Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Žiadame praktizujúcich v každej oblasti, aby sa pozerali dovnútra, poučili sa z minulých neúspechov, usilovne sa kultivovali a nasledovali proces nápravy Fa

29.6.06

(Minghui.org) V poslednom čase dostávame mnoho článkov skúseností ohľadom praktizujúcich, ktorí sú stále zatýkaní. Väčšinu z nich sme publikovali. Ale niektoré z článkov sú veľmi podobné; zdá sa, že v niektorých oblastiach sa stále objavujú presne rovnaké situácie. Niektoré z článkov sú naliehavé výzvy na odhalenie zla a na záchranu praktizujúcich. Iné analyzujú pripútanosti tých, ktorí boli zatknutí (takýchto článkov je čoraz menej. Podľa pohľadu na materiály, ktoré dostávame, sú praktizujúci v každej oblasti čoraz viac zharmonizovaní a pozerajú sa do svojho vnútra, keď sa stretnú s konfliktami). Niektoré články sú založené na pohľade starania sa o zatknutých praktizujúcich. Pripomínajú iným rôzne stavy v kultivácii, ukazujú záujem o miestny proces nápravy Fa a nastoľujú otázku, že všetci praktizujúci musia zvýšiť svoje pochopenie Fa. Tieto články varujú najmä tých, ktorí sa stále nepokúšajú vykročiť spoza svojich ľudských pripútaností a robiť tri veci. Ak budú aj naďalej váhať v tejto veci, stavajú sa do veľmi nebezpečnej situácie!

Pokiaľ sa náprava Fa neskončila, Majster na vás bude čakať a dá vám šance, ale počet zostávajúcich šancí je čoraz menší. Zlo a faktory starých síl vás nenechajú na pokoji a nakoniec vás postavia pred ničivú skúšku.

V tradičnej čínskej kultúre sa hovorí, že potom, ako sa človek naučí princíp, mal by ho chápať aj v analogickej situácii. Toto sa požaduje na úrovni bežného človeka. Ako praktizujúci Falun Dafa, máme Majstrove požiadavky z jeho básne v Hongyin-e, „Pevná kultivácia“ [1]:

„Študuj Fa, získavaj Fa,
porovnávaj pri študovaní, porovnávaj pri kultivácii...“

Čo sa týka problémov spomínaných vyššie a v tých článkoch, dúfame, že oblasti, ktoré sú v podobných situáciách, sa na ne zamerajú a zvýšia včas svoju úroveň. Nemali by sme si myslieť, že toto sú problémy iných oblastí, ktoré nemajú s nami nič dočinenia. Nemôžeme čakať, kým bude zlo kruto prenasledovať ľudí v našej oblasti alebo dokonca nás, a iba potom sa začať pozerať na veci v našej kultivácii na základe Fa. Ak sa nás zlo stále odváži prenasledovať a my stále nevieme, že iba opakujeme chyby iných, potom je naša schopnosť osvietenia príliš nízka, čo nevyhnutne prinesie škody nám, nášmu skupinovému prostrediu, nášmu objasňovaniu pravdy a záchrane vnímajúcich bytostí.

Náprava Fa dosiahla tento rozsah. Pokúšame sa dosiahnuť cieľ, aby sa zlo neodvážilo zadržať ani jedného praktizujúceho Dafa v záchytných centrách, pracovných táboroch alebo väzeniach. Nikto z nás už nechce vidieť žiadnu ďalšiu škodu len kvôli tomu, že kultivujúci nedokážu naplniť základné požiadavky Fa. Tým oblastiam, kde sa dialo kruté prenasledovanie: pracujme spoločne, aby sme prenasledovanie premenili na príležitosti, ktoré prelomia usporiadania starých síl, odhalia zlo a zachránia vnímajúce bytosti. Nenechajme, aby nás vôbec dosiahla ničivá skúška zla a napredujme usilovne spoločne vo Fa!

vydavatelia Minghui
26. jún 2006
[1] Majster napísal túto báseň 7. októbra 1994

Kritická diskusia s praktizujúcimi v oblasti Donggang ohľadom pretrvávajúcich problémov v oblasti Liaoning-Donggang
Od praktizujúceho v Číne

Od 25. januára do 23. mája 2006 bolo v oblasti Donggang ilegálne zadržaných 12 praktizujúcich. Pri neustále sa urýchľujúcom tempe nápravy Fa, prečo môže zlo v našej oblasti tak bezohľadne prenasledovať našich praktizujúcich? Rád by som použil tieto udalosti, aby som pohovoril o našich problémoch a neschopnosti robiť „tri veci“, ktoré nám kázal robiť Učiteľ a o tom, aký majú vzťah k oblasti Donggang. Mojím cieľom je zlepšiť sa ako jedno telo, kultivovať sa vo Fa a nekultivovať sa pasívne počas tohto prenasledovania.

