Buďte racionálni (s komentárom Majstra)

(Minghui.org) Muž z Taiwanu s menom Chen Hongming pred niekoľkými rokmi porušil zákaz fotografovania v chráme Dračích prameňov a získal fotografie chrámu bez dovolenia. Fotografie zverejnil na sociálnych sieťach a tiež publikoval videá, ktoré vyrobil s týmito fotografiami. Tieto fotografie, videá a webstránku, ktorú založil, používal na propagáciu svojho skresleného a pokrúteného pochopenia Fa novým praktizujúcim Falun Dafa a tým, ktorí nevedia veľa o Falun Dafa.

Každý racionálny človek s jasným uvažovaním bude schopný povedať, či takáto osoba, ktorá neprejavuje žiadnu úctu voči Falun Dafa a jeho zakladateľovi, môže byť považovaná za praktizujúceho Falun Gongu. Všetci opravdiví praktizujúci vedia, že Chen Hongming je v skutočnosti využívaný zlými elementmi.

Nedávno sa Chen Hongming spolu s Zheng Feng-om (tiež známym ako Zheng Xudong) z New Yorku a niekoľkými praktizujúcimi zo západného pobrežia v USA zúčastnili na niekoľkých výstavách v Las Vegas a Los Angeles. Rozdávali materiály na výstavách pod titulom „Stvoriteľa“, „Vesmír-vytvárajúceho Dafa“ a „Tímu Vesmír-vytvárajúceho Dafa“. Zheng Feng a ďalší tiež spravili reklamy o „Stvoriteľovi“ v centre mesta New York, úplne ignorujúc láskavé poznámky miestnych praktizujúcich, aby prestali takéto veci robiť.

Proces nápravy Fa je usporiadaný Majstrom a takáto významná udalosť nie je niečo, čo nejaká bytosť môže spraviť ľahkovážne. Predstavte si, ako by sa nebeské bytosti pozerali na také iracionálne bytosti ako Chen Hongming, ktorý zasahuje do postupu Dafa?

Dúfame, že tí, ktorí stále nasledujú a sú pomýlení ľuďmi ako Chen, si budú vážiť tvrdo nadobudnuté výsledky kultivácie a prostredie pre záchranu ľudí. Dúfame, že napravia všetko, čo spravili nesprávne a budú nasledovať proces Majstrovej nápravy Fa pokojne a racionálne.

 

Vydavatelia Minghui

7. júna 2022

 

***

 

Už odvtedy, ako bol Dafa prvýkrát predstavený na verejnosti, sa stále objavovali ľudia, ktorí robili iracionálne veci. Ich správanie sa v skutočnosti deje na príkaz zlých vecí v iných dimenziách, ktoré ich využívajú. Dafa je Cesta, ktorá vytvorila a zachraňuje vesmír, a nie je to niečo, čo môže niekto poškodiť! Takéto správanie môže zničiť len tých, ktorí ho nasledujú. Títo ľudia by sa radšej mali začať správať primerane, kvôli sebe samým!  

 

Váš Učiteľ,

Li Chung-č’

7. júna 2022

Kľúčové slová: