Nezmeškajme túto vzácnu príležitosť: Výzva na zasielanie príspevkov Minghui

(Minghui.org)  Minghui vyzýva praktizujúcich na zasielanie článkov zdieľania kultivačných skúseností iba dvakrát ročne a nedávno bola publikovaná výzva na predkladanie článkov ku 25. výročiu Dňu Falun Dafa. Je to dobrá príležitosť pre praktizujúcich potvrdiť Fa a pre praktizujúcich na celom svete spolupracovať ako celok.

Niektorí praktizujúci v našej oblasti už začali písať články, zatiaľ čo iní ešte váhajú. Niektorí hovoria, že nemajú o čom písať, pretože majú pocit, že sa dobre nekultivovali.

Mám pocit, že možno dobre nerozumejú Fa a že si možno nevážia túto príležitosť zúčastniť sa na výzve Minghui na písanie článkov.

Jedna veta v oznámení vo mne zanechala hlboký dojem: „Je ťažké stať sa človekom [v cykle reinkarnácií]; bez ohľadu na vek, rasu, povolanie a národnosť môžu všetci ľudia žijúci v tomto období kultivovať súcit a zhromažďovať si cnosť, pozdvihnúť svoj vnútorný charakter, a tak si uvedomiť skutočný zmysel svojej existencie.“ (Oznam: Výzva na predkladanie príspevkov k Svetovému dňu Falun Dafa 2024)

Mám pocit, že ak zhromažďujeme cnosť a pozdvihujeme si vnútorný charakter, potvrdzujeme Fa.

Ak skutočne praktizujeme Falun Dafa a kultivujeme sa, máme pochopenie hlbších významov Fa, rozpoznávame a odstraňujeme svoje pripútanosti a pozdvihujeme sa. Keď máme tieto skúsenosti, bez ohľadu na to, ako veľká alebo malá sa tá záležitosť môže zdať na povrchu, potvrdzuje to Fa; ukazuje to, že Dafa vedie náš život. Sme schopní opustiť svoje ľudské predstavy a nesprávne myšlienky a pozdvihnúť svoj charakter a sféru.

Verím, že každý praktizujúci Falun Dafa má takéto skúsenosti a zapísanie týchto skúseností potvrdzuje Fa. Sme učeníci Dafa a mali by sme sa sústrediť na to, ako môžeme lepšie potvrdiť Dafa, a nie na to, či človek vie písať, má nejaký príbeh alebo či je dostatočne dobrý.

Chcem pripomenúť svojim spolupraktizujúcim, že uzávierka tohtoročnej výzvy je už 15. apríla. Dúfam, že tí, ktorí ešte nenapísali svoje zdieľanie skúseností, tak urobia čo najskôr.

Takto to chápem na svojej súčasnej úrovni. Prosím, upozornite ma láskavo na všetko, čo nie je v súlade s Fa.