Odstraňovanie konceptov ega a menejcennosti

(Minghui.org) Hoci sa zdá, že ego a menejcennosť si vzájomne odporujú, v skutočnosti sa  navzájom dopĺňajú. Prejavujú sa rôznymi spôsobmi a predstavujú dva protikladné stavy. Keď sa človek nachádza v niektorom z týchto stavov, nedokáže sa na seba pozerať správne z pohľadu Fa.

Egoistickí alebo arogantní ľudia si o sebe myslia veľa a na ostatných sa pozerajú zhora. Zvyčajne majú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti a môžu si myslieť, že sú nadradení a inteligentnejší. Nie sú ochotní počúvať názory iných, snažia sa všetkými možnými prostriedkami odôvodniť svoje rozhodnutia a veria, že majú vždy pravdu. Niektorí praktizujúci Falun Dafa sa tak mohli cítiť, pretože na chvíľu zišli z kultivačnej cesty. U iných sa vyvinuli negatívne myšlienky a nakoniec podľahli prenasledovaniu starých síl.

Ľudia, ktorí sa cítia menejcenní, sa na seba pozerajú zvrchu, majú nízke sebavedomie a sú sebakritickí. Často sú v depresii a nedôverujú svojim schopnostiam. Neustále sa podceňujú alebo znevažujú, majú o sebe negatívny obraz a cítia sa neisto. Praktizujúci s pocitom menejcennosti často nedosahujú svoje ciele a neveria, že môžu v kultivácii uspieť. Nemusia byť schopní naplniť požiadavky kladené na kultivujúcich Falun Dafa a môžu nakoniec prestať praktizovať.

Náprava Fa sa blíži ku koncu a v rôznych oblastiach sa objavuje fenomén vážnej „chorobovej karmy“. Niektorí praktizujúci boli dlho pripútaní na lôžko a niektorí dokonca zomreli. Z tohto dôvodu začali mať niektorí praktizujúci pochybnosti o Dafa. Tento jav mal veľmi negatívny dopad aj na ich rodiny a praktizujúcim skutočne sťažil objasňovanie pravdy ľuďom. Niektorí, ktorí pôvodne verili v Dafa a vystúpili z Čínskej komunistickej strany (ČKS), prestali v Dafa veriť.

Prečo sa dejú takéto veci? Stretol som sa s niektorými praktizujúcimi, ktorí zažili chorobovú karmu a rád by som zdieľal svoje pochopenia o príčinách tohto fenoménu. Ak poviem niečo, čo nie je vo Fa, upozornite ma na to prosím. 

Ego spôsobuje, že človek neberie do úvahy názory iných

Jedna osoba začala praktizovať Falun Dafa v počiatočných rokoch. Bola vytrvalá, inteligentná a schopná. Celé roky poskytovala praktizujúcim miesto na prácu na projektoch a aktívne sa na týchto projektoch zúčastňovala.

Keď ČKS začala v roku 1999 prenasledovať Falun Dafa, bola prepustená z práce vo vláde, čím prišla o svoj hlavný príjem. V priebehu niekoľkých rokov prišla aj o dvoch príbuzných, pretože ich ČKS prenasledovala až na smrť. Ťažký psychický úder ju však nezastavil. Naďalej pevne kráčala po ceste kultivácie a koordinovala výrobu informačných materiálov o Falun Dafa.

Keď sa u nej objavila ťažká chorobová karma, ostatní praktizujúci jej chceli pomôcť a poukázali na to, že je tvrdohlavá a cíti sa byť dôležitá, čo ona rázne poprela. Kvôli svojej dominantnej povahe kontrolovala aj rodinné záležitosti, čo často viedlo k rodinným sporom a problémom, a to spôsobovalo jej vyčerpanie. Nedokázala sa pozerať do svojho vnútra a kultivovať sa. Nakoniec zomrela a stratila možnosť pomáhať Majstrovi Li  (zakladateľovi Falun Dafa) pri záchrane vnímajúcich bytostí v ľudskom svete.

Ďalšia staršia praktizujúca, ktorá tiež praktizovala Falun Dafa už v počiatočných rokoch, bola múdra a schopná. Pracovala usilovne a dôrazne a bola súťaživá a ambiciózna. Hoci bola mnohokrát zatknutá a odsúdená, nikdy nepoľavila vo svojej viere v Majstra a Dafa. Iniciatívne sa učila Fa naspamäť a študovala Fa, objasňovala pravdu a zachraňovala ľudí. Miestni praktizujúci ju obdivovali.

Jej dôraz na „seba samú“ bol však vždy mimoriadne výrazný. Niekedy, keď sa jej pochopenie jasne odchyľovalo od princípov Dafa, praktizujúci ju na to láskavo upozornili, ale ona ich slová neprijala. Niekoľko rokov sa tvrdohlavo držala svojho pochopenia a nebrala do úvahy rady druhých v určitých základných otázkach. Dokonca sa odmietla riadiť požiadavkami stanovenými Minghui a konala na vlastnú päsť, snažiac sa potvrdiť samú seba. V projektoch Dafa zameraných na potvrdzovanie Fa často nedokázala dosiahnuť konsenzus s ostatnými praktizujúcimi, čo spôsobilo rozpory  a ovplyvnilo to celkovú spoluprácu miestnej skupiny.

Extrémny egoizmus

Osoba, ktorá mala určité spoločenské postavenie, bola kompetentnou a uznávanou praktizujúcou. V prvých dňoch prenasledovania zo strany ČKS ju vyhodili z práce za to, že sa odmietla vzdať svojej viery v Dafa, a uväznili ju v pracovnom tábore. Po prepustení sa presťahovala k rodičom. Začala mať depresie a celé dni preležala v posteli. Jej matka, tiež praktizujúca, jej podávala jedlo a dobre sa o ňu starala. S pomocou iných praktizujúcich začala opäť praktizovať Falun Dafa.

Keďže bola vzdelanejšia, postupne sa stala arogantnou a na ostatných praktizujúcich sa pozerala zvrchu. Cestovala a prednášala o „princípoch Dafa vysokej úrovne“ a chválila sa svojou kultiváciou. Hovorila, že jej cieľom je pomáhať praktizujúcim zlepšovať sa. Často zostávala v domoch praktizujúcich aj niekoľko mesiacov, čo na nich malo negatívny vplyv.

Vytvorila si vlastnú formuláciu na vysielanie spravodlivých myšlienok a šírila ju medzi tými, ktorí Fa neštudovali dobre a nedostatočne rozumeli učeniu Dafa. Taktiež vytrhla z kontextu Majstrove prednášky, zostavila ich do brožúr a požiadala svojich nasledovníkov, aby si ich prečítali a zapamätali si ich, tvrdiac, že použitím tejto skratky v kultivácii sa budú učiť rýchlejšie a vyvinú si vyššie schopnosti. Ona a niektorí jej nasledovníci sa dokonca chválili, že sa kultivovali nad rámec vesmíru a odpútali sa od „Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti“. Ich správanie bolo očividne v rozpore s Fa a vyvolávalo zmätok medzi tými praktizujúcimi, ktorí Fa neštudovali dobre.

Potom, čo Majster zverejnil svoje prednášky, v ktorých poukázal na to, že praktizujúci, ktorí robia prejavy, vážne porušujú Fa, ju mnohí prestali nasledovať. Malý počet ľudí ju však stále uctieva.

Mýliť si chorobovú karmu so skutočnou chorobou

Mnohí praktizujúci, najmä tí s nízkym vzdelaním alebo tí, ktorí Fa dobre neštudovali, nemajú jasné pochopenie princípov Dafa a mylne si myslia, že chorobová karma je skutočnou chorobou. Keď sa im zdá, že sú „chorí“, zabúdajú, že princípy bežných ľudí sú opačné ako kultivačné princípy. To, čo sa medzi bežnými ľuďmi považuje za dobré, je z pohľadu kultivácie zlé.

Keď sa príznaky chorobovej karmy vlečú a trápenie sa stáva príliš náročným na prekonanie, títo ľudia pociťujú úzkosť, veria, že sú chorí, a preto podľahnú naliehaniu svojej rodiny, aby vyhľadali lekárske ošetrenie. Po vypočutí si diagnózy od lekára narastá pocit menejcennosti a niektorí sa dokonca sťažujú, že ich Majster ignoroval a nakoniec stratia dôveru v Dafa. Nakoniec im staré sily vezmú ich fyzické telá, čo zasiahne do potvrdzovania Dafa.

Mnohí praktizujúci, ktorí zomreli kvôli chorobe, to možno nenazývali chorobou, no vo svojom vnútri mali pocit, že ide o chorobu. Tajne pochybovali o Majstrovi a (učeniach) Fa. Nezbavili sa svojich pripútaností a niektorí cítili, že kultivácia je príliš náročná a stratili dôveru pokračovať, čo spôsobilo, že sa kultivácie vzdali.

Pripútanosť k ľudskej sentimentalite

Jedna praktizujúca mala od detstva otvorené nebeské oko, takže často videla scény v iných dimenziách. Hneď ako si prečítala Čuan Falun, povedala, že všetko, čo Majster povedal, je pravda. Prechovávala však silnú sentimentalitu k svojim deťom a trápili ju ich nešťastné manželstvá. Všetky jej tri deti boli rozvedené a jej emócie boli neustále rozrušované ich problémami a ťažkosťami. Tieto silné emócie jej nakoniec spôsobili ochorenie a prestala praktizovať Falun Dafa.

Niektorí starší praktizujúci Dafa mali pocit, že ich končatiny s pribúdajúcim vekom nefungujú dobre, zhoršoval sa im zrak, šediveli im vlasy, vypadávali im zuby a hrbili sa. Časom sa u nich vyvinul pocit menejcennosti a poľavili v kultivácii. Ak zomrel miestny praktizujúci, mysleli si, že zosnulý praktizujúci sa kultivoval ešte lepšie ako oni, a preto stratili dôveru v seba samých, že uspejú v kultivácii.

V skutočnosti nikto nemôže jasne vidieť, ako dobre sa kultivoval iný človek, pretože tie naše časti, ktoré sa kultivovali dobre, boli v tejto dimenzii oddelené od nášho tela a to, čo vidíme, sú prejavy tých častí, ktoré ešte neboli dobre skultivované v ľudskom svete.

Ak praktizujúci verí, že je starý a stále hovorí o tom, že je starý, staré sily využijú túto medzeru a spôsobia, že výrazne zostarne.

Dúfam, že tieto príklady vysvetľujú javy, ktoré sa v súčasnosti vyskytujú. Podľa môjho pochopenia sú ego a pocit menejcennosti skreslené koncepty získané v ľudskej dimenzii a sú prekážkami našej kultivácie, ktoré nám bránia v napredovaní. Musíme ich odstrániť spolu s ostatnými ľudskými pripútanosťami.