Je mnoho vecí, ktoré by som rád spomenul, ale nechcem vám zabrať príliš veľa času, aby sa dostali k slovu aj ďalší praktizujúci. Popíšem tu, ako vnímam situáciu ja.

1. Štúdium Fa, kultivácia, misia a zodpovednosti praktizujúcich Falun Dafa počas nápravy Fa. Niektorým ľuďom tieto veci nie sú jasné.

Niektorí praktizujúci zriedkavo študujú Fa alebo vôbec neštudujú Fa. Myslia si, že vedia, o čom sa hovorí v Čuan Falune a nepotrebujú už študovať. Niektorí praktizujúci študujú Fa, pretože sa obávajú prenasledovania. Myslia si, že zlo sa na nás celý čas pozerá. Ak neštudujeme Fa, čo spravíme, ak zlo odhalí naše nedostatky a bude nás prenasledovať? Zdá sa, že ich cieľom pri študovaní Fa nie je prispôsobiť sa Fa a splniť našu povinnosť, ale vyhnúť sa prenasledovaniu. Čo je cieľom toho, že sme dnes tu v tomto ľudskom svete? Ak sa tak obávate prenasledovania, nežiadate si vlastne o prenasledovanie? To, či môžete odstrániť strach, je deliaca čiara medzi človekom a božskou bytosťou.

Niektorí praktizujúci považujú študovanie Fa za povinnosť a ich myšlienky nie sú celkom spravodlivé. Učiteľove prednášky počúvajú len z CD alebo MP3, keď robia prácu. Potom vo zvyšku svojho času žijú život bežných ľudí. Neupokoja sa celkom a neštudujú Fa s čistým srdcom, aby prijali Učiteľov dobrotivý dar, aby tak použili múdrosť a schopnosti, ktoré nám dal Dafa a aby mohli lepšie odhaliť zlo a zachraňovať vnímajúce bytosti

Niektorí praktizujúci stále nechápu dôvod, prečo nám Učiteľ povedal, aby sme dobre robili „tri veci“ a jednoducho ich nerobia dobre. Hovoria: „Nepovedalo sa, že môžeme byť úspešní študovaním Čuan Faluna? Prečo by sme mali ísť objasňovať pravdu iným?“

Rád by som takýmto praktizujúcim povedal niekoľko slov. Ak používame takéto myslenie v našej kultivácii, nedokážeme zachrániť ani seba a určite nedokážeme zachrániť vnímajúce bytosti. Toto je základný problém, ktorý vidím v našej oblasti. Získali ste Fa, ale neceníte si ho. Nie ste pravými praktizujúcimi. Stále sa držíte tohto porozumenia, hoci sme už dosiahli tento bod v náprave Fa. Hoci náš Učiteľ na vás milosrdne čaká, zlo skôr či neskôr zneužije vaše slabosti a podrobí vás „ničivej skúške“. Nemáte Fa celý čas v srdci. Ako teda môžete prejsť kritickou skúškou života a smrti počas prenasledovania zlom? Akú budúcnosť si volíte?

2. Skutočne brať Fa za Učiteľa

Niektorí praktizujúci nedokážu nasledovať Učiteľove požiadavky na nás. Keď objasňujú pravdu, potvrdzujú Fa, alebo robia iné veci, nepoužívajú Fa na to, aby posúdili, či je niečo správne alebo nesprávne, alebo či by sa to malo spraviť. Namiesto toho sa pozerajú na iných. Najmä ohľadom niektorých väčších vecí, nasledujú to, čo robia iní praktizujúci, alebo používajú ľudské myšlienky na určenie toho, čo by sme mali robiť počas nápravy Fa. Oni sami nemajú spravodlivé myšlienky.

V skutočnosti nám Učiteľ hovoril o tejto veci v článku „Cesta“ (Základy pre ďalší pokrok II) ako aj mnohokrát počas posledných prednášok. Nemali by sme robiť všetko, čo nám povie Učiteľ? Ako to robíme? „Brať Fa za Učiteľa“ nie sú len slová, ktoré vychádzajú z našich úst, ale mali by sme to naozaj nasledovať. Keď mnoho praktizujúcich trpí ťažkosťami alebo si vymieňajú skúsenosti, najčastejšie sa opakuje: „Počúvame nášho Učiteľa. Robíme všetko, čo nám Učiteľ povie. Je správne počúvať Učiteľa.“ Ale pozrite sa späť na to, čo ste spravili v skutočnosti. „Naozaj to robiť“ - to je skutočná kultivácia.

