Učeníci Dafa v 63 krajinách a oblastiach želajú ctenému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

(Minghui.org) Falun Dafa sa rozšíril do celého sveta a ľudia všetkých farieb pleti a národností nasledovali učenie o pravdivosti, súcite a znášanlivosti, ktoré vyučoval Majster Li Chung-č’. Kultivujú svoje srdcia a mysle a vracajú sa ku svojej pôvodnej povahe, pričom získali dobré zdravie, rodinnú harmóniu a duchovné pozdvihnutie. Pri príležitosti narodenín cteného Majstra a 32. výročia šírenia Falun Dafa učeníci Dafa zo všetkých krajín a oblastí spoločne oslavujú Svetový deň Falun Dafa a želajú ctenému Majstrovi: Všetko najlepšie k narodeninám, ctený Majster! Ďakujeme Majstrovi za jeho súcit a spásu! Praktizujúci Dafa z celého sveta vyjadrili svoj zámer pevne sa kultivovať, nasledovať Majstra a vrátiť sa po dovŕšení kultivácie do svojho domova!

Ďakujeme Majstrovi za Jeho milosť

Získať Dafa

Naplniť želanie

Očakávanie tisícok reinkarnácií

Slzy vďaky

Ďakujeme Majster

Falun sa otáča

Opravdivá kultivácia srdca

Naplňme svoje sľuby čím skôr

Želania prišli z nasledovných krajín a oblastí: Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Írsko, India, Španielsko, Poľsko, Srbsko a Čierna Hora, Kórea, Belgicko, Nórsko, Švédsko, Slovensko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Švajčiarsko, Rumunsko, Slovinsko, Malajzia, Taiwan, Japonsko, Austrália, Spojené štáty, Kanada, Fínsko, Brazília, Singapur, Indonézia, Hongkong, Rakúsko, Nový Zéland, Vietnam, Dánsko, Rusko, Turecko, Thajsko, Arménsko, Anglicko, Škótsko, Venezuela, Kuba, Ekvádor, Portoriko, Arabské krajiny, Filipíny, Macao, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Moldavsko, Palestína, Sýria, Kirgizsko a z ďalších zámorských krajín a oblastí.

 

Učeníci Dafa vo východnej Kanade blahoželajú Majstrovi k narodeninám! Oslavujeme 32. výročie šírenia Falun Dafa do sveta!

Image
 

Učeníci Dafa v Berlíne (Nemecko) želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa všetci učeníci Dafa v Berlíne ďakujú Majstrovi za jeho súcit! Učeníci budú viac študovať Fa, zachraňovať viac ľudí, budú usilovnejší, rozplynú sa vo Fa a stanú sa čiastočkami Dafa.

Image
 

Všetci učeníci Dafa v Poľsku prajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Blahoželáme k Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 

Všetci učeníci Falun Dafa v Belgicku želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v kanadskom Montreale blahoželajú Majstrovi k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v meste Jeollabuk-do v Južnej Kórei želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Mladí učeníci Dafa v Malajzii želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Sme vďační za Majstrovu súcitnú starostlivosť! Učeníci budú usilovne praktizovať, študovať viac Fa a používať múdrosť, ktorú im dal Majster, aby splnili svoje poslanie a pomohli Majstrovi napraviť Fa.

Image
 

Nórski učeníci Dafa želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Gratulujeme k Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 

Sme vďační Majstrovi za jeho súcit a spásu!

S úctou, nórski učeníci Dafa

 

Učeníci Dafa v Grécku oslavujú Svetový deň Falun Dafa a narodeniny Majstra!

Image
 

Učeníci Dafa v Chorvátsku blahoželajú súcitnému a veľkému Majstrovi k jeho narodeninám a k Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 

Všetci učeníci Dafa v Kaohsiungu na Taiwane prajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Oslávme spoločne Svetový deň Falun Dafa!

Image
 

Všetko najlepšie k narodeninám, Majster! Šťastný Svetový deň Falun Dafa!

Všetci učeníci Dafa v Kaohsiungu na Taiwane.

 

Učeníci Dafa z Japonska želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Ďakujeme za neporovnateľnú svätú milosť Majstra!

S úctou, učeníci Dafa v Japonsku

 

Celá rodina učeníkov Dafa v austrálskom Melbourne želá súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v Tucsone, Arizona, USA, blahoželajú k Svetovému dňu Falun Dafa a k narodeninám Majstra!

Image
 

Učeníci Dafa vo Fínsku želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Gratulujeme k Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 

Všetko najlepšie k narodeninám Majstra! Blahoželáme k Svetovému dňu Falun Dafa!

S úctou, učeníci Dafa z Fínska

 

Učeníci Dafa v Izraeli želajú ctihodnému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Falun Dafa v Taliansku želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v Lotyšsku blahoželajú k Svetovému dňu Falun Dafa! Všetko najlepšie k narodeninám, Majster!

Image
 

Brazílski učeníci oslavujú Svetový deň Falun Dafa! Všetko najlepšie, Majster!

Učeníci Dafa v Singapure želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Všetko najlepšie od učeníkov Dafa z viacerých častí Indonézie! Gratulujeme k Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 
Image
 
Image
 

Učeníci Dafa v Calgary v Kanade želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Celá rodina učeníkov Dafa vo Fínsku želá Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Hongkonskí učeníci Dafa želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

 

Image
 

Pozdravujem vás, Majster! Učeníci vytrvalo objasňujú pravdu, zachraňujú ľudí a robia tri vystúpenia, študujú Fa a ďakujú Majstrovi za milosrdnú spásu.

HeShi

Učeníci Dafa v Hongkongu 13. apríla 2024

 

Všetci učeníci Dafa v Rakúsku prajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Dobrý deň, Majster!

Všetko najlepšie k narodeninám, Majster!

Gratulácia od všetkých učeníkov Dafa v Rakúsku! 

13. apríla 2024

 

Všetci učeníci Dafa v Dánsku prajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

S úctou od všetkých učeníkov Dafa v Dánsku 10. mája 2024

 

Učeníci Dafa a ich rodiny v provincii Ninh Binh vo Vietname želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám a k Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 

Všetci učeníci Dafa pracujúci na akademickej pôde v Európe želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Gratulujeme ku Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 

Učeníci Dafa pôsobiaci na akademickej pôde na univerzitách v rôznych európskych krajinách (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Izrael, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Poľsko, Švajčiarsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko) želajú ctenému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Sme vďační Majstrovi za jeho súcitnú spásu! Blahoželáme a oslavujeme Svetový deň Falun Dafa!

Od všetkých učeníkov Dafa, ktorí pracujú na akademickej pôde v Európe.

 

Učeníci Dafa v Rumunsku želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Všetci učeníci Dafa vo francúzskom kníhkupectve Tianti želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Francúzske kníhkupectvo Tianti sa bude snažiť odovzdať Majstrove písma viacerým ľuďom s predurčeným vzťahom. Budeme poskytovať viac služieb pre nových praktizujúcich, aby praktizujúci mali prostredie na kultiváciu, a staneme sa čistou zemou pre pravých praktizujúcich. Naplníme naše poslanie!

Od všetkých učeníkov Dafa z kníhkupectva Tianti, Francúzsko, 2. mája 2024

 

Učeníci Dafa v nemeckom Stuttgarte želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Skláňame sa pred božskou milosťou Majstra!

 

Učeníci Dafa v rannej študijnej skupine v Nemecku želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Všetko najlepšie súcitnému a veľkému Majstrovi od učeníkov Falun Dafa v Holandsku! Blahoželáme k 32. výročiu šírenia Falun Dafa po celom svete!

 

Traja mladí učeníci Dafa v Írsku želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Všetko najlepšie k narodeninám Majstra!

Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré!

Od troch mladých učeníkov Dafa z Írska.

 

Bulharskí učeníci Dafa želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Oslavujeme Svetový deň Falun Dafa!

Image
 

Praktizujúci Falun Dafa v Indii želajú ctenému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Dnes, keď nebo a zem spoločne spievajú chválu Majstrovi a Dafa, vyjadrujeme Majstrovi svoju najúprimnejšiu vďačnosť a sľubujeme, že budeme usilovne praktizovať a potvrdzovať Dafa tými najsilnejšími spravodlivnými myšlienkami a činmi, ktoré budú najlepším vyjadrením našej úcty voči Dafa!

Praktizujúci Falun Dafa v Indii a indickí praktizujúci Falun Gongu na celom svete

 

Učeníci Dafa v Španielsku želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Oslavujeme Deň Falun Dafa s celým svetom!

Image
 

Učeníci Dafa zo Srbska a Čiernej Hory blahoželajú súcitnému a veľkému Majstrovi k Jeho narodeninám a k Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 

Učeníci Dafa v Hualien na Taiwane želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v meste Paju, Goyang, Južná Kórea, želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v Írsku želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v Belgicku želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v Severnom Porýní-Vestfálsku, Nemecko, želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v Španielsku želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Slávime spoločne Svetový deň Falun Dafa!

Image
 

Učeníci Dafa vo Švédsku želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

 

Učeníci Dafa zo Švédska želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Blahoželáme k Svetovému dňu Falun Dafa a 32. výročiu šírenia Dafa vo svete. Majster tvrdo pracoval, ďakujeme za Váš súcit a spásu.

Falun Dafa je dobrý!

