Názory
streda, 18. júl 2018

Čo odhaľuje tajný dokument komunistickej strany?

7.9.16

(Minghui.org) Podľa vnútorných informácií, generálna kancelária komunistickej strany v Číne nedávno vydala tajný dokument pre miestne vládne úrady na rôznych úrovniach, ktorý dáva príkazy ako „riešiť situáciu“ Falun Gongu.

Podľa zdroja sa v dokumente uvádza, že od júla 1999 prenasledovanie Falun Gongu trvalo 17 rokov. Počas posledných 17 rokov s praktizujúcimi Falun Gongu, s ich deťmi a ostatnými príbuznými nebolo zaobchádzané spravodlivo. Napríklad mnohé deti praktizujúcich Falun Gongu nemôžu vstúpiť do armády alebo vstúpiť do škôl. Povýšenie na pracoviskách bolo tiež zakázané pre príbuzných praktizujúcich.

Dokument uvádza, že vláda postupne zníži tlak na praktizujúcich Falun Gongu a zmierni obmedzenia na Falun Gong. Avšak spomínaný postup „zmiernenia“ v dokumente naznačuje, že „vzdanie sa Falun Gongu“ je stále nutnou podmienkou.

30.augusta Politická a právna komisia jedného mesta v Číne usporiadala stretnutie. Všetky štátne podniky, ktoré zamestnávajú praktizujúcich Falun Gongu, požiadala, aby na stretnutie poslali zástupcu. Príčinou stretnutia bolo ohlásiť tento dokument. Dokument je tajný, no vládni predstavitelia nad mestskou úrovňou majú k nemu prístup.

Vládny úradník komentoval tento dokument: „Značí to, že prenasledovanie (Falun Gongu) sa dostalo do dilemy. Čelí obrovským prekážkam, ak má pokračovať. Lenže vláda nechce úplne obnoviť povesť Falun Gongu, pretože to by vyzeralo, akoby sama sebe dala facku. Preto sa snažia nájsť prijateľný spôsob, ako zmierniť obmedzenia na praktizujúcich. Avšak dokonca ani toto 'vyrovnanie' nie je úplné. Praktizujúci sú stále nútení vzdať sa Falun Gongu a tlak na nich nebude znížený, ak to odmietnu urobiť.“

Jiang Zemin, bývalý komunistický vodca, ktorý spustil a riadil prenasledovanie a jeho nasledovníci v súčasnosti sami zažívajú veľký tlak, keďže mnohí z nich sú už vo väzbe na základe obvinenia z korupcie a niektorí sú vyšetrovaní. Jeden z účastníkov stretnutia povedal: „Keďže Jiang a jeho banda sú v tejto situácii, nikto nevie, dokonca ani členovia Politického a právneho výboru, ako uskutočniť politiku v tomto dokumente. Musíme počkať na ďalší oznam od úradov.“

Praktizujúci Falun Gongu veria, že tento dokument odhaľuje, že prenasledovanie narazilo na koniec slepej ulice. Jiangova banda si však nechce priznať neúspech a tento dokument vydali na preskúmanie atmosféry. Takzvané „zmiernenie“ tlaku na praktizujúcich je v skutočnosti snaha o zmiernenie tlaku na samotnú komunistickú stranu. Avšak povaha komunistickej strany je v nej hlboko zakorenená a strana nikdy nezmení svoj vnútorný charakter, ktorý je proti ľudskosti, proti spoločnosti a je opakom princípov Falun Gongu Pravdivosti – Súcitu – Znášanlivosti.

Prenasledovanie Falun Gongu komunistickou stranou je od samého začiatku odsúdené k nezdaru. Nič nemôže zmeniť túto skutočnosť. Na druhej strane, praktizujúci Falun Gongu, ktorí sa vybrali vyššou morálnou cestou tvárou v tvár neúprosnému prenasledovaniu, si získavajú úctu sveta.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/3/158533.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom