Články od vydavateľov

Postupujte k Dovŕšeniu pomocou kultivácie v náprave Fa

25.9.00

Kultivačná prax v období nápravy Fa sa vzťahuje sa kultiváciu Dafa počas procesu, v ktorom Fa napravuje nebesia a zem. Kultivačná prax v období nápravy Fa nie je rovnaká ako obyčajná kultivačná prax. Proces kultivačnej praxe v období nápravy Fa znamená splynutie s nápravou Fa a preto, iba preto, sa po dokončení kultivácie učeník môže stať skutočnou časticou vesmírneho Dafa. Na druhej strane, obyčajná kultivačná prax je kultivačnou praxou ľudských bytostí a nemá nič spoločné s nápravou Fa (teda s procesom, v ktorom Fa napravuje nebesia a zem). Narodiť sa v tomto výnimočnom historickom momente, kedy je celý vesmír napravovaný pomocou Fa, a mať také šťastie, že je človek sám spasený našim cteným Učiteľom – to je príležitosť, ktorá je taká cenná, že sa nedá opísať ani slovami „naskytne sa len raz za desaťtisíc rokov“. Okrem toho iba zapojením sa do tohto procesu nápravy Fa môže človek kultiváciou splynúť s Fa. V opačnom prípade nebude mať kultivujúci nič dočinenia s výskytom kultivácie v období nápravy Fa, a potom to jednoducho nemôže by považované za dosiahnutie Dovŕšenia pomocou kultivácie v období nápravy Fa.

Počas tohto špeciálneho historického obdobia, keď celý vesmír prechádza nápravou Fa, je v skutočnosti všetko vo vesmíre úzko spojené s nápravou Fa. Dafa znovuvytvára nebesia a zem a všetko vo vesmíre musí byť v Dafa preusporiadané, takže neexistuje nič oddelené od nápravy Fa vesmíru. Pre tých z nás, učeníkov, ktorí majú to šťastie získať Fa v procese nápravy Fa vesmíru, vôbec neexistujú takzvané bežné kultivačné praxe, ktoré si niektorí predstavujú. Ak sa chcete naozaj kultivovať, musíte praktizovať kultiváciu podľa požiadaviek nápravy Fa. Príležitosti pre kultiváciu počas nápravy Fa existujú, kým sa neskončí náprava Fa. Ochraňovanie Fa a pomáhanie Učiteľovi je posvätnou úlohou každého učeníka, ktorý praktizuje kultiváciu v procese nápravy Fa.

Od 20. júla minulého roku sa vo vesmíre odohráva srdcervúci zápas dobra a zla. Avšak žiadna zlá sila, ktorá je proti náprave Fa, nemôže uspieť tvárou v tvár základnému Dafa vesmíru. „Dafa dokončil a zharmonizoval všetko vo vesmíre“ („K Dovŕšeniu“, Základy pre ďalší pokrok II). „Hoci niekoľko odporných ľudí stále ešte koná zlo, tie najpodlejšie bytosti, ktoré sú na vysokých úrovniach kozmického celku už boli odstránené v procese napravovania Fa vesmíru. Podlí jedinci, ktorí sú na najpovrchnejšej úrovni, úrovni ľudstva, budú musieť čoskoro zaplatiť za všetky svoje hriechy“ („Odstráňte svoje posledné pripútanosti“, Základy pre ďalší pokrok II). Aby ešte viac ľudí s predurčeným vzťahom mohlo v tomto procese rozpoznať svoje vlastné základné pripútaností a postúpiť k Dovŕšeniu, Učiteľ stále čaká, predlžuje čas do ukončenia a kvôli nám sa namáha a znáša ťažkosti. Skutoční učeníci, ktorí naozaj vykročili vpred, aby pomáhali Učiteľovi ochraňovať Fa, tiež zaplatili obrovskú cenu v nesmierne ťažkom prostredí a „položili skalopevný základ pre Dafa v tomto svete, ukázali v ľudskom svete skutočný prejav Dafa“ („K Dovŕšeniu“, Základy pre ďalší pokrok II).

Tie drobné zvyšky zlých síl, ktoré ešte zostali v ľudskej dimenzii, už stratili svoju základňu, hoci v poslednom tvrdohlavom vzdore ešte stále bláznivo prejavujú svoju zlobu a zákernosť. Učiteľ povedal: „Kroky, ktoré teraz zavádzajú do prenasledovania Dafa a praktizujúcich sú mimoriadne podlé a nehanebné, a oni sa boja že budú odhalené. Ich zlovoľnosť musí byť oznámená ľuďom na celom svete“ („Racionalita“, Základy pre ďalší pokrok II). Opravdiví kultivujúci musia v procese nápravy Fa vystúpiť z rámca bežnej kultivačnej praxe. Vykročenie vpred je požiadavkou kultivačnej praxe v období nápravy Fa. Zmyslom vykročenia vpred je potvrdiť Dafa, objasňovať pravdu a poskytnúť spásu ľuďom vo svete. To znamená, že počas tohto historického obdobia, kedy sa náprava Fa vesmíru blíži k úspešnému koncu, by si mali všetci učeníci Dafa, ktorí mali to šťastie získať Fa v tejto veľkolepej ére, veľmi vážiť tento nekonečne vzácny čas pre kultiváciu. Mali by sme využiť každú príležitosť, aby sme povedali svetu pravdu, pomohli Učiteľovi v ľudskom svete a usilovne študovať Fa a kultivovať svoje srdcia, aby sme sa zlepšili, v priebehu toho ako ochraňujeme a propagujeme Fa. Toto je jediná cesta, ako nezradiť túto jedinečnú príležitosť kultivácie v období nápravy Fa, splatiť Učiteľove súcitné čakanie a dôveru, ktorú do nás vložil, a skutočne postúpiť k Dovŕšeniu v kultivácii v období nápravy Fa.

„Potvrdzujte Fa s rozumom, objasňujte pravdu s múdrosťou, šírte Fa a ponúkajte ľuďom spásu so zhovievavosťou“ („Racionalita“, Základy pre ďalší pokrok II)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2000/9/26/8138.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha