Moje zdieľanie po prečítaní článku „Moja pevná viera, že kultivácia je jedinou cestou k prekonaniu ťažkostí“

(Minghui.org) Prednedávnom som si prečítal článok „Moja pevná viera, že kultivácia je jedinou cestou k prekonaniu ťažkostí“ a bol som dojatý otvorenosťou praktizujúceho. Rád by som zdieľal niektoré zo svojich pochopení o kultivácii. 

V roku 1997 som začal praktizovať Falun Dafa. V tom čase som bol mladý a mal som slušnú prácu. Jeden môj známy vedel, že sa zaujímam o duchovné cesty, a dal mi knihu Čuan Falun. Prelistoval som ju a dal som ju nabok. Asi o rok neskôr som išiel do parku a prvýkrát som robil cvičenia s ostatnými praktizujúcimi. Keď som sa vrátil domov, lepšie som pochopil, čo je kultivačná prax, a rozhodol som sa pridať k skupinovému štúdiu blízko môjho domova.

Na začiatku sme si prečítali jeden odsek z Čuan Faluna a potom sme diskutovali o tom, ako sme danej téme porozumeli, alebo o našich otázkach. Striedali sme sa v rozprávaní a takmer sme sa nezastavili. O niekoľko dní neskôr som mal sen, v ktorom všetci oslovovali Majstra Li (zakladateľa Falun Dafa) „Učiteľ“. Keď som sa zobudil, uvedomil som si, že by som mal namiesto slova „Učiteľ“ používať slovo „Majster“, keďže kultivácia je naozaj posvätná.

Keď Majster publikoval články, v ktorých nám povedal, ako študovať jeho učenia, nasledoval som ich a snažil som sa zlepšovať. Pochopil som, že bez ohľadu na to, ako praktizujúci zdieľali pochopenia počas skupinového štúdia, stále musím študovať sám. Doma som sa naučil omnoho viac ako na skupinovom štúdiu.

V tom čase som študoval veľmi rýchlo a výsledky boli pomerne dobré. Venoval som pozornosť aj prednáškam, v ktorých nám Majster hovoril, ako študovať učenia. Takto som si všimol mnohé pripútanosti, ktoré som mal, ako napríklad predvádzanie sa, nadradenosť a závisť. Nevedel som však, ako ich odstrániť. Napriek tomu som nepochyboval, že sa mi to časom podarí. Pokračoval som v štúdiu Čuan Faluna aj nových prednášok Majstra Li. Keď sa pozriem späť, robil som pokrok v zlepšovaní sa, ale bolo to veľmi pomalé.

Vzostupy a pády

Neskôr začala Čínska komunistická strana (ČKS) prenasledovať Falun Dafa. Kvôli svojej viere som bol poslaný do tábora nútených prác. Neuspel som ani v skúške chorobovej karmy a dostal som sa do nemocnice. Aj teraz mám stále problémy s ľavou stranou pľúc. Ak nerobím tri veci dobre, po celý čas mám relatívne vážne nepríjemné pocity. Za tie roky som vynaložil veľké úsilie, ale môj pokrok bol obmedzený. Môže to byť tým, že som sa zle kultivoval, nerozpoznal som svoje pripútanosti a nahromadili sa mi ťažkosti. Ďalšou možnosťou je, že kultivačná cesta každého človeka je iná. Nedávno som si všimol, že fyzické nepohodlie súvisí s mojimi pripútanosťami. Niekedy, keď sa pripútanosti vynorili, jasne som cítil fyzickú bolesť.

Raz som mal horúčku cez 39 °C viac ako rok a skončil som v nemocnici. Lekári nevedeli nájsť príčinu a navrhli mi domácu starostlivosť. Neskôr však horúčka zázračne zmizla. Mal som pocit, že to musím vydržať. Rozplakal som sa. Prvýkrát som videl jasnú súvislosť medzi stavom mojej kultivácie a fyzickým stavom.

Moja kultivačná cesta bola v priebehu rokov hrboľatá, ale nikdy som nepochyboval o Dafa. Keď som trpel rôznymi bolesťami, v článkoch na Minghui som čítal, ako dobre sa darilo iným praktizujúcim, a občas som sa cítil nehodný toho, aby ma Majster zachránil. Keď sa pozerám späť, uvedomujem si, že som do istej miery prechovával sťažnosti a hnev. Teraz si to uvedomujem a dokážem pracovať na odstránení týchto vecí.

