Kongres USA v rezolúcii odsúdil odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu

(Minghui.org) Snemovňa reprezentantov kongresu USA večer 13. júna 2016 jednomyseľne schválila rezolúciu žiadajúcu čínsky komunistický režim, aby okamžite ukončil násilné odbery orgánov praktizujúcim Falun Gongu a ďalším väzňom svedomia.

Rezolúcia tiež žiada okamžité ukončenie prenasledovania Falun Gongu, ktoré trvá 17 rokov. Ďalej žiada prepustenie všetkých praktizujúcich Falun Gongu a ďalších väzňov svedomia a dôveryhodné, transparentné a nezávislé vyšetrovanie čínskeho systému transplantácie orgánov.

Rezolúciu snemovne reprezentantov č. 343 predložili poslankyňa Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), predsedkyňa podvýboru pre Stredný východ a Severnú Afriku a Gerald Connolly (D-VA), a mala silnú podporu 185 spolu-predkladateľov z Demokratickej aj Republikánskej strany.

Členovia kongresu odsudzujú prenasledovanie Falun Gongu v Číne

Kongresmanka Ileana Ros-Lehtinene: „Odsudzujeme túto pokračujúcu prax prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu“

 

2016 6 13 ileana ros lehtinen
Iniciátorka rezolúcia: Ileana Ros-Lehtinen

Predkladateľka rezolúcia snemovne 343 Ileana Ros-Lehtinen povedala vo svojom prejave: „Schválením tejto rezolúcie môžeme vyslať čínskemu režimu odkaz, že odsudzujeme túto pokračujúcu prax prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu a táto ohavná prax sa musí skončiť, najmä odbery orgánov od jednotlivcov, ktorí s tým nesúhlasia.“

Kongresman Eliot Engel: Nútené odbery orgánov sú „príšerné a šokujúce“

 

2016 6 13 eliot engel
Kongresman Eliot Engel z New Yorku

„Špeciálne znepokojivé je, že táto prax sa údajne zameriava na väzňov svedomia, vrátane praktizujúcich Falun Gongu a iných náboženských a etnických minorít,“ povedal New Yorský kongresman Eliot Engel ohľadom praxe obchodovania s orgánmi v Číne. Vo svojom prejave povedal, že rezolúcia snemovne je veľmi dôležitou časťou legislatívy.

„Odbery orgánov bez súhlasu každopádne predstavujú hrubé porušovanie ľudských práv. Ale tieto tvrdenia sú mimoriadne šokujúce: úrady v čínskych väzeniach sa zameriavajú na väzňov kvôli ich inej náboženskej viere a potom zarábajú na tom, že predávajú orgány týchto obetí. Sotva mi napadá niečo, čo je ešte odpornejšie.“

Kongresman Engel nazval opisy odberov orgánov „príšerné a šokujúce“ a vyzval na ďalšie vyšetrovania.

Kongresman Chris Smith: Prenasledovanie Falun Gongu je „Jeden z najväčších hororov“

 

2016 6 13 chris smithr
Kongresman Chris Smith z New Jersey

Kongresman Chris Smith z New Jersey povedal vo svojom prejave, že „Táto legislatíva je dôležitým krokom v prinesení zodpovednosti a transparentnosti do možno najväčšieho zločinu 21. storočia.“

„Dôkazy o hrozných zločinoch spáchaných voči praktizujúcim Falun Gongu sa rýchlo hromadia, vrátane tejto hroznej praxe odberov orgánov,“ povedal.

Pokračoval: „Šokujúce je, že vyšetrovatelia David Kilgour, David Matas a Ethan Gutmann vykonali detailné vyšetrovania a odhadli, že 45.000 až 65.000 praktizujúcich Falun Gongu bolo zabitých za svoje orgány, ktoré boli potom predané kvôli zisku.“

Kongresman Smith povedal, že je pevne presvedčený, že kampaň komunistického režimu na odstránenie Falun Gongu v Číne v uplynulých 17 rokoch bude videná ako „jeden z najväčších hororov“

Nasleduje celý text rezolúcie:

Rezolúcia

vyjadrujúca znepokojenie ohľadom pokračujúcich a dôveryhodných správ o systematickom, štátom povolenom odbere orgánov väzňom svedomia, ktorí nedali svoj súhlas, v Čínskej ľudovej republike, vrátane veľkého počtu praktizujúcich Falun Gongu a iných náboženských a etnických minoritných skupín.

Vzhľadom k tomu, že keď sa vykonávajú v súlade s etickými štandardmi, lekársky odbor orgánových transplantácii je jednou z najväčších úspechov modernej medicíny;

Vzhľadom k tomu, že čínske úrady oznámili v roku 2011, že väčšina orgánov používaných na transplantácie v Číne boli obstarané z popravených väzňov;

Vzhľadom k tomu, že dobrovoľný a informovaný súhlas je predpokladom pre etické darcovstvo orgánov a medzinárodné zdravotnícke organizácie konštatujú, že väzni, zbavení slobody, nie sú v pozícii, aby mohli dať slobodný súhlas, a že prax získavania orgánov od väzňov je porušením etických zásad v medicíne;

Vzhľadom k tomu, že vláda Číny a Čínska komunistická strana aj naďalej popiera správy, že mnoho orgánov bolo odobratých bez súhlasu väzňov, avšak zároveň bráni v nezávislej  kontrole jej transplantačného systému;

Vzhľadom k tomu, že systém transplantácie orgánov v Číne nie je v súlade s požiadavkou Svetovej zdravotníckej organizácie o transparentnosti a vysledovateľnosti ciest zaopatrenia orgánov;

Vzhľadom k tomu, že ministerstvo zahraničia USA vo svojej Správe o ľudských právach v Číne za rok 2013 uvádza: „skupiny bojujúce za svoje práva naďalej hlásia prípady odoberania orgánov väzňom“;

Vzhľadom k tomu, že Huang Jiefu, riaditeľ Čínskeho výboru pre darcovstvo orgánov, vyhlásil v decembri 2014, že Čína ukončí prax odoberania orgánov od popravených väzňov k 1. januáru 2015, ale nespomenul odbery orgánov väzňom svedomia;

Vzhľadom k tomu, že pomer dobrovoľného darcovstva orgánov v Číne zostáva veľmi nízky a je nedostatočný na to, aby vysvetlil objem vykonaných transplantácií orgánov;

Vzhľadom k tomu, že Falun Gong, duchovná prax zahŕňajúca meditačné „qigongové“ cvičenia a sústredená na hodnoty pravdivosti, súcitu a znášanlivosti, sa stala nesmierne populárna v 90-tych rokoch;

Vzhľadom k tomu, že v júli 1999 Čínska komunistická strana spustila intenzívne, celoštátnej prenasledovanie zamerané na odstránenie duchovnej praxe Falun Gong, čo odráža dlhotrvajúci neznášanlivosť strany voči veľkým nezávislým občianskym skupinám v spoločnosti;

Vzhľadom k tomu, že od roku 1999 boli stovky tisíc praktizujúcich Falun Gongu zadržiavaných v pracovných táboroch na prevýchovu prácou pôsobiacich mimo rámca zákona, zadržiavacích centier a väzníc, kde je na dennom poriadku mučenie a zneužívanie;

Vzhľadom k tomu, že v mnohých väzniciach a pracovných táboroch väzni svedomia Falun Gongu tvoria väčšinu populácie a hovorí sa, že dostávajú najdlhšie tresty a je s nimi najhoršie zaobchádzané;

Vzhľadom k tomu, že bývalí väzni svedomia Falun Gongu hlásili, že boli podrobovaní cieleným lekárskym prehliadkam vo väzbe, ktoré boli zamerané na posúdenie zdravia ich orgánov, pričom ďalšie skupiny väzňov im všeobecne neboli vystavené;

Vzhľadom k tomu, že Freedom House uviedol v správe v roku 2015, že praktizujúci Falun Gongu tvoria v Číne najväčšiu časť väzňov svedomia a čelia zvýšenému riziku úmrtia alebo zabitia vo väzbe;

Vzhľadom k tomu, že v roku 2006 kanadskí vyšetrovatelia David Matas, advokát ľudských práv, a David Kilgour, bývalý kanadský štátny tajomník pre Áziu a Tichomorie, uskutočnili nezávislé vyšetrovanie obvinení z odoberania orgánov väzňom Falun Gongu v Číne, a dospeli k záveru, že väzni Falun Gong boli jediným možným zdrojom pre 41.500 transplantácií orgánov vykonaných od roku 2000 do roku 2005;

Vzhľadom k tomu, že ich správa uvádza, že zmocnenci čínskeho štátu vykonávali „odbery orgánov vo veľkom meradle od praktizujúcich Falun Gongu proti ich vôli“, ktorých životne dôležité orgány „boli nedobrovoľne odobraté za účelom predaja za vysoké ceny, niekedy cudzincom, ktorí normálne musia na dobrovoľné darovanie týchto orgánov vo svojich domovských krajinách dlho čakať“;

Vzhľadom k tomu, že Matas a Kilgour preukázali účasť štátu a straníckych subjektov na protiprávnych odberoch orgánov, vrátane domácich bezpečnostných služieb a vojenských nemocníc;

Vzhľadom k tomu, že vyšetrovateľ a publicista Ethan Gutmann odhaduje, že od roku 2000 do roku 2008 mohlo byť asi 65.000 stúpencov Falun Gongu zabitých pre ich orgány, a že mnoho ďalších náboženských a etnických menšín tým mohlo byť tiež zasiahnutých;

Vzhľadom k tomu, že Gutmann publikoval závery, že čínske bezpečnostné zložky začali v 90-tych rokoch odoberať orgány členom prevažne moslimskej ujgurskej etnickej menšiny, vrátane ujgurských politických väzňov;

Vzhľadom k tomu, že Výbor OSN proti mučeniu a osobitný spravodajca pre mučenie vyjadrili znepokojenie nad obvineniami z odberov orgánov väzňom Falun Gong a vyzvali vládu Čínskej ľudovej republiky, aby zvýšila zodpovednosť a transparentnosť v systéme transplantácií orgánov a potrestala osoby zodpovedné za porušovanie; a

Vzhľadom k tomu, že zabíjanie náboženských alebo politických väzňov s cieľom predaja ich orgánov na transplantácie je šokujúce a netolerovateľné porušenie práva na život:

bolo preto rozhodnuté, že snemovňa reprezentantov:

(1) odsudzuje prax štátom schvaľovaných násilných odberov orgánov v Čínskej ľudovej republike;

(2) vyzýva vládu Čínskej ľudovej republiky a Komunistickú strany Číny, aby okamžite ukončili prax odberov orgánov väzňom svedomia;

(3) požaduje okamžité ukončenie 16-ročného prenasledovania duchovnej praxe Falun Gong vládou Čínskej ľudovej republiky a Komunistickou stranou Číny, a okamžité prepustenie všetkých praktizujúcich Falun Gongu a ostatných väzňov svedomia;

(4) povzbudzuje  lekársku komunitu v USA, aby pomohla zvýšiť povedomie o neetickej praxi odberov orgánov v Číne;

(5) vyzýva ČĽR, aby povolila dôveryhodné, transparentné a nezávislé vyšetrovanie zneužívania transplantácií orgánov; a

(6) vyzýva Ministerstvo zahraničných vecí USA, aby v každoročnej Správe o ľudských právach vykonalo detailnejšiu analýzu štátom schválených odberov orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, a každoročne podávala správu kongresu o realizácii zákona 1182f hlavy 8, Zbierky zákonov USA, ktorý nedovoľuje udeľovanie víz Číňanom a príslušníkom iných národov zapojeným v nútených transplantáciách orgánov alebo telesných tkanív.

Kľúčové slová: