Moje pochopenie nenávisti

(Minghui.org) Všetci sme boli šokovaní, keď praktizujúca v našej študijnej skupine Fa náhle zomrela. Keď sa pozrieme späť, mohlo tam byť veľa dôvodov. Podľa môjho pochopenia bola jedným z nich pripútanosť k nenávist.

Jej svokra zomrela už pred mnohými rokmi, ale ona voči nej stále cítila hnev. Často hovorila o tom, ako zle sa k nej svokra správala a táto nevraživosť sa stala uzlom v jej srdci. Raz pri štúdiu Fa začala kašľať a napila sa vody, aby to zmiernila. Neskôr bola na lekárskej prehliadke pred odchodom do zahraničia na rodinnú návštevu a povedali jej, že má v pľúcach uzlíky. Keď sa jej stav zhoršil, pripomenuli sme jej, že sa stále drží zášti. Súhlasila, ale stále to nedokázala opustiť.

Majster povedal v jednej z posledných prednášok: 

„Prečo sú staré sily také prísne na učeníkov Dafa? Na jednej strane, robia to zo závisti; na druhej strane, pozerajú sa zhora na určitých učeníkov Dafa, ktorí majú príliš veľa ľudských pripútaností a ktorých pripútanosti sú príliš silné, na tých, ktorí neriešia veci podľa Fa, keď sa stretnú s rôznymi situáciami a ktorí sa pozerajú na veci ľudskými spôsobmi. Takže tí, ktorí sa nečinia dobre, majú veľké ťažkosti, a keď to takto pokračuje po dlhý čas, je to veľmi nebezpečné!“ („Kultivácia v Dafa je vážna“) 

Úvaha o škodách, ktoré spôsobuje nenávisť

Keď sa obzriem späť, uvedomujem si, že nenávisť prináša praktizujúcim veľkú škodu. U niektorých sa vyvinula, pretože ich manželia mali pomer; iní zas cítili, že ich svokry sú vyčítavé a nespravodlivé; niektorí mali výhrady voči svojim súrodencom, príbuzným alebo priateľom kvôli konfliktom záujmov či urážlivým poznámkam atď.

V priebehu rokov niekoľko praktizujúcich v našej oblasti zomrelo, alebo prestalo praktizovať. Jednou z hlavných príčin bola ich pripútanosť k nenávisti. Keď sa stretli s konkrétnymi problémami, neriešili ich na základe Fa, ale zaobchádzali s nimi s mentalitou bežného človeka. Tieto problémy sa tak stali neriešiteľnými uzlami v ich srdciach, ktoré potom využilo zlo a vyústilo to do ťažkých trápení. To, čo sa im stalo, malo tiež negatívny vplyv na ľudí v ich okolí a Čínska komunistická strana (ČKS) to využila na ohováranie Dafa a na brzdenie nášho úsilia o záchranu vnímajúcich bytostí.

Uvedomujem si, že kultivácia je dlhým procesom zbavovania sa pripútaností a je to tiež proces premeny z nezrelosti na zrelosť. Staré sily prenasledujú učeníkov Dafa prostredníctvom ČKS, pričom používajú zámienku, že ich „skúšajú“. Ak sa nepovažujeme za praktizujúcich v procese kultivácie a neovláda nás naše hlavné vedomie na základe Fa, potom naše staré, tvrdohlavé ľudské predstavy prevládnu a získajú kontrolu, a my sa môžeme stretnúť s nečakanými problémami.

Cieľom písania tohto článku je pripomenúť si, aby som sa poučila z bolestivých lekcií iných praktizujúcich, aby som sa neustále merala štandardmi Dafa a zároveň odstránila svoje bežné ľudské predstavy a pripútanosti, aby som jasne pochopila vážnosť kultivácie a urobila všetko pre to, aby som konala podľa štandardov kultivujúcich.

Úvaha ohľadne nenávisti vo mne 

Kedysi som si myslela, že v sebe nemám žiadnu nenávisť. Ale keď som sa zamyslela nad tým, čo sa stalo niektorým spolupraktizujúcim, uvedomila som si, že by som sa mala zamyslieť sama nad sebou a pozrieť sa do svojho vnútra. Keď som nad tým dôkladne premýšľala, uvedomila som si, že v mojich vzťahoch s inými ľuďmi je istý prvok nevraživosti.

V jeden deň sme napríklad s manželom išli na trh objasňovať pravdu. Kým sme čakali na autobus domov, manžel neurobil niečo tak, ako som mu to navrhla a ja som pocítila mierny hnev.

Inokedy zas manžel zavolal našu dcéru, aby prišla pomôcť urobiť ryžové knedle. Počas varenia potom púšťala hudbu, ktorá sa mi nepáčila, a navyše veľmi hlasno, čo vo mne vyvolalo pocit nevôle voči manželovi. Po jej odchode som sa sťažovala na jeho ľahostajnosť a vyčítala som mu, že našu dcéru za pustenie hudby nenapomenul. 

V roku 2020 sa rýchlo šíril COVID, takže som kúpila tri vrecia ryže, aby sme boli pripravení na lockdown. Neskôr v zime roku 2023 manžel zakričal: „Máme v dome potkany, ktoré prehrýzli vrecia s ryžou! Poď sa pozrieť na ryžu, ktorú si kúpila.“

Videla som, že dve z troch vriec majú veľké diery. Manžel si myslel, že som nemala skladovať toľko ryže a sťažoval sa. Argumentovala som, že som urobila dobre a je od neho nespravodlivé, že mi to vyčíta. Opäť som sa cítila urazená.

V rámci jednej z mnohých kampaní, ktoré ČKS spustila, uskutočnila „pozemkovú reformu“ s cieľom odstrániť „triedu vlastníkov pôdy“. Keďže moja rodina mala niekoľko hektátov pôdy a najímala si ľudí, ktorí pomáhali s poľnohospodárskymi prácami, boli sme takmer označení za „triedneho nepriateľa“, pretože sme boli tzv. „bohatými roľníkmi“. Neskôr nám ČKS skonfiškovala všetku pôdu a moja rodina sa ledva uživila prácou na iných farmách. Miesto posledného odpočinku našej rodiny dostali farmári z inej dediny, aby na ňom pestovali plodiny. Hroby našich predkov boli zbúrané a naša rodina ich už nemohla navštevovať a uctiť si ich. Keby som nepraktizovala Falun Dafa, bolo by pre mňa nemožné neprechovávať voči ČKS odpor a hlbokú nenávisť.

Uvedomila som si, že vo svojom každodennom živote často pociťujem zášť, a stal sa z toho už zvyk. Cítila som sa nenávistne, keď som nedostala žiadnu odmenu za úsilie, ktoré som vynaložila; cítila som sa nenávistne, keď iní hovorili alebo robili veci, ktoré boli v rozpore s mojimi záujmami, či už z materiálneho hľadiska, alebo z hľadiska reputácie; a prechovávala som nenávisť, keď niečo nezodpovedalo mojim želaniam a predstavám. 

Hlbšie pochopenie nenávisti

Chápem to tak, že závisť a nenávisť sú zlé, pretože sú opakom láskavosti, ktorá je dobrá. Závisť vzniká vtedy, keď nechceme, aby nás iní predstihli a nenávisť prichádza vtedy, keď utrpíme stratu. Závisť aj nenávisť súvisia so sebectvom. Keď to, čo druhí hovoria alebo robia, nezodpovedá našim predstavám, cítime sa nepríjemne, nevyrovnane a nie sme ochotní to prijať.

Aby sme si vyventilovali nenávisť a hnev, odstránili krivdy alebo sa vyhli tomu, že nás niekto využije, máme tendenciu hľadať dôvody na ospravedlnenie svojho nevhodného konania. Niekedy sa hádame, inokedy to na povrchu znášame, aby sme si zachovali tvár, alebo to držíme v sebe a nič nepovieme, ale vo vnútri sa cítime nešťastní alebo podráždení. Keď sa konflikty a krivdy nahromadia, môžu spôsobiť, že vybuchneme. Niektorí ľudia neznesú, keď sa im krivdí, a keď sa už nedokážu udržať, vylievajú si hnev, vyvolávajú problémy, vytvárajú konflikty, zväčšujú karmu atď. 

Keď vystúpi nenávisť, často ju sprevádza závisť, súťaživosť, snaha predvádzať sa atď. Súvisí to s mnohými ľudskými pripútanosťami. Ako učeníci Dafa sa musíme prostredníctvom kultivácie zbaviť všetkých týchto ľudských pripútaností a splniť požiadavky Fa.

Nenávisť je silná pripútanosť a ľudská emócia, ktorá je založená na sebectve a egu a je sebeckou charakteristikou starého vesmíru. Nevytvára sa len na základe jednej udalosti; môže sa opakovane posilňovať počas našich nespočetných životov. Vytvorila už veľmi tvrdohlavú predstavu a v kultúre ČKS sa môže naplno prejaviť.

Niekedy som sa pri cvičeniach ťažko upokojovala a stále som myslela na iné veci. Čo sa stane, ak budem pri cvičeniach prechovávať nenávisť? Majster nemôže premeniť nenávisť na gong. Môže to byť aj vážna vec, ako „praktizovanie zlej kultivácie“, o ktorej hovoril Majster v knihe Zhuan Falun a následky môžu byť katastrofálne. 

Nenávisť, rovnako ako všetky ostatné pripútanosti, musia praktizujúci odstrániť. Odpor a nenávisť sú opakom Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti.

Samozrejme, pri kontakte s ľuďmi alebo s inými praktizujúcimi je prirodzené, že môžeme mať na veci rôzne názory. Prostredníctvom zdieľania si môžeme navzájom pomáhať a spoločne sa zlepšovať. Takéto interakcie sú bez nenávisti. 

Opustenie nenávisti

Nenávisť je silná pripútanosť a tvrdohlavá predstava. Aby sme sa zbavili takejto ľudskej pripútanosti a predstavy, musíme dobre robiť tri veci, ktoré od nás Majster žiada a spomenúť si na čarovný nástroj hľadania vo vnútri.

Najprv si povedzme o vysielaní spravodlivých myšlienok. Keďže nenávisť je tvrdohlavá predstava, ktorá sa nahromadila za nespočetne mnoho rokov a je to látka a zároveň živá bytosť, je potrebné tento zlý prvok zo seba vyčistiť.

Pri vysielaní spravodlivých myšlienok musíme odstrániť aj zlého ducha ČKS, ako aj temných prisluhovačov, prehnitých démonov a všetky zlé elementy, ktoré podkopávajú Dafa. Keďže tieto zlé veci sa vytvárali po dlhé obdobie, vrstvu po vrstve, musíme vysielať spravodlivé myšlienky opakovane, aby sme ich úplne odstránili. Ak ich nevykoreníme, staré sily to môžu použiť ako dôvod na naše prenasledovanie. 

Samozrejme, nenávisť nie je jedinou pripútanosťou, ktorú musia učeníci Dafa v kultivácii odstrániť. Teraz sa zameriavam len na túto jednu škodlivú pripútanosť. Existuje mnoho rôznych pripútaností, ktoré musíme odstrániť pomocou kultivácie. Musíme byť pozorní pri každej myšlienke, ktorú máme, keď sa stretávame s problémami a skontrolovať, či je to ľudská predstava, alebo naše pravé ja. Je v súlade s princípmi Fa? Ak je to ľudská predstava, mali by sme ju okamžite odstrániť.

Objasňovanie pravdy na záchranu vnímajúcich bytostí je to, čo by mal robiť každý učeník Dafa. Iba tým, že sa budeme držať požiadaviek Fa a prejavovať veľkú láskavosť, ktorú sme si vykultivovali v Dafa, dokážeme skutočne zachrániť vnímajúce bytosti. Môže človek, ktorý prechováva hnev, nenávisť a zlé myšlienky, zachrániť vnímajúce bytosti? Je to absolútne nemožné. 

Jedna praktizujúca v našej oblasti bola nezákonne uväznená v zadržiavacom centre a surovo bitá niekoľkými policajtmi. Jeden z policajtov zakričal: „Vyzlečte ju a ubite ju na smrť!“ Pomyslela si: „Už som sa vzdala života a smrti. Prečo ma zlo stále chce zabiť? Ak budem mŕtva, ako budem môcť zachrániť vnímajúce bytosti?“ Len čo na to pomyslela, policajti si to rozmysleli a odviedli ju späť do cely. Jej myšlienka na záchranu vnímajúcich bytostí ju v tej kritickej chvíli zachránila pred smrťou.

Iná praktizujúca v mojom okolí mala jedného dňa silné bolesti zubov. Pomyslela si: „Aj moje zuby zohrávajú úlohu pri záchrane vnímajúcich bytostí.“ Takže povedala boľavému zubu: „Falun Dafa je dobrý. Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť sú dobré.“ Takmer okamžite potom ju zub prestal bolieť.

Toto je len pár príkladov, ktoré ukazujú, aké dôležité je mať v mysli Fa v kritických chvíľach. Musíme dobre študovať Fa a konať podľa princípov Fa. Keď sa stretneme s neúspechmi, ťažkosťami alebo keď veci nejdú podľa našich predstáv, pokiaľ si dokážeme spomenúť na princípy Fa, ktoré vyučoval Majster, všetky ľudské pripútanosti, ako je hnev, nenávisť, závisť atď. sa rýchlo odstránia, pretože Fa je všemocný.

Niekoľko miestnych praktizujúcich, ktorí zomreli, sa nedokázalo zbaviť nenávisti. Keďže boli praktizujúcimi Dafa, museli si byť vedomí svojej pripútanosti. Ich bežné ľudské predstavy však mohli byť príliš silné a nedokázali tú prekážku prekonať. Nakoniec tieto ľudské predstavy zvíťazili a stali sa dominantnými a ich hlavné vedomie (tá časť, ktorá bola dobre skultivovaná) ich nedokázalo ovládať. Zlo teda využilo príležitosť a zintenzívnilo svoje prenasledovanie.

Tiež som si uvedomila, že úroveň kultivácie, stupeň viery vo Fa, vytrvalosť, či veľkosť trápení, s ktorými sa človek stretáva, súvisia s vierou v Majstra a vo Fa a s tým, nakoľko sa človek prispôsobil Fa.

Ak praktizujúci neverí v Majstra a vo Fa, alebo má čo i len najmenšie pochybnosti, nie je učeníkom Dafa. Nebude to fungovať, ak nesplníme sľuby, ktoré sme pred mnohými vekmi dali Majstrovi.

Štúdium Fa je veľmi dôležité a musíme ho robiť dobre, aby sme sa zlepšili. Len keď máme stopercentnú vieru v Dafa, môžeme dobre študovať Fa. Ak neštudujeme Fa, nebudeme Fa poznať a je len samozrejmé, že budeme stratení, keď sa stretneme s problémami.

Všetci praktizujúci čítajú a študujú Fa a poznajú princípy Fa. Keď však narazia na problémy, ak si nedokážu spomenúť na Fa, alebo konať podľa jeho princípov, znamená to, že si Fa ešte skutočne neosvojili. 

Iba ak si budeme pevne držať Fa v srdci a uplatňovať princípy Fa vo všetkom, čo hovoríme a robíme, môžeme sa skutočne prispôsobiť Dafa. Majster nám opakovane pripomínal, aby sme viac študovali Fa a študovali ho dobre. Bez vedenia Dafa sa vôbec nemôžeme kultivovať.

Majster usporiadal všetko, čo sa týka našej kultivácie. Preto všetky útrapy alebo nepríjemné veci, ktoré v živote zažívame, slúžia na naše zlepšenie. Nikdy sa nedozvieme, koľko obetí a utrpenia pretrpel náš Majster, aby nám pomohol zlepšiť sa a dosiahnuť dovŕšenie. Nášmu Majstrovi budeme naveky vďační.