Praktizujúci by sa nemali zapájať do politiky ani sa odchyľovať od našich princípov

(Minghui.org) V USA sa nedávno stalo niekoľko významných udalostí. Najprv bol bývalý americký prezident Donald Trump uznaný vinným. Po druhé, niektoré významné západné spravodajské médiá vrátane BBC a New York Times informovali, že finančný riaditeľ Epoch Times bol federálnym prokurátorom obvinený z „prania špinavých peňazí“ a prípad spojili s Falun Gongom. Chápem to tak, že my praktizujúci si musíme zachovať jasnú myseľ a racionálny prístup, keď čelíme týmto incidentom, aby sme mohli lepšie zachraňovať ľudí.

Po uznaní Trumpa za vinného mnohí bohatí republikáni darovali peniaze na jeho podporu. Podľa BBC Trumpov volebný tím oznámil, že v priebehu 24 hodín po odsúdení vyzbieral takmer 53 miliónov dolárov. Je možné, že ostatní republikáni môžu nasledovať ich príklad. Tento problém je komplikovaný a ešte sa uvidí, ako sa vyvinie.

Právny výsledok obvinenia finančného riaditeľa Epoch Times zostáva nejasný. Niektoré médiá uviedli, že táto osoba sa mohla podieľať na niektorých činnostiach v tzv. šedej zóne, a že federálna agentúra má niekoľko možností, ako s prípadom naložiť.

Hocičo, čo robia učeníci Falun Dafa (známy aj ako Falun Gong), nie je jednoduché. V ére konca Dharmy nás len kultivácia podľa Dafa môže ochrániť pred zašpinením sa v bahnistom svete. Uvádzame tu niekoľko myšlienok: 

Po prvé, Falun Dafa zahŕňa iba kultivačnú prax a nemá žiadne organizácie, ekonomické subjekty ani obchodné operácie. Spravodajské médiá a iné projekty nie sú súčasťou Falun Dafa; sú to skôr činy jednotlivých praktizujúcich, alebo skupín praktizujúcich, ktoré majú ľuďom povedať fakty o Falun Dafa.

Po druhé, praktizujúci vytvorili spravodajské médiá a iné organizácie, aby čelili prenasledovaniu zo strany Čínskej komunistickej strany (ČKS). Keby neexistovalo prenasledovanie a kampaň s cieľom „zničiť povesť [praktizujúcich], finančne ich zruinovať a fyzicky ich zničiť“, keby ČKS nevytvárala propagandu, ako napríklad zinscenované sebaupálenie na Námestí nebeského pokoja, praktizujúci by nevytvárali tieto spravodajské médiá a iné neziskové organizácie mimo Číny. Nebyť prenasledovania, praktizujúci by sa vo svojej práci a každodennom živote len pokojne riadili princípmi Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Nemuseli by vynakladať toľko úsilia na to, aby sa od základov naučili, ako viesť spravodajské mediálne spoločnosti.

Po tretie, prenasledovanie sa stalo a pretrváva už 25 rokov. Dokonca aj spravodajské médiá v slobodnom svete takmer vôbec neinformovali o skutočnostiach týkajúcich sa Falun Dafa. Namiesto toho buď prinášali ohováračskú propagandu ČKS, alebo mlčali. Pre praktizujúcich sa tak stalo nevyhnutným a potrebným založiť webové stránky, televízne stanice a noviny.

Prevádzka mediálnej spoločnosti, ktorá ľuďom oznamuje fakty a zachraňuje ich, si vyžaduje obrovské množstvo finančných prostriedkov. Odkiaľ sa tieto peniaze dajú vziať? Podniky, organizácie a vlády, ktoré chcú obchodovať s ČKS, sa za posledných 25 rokov neodvážili poskytnúť praktizujúcim Falun Gongu finančné prostriedky. To znamená, že praktizujúci si museli nájsť peniaze sami. To si však tiež vyžaduje, aby sme boli opatrní, racionálni a múdri pri zohľadňovaní spoločenských a ekonomických okolností. Inak by sa veci mohli zneužiť ako tentoraz a povesť Dafa by mohla byť poškodená. My praktizujúci vieme, že pre bežného človeka je ťažké zostať nepohnutý zoči-voči peniazom a emóciám. Bežní ľudia sú zvyknutí „bojovať proti zlu zlom“ a to, čo využíva mentalita triedneho boja ČKS, je práve zlá stránka ľudskej povahy. Tým by sa však situácia len zhoršila. Na záchranu ľudí v tomto svete morálnej degenerácie treba mať obrovský súcit, a to v slovách aj činoch.

Po štvrté, spravodajské médiá majú veľkú zodpovednosť, pretože vlastniť spravodajské médiá znamená, že človek získal právo hovoriť a môže vysielať správy verejnosti podľa ľubovôle. V mediálnych organizáciách vytvorených na objasňovanie faktov a záchranu ľudí, to, či praktizujúci dokážu zostať skromní a racionálni, a či majú múdrosť z Dafa, priamo súvisí s výsledkom a spoločenským dopadom záchrany ľudí. Keďže nás neovplyvňujú materiálne záujmy, peniaze ani moc, nemali by sme mať žiadne pozemské túžby – a len vtedy môžeme zostať silní. Vďaka našim zásadám a bezúhonnosti máme všetky dôvody byť racionálnejší ako bežné médiá.

Západná spoločnosť sa zameriava na nezávislé myslenie. Ľudia nielen počúvajú, čo hovoríte, ale pozorujú aj to, čo robíte a ako to robíte. Verejnosť sleduje naše médiá; to, čo médiá robia a ako to robia, ukazuje, akí sme ľudia. My praktizujúci máme vyššie morálne hodnoty, normy a duchovné sféry, preto musíme zostať nezaujatí v otázkach, ako sú politické strany, a nebyť ani červení (republikáni), ani modrí (demokrati).

Po piate, myslím si, že je dôležité zopakovať, že praktizujúci sa nezapájajú do politiky. To je základ a nikdy sa to nezmení.

Keďže sa nezapájame do politiky, aj keď diskutujeme o politike, robíme to z hľadiska morálky. Inými slovami, propagujeme láskavosť a zapájame verejnosť, aby ľudia dokázali lepšie rozlíšiť dobro od zla a vedeli, že „Falun Dafa je dobrý“. Aj keď používame formu spravodajských médií alebo podnikov, mali by sme sa riadiť našimi zásadami a byť na seba prísni. Len tak môžeme byť svedkami sily múdrosti z Dafa, propagovať láskavosť namiesto vyvolávania zlých myšlienok a nadväzovať priateľstvá namiesto vytvárania si nepriateľov. Keď sa v tom budeme činiť dobre, ľudia sa dozvedia pravdu a zvolia si láskavosť, pretože len tak budú mať dobrú budúcnosť.

Ako učeníci Dafa v období nápravy Fa sa zameriavame na kultiváciu a máme svoje poslanie. Bez ohľadu na to, na akých projektoch pracujeme, bez ohľadu na to, čo sa deje, mali by sme zostať apolitickí a nezaujatí. Dodržiavaním našich zásad môžeme pozitívne zapojiť viac ľudí a dosiahnuť najlepší výsledok vo všetkom, čo robíme.

Vyššie sú uvedené moje myšlienky. Dúfam, že sa o svoje myšlienky a pochopenie podelia aj ďalší praktizujúci.