Nezvoľňujte a nepriťahujte na seba démonov (s komentárom Majstra)

(Clearwisdom.net) Niektorí učeníci Dafa mimo Číny vytvorili v posledných rokoch s cieľom objasniť fakty nejaké webstránky a fóra na internete zamerané na bežných ľudí, alebo založili nejaké organizácie v bežnej spoločnosti. Pôvodný zámer bol objasniť fakty a zachrániť ľudí použitím prostriedkov bežných ľudí. Ale pretože nedokázali solídne vložiť svoje úsilie na správne kráčanie po ceste, skutočný výsledok záchrany ľudí nesplnil očakávanie. Inými slovami, nielenže tieto formy neboli skutočne použité na objasňovanie faktov, ale stali sa miestom na stretávanie niektorých praktizujúcich (vnútri a mimo Číny), ktorí sa tam oddávali svojim ľudským myšlienkam a pripútanostiam. Niektorí praktizujúci, ktorí neštudovali Fa do hĺbky, nerozumeli tomu, ako sa kultivovať, alebo sa príliš držali svojich mnohých ľudských pripútaností, považovali sa za bežných ľudí zatiaľ čo robili veci bežných ľudí, snažiac sa o slávu a túžiac po citových pripútanostiach. Vo svojej kultivácii sa stretli s mnohými prekážkami, vážne zasahovali do kultivácie iných praktizujúcich, pomýlili nových praktizujúcich a bežných ľudí, a mali dokonca účinok poškodzovania Fa.

Uveďme príklad. Existuje fórum nazývané Fórum univerzity budúcej Číny, ktoré pôvodne zamýšľalo osloviť publikum v spoločnosti všeobecne, ale veľkou časťou jeho publika sa nakoniec stali praktizujúci Falun Gongu. V skutočnosti otvorene nazývali Falun Gong „Falun Xin Gong (Falun Gong mysle)“. Keď praktizujúci poukázali, že toto je poškodzovanie Fa, dostali odpoveď, že „Ak nazývate „Falun Gong mysle“ činom poškodzujúcim Fa, hovoríte, že Falun Gong nie je metóda na kultiváciu sin-singu? Kto tu potom naozaj poškodzuje Fa?“ Bez ohľadu na pôvodný zámer, takéto klamlivé, chybné argumenty sa takmer rovnajú rétorike pri vymývaní mozgov, ktorá sa používa v čínskych pracovných táboroch a v centroch pre vymývanie mozgov. Táto webstránka tiež viedla kultivujúcich na fóre, nových kultivujúcich, a nekultivujúcich sa demokratických aktivistov k tomu, aby sa zapájali do vzájomných „diskusií“ o pôvodných dielach Falun Gongu, diskutujú ich bod po bode a článok po článku, narábajúc s nimi ako s filozofiou alebo s vedou bežných ľudí. Navyše, niektoré z analógií, ktoré pri tom používajú, aby ukázali svoju výrečnosť, mali zhubný účinok. Hoci veľká väčšina z tých, ktorí na stránkach trávili veľa času pevne veria, že sú kultivujúcimi Falun Gongu, nedokázali sa pozrieť na tento jav so spravodlivými myšlienkami. Ich pochopenia mnohých vecí sa zdajú správne, avšak v skutočnosti nie sú, a pozerajú sa na veci z pohľadu ochraňovania seba a malého okruhu ľudí okolo seba.

Toto je príklad poškodzovania Fa a vážneho zasahovania do kultivácie praktizujúcich. Poľutovaniahodná vec je, že hoci sa kultivácia v náprave Fa dostala do tohto bodu, niektoré mediálne webstránky (okrem diskusného fóra Čching-sin, ktoré už bolo zatvorené) založené a vedené praktizujúcimi stále kopírujú a šíria materiály o týchto ľuďoch a veciach. Kultivujúci sa naozaj nemôžu oddávať veciam, ktoré majú radi, ľudským pripútanostiam a démonickej povahe. Inak nielenže budú mať negatívny účinok, ale  vytvorí to aj temné pole a pritiahne špeciálnych agentov ovládaných prehnitými démonmi.

Keď sa projekty zamýšľané na objasňovanie faktov bežným ľuďom stanú projektami zameranými na učeníkov Dafa, ak hľadáme hlboko vo vnútri základné príčiny, jednou z nich je ustupovanie pred problémami a nepoužívanie postoja učeníkov Dafa „Je to ťažké spraviť, ale dá sa to spraviť“, aby to slúžilo účelu záchrany ľudí. Namiesto čelenia prekážkam v kultivácii so spravodlivými myšlienkami sa stanú pripútaní k metódam, ktoré sami „ustanovili“, stanú sa pripútaní k fóru, ktoré priniesla táto metóda kvôli ich vlastným pripútanostiam, mentalite predvádzania sa a ich túžbe mať rád určité veci a zabudnú na to, že učeníci Dafa sa musia neustále zlepšovať v kultivácii, ako aj na svoje zodpovednosti pri záchrane ľudí.

Všetci vieme, že počas obdobia konca Zákona sa ľudské myslenie pokazilo, bežní ľudia sú stratení vo svojej túžbe po sláve, zisku a rôznych túžbach, a je veľmi ťažké objasňovať fakty a zachraňovať ľudí. Iba keď sa učeníci Dafa obdobia nápravy Fa neustále zbavujú ľudských myšlienok pri kultivácii, neustále si v kultivácii vyvíjajú súcit, neustále sa pozerajú na veci z perspektívy iných ľudí, rozumejú prekážkam v mysliach bežných ľudí a sústredene objasňujú pravdu, môžu rozptýliť klamlivú hmlu, skutočne jasne vysvetliť fakty a tak zachrániť ľudí. Proces záchrany ľudí je tiež procesom kultivácie seba. Počas procesu záchrany ľudí budú ťažkosti a skúšky. Neustále sa od nás vyžaduje, aby sme robili prielomy nahor. Iba keď je to spojené s dobrou kultiváciou nás samotných, bude nám Fa dávať múdrosť a spravodliví bohovia v iných dimenziách nám pomôžu. Všetko toto sa prejaví objavením sa novej situácie v bežnej spoločnosti a tým, že si v spoločnosti ustanovíme oporu.

Naopak, ak človek používa ľudské metódy na hľadanie podpory medzi praktizujúcimi hneď ako sa vynoria ťažkosti alebo úmyselne alebo neúmyselne premieňa projekty, ktoré boli pôvodne zamerané na bežných ľudí na projekty zamerané na praktizujúcich, potom hoci na povrchu sa to môže zdať slávnostné a dobre navštevované, ale v skutočnosti je to v rozpore s východiskovým bodom objasňovania faktov a záchrany ľudí a stane sa z toho robenie vecí kvôli robeniu vecí a robenie vecí pre uspokojenie samého seba. Z perspektívy kultivácie je to vyhýbanie sa skúškam a utrpeniam na ceste kultivácie. Môže sa to zdať skratkou, ale človek sa na nej nemôže zlepšiť a môže sa stať ešte pripútanejší. Niektorí ľudia, ktorých sa to týka, nielenže nedokážu uvažovať o svojich chybách, ale dokonca o nich uvažujú ako o svojich úspechoch. Premrhali čas a energiu praktizujúcich, avšak aj tak si myslia, že robili dobré veci. Sú tiež nejaké internetové projekty, okolo ktorých sa zhromaždilo veľké množstvo praktizujúcich s podobnými pripútanosťami, vytvárajú záujmové skupiny a píšu články, aby vyjadrili svoje city bežných ľudí. Považujú sa za objasňujúcich pravdu a zachraňujúcich ľudí, ale v skutočnosti sa navzájom negatívne ovplyvňujú, lichotia si, zväčšujú svoje pripútanosti a oddávajú sa svojim ľudským myšlienkam. Keď bola tá webstránka zatvorená, nielenže nehľadali vo vnútri, ale sa aj so smútkom lúčili, akoby „niesli hlboký smútok“ a pokúšali sa uvažovať o všemožných spôsoboch, aby presunuli svoje záujmové skupiny na iné stránky, kde by sa „opäť zjednotili“. Toto sa už odchýlilo príliš ďaleko od základu kultivovania sa a záchrany ľudí.

