Praktizujúci z viac ako 50 profesií v Číne oslavujú Svetový deň Falun Dafa

(Minghui.org) Po tom, čo Majster Li 13. mája 1992 predstavil Falun Dafa verejnosti, len asi v priebehu siedmich rokov začalo praktizovať približne 100 miliónov ľudí zo všetkých oblastí spoločnosti. Napriek tvrdému prenasledovaniu zo strany Čínskej komunistickej strany (ČKS), praktizujúci v Číne zostávajú verní princípom Dafa, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť a snažia sa byť dobrými ľuďmi doma, na pracovisku a v spoločnosti.

13. mája si tento rok pripomíname 32. výročie predstavenia Falun Dafa verejnosti, ako aj 25. svetový deň Falun Dafa a 73. narodeniny Majstra Li. Stránka Minghui dostala pri tejto príležitosti veľké množstvo pozdravov. Nižšie uvádzame vybrané príspevky od praktizujúcich z viac ako 50 profesií v Číne.

Zahŕňajú oblasti zahraničného obchodu, železníc, diplomacie, účtovníctva, ropného priemyslu, maloobchodu, petrochemického priemyslu, civilného letectva, letectva, umenia, životného prostredia, elektronického obchodu, technológií, plynárenského priemyslu, hudby, prevencie chorôb, baníctva, aukcií, hospodárstva, služieb, stravovania, stavebníctva, stavebných materiálov, financií, poľnohospodárstva, vzdelávania, komunikácií, lodnej dopravy, zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, textilného priemyslu, investícií, daňového systému, poštových služieb, ochrany vody, potravinárskeho priemyslu, hygieny, elektriny, systému auditov, dopravy, informačných technológií, geologického prieskumu, vedeckého výskumu, výzbroje, armády, colníctva, telekomunikácií, vydavateľstva, polície, štátnych orgánov, národnej obrany, politických a právnych záležitostí, súdnictva, prokuratúry, právneho priemyslu a verejných služieb.

Jeden pár z oblasti civilného letectva poďakoval Majstrovi Li za to, že im priniesol Falun Dafa. „Praktizovanie nám dalo dobré zdravie a pomohlo nám pochopiť, ako byť dobrými ľuďmi podľa princípov Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť,“ napísali vo svojom pozdrave. „Budeme sa riadiť týmto vedením, aby sme boli dobrými a ešte  lepšími ľuďmi a vrátili sa s Majstrom Li. Všetko najlepšie k narodeninám Majster Li!“ 

Praktizujúci z technologického priemyslu v provincii Hebei uviedli, že teraz už lepšie rozumejú kultivačnej praxi. „Majster nás viedol a staral sa o nás na našej ceste. Teraz nám je jasnejšia vážnosť kultivácie a naliehavosť potvrdzovania faktov o dobrote Dafa, aby sme pomohli zachrániť ľudí,“ napísali. „Budeme sa neustále zlepšovať, odstraňovať pripútanosti a prispôsobovať sa Dafa.“ 

Praktizujúci zo zdravotníctva uviedli, že budú študovať učenie Falun Dafa, robiť cvičenia, vysielať spravodlivé myšlienky a vysvetľovať ľuďom fakty o Dafa. „Ďakujeme Vám, Majster, že ste nám dali príležitosť kultivačnej praxe a ponúkli nám spásu. Je pre nás cťou byť učeníkmi Falun Dafa a zostaneme usilovní na kultivačnej ceste. Všetko najlepšie k narodeninám!“ 

Báseň, ktorá prišla od praktizujúcich, ktorí pracujú v oblasti lodnej dopravy v meste Qinhuangdao, v provincii Hebei:

Rozsievajúc sladkú rosu, Majster učí tajomstvá nebeské

Nebesá a Zem sa obnovujú, čoskoro sa s Majstrom vrátime.

V Máji lotos naplno rozvoniava, ako sa Dafa prispôsobujeme,

Svätý kráľ napravuje nebeskú klenbu, svetlo Fa žiari všade.
 

Ďalšie pozdravy prišli praktizujúcich v týchto profesiách:

Hudobníci

Účtovníci v provincii Hubei

Praktizujúci v podnikoch zahraničného obchodu v Pekingu

Účtovníci v meste Cangzhou v provincii Hebei

Profesionáli v oblasti obchodu

Prírodní umelci v meste Shenyang, v provincii Liaoning

Farmári v provincii Heilongjiang

Praktizujúci v zahraničnom obchode v meste Nanjing, provincia Jiangsu

China Railway Group Limited

Ropné pole Shengli v meste Dongying, provincia Shandong

Železničný systém v meste Harbin, provincia Heilongjiang

Maloobchodníci v okrese Kaijiang, provincia Sichuan

Sinospec Cangzhou Company v provincii Hebei

Letecký systém v meste Chengdu, provincia Sichuan 

Plynárenský priemysel v meste Qinhuangdao, provincia Hebei

Kontrola a prevencia chorôb

Ekonómovia v provincii Hubei

Služby v provincii Liaoning

Stravovací priemysel v meste Bazhong, Sichuan

Profesionáli v oblasti financií v provincii Guangdong

Stavebný systém v meste Dalian, provincia Liaoning

Podnikatelia v meste Changchun, provincia Jilin

Vzdelávací systém v provincii Hunan

China Unicom v meste Qingdao, provincia Shandong

Poľnohospodársky priemysel v meste Bazhong, provincia Sichuan 

Yankuang Mining Group, provincia Shandong

Priemysel stavebných materiálov v meste Bazhong, Sichuan

Textilný priemysel v provincii Gansu

Investičný priemysel v provincii Liaoning

Daňový systém v provincii Heilongjiang

Poštové služby v meste Qingdao, provincia Shandong

Vodné hospodárstvo v meste Weifang, provincia Shandong

Zásobovanie potravinami v meste Changchun, provincia Jilin

Kanalizačný systém v meste Changchun

Systém zásobovania elektrickou energiou v provincii Heilongjiang 

Informačná agentúra v provincii Sichuan 

Auditný systém

Dopravný systém v meste Harbin, provincia Heilongjiang 

Profesionáli v oblasti informačných technológií v provincii Sichuan 

Priemysel geologického prieskumu v provincii Heilongjiang

Vedeckí výskumníci

Colný systém

China Unicom v meste Harbin, provincia Heilongjiang 

Vydavateľský priemysel

Policajný systém

Systém národnej obrany v provincii Shanxi

Organizačný systém v provincii Shanxi

Politické a právne záležitosti

 

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image