Praktizujúci v pevninskej Číne, prestaňte prosím so štúdium Fa online (s Majstrovým komentárom)

(Minghui.org) Majster povedal: „Tieto softvérové programy nemožno používať medzi praktizujúcimi. Každý, kto zmení hudbu k cvičeniam, spôsobuje škodu.“ (nahrané vydavateľmi Minghui 13. júla 2021)

***

Som praktizujúci Falun Dafa v Číne. Prednedávnom sa medzi miestnymi praktizujúcimi v mojej oblasti začal šíriť softvérový program pre štúdium Fa online. Hovorilo sa, že tento softvér používajú praktizujúci v pevninskej Číne už 7 či 8 rokov. Softvér sa spočiatku používal na vytvorenie malých online platforiem pre tých, ktorí sa zúčastňovali na záchrane praktizujúcich väznených pre svoju vieru. Užívatelia softvéru tvrdili, že softvér pracuje dobre a „nikdy nemali žiadne problémy“ [mysleli tým žiadne problémy s políciou]. Kvôli tomu ho doterajší užívatelia v súčasnosti aktívne propagujú medzi praktizujúcimi v širokej miere. Zaregistrujú každého, kto sa chce k platformám pridať.

Niekoľkí praktizujúci v mojej oblasti sa tiež snažili získať iných praktizujúcich, aby softvér podporili. Navštevovali ich dokonca jedného po druhom a žiadali ich, aby vybrali svoje mobilné telefóny alebo iPady a ihneď si tento softvér nainštalovali. Tým, ktorí nemali ani potuchy o softvéri alebo tým, ktorí si ho nechceli nainštalovať, povedali, že nainštalovanie nezaškodí a že nech na platformách najprv nejaký čas len počúvajú, než sa naozaj rozhodnú. Robili to akoby sa snažili dokončiť nejakú úlohu alebo splniť určitú kvótu. Keď ich v tom koordinátori zastavili, niektorí sa s koordinátormi hádali dokonca aj na ulici a nedbali na možné následky. Tieto činy sa už odchýlili od toho, čo by praktizujúci mali robiť.

Keď mnohí praktizujúci odmietli počúvať týchto ľudí, nepozerali sa dovnútra a namiesto toho obvinili tých, ktorí sa ich pokúšali zastaviť, z „poškodzovania Fa zvnútra“. Rozdeľujú sa do malých skupín a lipnú na nich, aby obhajovali to, čo robia. Taktiež vytrhli Majstrov Fa z kontextu, aby oklamali druhých a dokonca sa im aj podarilo nahovoriť niektorých praktizujúcich, aby si softvér nainštalovali.

Lenže praktizujúci, ktorí propagujú tento softvér a tí, ktorí si ho nainštalovali, brali ste Fa za učiteľa, aby ste dôkladne prehodnotili a rozpoznali absurdnosť tejto celej záležitosti?

Po prvé, tento softvér pochádza údajne zo zahraničia. Hoci je jeho používanie mimo Číny bezpečné, je naozaj bezpečný v Číne? Situácie vo vnútri a mimo Číny sú odlišné. „Nikdy sa nevyskytli žiadne problémy“ nemusí nevyhnutne znamenať, že je bezpečný. Hovorilo sa, že niektoré z online platforiem, ktoré používajú tento softvér, majú stovky užívateľov, pričom väčšina z nich sa môže pochváliť tisíckami ľudí, vrátane praktizujúcich z rôznych provincií a dokonca zvonku Číny. Je takáto široká koordinácia rôznych online skupín spoluprácou jedného tela, ktoré vyžaduje Majster? Nie je ňou.

Niektorí ľudia slepo nasledujú dav, uznávajú a propagujú tento softvér. Aké druhy ľudských názorov sa ukrývajú za týmito krokmi? Platformy sú doma prístupné cez Wi-Fi v podstate bez bezpečnostných opatrení. Po jednoduchom prihlásení môže človek vidieť používateľské meno každého praktizujúceho, zaslané správy a môže počuť hlasy, keď niekto rozpráva. Zvukové prejavy praktizujúcich nie sú spracované a sú to ich autentické hlasy. Keďže každý používa pseudonym, niektorí považujú softvér za absolútne bezpečný a rozprávajú do detailu o situáciách v miestnych oblastiach.

No premýšľali nad tým títo praktizujúci ďalej? Predpokladajme, že zlo už sleduje tieto platformy, nepracuje potom každý nevedomky ako tajný agent? Navyše, zlo by mohlo ľahko identifikovať a vyhľadať užívateľov pomocou analýzy hlasov zaznamenaných na platformách a pomocou použitých Wi-Fi adries. V takom prípade by sa všetko, čo sa na platformách publikuje a povie, stalo „dôkazmi“, ktoré by zlo mohlo použiť na obvinenie praktizujúcich z „organizovania aktivít“. Aj keď len jeden praktizujúci (alebo tajný agent) povie niečo, čo nie je v súlade s Fa, všetci zúčastnení praktizujúci by mohli byť braní na zodpovednosť. Ak to, čo niekto povie, vedie k prenasledovaniu praktizujúceho, všetci zúčastnení praktizujúci sa môžu stať terčmi polície. Zamysleli sa nad tým užívatelia toho softvéru? Okrem ohrozovania praktizujúcich by takéto veľké online stretnutia mohli priniesť obrovský negatívny dopad a straty pre Dafa. Premýšľali nad tým jeho užívatelia?

Po druhé, počuli sme, že niektoré skupiny na platformách majú bez výnimky pravidelné zdieľania každý večer od deviatej do polnoci. Ak by týchto pár hodín použili na upokojenie sa a štúdium Majstrovho Fa, veľa by sa naučili. Niektorí praktizujúci sú však posadnutí nasledovaním tých, ktorých považujú za „osvietených k vyšším úrovniam“ a myslia si, že zdieľania týchto praktizujúcich „na vysokých úrovniach“ im pomôžu rýchlejšie sa zlepšiť. Nikdy nepremeškajú večerné zdieľanie a myslia si, že pravidelné zúčastňovanie sa tohto zdieľania je znakom ich usilovnosti a že sú „vo Fa“. Zabudli, že v kultivácii neexistujú žiadne skratky.

Pri takom veľkom počte ľudí, ktorí každý deň diskutujú o pochopeniach Fa v prostredí, ktoré sa podobá na klub, by mohli byť samotní organizátori podozrievaní z podkopávania Fa formou poskytovania prednášok. Narúša to kultivačnú cestu, ktorú Majster usporiadal pre každého učeníka a bráni to praktizujúcim, aby trávili viac času robením troch vecí. Účinok je rovnaký ako ten, o ktorý sa snažia staré sily.

Navyše, organizátori a účastníci skupinových stretnutí interpretujú Majstrove prednášky, zatiaľ čo iní obhajujú, aké sú skupinové stretnutia dôležité. Tvrdili, že niektorí praktizujúci na „provinčnej úrovni“ a „národnej úrovni“ vykonali hrdinské činy objasňovaním faktov, odporovaním prenasledovaniu a záchranou väznených praktizujúcich. Keď to niektorí praktizujúci v skupine spochybnili, mnohí sa okamžite spojili, obhajovali ich tvrdenie a útočili na tých, čo pochybovali. Podobá sa to na zlú Čínsku komunistickú stranu (ČKS), ktorá pripúšťa len pozitívne hlasy a netoleruje iné názory.

Milí spolupraktizujúci, Fa môžeme chápať len na základe Fa a nie na základe určitého osvietenia praktizujúceho. Keď sa upokojíme a študujeme Fa, Majster nám poukáže na princípy Fa, ku ktorým by sme sa mali osvietiť na svojej úrovni. Tiež sa môžeme podobne zlepšiť, ak budeme robiť tri veci a pozerať sa dovnútra. Niektorí nechali v skupinách odkazy, že to, čo sa naučili v skupinách za jediný deň, bolo viac než to, čo sa naučili z Fa za 20 rokov. Niektorí povedali, že chvíľkové počúvanie zdieľania je lepšie než štúdium troch lekcií Fa doma. Ľudí v skupinách umiestnili vyššie než Majstra a Dafa. Pritom, ako sú rozptýlení svojimi pripútanosťami, zabudli na to, kto sú. Nie je to nebezpečné?

Čas, ktorý trávia v týchto skupinách, by mohli využiť na čítanie skúseností na Minghui alebo počúvanie článkov z konferencie zdieľania skúseností (Fahui) v Rádiu Minghui. Majster skontroloval obsah Minghui. Je tam mnoho výborných kultivačných príbehov a veľkolepých kultivačných skúseností, ktoré sa čítajú ako nádherné epické diela. Každý z nich by nám mohol posilniť spravodlivé myšlienky, pomôcť nám robiť lepšie tri veci a pevne kráčať po ceste s Majstrovým vedením. Prečo tráviť toľko času počúvaním prejavov niektorých praktizujúcich v online skupinách?

Niektoré články so skúsenosťami na Minghui boli publikované na pokračovanie a každý mieri na istý ľudský názor. Ich čítanie nám pomôže dobehnúť stav nápravy Fa. Za týmito článkami sa nachádzajú ohromné obete od Majstra pre nás, aby sme sa kolektívne zlepšili. Ak praktizujúci nevenuje pozornosť web stránke Minghui, nemusí si to uvedomiť.

Tiež nikdy nebolo skontrolované to, čo hovoria praktizujúci, ktorí radi robia prejavy v online skupinách. Čo ak to, čo hovoria, nie je vo Fa a zvedie to mnoho ľudí na scestie? Čo ak ten, čo rozpráva, si nekultivoval svoj xinxing, Majster sa o neho nestará a má za sebou niečo, čo ho kontroluje, aby hovoril veci, ktorým ostatní veria? Čo ak šiel nadol cestou zla, no podarilo sa mu podviesť publikum, aby uverilo tomu, čo povedal? Ide o javy, ktoré sú v rozpore s Fa. Prečo niektorí praktizujúci slepo a horlivo propagujú ten softvér a zúčastňujú sa na platformách namiesto toho, aby považovali Fa za učiteľa a namietali proti používaniu toho softvéru? Ak sa prihodí niečo negatívne, hriechy tých nasledovníkov by mohli byť rovnaké ako tie organizátorov, ktorí podkopávajú Fa. Negatívny dopad na ľudí, hlavne na nových praktizujúcich, je veľmi vážny.

Po tretie, niektorí propagátori tohto softvéru tiež propagujú upravenú verziu cvičebnej hudby meditácie v sede, ktorú zmenili z pôvodnej jednohodinovej na dvojhodinovú pridaním hudby ku koncu jednej hodiny (bez Majstrových slov), aby z toho urobili dve hodiny. Cvičebná hudba pochádza priamo od Majstra a jej formát, čas a obsah sú rovnako posvätné ako Dafa. Nie je jej svojvoľná zmena podkopávaním Fa? Pri takomto očividnom nesprávnom čine, prečo to prijať a propagovať namiesto považovania Fa za učiteľa a odmietnuť to?

Po štvrté, niektoré skupiny na platformách upravili obsah vysielania spravodlivých myšlienok a požiadali všetkých praktizujúcich v skupinách, aby to nasledovali bez vynechania jediného slova. Niektorí pridali päť minút navyše k 15 minútam, niektorí vysielali spravodlivé myšlienky v jedno popoludnie dve hodiny bez prestávky a niektorí vysielali spravodlivé myšlienky v štafetách 24 hodín alebo dlhšie. Obsahy v ich vysielaní spravodlivých myšlienok boli zjednotené a upravené frázy, ktoré vytvorili skupiny. Povedali, že takto to bolo konkrétnejšie a lepšie to mierilo na isté elementy zla.

Milí spolupraktizujúci, redakcia Minghui výslovne uviedla pokyny na vysielanie spravodlivých myšlienok. Je úprava obsahu a robenie tak po dlhý čas v širokej miere niečo na základe Fa? Niektorí organizátori povedali, že jedným z cieľov vytvorenia skupín a získania ľudí k ich účasti, bolo poskytnutie právnej pomoci v úsiliach praktizujúcich pri odporovaní prenasledovaniu. Na webstránke Minghui však už existuje dostatok súvisiaceho obsahu; prečo sme pripútaní k takejto nespoľahlivej platforme?

Keď robíme tri veci, nezameriavame sa len na samotný boj proti prenasledovaniu. V skutočnosti zachraňujeme vnímajúce bytosti počas tohto procesu odporovania prenasledovaniu. Inak by sme mohli skončiť v boji ako bežní ľudia a výsledok by nebol dobrý. Navyše, niektorí koordinátori v skupinách rozprávajú hlasno a horlivo, so zjavnou mentalitou súperenia, hnevu a nenávisti. V ich slovách nie je žiaden súcit. Tým, že nedokážu odlíšiť bežných ľudí od zlých elementov, ktoré sú za nimi, stotožňujú bežných ľudí so zlom.

Niektoré zanietené a cynické zdieľania v skupinách môžu ľahko podnietiť pripútanosti a ľudské názory účastníkov. Celému zdieľaniu chýba pozeranie sa dovnútra a odstraňovanie pripútaností a nemá ani kultivačné pole súcitu a pokoja. Namiesto toho, aby zdieľanie pomáhalo všetkým zlepšiť sa na základe Fa, dokáže vyhovieť len tým, ktorí majú silné ľudské názory. Preto sa to niektorým praktizujúcim, ktorí sa do toho veľmi zapojili, páči a nechcú si softvér odinštalovať. Praktizujúcich, ktorí do toho zasiahli, dokonca kritizovali, že podkopávajú Fa, pričom si neuvedomili, že oni samotní namiesto zlepšovania klesajú.

Po piate, praktizujúci, ktorí softvér propagovali a zúčastňovali sa skupín, povedali, že mnohí praktizujúci v pevninskej Číne boli zatknutí preto, že študovali Fa osobne v skupinách. Hovoria, že tento softvér by mohol pomôcť so skupinovým štúdiom Fa a predísť prenasledovaniu praktizujúcich. Tvrdia, že je to užitočné pre praktizujúcich, ktorí sa kultivujú osamote alebo pre nových praktizujúcich. Podľa nich je zdieľanie v ich skupinách na „vysokej úrovni“, a preto je užitočné pre praktizujúcich, ktorým sa nedarí prejsť skúškami po dlhý čas. Existuje mnoho zdanlivo dobrých zámienok, ako sú tieto, a zvádzajú tých, ktorí neštudujú dobre Fa.

Vykročiť napred a pripojiť sa k osobnému štúdiu Fa je procesom pre každého praktizujúceho, aby prekonal seba samého a budoval si vieru v Majstra, ako aj vieru vo Fa. Je to tiež proces posilňovania hlavného vedomia človeka a jeho spravodlivých myšlienok. Je to proces vykročenia napred a dosiahnutia pokroku. Pokiaľ nedochádza k predvádzaniu sa alebo neuváženému konaniu pri nerealisticky veľkých stretnutiach, nemal by byť žiaden problém s osobným štúdiom Fa v skupine.

Skupinu tvoria tiež jeden, dvaja či traja praktizujúci. Správy o praktizujúcich, ktorí boli zatknutí kvôli skupinovému štúdiu Fa, nie sú pre nás oprávnenou príčinou, aby sme nedodržiavali formu skupinového štúdia Fa zanechanú Majstrom; ani by sa to nemalo stať výhovorkou pre hľadanie nového mimoriadneho spôsobu. Pretože praktizujúci boli zatknutí za rozdávanie materiálov, mali by sme potom prestať chodiť von zachraňovať ľudí? Čo je to za logiku? Tým by sme sa vlastne dostali do pasce starých síl, keď by sme mali odmietať usporiadanie starých síl. Kvôli tomuto softvéru môžu niektorí praktizujúci z pohodlnosti alebo zo strachu prestať chodiť na osobné štúdium Fa v skupine. Nepoškodzuje to formu skupinového štúdia Fa tvárou v tvár a formu zdieľania, ktoré nám zanechal Majster? Nenarúša to úsilia jedného tela praktizujúcich? Konečný výsledok online aktivít je opačný oproti tomu, čo sa tvrdí.

Na záver, keď niektorí praktizujúci povedali, že používanie softvéru nie je v súlade s Fa, jeden organizátor povedal, že Majster to uznal v nedávnej prednáške, ktorú každý počúval z jednotlivých miestností. Tento organizátor tvrdil, že skupiny sú ako jednotlivé miestnosti, a preto tu nie je žiaden problém. Organizátor v jednej skupine má pseudonym „Piesok“.

Majster povedal:

„Kultivačná prax je ako veľké vlny, ktoré preosievajú piesok: čo zostáva, je zlato.“ („Pre koho praktizujete kultiváciu?“(Základy pre ďalší pokrok)

Majster tiež povedal:

„Ak sa niekto ukázal byť pieskom [a nie zlatom], bol určite preosiaty.“ („Cesta“, Základy pre ďalší pokrok II)

Opravdiví praktizujúci sa prirovnávajú k zlatu a sú ochotní kultivovať sa na diamant. Tí, ktorí sa považujú za piesok, kam sa vlastne umiestňujú?

Keď účastníci nasledujú „Piesok“ namiesto Majstra, čo ich očakáva? Niektorí praktizujúci, ktorí to propagovali alebo sa toho zúčastňovali, dokonca povedali, že to môžu robiť, keďže Minghui to nezakázal. Nie je to využívanie medzier?

Milí spolupraktizujúci, ak neprestaneme robiť veci, až kým nie sú výslovne zakázané, nie je to „vezmite prikázania za svojho učiteľa“ (Vysvetľovanie Fa pre asistentov Falun Dafa v Čchang-čchune)? Mali by sme považovať Fa za učiteľa a používať Fa pri hodnotení všetkého. Nemôžeme robiť veci, ktoré sa čo i len trocha odchyľujú od Fa. Situácie v tomto svete sú komplexné a komplikované; ako by len mohli praktizujúci z redakcie Minghui poukazovať na všetko, čo nemôžeme robiť alebo na každý softvérový program, ktorý nemôžeme používať? Jedine Fa môžeme považovať za učiteľa.

Keďže väčšina účastníkov súhlasí s používaním softvéru a jasne uvažujúci praktizujúci nie sú doňho zapojení, mnoho informácií o softvéri a jeho platformách nie sú navonok známe. Niektoré informácie, ktoré počujeme, nemusia byť presné a skutočná situácia môže byť omnoho horšia. Napriek tomu už niekoľko vyššie uvedených bodov dokazuje, že to podkopáva Fa. Situácia v ostatných oblastiach ostáva nejasná. Vyššie uvedené je stručné zhrnutie situácie, o ktorej sme počuli v mojej oblasti.

Všetci praktizujúci, ktorí ste sa toho zúčastnili, navštívte prosím Minghui a vyhľadajte si články s kľúčovými slovami „podkopávanie Fa“. Sú tam varovania od redakcie Minghui, ako aj všetky druhy situácií, ktoré praktizujúci opísali vo svojich článkoch. Prečítajte si ich prosím podrobne a zamyslite sa nad nimi.

Navyše, Majster o tom mnohokrát hovoril vo svojich textoch. Patria medzi nich Čuan Falun, Základy pre ďalší pokrok, rôzne ďalšie prednášky a články s Majstrovým komentárom. Majster o tom vážne hovoril. My praktizujúci ich musíme nájsť a pozorne ich študovať. Hriech podkopávania Fa je obrovský a prekračuje to, čo by nejaká bytosť dokázala zniesť. Nezáleží na tom, aký si bol usilovný, koľko veľkolepých vecí si dosiahol, koľko ľudí si zachránil a koľko vecí si urobil pre Dafa. Pokiaľ praktizujúci podkopáva Fa, bude to mať vážne následky.

Potom, čo sa kultivovali až dodnes, usilovní praktizujúci vedia, že každá naša jediná myšlienka a čin sú dôležité a musia byť vo Fa. Každý náš krok bude zanechaný pre históriu a pre budúcnosť. Nechceme sa stať negatívnymi príkladmi. Pokiaľ ide o kultiváciu, neexistuje v nej žiadna triviálna záležitosť. Dokonca aj keď niečo nepovažujeme za závažné, môžu sa za tým skrývať zložité problémy. Môže to byť niečo, čo nemusíme vidieť alebo úplne pochopiť.

Milí spolupraktizujúci, ceňte si prosím kultivačnú cestu, ktorú pre nás Majster usporiadal a ceňte si Majstrovu spásu. Ak kvôli jednej nečistej myšlienke prevrátime loď do smradľavej stoky, bude to tá najbolestivejšia vec. Našou misiou je dobre sa kultivovať a zachraňovať vnímajúce bytosti. Kultivovať sa je možné, len ak chápeme Fa na základe Fa a záchrana vnímajúcich bytostí je možná len s Majstrovou ochranou. Každú koordináciu, ktorá sa odchyľuje od princípov Fa, si musíme dvakrát premyslieť. Akékoľvek iracionálne konanie, ktoré nie je vo Fa, je riskantné. Dúfame, že praktizujúci, ktorí propagujú a zúčastňujú sa na používaní tohto softvéru, sa stanú zodpovednými za seba a zodpovednými za Dafa. Ak budeme jasne myslieť a každý z nás zakročí, dokážeme odhaliť akékoľvek správanie, ktoré podkopáva Fa.

Vyššie uvedené sú zozbierané pochopenia od niekoľkých praktizujúcich v mojej oblasti. Poukážte prosím na čokoľvek nevhodné.