Pozerajme sa na problémy so spravodlivými myšlienkami a nasledujme cestu nápravy Fa

(Minghui.org) Mám vyše 70 rokov a žijem vo vidieckej oblasti. Môj zdravotný stav býval veľmi zlý. Na chrbtici som mala veľkú vypuklinu a lekár povedal, že budem hrbatá. Často ma boleli oči, akoby som v nich niečo mala. Od štyridsiatky som musela nosiť silné okuliare na čítanie a mala som zahmlenú myseľ. Celý rok som užívala lieky, čo viedlo k vážnym žalúdočným problémom, a okrem toho som mala aj mnoho ďalších zdravotných ťažkostí.

Mala som to šťastie, že v novembri 1996 som začala praktizovať Dafa. Odvtedy sa moje telo dramaticky zmenilo. Už netrpím žiadnymi zdravotnými problémami a prestala som nosiť aj okuliare na čítanie. Začala som šíriť Dafa a mnohým predurčeným ľuďom som pomohla začať sa kultivovať.

Skupina štúdia Fa u mňa doma nikdy nezanikla

V roku 2003 sme v mojom byte založili skupinu štúdia Fa. Spočiatku sa zúčastňovali len praktizujúci, ktorí boli našimi príbuznými, ale čoskoro sa pridali aj ďalší. Najviac nás býva asi tucet ľudí a najmenej štyria alebo piati.

Skupina štúdia Fa sa u mňa stretáva už 20 rokov. Keď boli časy veľmi napäté, niektorí praktizujúci navrhli, aby sme dočasne prestali. Povedala som, že skupinové štúdium je súčasťou našej kultivácie, ktorú ustanovil Majster, a že Majster na nás dozerá. Moja rodina sa neskôr presťahovala do novej budovy a pôvodný byt sme odvtedy používali výlučne na skupinové štúdium Fa.

Vďaka štúdiu a diskusiám sme sa v našej skupine naučili, ako sa pozerať na problémy na základe Fa, ako sa pozerať dovnútra a ako sa vyhnúť predstavám bežných ľudí, keď sa stretneme s problémami. Všetci sme sa stali dobrými v rozdávaní materiálov a objasňovaní pravdy.

Členovia mojej rodiny vedia, že Dafa je dobrý a Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré. Raz sa môj syn opil na večierku v reštaurácii a povedal, čo si myslí. Bez hanby povedal: „Moja mama praktizuje Falun Gong. Je dobré mať vieru. Keby moja mama Falun Gong nepraktizovala, už dávno by mala zdravotné problémy. Čo by sa s nami stalo, keby bola chorá? Kto by sa postaral o dve deti? Nemohli by sme chodiť do práce. Bez ohľadu na to, čo hovorí vláda, ja podporujem svoju mamu!“

Objasňovanie pravdy rôznymi spôsobmi

Majster vo svojich prednáškach potvrdil, že môžeme objasňovať pravdu tým, že na bankovky vytlačíme informácie o prenasledovaní, a tak som to začala robiť a moja rodina sa neskôr pridala. Často rozmieňam drobné pre predavačov zeleniny a dávam im bankovky objasňujúce pravdu. Mnohí ľudia ma už poznajú. Niekedy nemusím nič hovoriť – stačí, keď podržím bankovku s informáciami a niekto povie: „Môžete mi rozmeniť peniaze?“

V roku 2014 prišli do nášho okresu cudzinci zorganizovať predajný trh. Ich ceny boli nízke a veľa ľudí si niečo kúpilo. Predavačom často dochádzali drobné a ich zákazníci boli sklamaní. Keď som to videla, pomyslela som si: „Nie je to dobrá príležitosť na výmenu bankoviek objasňujúcich pravdu?“

Odbehla som domov, vzala som si hromadu bankoviek, ponáhľala som sa späť na trh a povedala som: „Mám tu drobné. Potrebuje niekto drobné?“ Hoci predavači mali pochybnosti, keď videli zväzky nových bankoviek s vytlačenými slovami, radi ich vymenili, aby mohli predávať svoj tovar. Niektorí praktizujúci sa o mňa obávali, ale ja som povedala: „Je to v poriadku, Majster na nás dozerá!“

Spolu s ďalšími staršími dámami u mňa už viac ako 10 rokov viažeme kalendáre na objasňovanie pravdy. Keď ich rozdávame, nabádame ľudí, aby vystúpili z Čínskej komunistickej strany (ČKS). Mnohí ľudia si berú kalendáre a ja im hovorím, aby recitovali „Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré“, aby boli zdraví a chránení, keď príde nešťastie.

Vďaka viere v Majstra a Dafa som prekonala všetky druhy chorobovej karmy

Odkedy som začala praktizovať kultiváciu, niekoľkokrát som zažila silné zasahovanie chorobovej karmy. V roku 2003 sa u mňa objavil herpes zoster a v roku 2019 príznaky vyskočenej platničky, ktoré boli mimoriadne bolestivé. Keď som však prenášala balík držiakov stolových kalendárov zo suterénu nahor, ako zázrakom ma to nebolelo.

Bolo aj obdobie, keď som mala zahmlený mozog a dvakrát som v autobuse takmer odpadla. Ľudia, ktorí ma videli, sa báli, ale ja som povedala, že som v poriadku. Bolo aj obdobie, keď ma každý deň pred poludním trápilo srdce a ťažko sa mi dýchalo. Moja rodina ma v takýchto prípadoch vždy nabádala, aby som išla do nemocnice, ale ja som hovorila: „Ďakujem za vašu starostlivosť, ale som v poriadku. Majster Li sa o mňa stará a ja nepotrebujem ísť do nemocnice. Sľubujem, že budem v poriadku.“ Bez ohľadu na to, aké to bolo nepríjemné, stále som robila domáce práce a tri veci, ktoré by mal praktizujúci robiť.

Zvládla som to vďaka tomu, že som sa pozerala dovnútra, vysielala som spravodlivé myšlienky, študovala Fa, robila cvičenia a spoliehala som sa na svoju pevnú vieru v Dafa. Niekoľkonásobné prekonanie chorobovej karmy presvedčilo aj moju rodinu a začali obdivovať Dafa a Majstra. Ešte viac ma začali podporovať v štúdiu Fa a v robení cvičení.

Vzdanie sa seba samej a zmena ľudských predstáv

Chcem držať krok s postupom nápravy Fa, takže čítam každé číslo týždenníka Minghui, aby som videla, ako ostatní praktizujúci robia veci a ako sa kultivujú. Keď sa stretávam s miestnymi praktizujúcimi, často im hovorím: „Zmeňte ľudské predstavy, nelipnite na sebe, zharmonizujte sa s Dafa, robte druhých šťastnými a dávajte druhých na prvé miesto.“ To nie sú len slová – je to niečo, čo musíme skutočne robiť.

Keď ma bolel zub a bolo to ťažké znášať, najprv som sa pozrela na seba, aby som zistila, v čom nie som v súlade s Fa. Potom som svojmu zubu povedala: „Zub, som praktizujúca Dafa a častica Dafa. Si súčasťou môjho tela, takže si tiež časticou Dafa. Mal by si so mnou opakovať ‚Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré.‘ Mal by si sa tiež prispôsobiť Dafa a neznevažovať Dafa.“

Keď som to niekoľkokrát zopakovala, zub ma prestal bolieť. Mám vyše 70 rokov, no stále mám všetky zuby a ani jeden sa mi neuvoľnil. Keď som mala okolo 40, často ma boleli zuby a dva z nich mi takmer vypadli. Odkedy som začala praktizovať, oba sú v poriadku.

V posledných rokoch k nám párkrát prišla polícia a obťažovala nás. Niektorí praktizujúci boli vystrašení a niektorí sa nahnevali, ale tí v našej skupine sa na to pozerali inak. Ďakovali sme im, pretože bez trápení sa nemôžeme zlepšovať. Práve oni nám poskytli dobrú príležitosť na zlepšenie nášho xinxingu a zároveň tým sami hľadali príležitosti počuť pravdu.

