Články od vydavateľov

Človek sa môže kultivovať len keď je racionálny a má jasnú myseľ

16.8.12

(Minghui.org)

Dafa sa doširoka šíri a môže zachrániť všetky zachrániteľné vnímajúce bytosti. Titul „Učeník Dafa obdobia nápravy Fa“ je úplne najcennejší. Avšak stále sú nejakí ľudia z rôznych miest, ktorí sa nechcú stať racionálnymi a opravdivo sa kultivovať. Nazývajú sa učeníkmi Dafa, ale mali po dlhý čas nejasnú myseľ. Keď sa objaví príležitosť, stanú sa iracionálnymi a excentrickými, predvádzajú sa, pokúšajú sa využiť situáciu, vymyslieť si niečo, aby vynikali, alebo použiť nejaký iný prístup, aby upokojili svoje ľudské túžby pomocou Dafa. V dôsledku toho sa im nielenže nepodarí prijať opravdivú podstatu kultivácie Dafa, ale slúžia tiež ako vnútorné narušovanie (medzi učeníkmi) a poškodzujú povesť Dafa a učeníkov Dafa navonok. V každej fáze boli na rôznych miestach takíto ľudia, a v podstate konali spôsobom, ktorý napomáha špeciálnym agentom ČKS, gangstrom a Úradu 610 – ktorí sú pod kontrolou starých síl – a pomáha týmto skupinám dosiahnuť ich ciele.

Napríklad, keď nehanební agenti ČKS vytvorili zlé internetové stránky, títo ľudia ich rýchlo nasledovali. Nielenže zničili seba, ale tiež pomáhali šíriť tie zlé internetové stránky a zničili ďalších ľudí. Keď agenti ČKS vytvorili takzvané fóra, blogy, QQ chat miestnosti a podobne, niektorí ľudia ich okamžite nasledovali a podľahli nejakému kultu osobnosti, darovali peniaze niekomu, aby údajne „zmyli svoje hriechy“ alebo zbierali pre nich peniaze... Keď sú niektorí ľudia pripútaní k členom Majstrovej rodiny, iní sa vyvyšujú v mene Majstrovej dcéry a podvádzajú druhých, aby robili zlé činy. Keď u niektorých ľudí pretrváva pripútanosť k strachu, agenti ČKS im „pomáhajú“ odísť z Dafa do náboženstiev, ktoré sa nachádzajú v Období konca zákona. Takéto veci vytvárajú fórum pre zlé zasahovanie a robia ho účinným. Nehanební agenti ČKS budú musieť žať to, čo zasiali, a to je niečo, čo prikazujú vesmírne zákony Fa. Ale čo s tými ľuďmi, ktorí získali Fa, avšak boli zničení, pretože sa nemohli stať racionálnymi – nebudú tiež žať to, čo zasiali? Nevytvárajú prekážky pre spásu ľudí? Je to to, čo by vaše opravdivé ja a hlavné vedomie chcelo, keby malo jasnú myseľ? Prečo chcete kráčať po ceste ku zničeniu, po ktorej už išli iní pred vami, namiesto toho, aby ste sa poučili z ich chýb?

Majster povedal vo Vyučovaní Fa k 20. výročiu,

„Ten deň, na ktorý padne koniec histórie, ten deň nemožno za žiadnych okolností odložiť. Dajú sa robiť iba zmeny týkajúce sa špecifických vecí alebo toho, čo sa ukazuje počas toho procesu. Veci, ktoré sa nespravili dobre, budú mať dopad na neskoršie veci, avšak tento celkový časový rámec nemožno predlžovať. Toto nie je záležitosť toho, či Majster je alebo nie je súcitný. Realita je taká, že na konci, ak niečo, čo bolo spasené alebo pretvorené, nie je to, čo chcem, alebo to nespĺňa môj štandard, bolo by to zbytočné, pretože sa to bude musieť zničiť. Tento čas nemožno prekročiť. Takže, pre bytosti čo nemôžu byť spasené, je to proste tak.“

Kým sa náprava Fa neskončila, stále sú tu príležitosti pre tých, ktorí sa nečinili dobre, aby sa vrátili k Dafa a činili sa dobre. Ale musia si vedieť vážiť čas, ktorý im bol daný a uvedomiť si, že iba ak sa naučia kultivovať sa na základe Fa, dokážu sa opravdivo činiť dobre.

Majster nám opakovane hovoril, že v kultivácii Dafa musí byť hlavné vedomie človeka silné a že človek sa musí kultivovať so správnymi myšlienkami. Inak sa človek nemôže kultivovať. Učeníci Dafa, ktorí robia opravdivú kultiváciu, vedia, že konanie iným spôsobom by sa rovnalo nekráčaniu po správnej ceste, ktorú usporiadal Majster, a že by inak mohli kráčať len po ceste usporiadanej starými silami. Ak by sa to stalo, nielenže by nemohli byť spasení, ale nemali by ani spôsob, ako naplniť svoje posvätné sľuby, ktoré dali Majstrovi pred dávnym časom. Dúfame, že všetci praktizujúci a učeníci Dafa budú študovať Fa, získavať Fa, a vysielať často spravodlivé myšlienky, pretože len keď je vaše hlavné vedomie silné, ste racionálny, máte jasnú myseľ a môžete naozaj kultivovať svoje srdce, dokážete negovať usporiadania starých síl a nestanete sa manipulovanými nehanebnými agentami ČKS a budete pevne robiť dobre tri veci vyžadované Majstrom.

 

Vydavatelia Minghui

12. júla 2012

 

Článok v čínštine

Článok v angličtine: http://www.en.minghui.org/html/articles/2012/7/14/134427.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha