Austrálske médiá odhaľujú zločiny odberov orgánov v Číne

(Minghui.org) Renomovaný právnik v oblasti ľudských práv David Matas, nositeľ vyznamenania „Člen Rádu Kanady“ a autor knihy Krvavá žatva: Odoberanie orgánov praktizujúcim Falun Gongu v Číne, bol nedávno pozvaný na takmer mesačnú návštevu Austrálie v júni 2024. Stretol sa s volenými predstaviteľmi ako aj s obyvateľmi miest Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth a Sydney a poskytol rozhovory mnohým mainstreamovým médiám. Diskusie sa zameriavali na obmedzenie násilných odberov orgánov väzňom svedomia Čínskou komunistickou stranou (ČKS) a na zabránenie tomu, aby sa Austrálčania stali spolupáchateľmi týchto ohavných zločinov.

Televízia Sky News Australia usporiadala s pánom Matasom špeciálny rozhovor a portál skynews.com.au uverejnil článok o jeho návšteve s cieľom odhaliť brutálne odbery orgánov zo strany ČKS. Austrálsky týždenník News Weekly uverejnil 19. júna článok s názvom „Násilné odbery orgánov v Číne sú ‚škvrnou sveta‘“.

Image
David Matas poskytol 21. júna 2024 rozhovor pre Sky News Australia (snímka obrazovky Sky News Australia)

Počas pobytu pána Matasa bol na návšteve Austrálie aj čínsky premiér. Porušovanie ľudských práv praktizujúcich Falun Gongu v Číne a násilné odbery orgánov zo strany ČKS boli teda horúcimi témami. Na základe podrobného vyšetrovania odberov orgánov za posledných takmer 20 rokov poskytol pán Matas aktuálne informácie pre volených predstaviteľov a austrálsku verejnosť, aby mohli lepšie pochopiť realitu tohto zločinu.

Sky News: Desivá realita odberov orgánov

Známa austrálska novinárka a moderátorka Sharri Markson viedla 21. júna exkluzívny rozhovor s pánom Matasom v austrálskej televízii Sky News. Počas živého vysielania moderátorka uviedla, že Čína vážne porušuje ľudské práva, ale počas tohtotýždňovej návštevy čínskeho premiéra sa tejto téme nedostalo veľa priestoru.

„Jedným z rastúcich problémov sú čínske praktiky odberov orgánov. Nepočujeme o tom veľa, ale objavili sa rozsiahle správy o tom, že štátne nemocnice tajne odoberajú časti tela desiatkam tisícov väzňov, pričom im odnímajú životne dôležité orgány niekedy ešte za života,“ povedala Markson. „V Číne je to údajne bežná prax už takmer dve desaťročia.“

V ten istý deň portál skynews.com.au uverejnil článok s názvom „Desivá realita za systematickým odoberaním orgánov čínskym väzňom, ktorú odhalil právnik zaoberajúci sa ľudskými právami“. V článku sa uvádza: „Znepokojenie nad praktikami odoberania orgánov v Číne sa opakovane objavuje už takmer dve desaťročia, pričom správy o politických väzňoch a členoch zakázanej duchovnej skupiny Falun Gong, ktorým boli proti ich vôli odoberané orgány, sa prvýkrát objavili v roku 2006. Vyšetrovacia správa z roku 2007, ktorú vypracovali kanadský poslanec David Kilgour a právnik v oblasti ľudských práv David Matas, dospela k záveru, že v nemocnici v okrese Sujiatun sa vo veľkom rozsahu odoberali orgány praktizujúcim Falun Gongu proti ich vôli.“

Image
Rozhovor s Davidom Matasom pre Sky News Australia

Počas rozhovoru Matas odhalil závažnosť násilných odberov orgánov v Číne a dôvody, prečo ČKS pácha tento zločin. Vysvetlil, že tieto praktiky sú výnosné a zároveň pomáhajú potláčať politických oponentov. Hoci ČKS vyhlásila, že ukončila prax odoberania orgánov väzňom odsúdeným na smrť, násilné odbery orgánov v Číne stále pokračujú.

