Praktizujúci Falun Dafa z rôznych etník oslavujú Svetový deň Falun Dafa

(Minghui.org) 13. mája 2024 si pripomíname 32. výročie predstavenia Falun Dafa verejnosti, ako aj 25. svetový deň Falun Dafa a 73. narodeniny Majstra Li. Webstránke Minghui prišlo veľké množstvo pozdravov. Nižšie uvádzame vybrané príspevky od praktizujúcich rôznych etník v Číne. 

Image
 

Praktizujúci z etnických skupín Hui, Mandžu, Sibo, Yi, Ujgurov, Mongolov, Kórejcov, Bujov, Kazachov, Daurov a ďalších etník v Pekingu napísali: „Sme vďační za možnosť praktizovať Dafa. Slová nedokážu vyjadriť našu vďačnosť Majstrovi. Budeme nasledovať učenie Dafa, dobre sa kultivovať a spolu s Majstrom sa vrátime do našich nebeských domovov.“ 

Mongolský praktizujúci z Vnútorného Mongolska napísal: „S najčistejším a najpokornejším srdcom by som chcel Majstrovi popriať všetko najlepšie k narodeninám! Teším sa na deň, keď sa Majster vráti do Číny a navštívi aj Vnútorné Mongolsko. Privítam Majstra v najlepšom kultivačnom stave.“ 

Ďalší praktizujúci v autonómnom okrese Mengcun Hui v provincii Hebei napísal: „Ďakujem vám, Majster, že nás učíte byť dobrými ľuďmi! Či už sme v spoločnosti alebo doma, budeme prinášať krásu Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti ľuďom okolo nás!“  

 

Ďalšie blahopriania prišli od: 

Praktizujúcich z etnika Yi v provincii Yunnan

Dôchodca z autonómnej prefektúry Liangshan Yi v provincii Sichuan

Päť súrodencov z etnických menšín v meste Yingkou v provincii Liaoning

Praktizujúci z kórejského etnika v okrese Huanren v Benxi v provincii Liaoning

Mandžuský autonómny okres Xiuyan v meste Anshan v provincii Liaoning

Mandžuský autonómny okres Xinbin v meste Fushun, Provincia Liaoning

Praktizujúci menšinového etnika v provincii Liaoning

Daurský autonómny banner, banner Moridawa, Vnútorné Mongolsko

Praktizujúci mongolského etnika v Ujimqin Grassland, Vnútorné Mongolsko

mesto Ganhe, Oroqen Banner, Vnútorné Mongolsko

Päť študijných skupín Fa kórejského etnika v Yanbiane, provincia Jilin

Praktizujúci z obce Lequn Manchu, okres Shuangcheng, mesto Harbin, provincia Heilongjiang

Qianxinan Buyi a Miao autonómna prefektúra

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image