Články od vydavateľov

Popri dobrom štúdiu Fa a objasňovaní pravdy používajte spravodlivé myšlienky na odstránenie zla

7.5.02 | Od vydavateľov Minghui

(Minghui.org) Od začiatku apríla tohto roku si čoraz viac učeníkov Dafa po celom svete uvedomilo na základe princípov Fa veľkú závažnosť vysielania spravodlivých myšlienok na priame odstránenie faktorov v iných dimenziách, ktoré ovládajú hlavu zla. Kvôli úplnému prelomeniu usporiadaní starých síl a vytvoreniu pokojného časového obdobia predtým, ako sila nápravy Fa začne odstraňovať tých, ktorí sú nezachrániteľní a zlé bytosti vo veľkom rozsahu a aby sa viacerým nevinným vnímajúcim bytostiam dala šanca počuť pravdu o Dafa a získať tak spásu v pokojnom a spravodlivom prostredí, počas toho, ako hlava zla pobehuje za hranicami z miesta na miesto, mnohí učeníci Dafa v Číne i mimo nej spoločne naraz vysielajú spravodlivé myšlienky každú celú hodinu a tiež v bezprostrednej blízkosti, čím odstraňujú množstvo démonov, ktorí ovládajú hlavu zla, aby robila zlé skutky. V súčasnosti táto iniciatíva vysielania spravodlivých myšlienok na odstránenie zlých faktorov, ktoré ovládajú hlavu zla stále prebieha v pevninskej Číne i po celom svete. Aby sme spojili naše sily na odstránenie faktorov v iných dimenziách, ktoré ovládajú hlavu zla, pomocou našich spravodlivých myšlienok, pričom zároveň dobre študujeme Fa a objasňujme pravdu lepšie a do väčšej hĺbky, učeníci Dafa po celom svete zvýšia frekvenciu spoločného vysielania spravodlivých myšlienok v globálnom meradle a úplne využijú výhody situácie, ktorú ponúka možnosť vysielania spravodlivých myšlienok z väčšej blízkosti.

Odo dňa publikovania tohto článku pridajú učeníci Dafa k pôvodne ustanovenému spoločnému celosvetovému vysielaniu spravodlivých myšlienok raz do týždňa ešte štyri časy každý deň. Učeníci Dafa na celom svete budú v stanovených časoch vysielať spravodlivé myšlienky na odstránenie všetkého zla vo vesmíre, ktoré poškodzuje Dafa a na odstránenie démonov, ktorí ovládajú hlavu zla a hlavu skazeného „Úradu 610“ a vedú ich k robeniu zločinov proti učeníkom Dafa.

Začiatok bude 8. mája pekinského času, každý deň o 6-tej hodine ráno a o 6-tej hodine večer, plus každý deň na poludnie a o polnoci. Vždy v celú hodinu, vždy 5 až 10 minút, všetci učeníci Dafa z celého sveta, vrátane tých, ktorí sú nelegálne uväznení v Číne, budú spoločne myslieť na myšlienku „odstrániť všetko zlo, ktoré poškodzuje Dafa, zahŕňajúc všetko a nevynechajúc nič; odstrániť faktory v iných dimenziách, ktoré ovládajú hlavu zla. S pokojným srdcom potichu recitujte Majstrove verše pre nápravu Fa „Fa Zheng Qian Kun, Xie e Quan Mie“ a „Fa Zheng Tian Di, Xian Shi Xian Bao“. („Zákon napravuje vesmír, zlo je úplne odstránené“ a „Zákon napravuje nebo a zem, okamžitá odplata v tomto živote“.) [Poznámka vydavateľa: Verše by vždy mali byť recitované v Mandarínskej Čínštine, aby mali správny účinok.] Keď vysielame spravodlivé myšlienky, oba verše možno používať s dvoma gestami rúk ľubovoľne. Po tichom recitovaní veršov je najlepšie, keď človek dokáže udržať spravodlivé myšlienky a byť v stave pokoja. Keď spravodlivé myšlienky nie sú stabilné, opakujte verše znovu, aby sa sústredila vaša energia. Čím pokojnejšia je myseľ človeka, tým väčšia je sila. Naviac by sme pred každým vysielaním spravodlivých myšlienok mali pridať 5 minút na odstraňovanie zlých myšlienok, myšlienkovej karmy, zlých predstáv a vonkajšieho zasahovania v našich mysliach.

Toto sa môže robiť v akomkoľvek prostredí – dokonca aj keď kráčame, jeme, pracujeme a nie je úplne nevyhnutné sedieť v meditačnej pozícii a používať gestá rúk. Mali by ste vysielať spravodlivé myšlienky. Keď vysielate spravodlivé myšlienky. Predstavte si, že ste ako božská bytosť, ktorá je vysoká ako nebo a veľmi vznešená, s obrovským telom. Sústreďte svoje snahy na myslenie a vysielanie najčistejších a najodhodlanejších spravodlivých myšlienok. 

Vyššie spomenuté aktivity vysielania spravodlivých myšlienok v určených časoch budú prebiehať štyrikrát denne vo vyššie uvedených hodinách a všetci učeníci Dafa po celom svete to budú robiť súčasne. Spoločné vysielanie spravodlivých myšlienok každú nedeľu ráno o 5:00, 6:00 a 7:00 pekinského času bude pokračovať.

Keď sú naše spravodlivé myšlienky čisté a pravé, bez ohľadu na to, odkiaľ ich vysielame, sú nezastaviteľné a nesmierne mocné. Keď nemôžeme dosiahnuť ten stupeň čistoty a spravodlivosti, vysielanie spravodlivých myšlienok z blízkosti môže mať výborný účinok na vykompenzovanie toho a môžu tak prejaviť svoju výnimočnú silu.  Preto okrem toho, že učeníci Dafa pokračujú v dobrom štúdiu Fa a objasňovaní pravdy, tí učeníci, ktorí dokážu nájsť miesta, kde sa zdržiava hlava zla, alebo miesta, kde je zhromaždeného mnoho zla, mali by ich vybrať ako miesta pre vysielanie spravodlivých myšlienok a zvýšiť popritom frekvenciu vysielania. Medzitým by učeníci Dafa z iných geografických lokalít tiež nemali poľaviť. Ako sa postupne očisťujete a stúpate, spolu s tými učeníkmi, ktorí pokojne apelujú na hlavu zla, s jedným srdcom a cnosťou, vysielajte najčistejšie, najodhodlanejšie spravodlivé myšlienky. V procese plného využitia výhody vysielania spravodlivých myšlienok z blízkej vzdialenosti a plného ukázania moci učeníkov Dafa ako celku, použime spravodlivé myšlienky na odstránenie všetkého zla, ktoré poškodzuje Dafa, démonov, ktorí ovládajú hlavu zla a hlavu zlého „Úradu 610“ a páchajú zločiny voči učeníkom Dafa.

Riešme všetko s racionalitou. Žiadna z troch dôležitých vecí, ktorými sú dobré študovanie Fa, objasňovanie pravdy a vysielanie spravodlivých myšlienok, by nemala byť príliš zdôrazňovaná na úkor ďalších dvoch.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2002/5/8/21801.html 

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha