Tradičná kultúra

Starodávne čínske príbehy o chránení sa pred žiadostivosťou (časť 3 z 5)

22.11.15

(Minghui.org)

Pokračovanie druhej časti

9. Taoistické básne

Lu Dongbin bol čínsky taoistický učenec a básnik z Dynastie Tang a jeden z ôsmich nesmrteľných v histórii čínskej kultúry. Napísal báseň nazvanú „Varovanie svetu“, v ktorej sa hovorí: „16 ročná kráska má jemné telo. Meč na jej páse je na zabíjanie pobláznených mužov. Aj keď nevidíte ako je hlava odseknutá, tajne sa vám to zareže až do morku kostí.“

Lu Dongbinov majster, Zhongli Quan napísal dobre známu báseň „Zanechajte nemravnosť“. Hovorí: „Susedove dievča je krásne a pozerá sa na ľudí s láskou. Dobre sa správajúci muž padol do pasce. Myslí si, že toto nie je vážny prečin. Ale nebo si to zapísalo a odplata bude vymeraná. Dobrý osud nadobudnutý jeho predkami a počas jeho predchádzajúcich životov je zmenšený. Jeho predpokladaná dĺžka života je znížená. Nešťastie bude pridané ďalším generáciám. Jeho trestom bude, že sa stane v ďalšom živote zvieraťom.“

„Keď toto vidím, plačem. Vzdychnem si, keď vidím mužov, ktorých lákajú príťažlivé ženy. Chcem varovať ľudí. Vyhnite sa žiadostivému správaniu skôr ako bude neskoro.“

„Ak nie je za teba vydatá, nechoď s ňou do jej izby. Snaží sa ťa privábiť, aby si sa s ňou vyspal. Nemal by si s ňou udržovať blízky vzťah. Keď sa nedokážeš kontrolovať, len si spomeň na to, že môžeš skončiť v pekle. Keď je tvoja túžba príliš silná, len si spomeň že táto chyba ťa zabije.“

„Keď o tomto rozmýšľam, strasiem sa a nemám už žiadne túžby. Keď nemám žiadne túžby, bohovia a duchovia ma všetci obdivujú.“

10. Budhistická sútra

Verí sa že „Sútra Štyridsiatich dvoch kapitol“ je prvá Budhistická sútra, ktorá bola preložená do čínštiny. Legenda hovorí, že cisár Mingdi v dynastii Han poslal svojho vyslanca do Indie, aby priniesol sútru na chrbte bieleho koňa. Cisár Mingdi potom postavil v Číne prvý Budhistický chrám - Chrám bieleho koňa v meste Luoyang.

Jedna kapitola zo Sútry hovorí: „Budha povedal: Dávajte si pozor, keď sa pozeráte na ženy! Dávajte si pozor, keď rozprávate so ženami! Keď s nejakou rozprávate, musíte mať čisté srdce a spravodlivé myšlienky. Ja som šaman, ktorý musí žiť v tomto nečistom mieste. Ale dovoľte mi byť ako lotos, ktorý kvitne číry a čistý, aj keď je v blate.“

„Ak je stará, dívaj sa ňu ako na svoju matku. Ak je staršia ako ty, považuj ju za svoju staršiu sestru. Ak je mladšia, považuj ju za mladšiu sestru. Ak je dieťa, správaj sa k nej ako ku svojmu dieťaťu. Buď súcitný a mysli na ich spásu. Vyžeň všetky zlé myšlienky.“

11. Nikdy neopusti ženu, ktorá s tebou vydržala ťažkosti

Song Hong bol vysokým úradníkom v Dynastii Han. Bol veľmi čestný a svedomitý. Raz mal stretnutie s cisárom Guangwu. Sadli si von vedľa nového paravánu, na ktorom boli zobrazené krásky.

Cisár niekoľkokrát otočil hlavou, aby sa pozrel na krásky na paraváne. Song Hong citoval Konfúcia: „Nevidel som ešte niekoho, kto by bol taký zaľúbený do cnosti, ako je zaľúbený do krásy ženy.“

Cisár okamžite rozkázal, aby ten paraván odstránili. Potom sa usmial a povedal Song Hongovi: „Nasledujem spravodlivú cestu, nie?“ Song Hong povedal: „Som veľmi potešený, že vaše veličenstvo hľadá cnosť.“

Potom ako princezná Huyang, cisárova sestra, stratila svojho manžela, cisár sa s ňou rozprával o hodnostároch. Princezná povedala: „Nikto sa nemôže porovnávať so Song Hongom v cnosti, vzhľade alebo osobnosti.“

Císár pozval Song Honga a usporiadal, aby si princezná sadla za paraván. Cisár povedal Song Hongovi: „Počul som, že keď je niekto povýšený, zmení priateľov, a keď sa niekto stane bohatým, zmení svoju ženu. Je to pravda?“

Song Hong odpovedal: „Počul som, že priateľa z ťažkých čias nemožno zabudnúť, a ženu, ktorá zdieľala manželove ťažkosti, nemožno nikdy opustiť.“

Cisár sa obrátil k princeznej a povedal: „Nuž, toto fungovať nebude.“

(na pokračovanie)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2014/11/1/146645.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom