Zlepšenie, ktoré som zažila po odstránení osobného záujmu