Čo človek potvrdzuje? (S komentárom od Majstra)

Dobrý deň, vydavatelia,

Som učeníkom v Číne a chcem vás informovať o blogu na Sina.com nazvanom „bohmi odovzdaná kultúra“. Narazil som naň v máji 2012. V tom čase sa blog nazýval „Skupina Yuanbo“ a bola pomenovaná po jeho zakladateľovi. Yuanbo vyhlasoval, že je učeníkom mimo Číny a povedal, že jeho iniciatívu tak pomenoval sám Majster. Yuanbo zostavil a publikoval svoje blogové príspevky v Číne a členovia jeho skupiny ich šírili. Jeden člen skupiny, ktorý mal popis „vždy kultivujem seba“ mal príbuzného, ktorý spáchal sebevraždu potom, ako si tie príspevky prečítal. Tento člen neskôr prišiel ku svojim zmyslom a odčlenil sa od skupiny. Učeníci, ktorí sa držali Fa a neboli časťou skupiny mali pocit, že Yuanbo poškodzuje a vykráda Fa, a opakovane písali veci, aby pomohli členom odísť od tej skupiny. Hoci mnohí zo skupiny odišli v dôsledku veľkého množstva času a energie, ktoré tomu venovali tí učeníci, mnohí stále zostávajú časťou tej skupiny.

Keď som po prvýkrát videl blog Yuanbo, uvedomil som si, že nezodpovedá Majstrovým požiadavkám na šírenie Fa. Avšak pochopil som, že pozmenil Fa ako kompromis, keďže zlo, v tom čase veľmi bezuzdné, by nikdy nedovolilo niekomu publikovať Majstrove pôvodné slová, nezmenené, na normálnych webstránkach. Tiež som čítal slová Yuanbo o tom, ako bol tento projekt takto pomenovaný osobne Majstrom. Takže som sa stal podporovateľom Yuanbo.

V priebehu diskusií, ktoré nasledovali, som objavil, že mnohé z činov tejto skupiny sa odchyľovali od Majstrových súčasných požiadaviek. Všetci členovia nasledovali vedenie Yuanbo, vyhlasujúc, že nesú historickú misiu - misiu potvrdzovania a osvietenia sa ku „bohmi odovzdanej kultúre“ zanechávajúc „model“ pre tých, ktorí prídu neskôr, zanechávajúc ľuďom „rebrík do nebies“.

Avšak mali by sme vedieť, že naša misia je zachraňovať vnímajúce bytosti a že iba Majstrov Fa je rebrík, po ktorom môžu ľudia vystúpiť do nebies.

O krátky čas neskôr som videl, že člen s prezývkou „Stará žena“ prestal blogovať za skupinu. Nebol som si istý, či to bolo zo zdravotných dôvodov alebo niečo iné. Bola jedným z hlavných členov skupiny. V tom bode som si pomyslel: „Byť schopný prijať Fa je taká obrovská, predurčená príležitosť, ale nie je to škoda, keď človek nedokáže nasledovať Majstrove požiadavky?“ Ale ľudia v tej skupine nebudú počúvať obavy iných. Sú neoblomní v tom, že vedenie Yuanbo poháňa ich projekt, avšak prečo sa ten projekt odchyľuje od Majstrovho učenia? Dúfam preto, že Minghui môže zasiahnuť.

Tiež som objavil, že zlo na Yuanbo nainštalovalo sledovací softvér a môj počítač bol niekoľkokrát infikovaný. Niektorí učeníci Dafa mi povedali, že ich sledujú. Sledovali ich mladí ľudia zvonku mesta, ktorí pracovali na zmeny, a len málo ľudí vedelo, kto sú. Takže keď ich začali sledovať, učeníci si mysleli, že je to kvôli tomu, že navštívili stránky Yuanbo.

Píšem Minghui, aby som zistil, či je toto skutočne Majstrov projekt. Ak je, je tu nejaký priestor na zlepšenie. Tí, ktorí prijali Fa cez Yuanbo sa obvykle kultivujú sami. Bolo by možné poslať nejakého učeníka zo zahraničia a dať mu kontaktné informácie na učeníkov v Číne, aby sa mohol spojiť s tými ľuďmi, ktorí sa dozvedeli o Dafa cez Yuanbo a spojiť ich s miestnym telom učeníkov Dafa? Bolo by to užitočné pre týchto jednotlivcov a rozšírilo by to zdroje Dafa. Ja som tiež online stretol mnoho ľudí, ktorí sa kultivujú osamote. Niektorí z nich sa chcú spojiť s miestnymi učeníkmi, ale nevedia ako. Takže by som chcel požiadať Minghui o pomoc.

Avšak ak to nie je Majstrov projekt, potom Yuanbo pravdepodobne kradne Fa. Dokonca aj keby bol tento projekt skutočný, stále sa nazdávam, že tento človek kradne Fa. Domnievam sa, že Majster by to neschválil. Hoci Yuanbo mohol mať spočiatku dobré úmysly, je nesprávne byť tým, kto vedie ľudí, namiesto toho, aby ich viedli Majstrove slová.

Nedočkavo čakám odpoveď od Minghui. Hovorím to tiež preto, že učeníci mimo skupiny Yuanbo strávili mnoho času a energie pokúšajúc sa pomôcť členom skupiny oddeliť sa od nej. Avšak členovia skupiny odmietajú počúvať. Ak Minghui môže pomôcť, mnoho ľudí by mohlo dať túto vec bokom a venovať celú svoju snahu záchrane bežných ľudí. Takže nedočkavo čakám na odpoveď.

 

Toto je po prvýkrát, čo píšem Minghui, a rád by som zároveň zaželal nášmu Majstrovi šťastný Čínsky Nový Rok! Želám tiež vydavateľom Minghui šťastný Čínsky Nový Rok! Som vďačný za vašu prácu!

 


 

Komentár Majstra

 

V tomto čase dobro a zlo existujú súčasne, ľudské uvažovanie a spravodlivé myšlienky existujú súčasne. Cieľom zasahovania je preosiatie piesku. Majster sleduje, všetci bohovia sledujú. Každý človek dostane to, čo má dostať.

 

Li Chung-č’

27. februára 2013