S úctou, učeníci Dafa vo Švédsku

 

Učeníci Dafa v Portugalsku želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa vo francúzsky hovoriacom Švajčiarsku oslavujú narodeniny Majstra a Svetový deň Falun Dafa!

Image
 

Ruskí učeníci Dafa želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Dobrý deň, Majster! Majstrova namáhavá spása je zapísaná v srdciach učeníkov. Cesta kultivácie nie je ľahká, ale Majster učeníkov drží za ruku, ako milujúci otec drží dieťa; Majstrovej námahe rozumejú všetci učeníci a želajú si, aby sa Majster usmieval a mal väčšiu radosť! Majstrovo želanie je spasiť všetky vnímajúce bytosti a učeníci sa budú v tomto smere tiež viac usilovať.

S úctou, učeníci Dafa z Ruska

 

Učeníci Dafa v Turecku blahoželajú k Svetovému dňu Falun Dafa a narodeninám Majstra!

Image
 

Thajskí učeníci Dafa a tri generácie ich rodín želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Arménski učeníci Dafa želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v Newcastli v Spojenom kráľovstve želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Svetový deň Falun Dafa sa oslavuje v nebi i na zemi! Úprimne želáme súcitnému a veľkému Majstrovi šťastné narodeniny!

Od učeníkov Dafa z Newcastlu v Anglicku.

 

Učeníci Dafa v Škótsku želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 
Image
 

Gratulujeme k 32. výročiu šírenia Falun Dafa! Všetko najlepšie Majstrovi!

Učeníci Dafa v Singapure so svojimi rodinami

 

Učeníci Dafa vo Venezuele želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

 

Šťastný Svetový deň Falun Dafa od učeníkov Dafa v Havane na Kube!

Image
 

Všetko najlepšie k narodeninám nášho ctihodného Majstra! Šťastný Svetový deň Falun Dafa od učeníkov Dafa z Kuby!

 

Celá rodina učeníkov Falun Dafa z pevninskej Číny, ktorí dočasne žijú v Ekvádore a iných krajinách, blahoželá Majstrovi k jeho 73. narodeninám!

Image
 

Sme vďační za súcit a utrpenie Majstra, ktorý tak tvrdo pracoval!

 

Všetci učeníci Dafa v Ekvádore želajú súcitnému a veľkému Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Svet oslavuje 13. máj, Svetový deň Falun Dafa a 32. výročie šírenia Falun Dafa! Všetci učeníci Dafa v Ekvádore sú vďační za všadeprítomnú ochranu a podporu Majstra!

Majster tvrdo pracoval! Sme vďační za Majstrov nekonečný súcit! Klaniame sa Majstrovej milosti!

Všetci učeníci Dafa v Ekvádore, máj 2024

 

Učeníci Dafa v Portoriku blahoželajú k Svetovému dňu Falun Dafa a narodeninám Majstra!

Image
 

Váš obrat k Svetlu zahŕňa všetkých

Všetko zo všetkého a všade

Pre Vašu slávu sa sem všetko sústredilo!

 

Arabskí učeníci Dafa oslavujú Svetový deň Falun Dafa!

Image
 

Arabskí učeníci Dafa pozdravujú súcitného Majstra! Blahoželáme k Svetovému dňu Falun Dafa! Ďakujeme Majstrovi za tento vzácny dar.

 

Učeníci Dafa v Manile na Filipínach blahoželajú k Svetovému dňu Falun Dafa a narodeninám Majstra!

Image
 

Učeníci Dafa v meste New Taipei na Taiwane želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám! Gratulujeme k Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 

Všetci učeníci Dafa v Macau blahoželajú súcitnému a veľkému Majstrovi k jeho narodeninám!

Image
 

Veľkí učeníci Dafa na Cypre blahoželajú ctenému Majstrovi k Jeho narodeninám! Blahoželáme k Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 

Učeníci Dafa v Bosne a Hercegovine želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Maďarskí učeníci Dafa blahoželajú k Svetovému dňu Falun Dafa!

Image
 

Učeníci Dafa z Moldavska úprimne blahoželajú Majstrovi k jeho narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa na Slovensku a v Českej republike prajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Majster, ďakujeme za váš súcit a utrpenie. Na ceste, ktorá je pred nami, sa budeme snažiť robiť dobre tri veci a držať krok s pokrokom nápravy Fa.

 

Palestínski praktizujúci Falun Gongu prajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám !

Image
 

Pri príležitosti osláv Svetového dňa Falun Dafa praktizujúci Falun Gongu v Palestíne prajú ctihodnému Majstrovi Li všetko najlepšie k narodeninám!

 

Učeníci Dafa v Sýrii prajú ctihodnému Majstrovi Li všetko najlepšie k narodeninám!

Image
 

Učeníci Dafa v Kirgizsku želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Image