Každý učeník Dafa zodpovedá svojmu kozmickému telu a nesie na svojich pleciach misiu záchrany vnímajúcich bytostí v určitej oblasti. Čas na záchranu vnímajúcich bytostí tlačí. Základom každej úlohy a každého projektu, ktorý robíme, by mala byť záchrana ľudí a mal by skutočne hrať rolu záchrany ľudí. Nepokračujte v oddávaní sa vlastným pripútanostiam a ľudskému mysleniu. Predurčená príležitosť nebude čakať naveky. Musíme sa rýchlo naučiť, ako byť skutočne zodpovední za seba, byť zodpovední za naše vnímajúce bytosti a byť zodpovední k potvrdzovaniu Fa. Rýchlo sa zlepšime ako celé telo a pracujme spoločne s myšlienkou na solídne zachraňovanie ľudí a záchranu viacerých ľudí.

Učeník Dafa v Severnej Amerike

 

Čistenie

Poznámka: Sú dva dôvody, prečo som o týchto veciach po celý čas nič nepovedal. Prvým je, že som chcel, aby sa naši študenti sami vykultivovali k zrelosti, aby v procese kultivácie k zrelosti sami rozoznali tieto problémy a sami sa cez ne dostali. Druhým je, že som chcel vidieť, ako ďaleko sa odchýlia veci, ktoré zorganizovali. Plánoval som niečo povedať, až keď sa ľudské pripútanosti plne odhalia. Teraz, keď ste ten problém videli, poviem niekoľko slov.

Aktivity a projekty, ktoré spustili niektorí naši študenti, mali za cieľ zachrániť ľudí a pomôcť Majstrovi potvrdzovať Fa, ale zas a znova sú ľudia, ktorých oslovujú, len naši vlastní študenti, čím sa z toho stávajú naše vnútorné veci. Nemôžeme takto pokračovať. Po prvé, tieto snahy nemôžu zachrániť ľudí a po druhé, zasahujú do kultivácie našich študentov a do záchrany vnímajúcich bytostí. Prinajmenšom takéto snahy spotrebovávajú veľkú časť ľudských zdrojov. Učeníci Dafa majú pomáhať Majstrovi napravovať Fa. Nemôžete takto spotrebovávať ľudské zdroje. Ak niektoré zo stránok, ktoré študenti vedú, môžu mať pozitívny účinok pri záchrane vnímajúcich bytostí, potom by ste mali pokračovať v ich vedení zdravým spôsobom. Ak to však nemôžu dosiahnuť, nemali by slúžiť ako zasahovanie. Odporúčal by som najmä, aby ste zrušili všetky webstránky, ktoré podnecujú veľký počet nových študentov ako aj tých, čo neštudovali hlboko Fa a ktorí majú silné ľudské pripútanosti, aby sa pridali. Webstránky bežných ľudí, aktivity tých, ktorí si myslia, že robia niečo pre Dafa, a online aktivity ľudí, ktorí sa vydávajú za praktizujúcich, nemajú nič do činenia s potvrdzovaním Fa učeníkmi Dafa. Od tohto dňa by sa už učeníci Dafa nemali na nich zúčastňovať, najmä nie na politicky orientovaných aktivitách. Zvrhnutie skazenej ČKS nie je cieľom kultivácie. Pre učeníkov Dafa je najvyšším cieľom kultivácie dosiahnuť Dovŕšenie. Odhaľujeme prenasledovanie, aby sme pomohli ľuďom jasne rozpoznať zlo a aby mohli byť zachránení. Rozpad skazenej ČKS je predurčený nebom a je to historická nevyhnutnosť, nie niečo hodné toho, aby sa tým učeníci Dafa špeciálne zaoberali. Medzi našimi študentami sú nejakí ľudia, ktorí v začiatkoch, keď sa po prvýkrát dostali k Dafa, uverili nejakým nezmyslom od bežných ľudí. Neuvedomili si, že to boli nebeské bytosti, ktoré skúšali ich myseľ a mali po dlhý čas pochybnosti o kultivácii učeníkov Dafa. Prešlo už toľko rokov, avšak stále sa pozerajú na Dafa s ľudskou mysľou a nedokážu zanechať svoje pripútanosti k politike, k  moci a ziskom, ktoré z toho môžu v budúcnosti plynúť. Čas na vás čakal už príliš dlho. Nerobte veci Dafa s nečistými ľudskými pripútanosťami. Kultivácia učeníkov Dafa je vážna. Bez ohľadu na to, ako jasno si myslíte že v tom máte, v skutočnosti vaša účasť pochádzala z toho, že vaša múdrosť bola zatemnená pripútanosťou k úsiliu, ktoré ste mali už od začiatku. Hoci ste sa dostali tam, kde ste dnes, pre nebeské bytosti ste stále boli predmetom výsmechu. Aké smutné, že ste sa dostali blízko k Dafa, ale nemôžete vstúpiť.