Rozsah tohto zločinu je alarmujúci. V Číne je veľmi rozšírený a prebieha od začiatku roku 2000. „Obeťami sú predovšetkým väzni svedomia, praktizujúci Falun Gongu, Ujguri, Tibeťania a kresťania,“ vysvetlil Matas. Najväčší dopyt je po obličkách a človek môže prežiť aj s jednou obličkou. „V skutočnosti však tieto odbery orgánov nikto neprežije, pretože sa odoberá niekoľko orgánov naraz a ľudia sú pri odbere orgánov zabíjaní,“ dodal.

Počas rozhovoru moderátorka vysvetlila, že ide o brutálne operácie. Keďže Čína je známa tým, že nie je priateľská k novinárom, zaujímalo ju, ako pán Matas viedol vyšetrovanie. Opísal časovo náročný prístup. „Napríklad pokiaľ ide o objem transplantácií, postupovali sme tak, že sme prechádzali jednotlivé nemocnice a sčítavali sme údaje zverejnené na ich webových stránkach. Takto sme prešli približne 700 nemocníc. Takže ako si viete predstaviť, zabralo to veľa času,“ vysvetlil. „Koncepčne to však nie je veľmi zložité. Robili sme rozhovory s ľuďmi, ktorí sa dostali z väzenia a odišli z Číny. Tí nám povedali, že praktizujúcim Falun Gongu robili vo väzení krvné testy a vyšetrenia orgánov, pričom ostatným väzňom nie.“ Z týchto viac ako 700 nemocníc sa podarilo získať značné množstvo dôkazov o násilných odberoch orgánov.

Pán Matas naznačil, že je potrebné vykonať viac práce. „V júni 2021 vydalo 12 spravodajcov OSN pre ľudské práva spoločné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že existujú dôveryhodné dôkazy o odoberaní orgánov obetiam z radov väzňov svedomia, praktizujúcim Falun Gongu. Vyjadrili vážne znepokojenie, požiadali Čínu o spoluprácu pri nezávislom vyšetrovaní a požiadali ju o reakciu, ale dostali len nezmyselné odpovede. Takže to nie je tak, že by úplne mlčali, ale určite to nezodpovedá povahe problému.“

Image
Keď austrálska televízna stanica Channel 7 v Perthe informovala o návšteve čínskeho premiéra, opakovane spomínala a ukazovala zábery pokojných protestov praktizujúcich Falun Gongu. (Snímka s dovolením televízie Channel 7)

News Weekly: „Škvrna sveta“

Austrálsky týždenník News Weekly uverejnil 19. júna článok, ktorý napísal Patrick J. Byrne, bývalý národný prezident Národnej občianskej rady (NCC). S odvolaním sa na prácu Davida Matasa v článku uviedol, že systematické masové zabíjanie väzňov svedomia v Číne za účelom odberu ich orgánov pre zisk je „šíriacou sa škvrnou sveta“.

Podľa Matasových vyšetrovaní sa odbery orgánov v Číne rozšírili po tom, ako praktizujúci Falun Gongu začali v roku 1999 pokojne protestovať na Námestí nebeského pokoja. „Keďže títo praktizujúci nefajčia a nepijú alkohol, ich orgány sú zdravé a vhodnejšie na transplantáciu v porovnaní s orgánmi väzňov v čínskych väzniciach, kde je rozšírená hepatitída,“ vysvetlil.

Dodal, že dostupnosť väzňov Falun Gongu sa neskôr znížila, čo viedlo k tomu, že na odbery orgánov sa začali používať nové skupiny ľudí – Tibeťania, Ujguri a iné menšiny zo Xinjiangu či Východného Turkestanu ako aj kresťania.

„Na základe inzerovanej ceny orgánov sa odhaduje, že toto odvetvie, ktoré vo veľkej miere riadi čínska armáda, zarobí ročne približne 8,9 miliardy amerických dolárov, a to najmä od cudzincov pochádzajúcich z Južnej Kórey, Japonska, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Egypta,“ uvádza sa v článku. Napriek ťažkostiam Matasov tím zhromaždil rozsiahlu databázu dôkazov o tom, ako funguje celý systém odberov orgánov.

