaní prstami sa biologická energia, ktorá nesie informácie o objekte, prenáša do mozgu prostredníctvom akupunktúrnych bodov a meridiánového systému. Preto sú si čítanie prstami a čítanie očami podobné v tom, že nám obidve umožňujú „vidieť“ odkaz objektu, ktorý sa dostane do nášho mozgu. Rozdiel spočíva v kanáli, ktorým sa odkaz prenáša.

Jeden z najšokujúcejších výsledkov nastal v auguste 1999, keď profesor Lee požiadal svoj pokusný subjekt, aby prstom prečítal čínsky znak pre „Budhu“. To, čo subjekt s nadprirodzenými schopnosťami videl prstami, už nebol znak, ale oslňujúce svetlo. Viac ako desať prítomných vedcov bolo šokovaných tým, čo subjekt povedal o svetle.

Tento experiment sa uskutočnil takým spôsobom, že ani testujúci, ani testovaný subjekt nevedeli, že na papierovom lístku, ktorý bol zrolovaný do guľky, bol napísaný znak „Budha“. Navyše, keď bolo slovo „Budha“ napísané v tibetčine, hebrejčine, barmčine alebo iných jazykoch, ktorým testujúci ani subjekt nerozumeli, subjekt aj tak vo všetkých prípadoch videl nezvyčajné javy, ako napríklad svetlo.

Aby to profesor Lee ďalej overil, pozval Sun Chulin, výskumníčku z Inštitútu ľudských vied na Čínskej univerzite geovied, aby sa zúčastnila na rovnakom experimente. O Sun bolo známe, že má nadprirodzené schopnosti, a keď ju požiadali, aby prstom prečítala papierový lístok s napísaným slovom „Budha“, tiež videla jasné zlaté svetlo žiariť vo všetkých smeroch.

Profesor Lee tiež zistil, že dokonca aj fonetický zápis slova „Budha“ sa pre jeho pokusné osoby javil ako svetlo. To naznačuje, že aj správna výslovnosť slova „Budha“ by mohla viesť k spojeniu s vyššou energiou v iných dimenziách a vyvolať rezonanciu. Dá sa teda usúdiť, že keď starovekí kultivujúci čítali alebo recitovali písma alebo sa modlili, ich myseľ, hlas a slová mohli rezonovať s vyššou energiou vo vesmíre.

Inými slovami, ľudstvo sa môže spojiť a rezonovať s vyššou energiou vo vesmíre prostredníctvom mysle a jazyka.

Zázrak u podnikateľky v New Yorku

K tejto udalosti došlo pred štyrmi rokmi. Osnot Gad je americká Židovka, ktorá sa do USA prisťahovala v 60. rokoch. Má už 73 rokov, vedie rodinný podnik na výrobu šperkov a často cestuje po celom svete a hľadá drahé kamene pre svoje šperky. 12. marca 2020 prišiel jej mladší brat z Manhattanu a cez víkend ju navštívil na Long Islande. Týždeň po bratovom odchode sa Gad začala cítiť zle. Stratila čuch aj chuť a ťažko sa jej dýchalo.

21. marca išla do nemocnice, kde jej povedali, že má príznaky koronavírusu. Lekár jej odporučil, aby ostala doma v karanténe a užívala Tylenol raz za štyri hodiny. Počas karantény sa jej stav zhoršil.

Image
Newyorská podnikateľka v oblasti šperkov Osnot Gad

„Nemohla som dýchať,“ spomínala. „Keď mi zavolala moja priateľka Louise, povedala som jej: ‚Nemôžem dokonca ani hovoriť.‘ A môj hlas bol čoraz slabší. Lousie mi povedala: ‚Len dýchaj!‘, ale ja som to sotva dokázala.“

Louise potom Gad povedala o Falun Dafa, meditačnom systéme, ktorý je založený na princípoch Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Povedala jej aj niekoľko príbehov ľudí, ktorí sa zázračne uzdravili zo svojich chorôb recitovaním fráz „Fa-lun Da-fa Hao. Zhen-Shan-Ren Hao.“(„Falun Dafa je dobrý; Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré.“) Navrhla Gad, aby urobila to isté.

Gad súhlasila, že to skúsi. „V tom bode som už nevedela, čo robiť. Lekár povedal: ‚Nevolajte do nemocnice, pretože tam vás napoja na dýchací prístroj,‘“ vysvetlila. „A to som nechcela.“

Povedala, že si len neustále recitovala tieto frázy. Na prekvapenie zistila, že jej to skutočne pomohlo lepšie dýchať. 

Zavolala Louise a povedala, že ten, kto vytvoril tieto frázy, musí naozaj vedieť, ako sa nadýchnuť a vydýchnuť. „Pretože za tri dni som sa naučila dýchať a nezadržiavať dych,“ pokračovala. Povedala, že tieto frázy úplne zmenili jej energetickú úroveň. Teraz si frázy recituje, keď ide spať, keď sa zobudí, keď sa prechádza, keď má zlé myšlienky alebo dokonca keď sa cíti deprimovaná.

„Povedala som si, že musím správne dýchať. A takto sa dýcha,“ povedala a dodala, že Falun Dafa ju zachránil. „Musím byť za to veľmi vďačná a musím byť veľmi vďačná za Louise. Možno ju poslal Boh, možno ju poslal Falun Dafa... Je to veľký dar,“ povedala.

Falun Dafa učí človeka, aby sa stal dobrým tým, že nasleduje princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Jeho hlavné učenie sa nachádza v knihe Čuan Falun a prax zahŕňa aj päť cvičení.

V Číne táto prax priniesla úžitok desiatkam miliónov ľudí, a to po fyzickej aj psychickej stránke. V júli 1999 bývalý vodca Čínskej komunistickej strany (ČKS) Jiang Zemin v obave z neustále rastúcej popularity Falun Dafa spustil celoštátne prenasledovanie tejto praxe. Okrem zadržiavania a mučenia praktizujúcich si ČKS vymyslela aj množstvo lží, aby očiernila Falun Dafa a podnietila nenávisť ľudí voči tejto praxi. Do februára 2024 bolo potvrdené, že v dôsledku prenasledovania prišlo o život viac ako 5 000 praktizujúcich. Okrem toho sa veľký počet praktizujúcich stal obeťou násilného odoberania orgánov. Ich mená nie sú známe, pretože pri zatýkaní svoje mená odmietli prezradiť, takže nie sú zarátaní medzi potvrdené úmrtia.

Napriek pretrvávajúcemu prenasledovaniu v Číne, Falun Dafa naďalej priťahuje nových záujemcov ako v Číne, tak aj mimo nej. Je to jasný dôkaz sily slov Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť.

Gadin príbeh ukazuje, že vety „Fa-lun Da-fa Hao. Zhen-Shan-Ren Hao.“ („Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré.“) musia mať obrovskú energiu, ktorá jej nielen pomohla zotaviť sa z choroby, ale tiež jej umožnila zachovať si pokoj.

Vedcom sa zatiaľ nepodarilo zistiť, aké frekvencie majú frázy „Fa-lun Da-fa Hao. Zhen-Shan-Ren Hao.“ („Falun Dafa je dobrý“ a „Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré“) a ako ich môže prijímať DNA. Vieme však, že tieto frázy rezonovali s ľudskými bunkami a odvrátili infekciu koronavírusom pre Gad. V skutočnosti aj mnohí ďalší ľudia zažili podobné zázraky a ich príbehy boli zverejnené na webovej stránke Minghui.org. Tí, ktorí prežili infekciu, nazývajú „Fa Lun Da Fa Hao“ (Falun Dafa je dobrý) a „Zhen Shan Ren Hao“ (Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré) deväť pravdivých slov [pretože pozostávajú z deviatich čínskych znakov].

Dong Yuhong, doktor medicíny v odbore infekčných chorôb vo Švajčiarskej farmaceutickej spoločnosti, a ďalší vedci skúmali 36 prípadov infekcie koronavírusom zo šiestich etnických skupín v šiestich krajinách. Spomedzi jedenástich kriticky chorých pacientov sa desať úplne zotavilo a u jedného došlo k zlepšeniu po tom, ako si recitovali tieto frázy.

Zhrnutie

Je dobre známe, že emócie môžu ovplyvniť zdravie. Ľudská DNA a bunky môžu tiež rezonovať s kozmickou energiou. Keď sa ľudské telo zosúladí s pozitívnou energiou, stane sa zdravším. Potvrdzujú to vedecké zistenia, o ktorých sme už hovorili.

Pri úprimnom recitovaní dvoch vyššie uvedených fráz sa človek zosúladí s kozmickou energiou Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. S podporou pokoja a pozitívnej energie vo vesmíre bude imunita človeka silná a bude odpudzovať infekčné choroby, stres a úzkosť.

Mnohé takzvané nadprirodzené javy vlastne nie sú záhadné. Kľúčom k pochopeniu týchto javov je mať otvorenú myseľ a širší pohľad. S týmto kľúčom môžeme odomknúť mnohé dvere ľudského zdravia, života a vesmíru.

Sebazdokonaľovanie a kultivácia majú dlhú a hlbokú históriu, ktorá presahuje modernú vedu. Všetci veľkí mudrci v histórii, napriek rôznym náboženským školám a formám, ktoré prijali, v podstate odovzdávali rôzne spôsoby, ako sa kultivovať a vrátiť sa k pôvodu.

Pokiaľ ide o zdravie, žiaden Bódhisattva ani Budha nikdy nevyzerá chorý. Prečo nie? Pretože bytosť zosúladená s kozmickou energiou prekročila úroveň, ktorú môžu choroby dosiahnuť, preto sa nikdy nemusí obávať zlého zdravia.