Naučila som sa kultivovať seba a nesnažiť sa napravovať iných

(Minghui.org) Praktizujem Falun Dafa už mnoho rokov, ale nekultivovala som sa skutočne. Dokonca som negatívne ovplyvnila svoje miestne prostredie, v ktorom som študovala Fa.

Keď som začala praktizovať, bola som mladá. Čoskoro potom som sa vyliečila z chorôb a pochopila som skutočný zmysel života. Bola som nadšená a každému, koho som poznala, som povedala, aký je Falun Dafa úžasný. Pomáhala som tiež iným praktizujúcim kupovať si knihy Dafa, robila som pre nich zvukové nahrávky prednášok Majstra Li a organizovala som rôzne aktivity. Bola som veľmi zaneprázdnená – ale neuvedomovala som si, že mám pripútanosť k horlivosti a robeniu vecí.

Po začiatku prenasledovania v roku 1999 len málo praktizujúcich v mojom okolí objasňovalo pravdu o Dafa. Uvedomila som si, že by sme to mali robiť, a tak som navštevovala ostatných a zdieľala s nimi svoje myšlienky. Hovorila som im, čo som robila a naliehala som na nich, aby robili to isté.

Vždy, keď som sa osvietila k nejakým princípom Fa, chcela som, aby si ostatní prečítali tú istú prednášku alebo článok. Keď mali praktizujúci ťažkosti, kritizovala som ich a hovorila, že museli spraviť niečo zle, čo to spôsobilo. Moje slová na nich vyvíjali veľký tlak.

Keď som počula praktizujúcich rozprávať ľuďom o Falun Dafa, vysvetlila som im, akým spôsobom to robím ja, pretože som verila, že to robím lepšie. Ostatní si o mne postupne vytvorili negatívne názory, ale ja som sa cítila dobre.

Jedna praktizujúca mi povedala, že niektorí praktizujúci majú pocit, že im rada vnucujem svoje myšlienky. Nerozumela som tomu. Ako by to bolo možné? Myslela som si, že to robím pre dobro všetkých! Potom som si uvedomila, že tá praktizujúca sa mi súcitne snaží pomôcť.

Venovala som viac času štúdiu Fa a pozeraniu sa dovnútra. Našla som mnoho oblastí, v ktorých by som sa mohla zlepšiť, a uvedomila som si, že mám silné ego a trvám na svojich názoroch. Nesprávala som sa ako kultivujúca. Namiesto toho som bola arogantná a domýšľavá. Nepočúvala som názory iných ľudí a zvyčajne som im protirečila. Môj kultivačný stav bol nestabilný.

Rozhodla som sa napraviť tým, že budem viac počúvať a menej hovoriť. Potom som sa spojila s praktizujúcim, o ktorom som vedela, že som mu ublížila a úprimne som sa mu ospravedlnila. Bol dojatý až k slzám.

Niektoré medzery je však ťažké zaceliť. Aj keď som videla svoje problémy a chcela som sa zlepšiť, ostatní sa mi vyhýbali. Keď som im niečo navrhla, len sa usmievali. Nikto nič nepovedal. Nakoniec sa mi zverili, že sa neozvali kvôli mojej predstave, že som lepšia ako ostatní, a pretože som často používala princípy Fa na vyvíjanie nátlaku na nich.

Skutočne kultivovať samu seba

Minulý rok som chcela študovať Fa s dvoma praktizujúcimi. Súhlasili, ale cítila som, že sa zdráhajú hovoriť so mnou. Uvedomila som si, že som im ublížila a že mám ešte veľa pripútaností, ktoré treba odstrániť. Vedela som, že musím byť pokorná, úprimne komunikovať s ostatnými praktizujúcimi a priznať si svoje nedostatky.

Úprimne som im povedala o svojich nedostatkoch a priznala som svoje chyby. Keď videli, že sa chcem úprimne napraviť, povedali mi, že som vždy robila príliš veľa. Prezradili mi tiež, že nikto sa neodvážil so mnou polemizovať. V skutočnosti raz dokonca napísali článok o tom, ako zasahujem do praktizujúcich, ale potom sa rozhodli, že bude lepšie, keď sa budú sami kultivovať, namiesto toho, aby ho poslali webovej stránke Minghui.

To mnou otriaslo, takže si viete predstaviť, ako veľmi som musela narušiť miestne kultivačné prostredie. Vďaka tomuto zdieľaniu s inými praktizujúcimi som pocítila súcitnú energiu Dafa.

Jedna praktizujúca ma skritizovala a povedala, že je zlé pozerať sa von a zasahovať do iných praktizujúcich. Nedokázala som to prijať, pretože som mala pocit, že som už priznala svoje nedostatky. Držal som však jazyk za zubami.

Majster povedal:

„Ale pretože ste sa začali kultivovať, keď to hneď teraz nemôžete dosiahnuť, potom to aj tak musíte naozaj držať v sebe.“ (Vyučovanie Fa na konferencii v Houstone)

Rozhodla som sa počúvať Majstrove slová a držať to v sebe, takže som sa nebránila.

Iná praktizujúca povedala, že som bola takáto celé roky a odmietala som sa zmeniť. Nedokázala som to zniesť a cítila som sa potom deprimovaná. Vedela som, že nastal čas, aby som sa zlepšila, a že všetko, čo povedali, bolo pre moje dobro.

Po študovaní Fa, hľadaní vo svojom vnútri a komunikácii s praktizujúcimi som uvidela, že stále prechovávam odpor, súťaživé myslenie a závisť. Chcela som byť len chválená, nie kritizovaná. Tieto myšlienky však neboli mojím „pravým“ ja.

Vysielala som spravodlivé myšlienky, aby som tieto pripútanosti a ľudské predstavy odstránila. Vedela som, že som zaostala a Majster usporiadal ďalšie praktizujúce, aby mi pomohli rýchlo sa zlepšiť.

Tiež som si uvedomila, že musím odstrániť prvky kultúry Čínskej komunistickej strany a nezachádzať do extrémov. Praktizujúci so mnou postupne začali viac zdieľať svoje myšlienky. Teraz viem, aké dôležité je kultivovať svoju reč. Mala by som menej rozprávať a nikoho neobviňovať, ani sa nesťažovať.

Teraz už len zriedkakedy zvyšujem hlas, dokonca aj doma. Predtým, ako niečo urobím, vždy sa o veciach poradím s členmi svojej rodiny. Už sa tiež nehádam a neobhajujem, keď sa so mnou zaobchádza nespravodlivo. Naučila som sa myslieť najprv na druhých a prestala som sa zameriavať na ich nedostatky. Často si pripomínam, že len kultivovanie seba samej je skutočnou kultiváciou.