Článok pokračuje: „Masové zabíjanie väzňov svedomia pre ich orgány nemá takú viditeľnosť ako mnohé iné neprávosti. Obete nemôžu hovoriť. Ich spopolnené telá nemožno podrobiť pitve.“ Matas uvádza, že „zločiny sa odohrávajú v prostredí – v zadržiavacích centrách a nemocniciach – kde nie sú žiadni svedkovia, iba páchatelia a obete. Niekoľko informátorov, ktorí sa ozvali, väčšinou nechce vypovedať verejne, jednak kvôli riziku pre seba a svoje rodiny, jednak kvôli želaniu vyhnúť sa verejnému priznaniu vlastnej viny. Záznamy z čínskych nemocníc, väzníc a zadržiavacích centier nie sú verejne dostupné.“

ČKS tieto veci systematicky zatajuje, uzatvára dátové toky, ktoré boli citované, a popiera všetky dôkazy o zneužívaní, dokonca aj tie, ktoré pochádzajú z jej vlastných záznamov, vysvetlil Matas. Vykonštruovali tiež odporujúce dôkazy, ktoré sa dajú pri dôkladnej kontrole ľahko odhaliť, ale môžu oklamať neznalých, dodal.

Matasov tím viedol rozhovory s ľuďmi, ktorí boli v Číne na transplantácii. Povedali, že na transplantáciu životne dôležitých orgánov – pečene, pľúc a srdca – sa dá objednať v pevne stanovených termínoch alebo s niekoľkodňovým či niekoľkotýždňovým predstihom. Na iných miestach vo svete sú však čakacie lehoty mesiace a roky. To znamená, že „niekto je pre túto transplantáciu zabitý,“ povedal.

Image
Advokát David Matas vyzýva austrálsky zákonodarný zbor, aby odhalil násilné odbery orgánov zo strany ČKS počas tlačovej konferencie pred budovou austrálskeho parlamentu. 

„Čína je najväčšou transplantačnou krajinou na svete. Napriek tomu až do roku 2010 nemala žiadny systém darcovstva orgánov od mŕtvych. Tento systém aj dnes prináša len nepatrný počet darcov. Čo sa teda dá urobiť proti tejto hrôze 20. storočia?“ uvádza sa v článku. Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľudskými orgánmi z roku 2015 ukladá zmluvným štátom zakázať spoluúčasť štátnych príslušníkov alebo osôb s trvalým pobytom na transplantáciách v zahraničí. Dohovor doteraz ratifikovalo pätnásť štátov.

„Osobitne Izrael, Taiwan, Taliansko, Južná Kórea, Veľká Británia a Kanada prijali právne predpisy proti extrateritoriálnej spoluúčasti na zneužívaní pri transplantácii orgánov. Kongres USA pripravil návrh zákona [pozn. redakcie: zákon o ochrane Falun Gongu], ktorý vyžaduje odobratie pasov osobám, ktoré sa podieľajú na násilných odberoch orgánov, informovanie o tejto spoluúčasti a sankcie voči spolupáchateľom,“ uvádza sa v správe.

V súvislosti s transplantačnou turistikou Matas uviedol, že by malo existovať povinné hlásenie transplantácií orgánov zdravotnými pracovníkmi zdravotníckym organizáciám, rovnako ako je to v prípade hlásenia neschopnosti a sexuálneho zneužívania, zneužívania detí, práceneschopnosti, prenosných chorôb atď. Zdravotní pracovníci dokážu identifikovať ľudí, ktorí podstúpili transplantáciu orgánov v zahraničí, pretože potrebujú priebežne dostávať imunosupresíva.

Citujúc Matasa správa dospela k záveru: „Hoci na celom svete existuje množstvo prípadov porušovania ľudských práv, ťažko sa niečo vyrovná masovému zabíjaniu nevinných ľudí, väzňov svedomia, pre ich orgány v Číne.“

Týždenník News Weekly vydáva Národná občianska rada (NCC), občianska organizácia v Austrálii s viac ako 80-ročnou históriou, ktorej cieľom je obnoviť tradičné hodnoty.