Diskusia s ostatnými praktizujúcimi ohľadom VCD-čok popisujúcimi peklo a inými javmi, ktoré sa odchyľujú od spravodlivých činov (s komentárom Majstra)

(Clearwisdom.net) V poslednom období niektorí praktizujúci v našej oblasti dostali nejaké letáčiky a Video CD-čka z iných oblastí. Považovali tieto materiály za veľmi dobré pre záchranu ľudí a požiadali iných praktizujúcich v našej oblasti, aby takýchto materiálov vyrobili viac. Keď sme však tieto materiály pozorne ohodnotili podľa Zákona, objavili sme v nich mnoho problémov. Hoci sme si úspešne poradili s niekoľkými individuálnymi prípadmi, videli sme, že trend podobných problémov sa zhoršuje. V dôsledku toho chceme všetkých požiadať, aby vážne a včas pouvažovali nad vecami na základe Zákona. Chceme tiež prebudiť praktizujúcich, ktorí vyrábajú tieto materiály a pripomenúť každému praktizujúcemu, aby opravdivo dobre študoval Zákon a nerobil činy, ktoré sa odchyľujú od princípov Dafa.

Chceli by sme tu uviesť niekoľko našich porozumení o niekoľkých prípadoch v nádeji, že praktizujúci z iných oblastí vyjadria svoje pochopenie tiež; úctivo žiadame pochopenie tých praktizujúcich alebo miest, ktoré sme spomenuli, najmä ak povieme niečo nesprávne.

1. Šírenie CD-čok “Vízie scén premien pekla”

Nedávno niektorí naši miestni praktizujúci priniesli z provincie Gansu nejaké CD-čka pomenované „Vízie scén premien pekla” - CD-čka vyrobili nejakí praktizujúci. „Vízie scén premien pekla” je sada 2 CD-čok s fotkami, textom a sprievodným hlasom. Nevieme, či boli CD-čka vyrobené praktizujúcimi v meste Lanzhou (provincia Gansu) alebo ich priniesli do mesta Lanzhou z iných oblastí.

Praktizujúci priniesol sadu CD do našej oblasti. Hŕstka praktizujúcich si ich pozrela a myslela si, že sú dobré a požiadali cez koordinátora miesta, ktoré vyrábajú materiály objasňujúce pravdu v našej oblasti, aby vyrábali tieto sady CD vo veľkom množstve. Niektorí praktizujúci si myslia, že praktizujúci by mohli získať viac „vedomostí” o pekle, keď si pozrú tieto CD, čo by mohlo byť užitočné pri objasňovaní pravdy o Falun Gongu ľuďom.

Po pozornom pozretí si sady CD sme zistili nasledujúce: slová na CD sú v tradičnej čínštine a hovoria o Budhovi Amitabhovi a raji Najvyššej blaženosti, „Desiatich dobrých činoch”, „Desiatich zlých činoch”, „Piatich prikázaniach” a popisujú každú jednu budovu v Budhistickom pekle. Jazyk používaný na CD pochádza z budhistického a taoistického náboženstva. CD tiež jasne hovorí, že časť jeho obsahu je citáciou z budhistických sútier a taoistických písiem, vrátane odsekov z Jing Lu Yi Xiang, Zheng Fa Nian Chu Jing, Qi Shi Jing, Yu Zhun Lun Ke, Yu Li, Suo Qi Jing, Yin Guo Jing, E Gui Bao Ying Jing, Di Zang Jing, San Fa Du Lun, A Kun Tan Lun Jing, a Tai Shang. CD tiež obsahuje komentáre k súčasným javom od autora.

Boli sme prekvapení, že takéto materiály, ktoré zjavne nie sú časťou Falun Dafa, sa dostali do obehu medzi praktizujúcimi Falun Dafa. Myslíme si, že táto záležitosť sa dotýka nasledujúcich vecí:

Žiadna druhá kultivačná cesta

Učiteľ povedal: „Učíme, že človek musí praktizovať iba jednu kultivačnú cestu. Nech praktizujete kultiváciu akokoľvek, nemali by ste si narušiť svoju kultiváciu pridávaním iných vecí. Niektorí laickí budhisti praktizujú budhizmus a aj náš Falun Dafa. Hovorím vám, že nakoniec nezískate nič, pretože vám nikto nič nedá.“ („Praktizovanie iba jednej kultivačnej cesty“, 3. lekcia v Čuan Falune)

Učiteľ povedal: „Hneď ako sa niektorí laickí budhisti dozvedia, že praktizujeme čchi-kung budhovskej školy, berú našich žiakov do chrámov, aby k nim prestúpili. Dovoľte mi povedať každému z vás, čo tu sedíte, že nikto by nemal robiť takúto vec. Poškodzujete aj náš Falun Dafa, aj prikázania v budhizme. Súčasne rušíte našich žiakov, spôsobujúc, že nebudú schopní dosiahnuť nič. Toto nie je dovolené. Kultivačná prax je vážna vec. Človek musí byť zameraný iba na jednu metódu.“ („Praktizovanie iba jednej kultivačnej cesty“, 3. lekcia v Čuan Falune)

Učiteľ dodáva: „Tento Zákon je vyučovaný iba opravdivým praktizujúcim. Preto musí byť človek zameraný iba na jednu metódu a dokonca ani myšlienky z iných učení by nemali byť primiešavané.“ („Praktizovanie iba jednej kultivačnej cesty“, 3. lekcia v Čuan Falune)

Učiteľ povedal: „Vyučujeme Falun Dafa. V praktizovaní kultivácie našej školy nebudete mať žiadne problémy, pokiaľ si dokážete udržiavať svoj charakter, keďže "jedno dobro dokáže poraziť sto ziel". Ak si nedokážete udržiavať svoj charakter a idete za týmto alebo tamtým, určite sa dostanete do ťažkostí. Niektorí ľudia sa jednoducho nemôžu vzdať toho, čo kedysi praktizovali. Vyžadujeme, aby ľudia praktizovali iba jednu kultivačnú cestu, keďže človek by mal byť v opravdivej kultivačnej praxi sústredený na jeden cieľ. Hoci niektorí čchi-kungoví majstri napísali knihy, hovorím vám, že tieto knihy obsahujú všetky druhy vecí a sú rovnaké ako to, čo praktizujú: Sú to hady, líšky a lasice. Keď čítate tieto knihy, tieto veci vyjdú zo slov. Hovoril som, že falošní čchi-kungoví majstri číselne mnohokrát prevyšujú skutočných majstrov a vy ich nie ste schopní rozoznať. Preto sa musíte dobre správať.“ („Posadnutie duchom“, 3. lekcia v Čuan Falune)

Niektorí praktizujúci Falun Gongu si môžu myslieť: „Keď sme vyrobili tieto VCD-čka, nepovažovali sme ich obsah za Zákon alebo za formu vedenia v našej kultivácii. Jednoducho sme si mysleli, že tieto VCD-čka nám pomôžu robiť našu prácu objasňovania pravdy. Iba sme ich použili ako doplnkové materiály v našom úsilí pre objasnenie pravdy.“

Obsah VCD-čok hovorí o špecifickej škole či náuke. Keď ich pozeráte, schvaľujete alebo používate, zvolávate náuku do vašej dimenzie a budete pod jej vplyvom.

Učiteľ povedal: „Mnohé veci som učeníkom Dafa uľahčil, keď potvrdzujú Zákon. V skutočnosti je mnoho vecí, ktoré človek nemôže v kultivácii robiť, ale ja vás to nechám robiť za špeciálnych okolností. Toto zahŕňa niektoré prístupy, ktoré používate na objasňovanie pravdy. Tieto sú robené na zachraňovanie vnímajúcich bytostí, takže sa tak jednoducho robia. Nie je to nesprávne. Čo sa však týka záležitostí osobnej kultivácie, mnoho vecí nie je dovolených a nemožno ich robiť.“ („Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v Atlante 2003“)

Čo sú tri veci, ktoré musíme robiť? Niet pochýb, že každý praktizujúci Falun Gongu bude schopný zodpovedať túto otázku okamžite. Ale akú pravdu máme objasňovať? Prečo objasňujeme pravdu? Ako zachraňujeme ľudí vo svete? Ak praktizujúci Falun Gongu máme objasňovať pravdu o Falun Gongu a potvrdzovať Falun Dafa, pretože len Falun Dafa môže zachrániť ľudí vo svete!

Okrem toho, sú vízie pekla, ktoré sú na VCD-čkach jeho absolútne správnym odrazom? Mali by praktizujúci Falun Gongu šíriť takéto informácie?

Ako príklad by som uviedol, že VCD spomína, že bežní ľudia sú odsúdení na kolobeh pekla, kde im opekajú chrbát ohňom, keď zabijú komára. Toto boli vízie jednotlivých laických Budhistov a budhistických mníchov na ich obmedzených úrovniach kultivácie. Netýka sa nás to, pokiaľ sa bežní ľudia rozhodnú šíriť takéto informácie, ale mali by sme my, ako praktizujúci Falun Gongu, šíriť takéto informácie, kým je prenasledovanie stále dosť kruté a kým máme k dispozícii veľmi obmedzené ľudské a finančné prostriedky? Navyše, aký by mal byť náš vzťah k ľuďom vo svete?

Ak sa pokúšame použiť vonkajšiu silu na vyľakanie ľudí vo svete keď sa stretneme s odporom alebo s prekážkami počas nášho objasňovania pravdy, zdá sa, že sme klesli na úroveň, keď sa ich pokúšame zastaviť v hanobení Budhov a v napádaní Falun Gongu a zlepšiť ich morálku. Keď to robíme, zabudli sme však na to, že jedinou vecou, v ktorej hráme svoju rolu, je zachraňovanie ľudí.

2. Iba dobrým študovaním Zákona sa môžeme zbaviť odchýlok spôsobených nedostatkami Zákona minulého vesmíru.

Niektorí praktizujúci stále nemôžu držať krok s postupom nápravy Zákona, dokonca aj keď trávia mnoho času študovaním Zákona. V rôznych fázach nápravy Zákona sa stále objavujú medzi praktizujúcimi nejaké odchýlky.

(1) Ohľadom robenia vecí na oslavovanie času, keď Zákon napraví ľudský svet.

Zopár praktizujúcich sa rozprávalo s praktizujúcimi v inej oblasti a myslelo si, že čas, keď Zákon napraví ľudský svet čoskoro príde a mysleli si, že by mali vyrobiť nejaké dekorácie na oslavy. Takže nejakí praktizujúci začali vyšívať obrovský znak Faluna na hodvábnu látku.

Ako sa postup nápravy Zákona dostáva čoraz bližšie k ľudskému svetu, čas zostávajúci na záchranu vnímajúcich bytostí je obmedzený. Praktizujúci si uvedomili, že čas beží čoraz rýchlejšie a mnoho vecí ešte nebolo spravených, takže využívajú každú minútu na robenie troch vecí, ktoré máme robiť. Ak sa čin praktizujúceho spomínaný v poslednom odseku deje len medzi jednotlivými praktizujúcimi, môžeme im pomôcť napraviť ich činy rozhovorom s nimi. Ale v skutočnosti sa takýto jav začal v našej oblasti pred niekoľkými rokmi. Praktizujúci z miesta na výrobu pravdu objasňujúcich materiálov nám povedali: „Pozrite sa na obdobie, v ktorom sme - nemôžeme uveriť tomu, že stále robíte prácu na objasňovanie pravdy. Oblasť Lanzhou je zaneprázdnená robením šiat pre čas, keď Zákon napraví ľudský svet.“ Tiež ponúkli pomoc praktizujúcim v našej oblasti v objednávaní šiat. Slušne sme ponuku odmietli a povedali sme im, že sme ich činmi znepokojení. O niekoľko mesiacov bolo mnoho miest na výrobu materiálov Falun Gongu v oblasti Lanzhou vážne poškodených a utrpeli značné straty. Začiatkom tohto roka sa podobná situácia v oblasti Lanzhou znova zopakovala. Svoje znepokojenie sme popísali v článku, ktorý uverejnili stránky Minghui, aby sme to pripomenuli praktizujúcim v Lanzhou, ale situácia tam sa od základu nezmenila.

(2) Nechodiť do extrémov pri robení vecí

V auguste roku 2005, počas stretnutia medzi koordinátormi v našej oblasti, sme objavili tento problém: Niektorí koordinátori spálili svoje vysokoškolské diplomy, občianske preukazy a vyznamenania s odôvodnením, že tieto veci sú prvkami zlej strany. Dokonca spálili dokumenty o svojom dome a výpis z knihy vlastníctva, pretože ako povedali, sú na nich pečate a symboly zlej strany. Počas stretnutia presviedčali iných praktizujúcich, aby spravili to isté. Praktizujúci, ktorí tieto veci spravili, získali vyššie vzdelanie a mali posty v strane. Čítajú Týždenník Minghui a študujú Zákon a obvykle sa správajú spravodlivo s jasnou mysľou. Prečo to teda spravili?

Z „Vyučovania Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA, 26. február 2005“:

"Učeník: V Číne, potom čo niektorí ľudia vystúpili zo Strany použitím krycieho mena, ČKS sa rozhodla zosilniť štúdium straníckej ideológie a vyžadovala od členov Strany, aby to študovali a robili si poznámky. Ak sú tí, čo vystúpili zo Strany použitím krycieho mena, nútení zúčastňovať sa tých študijných schôdzí, budú opäť označení beštiou?

Učiteľ: Len čo niekto vystúpil, tak vystúpil. Vo svojom hlbokom vnútri rozumie. Len čo vyjadrí svoje vystúpenie, určité bytosti sa budú o neho starať. (Potlesk)"

Zákon nám bol vyučovaný veľmi jasne a Učiteľ tiež spomenul záležitosť členského poplatku ČKS. Prečo sa teda praktizujúci stále správajú iracionálnym spôsobom? Iracionálne spávanie tiež poplietlo praktizujúcich, ktorí stále majú predstavu zlej strany „radšej ľavičiar ako pravičiar“. Myslíme si, že jedna z príčin tejto situácie je kultúra zlej strany. Ďalšou je pripútanosť praktizujúceho k úsiliu pri študovaní Učiteľových nových článkov. Keď si praktizujúci, ktorí odbočili vo svojej kultivácii, alebo poškodili Zákon, uvedomili svoje chyby a prebudili sa, väčšinou sa správali veľmi nerozvážne. Praktizujúci, ktorí sa často stretávajú so zasahovaním a nie sú pevní na kultivačnej ceste, boli použití zlom na ovplyvnenie iných praktizujúcich v najkritickejšom čase. Ale keď sa upokojili, pripustili, že ich činy boli „hriechmi“. Nemali by sa teda poučiť zo svojich chýb a nejsť do extrémov? Majú silný úmysel zbaviť sa niečoho, dosiahnuť niečo, alebo zanechať v ľuďoch silný dojem. Ich činy odrážajú silnú „vlastnú“ túžbu. Možno je dôvodom ich nevhodných činov silná túžba po úspechu alebo po dosiahnutí nejakého cieľa.

„Keď hovorím o týchto veciach, nechcem povedať, že niektorí študenti nedokážu držať krok alebo že majú zahmlený rozum. Je to to, že do myslenia niektorých ľudí zasahujú faktory tej zlej strany - faktory zlej strany majú účinok. Uprostred kultúry strany, ktorá bola vytvorená zlom, myšlienky týchto ľudí, ktoré by im umožnili vidieť jasne, čo to je, boli popletené. Tá pokrivená kultúra bola sformovaná pomocou jej úmyselného vštepovania do vás od základnej školy, potom strednej školy a celý čas po vašu dospelosť, a začalo to už vtedy, keď ste sa začali učiť a pamätať si veci. Inými slovami, dnes všetci v Číne uvažujú spôsobom kultúry zlej strany.“ („Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA, 26. február 2005“)

Niektorí praktizujúci robia prácu súvisiacu s Dafa veľmi aktívne, ale nemôžu sa správne vyrovnať s vecami vo svojich rodinách podľa Zákona. Dokonca v rodinách, kde je každý praktizujúcim, majú členovia rodín veľmi napäté vzťahy. Ak členovia rodiny, ktorí sú praktizujúcimi, nedokážu sformovať spravodlivé pole, ako by potom nemali mať problémy, keď robia prácu súvisiacu s Dafa?

Niektorí praktizujúci veľmi ľahko stratia rozvahu pri styku s inými praktizujúcimi, takže nemôžu dobre spolupracovať s inými pri robení práce pre Dafa. Keď pripútanosti prerastú medze ovládania, ich démonický charakter zakryje ich dobré vlastnosti. S takým iracionálnym spôsobom pri robení veľmi dôležitej práce pre Dafa počas dlhého časového obdobia, koľko poškodenia už priniesli alebo ešte len prinesú náprave Zákona?

V skutočnosti takí praktizujúci majú v porovnaní s inými praktizujúcimi mnoho času na študovanie Zákona. Prečo je to teda tak, že sa tak ťažko môžu zbaviť svojej démonickej povahy, iracionálneho správania a ľudských pripútaností? Učiteľ povedal, že to je kultivácia, ak to skutočne uskutočníte. Prečo sme teda v kultivácii stále v takom nestálom stave? Kultivácia je veľmi vážnou záležitosťou. Praktizujúci nemôžu len robiť veci a nekultivovať sa. Inak, ako by sme si mohli udržať stav charakteru praktizujúceho a racionalitu? V súčasnom stave krátkeho času a množstva práce objasňovania pravdy, ktorú treba spraviť, by sme sa mali upokojiť pri študovaní Zákona s čistým srdcom, venovať pozornosť náprave každej svojej stránky, kultivovať sa krok za krokom a opravdivo sa nechať v kultivácii viesť princípmi „Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti“. Všetko, s čím sa praktizujúci stretne, má v sebe prvok kultivácie a iba tým, že sa budeme kultivovať podľa Zákona, sa môžeme opravdivo zbaviť ľudských pripútaností.

Od praktizujúcich Falun Dafa v provincii Qinghai


Keď si Učiteľ prečítal článok „Diskusia s ostatnými praktizujúcimi ohľadom VCD-čok popisujúcimi peklo a inými javmi, ktoré sa odchyľujú od spravodlivých činov“ publikovaný na stránkach Minguhui 25. septembra 2005, napísal jingwen „Kráčajte priamo po vašej ceste“. Učiteľ nás požiadal, aby sme ho umiestnili za článok praktizujúceho. Dúfame, že všetci praktizujúci vo vnútri aj mimo Čínu budú venovať pozornosť tejto veci, zlepšovať sa na základe Zákona, kráčať spravodlivo po ceste kultivácie v náprave Zákona a potvrdzovaní Dafa.

Vydavatelia Minghui
25. septembra 2005


Kráčajte priamo po vašej ceste

Náprava Zákona znamená nápravu Zákona minulého vesmíru - Zákona, ktorý už nie je správny - a zahŕňa nápravu všetkých živých bytostí, vysokej ako aj nízkej úrovne, ktoré sa vo vesmíre nachádzajú. Samozrejme, toto tiež zahŕňa Zákony, ktorý zanechali na rôznych úrovniach, medzi ktorými sú aj Zákony, ktoré odovzdali ľudským bytostiam na vedenie človeka pri kultivácii. Učeníci obdobia nápravy Zákona majú považovať za primárne potvrdzovanie Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti a dosiahnutie Dafa nového vesmíru, takže ako môžu šíriť a potvrdzovať veci, ktoré nie sú súčasťou Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti nového vesmíru? Nenechajte úsilie po nejakom určitom cieli spôsobiť, že budete ignorovať význam existencie učeníka Dafa. Robenie pokroku vo vlastnej kultivácii je v skutočnosti časťou procesu záchrany bytostí. Záchrana bytostí, zlepšovanie samého seba a odporovanie prenasledovaniu sú všetko činy, ktoré potvrdzujú Zákon; iba kráčanie priamo po vašej ceste znamená potvrdzovanie Zákona. Nepoužívajte tie skazené veci, ktoré sa dejú počas prenasledovania, na výhovorku na nepotvrdzovanie Zákona alebo na to, aby ste ho nepotvrdzovali dobre, pretože skutočnosťou je, že zlé prenasledovanie usporiadané starými silami sa uskutočnilo, aby vás skúšali. Hoci neuznávame existenciu starých síl alebo ich usporiadania, spravili to, čo spravili. Vy hráte vedúcu úlohu v tomto období histórie a všetko v súčasnosti, či sú to zlí alebo spravodliví bohovia, existuje kvôli vám. Kráčanie priamo po vašej ceste je to, čo je najdôležitejšie. V tomto záverečnom čase sa faktory zla zmenšia, okolnosti sa uvoľnia a situácia vo svete sa zmení, nikdy sa však nezmení cesta, po ktorej máte priamo kráčať.

Li Chung-č'
25. september 2005