Na jar tohto roku moja rodina cestovala do mesta na juhu a trvali na tom, že ma vezmú so sebou. Museli sme ísť lietadlom a mne sa nechcelo ísť. Po prvé, bola by to strata času. Po druhé, na mojom občianskom preukaze je značka, takže by vedeli, že praktizujem. Podala som totiž žalobu na Jiang Zemina použitím svojho skutočného mena. Obávala som sa, že sa pri bezpečnostnej kontrole pred nástupom do lietadla sa dostanem do problémov.

Moje deti boli nešťastné a trvali na tom, aby som išla s nimi. Súhlasila som a potom som zintenzívnila svoje úsilie pri prepisovaní Fa a vysielaní spravodlivých myšlienok. Pomyslela som si: „Môj občiansky preukaz je nástroj Fa, žiariaci zlatým svetlom; všetky vnímajúce bytosti čakajú na spásu; personál v lietadle sa bude k tejto praktizujúcej správať dobre.“ Ako sa ukázalo, pri bezpečnostných kontrolách neboli žiadne problémy. Moja rodina bola šťastná.

Keď ukážeme svoj súcit a zmeníme ľudské predstavy, nič negatívne sa nestane, pretože mnohé veci sú spôsobené myšlienkami praktizujúcich Dafa.

Vďaka prepisovaniu Fa sa dejú zázraky 

Pred tromi alebo štyrmi rokmi mi začali zlyhávať oči a mala som problém rozoznať znaky, najmä tie s množstvom ťahov. Objavili sa aj známky šedého zákalu. Pomyslela som si: „Som kultivujúca Dafa – ako by som mohla takto starnúť? Nie je to zasahovaním do môjho štúdia Fa? Absolútne to odmietam.“ Rozhodla som sa, že začnem ručne prepisovať učenia Fa. Stanovila som si na seba dve požiadavky: a) Rešpektovať Majstra a Dafa a písať jasne a úhľadne. b) Nájsť si čas na ručné prepisovanie Fa bez toho, aby to ovplyvnilo moje vykonávanie domácich prác, chodenie von objasňovať pravdu alebo štúdium Fa so skupinou.

Keď som prvýkrát ručne prepisovala Čuan Falun, použila som obyčajný papier do tlačiarne. Napodobnila som štýl znakov v knihe. Čím viac som písala, tým krajší bol môj rukopis a tým viac sa mi zlepšoval zrak. Druhýkrát som knihu prepisovala na papier formátu B5. Keď som ju prepisovala tretíkrát, môj zrak bol už úplne v poriadku.

Použila som papier do tlačiarne, preložila som ho na polovicu a na jeden papier som prepísala štyri strany, čo je približne toľko ako v bežnej knihe Čuan Faluna. Prepísala som tiež všetky tri diely knihy Základy pre ďalší pokrok a teraz prepisujem knihu Čuan Falun (II).

Kultivácia je zázračná. Keď sa bežným ľuďom zhorší zrak, neodvážia sa veľa čítať, pretože sa obávajú, že si preťažia oči. Vďaka prepisovaniu kníh Dafa sa však môj zrak stále zlepšuje. Teraz vidím jasne aj veľmi malé znaky.

Prekonávanie prekážok

Som presvedčená, že ak veríme v Majstra a Dafa a používame spravodlivé myšlienky bez ľudských pripútaností vždy, keď sa stretneme s problémami, nevzniknú prekážky, ktoré by sme nedokázali prekonať. Majster pre nás bude môcť vyriešiť všetky ťažkosti. Je to Majstrov bezhraničný súcit, ktorý chráni učeníkov a uľahčuje cestu nášho potvrdzovania Dafa a záchrany vnímajúcich bytostí.

Ďakujeme vám, Majster, za váš súcit! Ďakujem vám, praktizujúci, za vašu pomoc a spoluprácu!