Ako som prestala posudzovať ľudí podľa ich schopností

(Minghui.org) Nedávno som mala sen o človeku, ktorý bol obdarený schopnosťou dobre písať. Stal sa v tom veľmi zručným a dokázal napísať o čomkoľvek chcel, zručne a k veci. Neskôr mu však túto schopnosť Bohovia vzali a odvtedy už nemohol písať vôbec.

Keď som sa zobudila, cítila som, že tá osoba v mojom sne som ja sama. V rokoch po začiatku prenasledovania som často písala články o objasňovaní pravdy a o svojich kultivačných skúsenostiach a vždy boli publikované. Písanie pre mňa nebolo ťažké a niekedy som dokázala napísať aj niekoľko článkov denne.

Neskôr som bola zatknutá a na niekoľko rokov uväznená. Môj kultivačný stav zaostal a po prepustení som mala kvôli svojmu zlému kultivačnému stavu problém čokoľvek napísať. 

Chápem to tak, že keď Boh dáva človeku určité schopnosti, zodpovedá to tomu, koľko má človek cnosti a karmy a tomu, čo chce v tomto živote dosiahnuť. A aj keď Boh niekomu dá tú schopnosť, človek stále potrebuje Božie požehnanie, aby mohol čokoľvek urobiť. Ak sa človek stane chamtivým a chce si zásluhy prisvojiť, výsledok môže byť opačný.

Kedysi som ľudí posudzovala podľa toho, akí sú schopní. Teraz som však konečne pochopila, že „schopnosti človeka“ neodrážajú kvalitu, úroveň alebo charakter človeka. Aj človek bez schopností môže byť dobrý, ak dodržiava univerzálny zákon a je láskavý.

Keď som si uvedomila svoju predpojatosť, začala som ju korigovať vo svojom každodennom živote. Ako učiteľka som prestala pristupovať ku svojim študentom rozdielne na základe toho, či sú inteligentní alebo nie, alebo či sa usilovne učia.

U študentov, ktorí sa nesnažia, dokážem pochopiť, že ich motivácia, sebakontrola a schopnosť sústrediť sa, sú vopred dané. Niektoré stavy detí majú veľa spoločného aj s ich výchovou. Nemala by som uprednostňovať „dobrých“ žiakov a pozerať sa zhora na „zlých“ žiakov podľa mojich vlastných predstáv. Mala by som povzbudzovať a rešpektovať každého žiaka, ktorého mám. Po tom, čo som sa napravila, sa môj kedysi napätý vzťah s niektorými „problémovými“ žiakmi výrazne zlepšil.

Tiež som si uvedomila, že ma priťahujú muži, ktorí sú šikovní. Hoci nemám veľký záujem o dobre vyzerajúcich alebo bohatých ľudí, sympatie voči niekomu, kto má kompetencie a schopnosti, sú stále pripútanosti spojené so žiadostivosťou. Musím sa zbaviť svojej pripútanosti k schopnostiam a napraviť svoje posudzovanie ľudí na základe ich schopností.