Potom, čo som bol v roku 2018 odsúdený na trest odňatia slobody, som bol proti svojej vôli nútený zriecť sa svojej viery. Po návrate domov sa moja ľútosť a nízke sebavedomie nedali opísať slovami. Zároveň som cítil, že Majster sa o mňa staral a povzbudzoval ma. Keď som sa však vrátil k čítaniu kníh Dafa, za celý deň som dokázal prečítať sotva niekoľko strán. To sa predtým nikdy nestalo. Obviňoval som sa a bol som zúfalý. Pokračoval som však v štúdiu učení. Keďže som nepochopil význam, keď som čítal potichu, začal som čítať nahlas.

Stále čítam pomaly, asi 20 strán za hodinu. Často som zmätený, ale aj tak sa snažím čo najlepšie porozumieť slovám. Prinajmenšom viem čo čítam a nemyslím na iné veci.

Dôležitosť štúdia učení Dafa

Na moje prekvapenie som počas tohto obdobia pocítil veľa zmien. Napríklad v mojej rodine sa nedávno stalo niečo, čo by ma zvyčajne vystresovalo. Tentoraz som sa však rýchlo upokojil, pretože som sa riadil učením Dafa. „Ostatní ľudia myslia na seba, len ty si úplne nesebecký,“ povedala mi jedna príbuzná. Poďakoval som jej za povzbudenie. V duchu som si uvedomoval, ako zle som si počínal v porovnaní s požiadavkami Dafa, hoci pre bežného človeka moje konanie vyzeralo dobre.

Stále som potláčal negatívne myšlienky a napravoval sa pomocou učení Dafa. Raz sa ma jedna príbuzná opýtala, či sa považujem za dobrého človeka. Keď videla, že ma to zmiatlo, navrhla mi, aby som sa ohodnotil ako dobrý, trochu dobrý, trochu zlý alebo zlý. Povedal som jej, že sa málokedy porovnávam s ostatnými, ale že sa vždy snažím nasledovať princípy Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti. Priznal som tiež, že existujú oblasti, v ktorých sa iným darí dobre, a že potrebujem zistiť, kde sa môžem zlepšiť.

Webovú stránku Minghui navštevujem takmer každý deň. Cítil som, že mám šťastie, pretože články od spolupraktizujúcich mi pomohli osvietiť sa k určitým pochopeniam alebo mi pripomenuli nejaký aspekt Fa. Teraz som si uvedomil, že to všetko je tiež usporiadaním Majstra Li. Vďaka Majstrovej pomoci majú spolupraktizujúci múdrosť a schopnosť písať články, takže si môžeme takto vymieňať pochopenia.

Z učení vieme, že pripútanosti praktizujúceho sú neustále odhaľované, aby mohli byť odstránené. Majster chráni a oddeľuje časti, ktoré dobre kultivujeme, zatiaľ čo neskultivované časti zostávajú. To znamená, že ak sa na iných praktizujúcich pozeráme s ľudskými názormi, mohlo by nás to čoraz viac frustrovať – pretože máme tendenciu ignorovať časti, ktoré dobre kultivovali, a zabúdame, že je to pre nás príležitosť pozerať sa dovnútra.

Myslím si, že štúdium učení Dafa je najdôležitejšou vecou, ktorú musíme robiť. Len potom sa môžeme porovnávať s požiadavkami Dafa, pozerať sa na ľudí a udalosti okolo nás správnym spôsobom a oceniť krásu kultivácie namiesto toho, aby sme sa nechali ovplyvniť ľudskými názormi, každodenným správaním a sentimentalitou (vnútorne aj navonok).

Proces odstraňovania pripútaností môže byť skutočne bolestivý. Lenže nie je to dobrá vec, keďže sa môžeme počas toho procesu zlepšiť? Majster nám to už mnohokrát povedal. Všetci vieme, že sa nekultivujeme, ak sa jednou rukou držíme ľudských názorov, zatiaľ čo druhou rukou sa držíme myšlienok kultivačnej praxe. Bez dobrého pochopenia Fa je všetko len zbožným želaním. Preto dúfam, že praktizujúci študujú Fa dobre a celým srdcom, hoci to predstavuje prekonávanie ťažkostí.

Majster povedal:

Fa môže prelomiť všetky pripútanosti, Fa môže vyhubiť všetky zlá, Fa môže rozbiť všetky klamstvá a Fa môže posilniť spravodlivé myšlienky.“ („Odstráňte rušivé zasahovanie“, Základy pre ďalší pokrok II) 

Tieto slová mám na pamäti, hoci sa často nečiním dobre. 

Podľa môjho pochopenia Majster zahrnul do Čuan Faluna všetko, od našej kultivačnej praxe cez neuznávanie usporiadaní starých síl, až po odstraňovanie pripútaností a prispôsobenie sa Dafa. Je nevyhnutné dobre študovať Čuan Falun a z času na čas si preštudovať ďalšie Majstrove prednášky.

Toto sú moje súčasné pochopenia. Prosím, upozornite na čokoľvek, čo nie je v súlade s učeniami Dafa.