3. Problémy spolupráce ako jedného tela

Spolupráca ako jedno telo je veľmi dôležitá pre naše objasňovanie pravdy, potvrdzovanie Fa a zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Ovplyvňuje všetko, čo robíme. Uvediem niekoľko príkladov, aby som poukázal na dôležitosť a fungovanie spolupráce ako jedného tela.

Raz sme si vymieňali skúsenosti s praktizujúcimi z oblasti Jilin. Činili sa veľmi dobre pri spolupráci ako jedno telo. Preto im išlo odhaľovanie zla a záchrana vnímajúcich bytostí tiež veľmi dobre.

Raz uniesli jedného praktizujúceho. Miestni praktizujúci a pomocník okamžite začali konať. Niektorí zisťovali, kto bol zodpovedný za zatknutie a kto sa zúčastnil. Iní pripravovali plagáty na záchranu praktizujúceho a materiály objasňujúce pravdu. Niektorí zblízka vysielali spravodlivé myšlienky a niektorí išli na policajnú stanicu s členmi rodín prenasledovaného praktizujúceho, aby požiadali o jeho prepustenie. Tí, čo boli veľmi zaneprázdnení a nemohli sa pripojiť k týmto snahám, vysielali spravodlivé myšlienky počas všetkého, čo robili. Policajt, ktorý sa v tom čase stretol s členmi rodiny a s praktizujúcimi, sa nemohol ubrániť tomu, aby sa mu triasli ruky. V dôsledku toho bol unesený praktizujúci prepustený z pracovného tábora v krátkom čase.

Sú ďalšie také príbehy. Potom ako bol praktizujúci umučený na smrť v nútenom pracovnom tábore, miestni praktizujúci použili rôzne spôsoby na odhalenie zla. Miestna policajná stanica zavolala do policajných staníc v iných oblastiach: „Dávajte pozor na praktizujúcich Falun Gongu vo vašej oblasti. Nedovoľte im, aby sem prišli.“ Čo to znamená? Po prvé, zlo sa nás obáva. To nie my sa obávame zla. Musíme mať na mysli, že zlo nás považuje za jedno telo a nevidí nás ako jednotlivcov.

V tomto sme sa v našej oblasti nečinili dobre. V našej oblasti, keď je praktizujúci prenasledovaný, na čo myslíme a čo robíme? Mnohí z nás, hneď ako sa dozvedia, že praktizujúci bol zadržaný, uvažujú o tom, ako sa ochrániť. Uvažujú: „Ach nie, zadržali ho. Prídu aj po mňa?“ Keď takto uvažujú, ovplyvní ich to. Obávajú sa a ich spravodlivé myšlienky sú preč. Sú aj nejakí ľudia, ktorí si myslia, že by to ovplyvnilo ich bezpečnosť a radšej ich to nezaujíma. Okamžite chladne vyhlásia: „Mal medzery. Určite mal medzery.“

Ako som spomenul vyššie, často hovoríme, že máme robiť to, čo nám hovorí Učiteľ. Učiteľ neuznáva toto prenasledovanie, prečo ho teda uznávame my? Mali by praktizujúci, ktorí majú medzery, byť prenasledovaní? Keď to povieme, vieme, čo z toho vzíde? Nedáva to zlu viac výhovoriek na to, aby nás prenasledovalo? Keď sú praktizujúci prenasledovaní, najprv by sme mali myslieť na odstránenie zlých faktorov, ktoré prenasledujú praktizujúcich, odmietnutie prenasledovania a záchranu praktizujúcich. Spomínam si na článok v týždenníku Minghui, ktorý vyšiel pred niekoľkými rokmi, v ktorom sa písalo: „Keď praktizujúci trpia vo väzeniach, nie je to len niekoľko centimetrov od nás?“

Sme jedno telo. Prenasledovanie iných praktizujúcich je ako keby prenasledovali nás. Prečo sme my v oblasti Donggang neboli schopní zachrániť ani jedného praktizujúceho, ktorého zatkli? Ktorý opravdivý praktizujúci Falun Dafa môže povedať, že sa nás to netýka? Náprava Fa pokročila k dnešnému dňu. Ako praktizujúci z oblasti Donggang musíme spolupracovať ako jedno telo, aby sme mohli zachrániť viac vnímajúcich bytostí. V tomto ohľade sme sa nečinili dobre. Je to sklamaním Učiteľovej nádeje a nádejí vnímajúcich bytostí v nás. Dúfame, že viac praktizujúcich vykročí napred a bude s nami spolupracovať. Musíme robiť to, čo máme robiť v obmedzenom čase, čo nám zostáva.

4. Súčasné problémy medzi koordinátormi

(1) Používanie ľudských myšlienok počas potvrdzovania Fa

Hoci je normálne, že stále máme ľudské myšlienky počas potvrdzovania Fa, ak sa kultivujeme dobre, pokračujeme v objasňovaní pravdy a záchrane vnímajúcich bytostí, budeme mať čoraz menej ľudských myšlienok; namiesto toho budeme mať čoraz viac spravodlivých myšlienok. Ale ak naši praktizujúci, ktorí pracujú ako koordinátori, nedávajú pozor, môže to spôsobiť značnú škodu.

Napríklad, potom ako bolo publikovaných „Deväť komentárov ku komunistickej strane“, niektorí koordinátori povedali: „Nepotrebujeme už viac materiálov objasňujúcich pravdu, pretože ľudia v Donggangu už poznajú pravdu. Potrebujeme len Deväť komentárov ku komunistickej strane.“ V dôsledku toho sa nerozdávali materiály a niektoré miesta, ktoré potrebovali materiály, ich nedostali.

Ak je to tak, ako vyhlasujú niektorí koordinátori a praktizujúci, že ľudia v Donggangu už poznajú pravdu, prečo zlo stále unáša a prenasleduje praktizujúcich? Prečo niektorí ľudia, ktorí nepoznajú pravdu, stále udávajú úradom praktizujúcich, ktorí roznášajú materiály objasňujúce pravdu? Ak by bolo potrebných len Deväť komentárov ku komunistickej strane a nepotrebovali by sme iné materiály objasňujúce pravdu, prečo Minghui naďalej publikuje materiály objasňujúce pravdu?

17. mája 2006 Minghui opäť publikoval Učiteľov komentár k článku „Odhaľte miestne zlo miestnym ľuďom“ z 15. novembra 2003. Moje pochopenie je: Po prvé, toto vyžaduje stav nápravy Fa. Po druhé, nečinili sme sa dosť dobre v odhaľovaní miestneho zla miestnym ľuďom; neodhalili sme dostatočne zlo. Teraz by sme to mali spraviť bez váhania a úplne.

Na začiatku chcel jeden praktizujúci veľmi pomôcť so zberom informácií o prenasledovaní a chystal sa to vydať ako brožúrku. Keď mal zozbierané materiály a keď bol pripravený spraviť brožúrku, prejavila sa ľudská stránka tohto praktizujúceho. Obával sa, že praktizujúci, ktorí trpeli prenasledovaním, ale teraz sú už doma, by mohli byť znova prenasledovaní, ak by sa ich prípady odhalili. Takže sa rozhodol nepublikovať informácie o prenasledovaní týchto praktizujúcich. Preto informácie odhaľujúce zlo v oblasti Donggang neboli vytlačené a šírené.

Ak neodhalíme zlo, nie je to rovnaké, ako dovoliť zlu existovať? V porovnaní s tými praktizujúcimi, ktorí použili svoje pravé mená na odhalenie faktov o prenasledovaní, veľmi zaostávame. Pretože sme ho dostatočne neodhalili, zlo sa stáva čoraz bezohľadnejšie. Možno tí praktizujúci, ktorí boli prenasledovaní, nadovšetko chceli odhaliť zlo, ktoré ich prenasledovalo. Nehovoríme často, že „nasledujeme Učiteľove usporiadania“ a že „počúvame, čo nám Učiteľ hovorí“? Prečo nepočúvame v Učiteľa tejto veci?

(2) Nepočúvanie návrhov iných

Niektorí naši koordinátori nie sú schopní prijať rôzne názory a návrhy. Keď iní praktizujúci majú iný názor, koordinátori nedovolia praktizujúcemu ani dopovedať. Nepočúvajú a neprijímajú návrhy. Takáto situácia sa netýka len kultivačného stavu koordinátorov, ale má tiež vzťah k niektorým praktizujúcim, ktorí „neberú Fa za učiteľa“, ktorí sa učia od ľudí a nie z Fa, a ktorí nemajú spravodlivé myšlienky. Podporujú neochotu koordinátorov prijať návrhy iných. Nehovorím praktizujúcim, aby nepočúvali koordinátorov. Dúfam len, že si uvedomíme, aký je toto dôležitý problém a budeme lepšie spolupracovať ako jedno telo.

 

Článok v angličtine: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/29/74936.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha