Pozeranie sa na skúšky a utrpenie so spravodlivými myšlienkami