Dovoľte mi pohovoriť o ďalšej veci. Ľudská myseľ je nestabilná, takže si nemyslite, že bežní ľudia budú mať spravodlivé myšlienky. Sú nejakí bežní ľudia, ktorí sa stotožňujú s princípmi Dafa, ale v skutočnosti sa nekultivovali podľa Fa. V médiách sa zastávali učeníkov Dafa a odporovali prenasledovaniu, čo viedlo niektorých našich študentov k tomu, že tých ľudí považujú za neobyčajných a zaobchádzajú s nimi dokonca ako s učeníkmi Dafa, nerozlišujúc medzi ľuďmi čo sú vnútri a tými, čo sú vonku. Potom sú iní, ktorí sú ešte nerozumnejší a považujú to, čo povedali títo ľudia, za Fa. Po takomto velebení títo bežní ľudia nemôžu inak ako tešiť sa sami zo seba a zabúdajú na to, kto sú, čo potom spôsobuje, že sa v nich vytvoria všemožné pripútanosti. Potom sa odvážia povedať alebo spraviť hocičo, dokonca až do bodu, že poškodzujú normálnu kultiváciu učeníkov Dafa a potvrdzovanie Fa učeníkmi Dafa. Pravdou je, že tento jav nebol úplne zavinený týmito bežnými ľuďmi. Títo ľudia – ktorí sympatizovali s Dafa – boli zničení niektorými našimi študentami, ktorým chýbajú spravodlivé myšlienky, sú iracionálni a nerobia veci na základe Fa. Pri širokej spáse vnímajúcich bytostí sa má dať šanca na spásu ľuďom bez ohľadu na ich myšlienkový rámec a tak sa medzi našimi študentami prejavia ľudské myšlienky všemožných druhov. O tomto všetkom som vedel už predtým, ako som po prvýkrát začal šíriť Fa. Kľúčové je, aby ste veľa študovali Fa. Ak veľa študujete Fa, budete mať prirodzene spravodlivé myšlienky a keď budete potvrdzovať Fa, budete robiť veci prirodzene na základe Fa. Iba potom pôjdete po spravodlivej ceste. Majster nechce, aby ste zas a znova išli po nesprávnej ceste a ešte menej dokáže zniesť, keď vidí, že ste prenasledovaní. Často sú ťažkosti, ktoré znášate, skutočne spôsobené ľudskými pripútanosťami. Keď sú vaše ľudské pripútanosti silné a vy si to neuvedomujete, faktory starých síl použijú zlo, aby vás zajalo a poslalo do pracovného tábora na prenasledovanie.

Keď som si prečítal článok tohto študenta, chcel som povedať niekoľko slov, aby som vám pomohol očistiť veci. Je stále na vás samotných, aby ste odteraz dobre kráčali po svojich cestách. Keď sa všetci stanete zrelými, začne sa ďalšia fáza.

 

Li Chung-č’

6. augusta 2009