Počiatky v Číne
sobota, 18. január 2020

Osobná účasť na Učiteľových prednáškach

5.3.17 | Od Xiao Xue

Na konci roku 1993 mi môj otec venoval knihu Falun Gong a povedal mi: „Nezaobchádzaj s touto knihou nedbalo. Predtým ako začneš čítať, musíš si umyť ruky. Počas čítania musíš sedieť vzpriamene.“ Keď som si prečítala celú knihu, silno som cítila, že je to kniha, ktorá učí ľudí byť dobrými a že by som mala praktizovať Falun Gong.

V januári 1994 mi môj otec dal pár lístkov a nadšene mi oznámil: „Učiteľ sem prichádza vyučovať Fa. Je to skutočne naše šťastie.“

Keď som po prvýkrát uvidela Učiteľa, moja prvá myšlienka bola, že On je tým, koho musím nasledovať. Cítila som sa ako dieťa, ktoré putovalo sem a tam, až sa napokon konečne vrátilo k svojej rodine – šťastné, radostné a v bezpečí.

V úžase som počúvala Učiteľove prednášky, dúfajúc, že sa dozviem viac. Dafa predo mnou otvoril celkom nový svet, presne taký, aký som hľadala. Keď sa teraz obzriem späť, vidím, aké bolo to časové obdobie mimoriadne vzácne. Opustila som honbu za kariérou a sebeckosť. Moje rany boli zahojené a choroby odišli, nastúpila som na novú cestu. Učiteľ ma vytiahol z blata, očistil ma a viedol ma na čistú a jasnú cestu. Učiteľ ma viedol správnym smerom.

Nemohla som sa nasýtiť Učiteľovho Fa. Chcela som nahrať sériu prednášok, ale nemohla som. Keď som získala svoj vlastný Čuan Falun, cítila som veľkú vďaku.

Mala som to šťastie, že som sa mohla zúčastniť série prednášok spolu dvakrát, celkovo 20-tich prednášok. Na začiatku prvej prednášky každej série tam vždy boli ľudia, ktorí sa chceli dostať k lepším miestam. Avšak hneď ako začali počúvať Učiteľove prednášky, tieto situácie sa rýchlo stratili. Bez ohľadu na to, koľko tam bolo ľudí alebo aká veľká bola tá miestnosť, všetci praktizujúci boli disciplinovaní.

Tesne predtým ako prednáška začala, Učiteľ povedal: „Posaďme sa.“ Celá miestnosť, kde boli tisíce ľudí, sa okamžite stala pokojnou. Bol tam iba Učiteľov hlas – čistý a jasný. Až do konca prednášky nikto nerozprával, nefajčil alebo sa neprechádzal. Dokonca i malé deti boli veľmi pokojné.

Od svojej základnej školy až po univerzitu som sa zúčastnila mnohých stretnutí a konferencií, ale ešte nikdy som nezažila také absolútne pokojné a slávnostné stretnutie ako bolo toto. Počas Učiteľových prednášok som sa skutočne cítila veľmi pokojne a nádherne.

Učiteľ prišiel vždy zavčasu a začal prednášky načas. Nikdy sa neomeškal ani o minútu.

Počas prvej série prednášok organizátori zorganizovali pre praktizujúcich možnosť vyfotografovať sa s Učiteľom. Moja rodina dostala tiež príležitosť vyfotografovať sa s Učiteľom. Potom sa Učiteľ vždy okamžite vrátil na svoje miesto. Učiteľ nikdy a za žiadnych okolností neplytval nikoho časom a nikdy nenechal na seba ostatných čakať. Ja, ako profesionálna učiteľka, som cítila, že ani zďaleka nespĺňam tento štandard.

Vedúci hosťujúcej organizácie požiadali úradníka aby preveril Učiteľovu akreditáciu, a tak tento úradník prišiel za Učiteľom. Predtým ako povedal čo i len slovo, Učiteľ položil na stôl certifikáty, vrátane „Populárny čchi-kungový Majster“, „Ocenenie za špeciálny prínos pre vedu“ a „Špeciálna zlatá cena“ vydané štátom. Úradník bol veľmi prekvapený. Myslel si, že Učiteľ má nadprirodzené schopnosti. Keď sa vrátil domov a povedal o tom svojej žene a dcére, celá jeho rodina začala praktizovať Falun Gong.

Jeden človek, ktorý mal bolesti chrbta, poprosil Učiteľa o pomoc. Učiteľ iba pokračoval v rozprávaní sa s ním. Cítil, že Učiteľ má zmysel pre humor a zabudol na svoju bolesť chrbta. Potom pocítil, akoby veľká teplá ruka pokryla jeho chrbát, čo bolo veľmi príjemné. Jeho bolesť chrbta potom zmizla. Všetkým, koho stretol, potom hovoril: „Učiteľ Li Chung-č’ je skutočne výnimočný.“

Boli tam dve staršie ženy z vidieckej oblasti, ktoré nemali dostatok peňazí, aby si kúpili lístky. Keď to počul Učiteľ, povedal organizátorom, aby ich pustili dnu.

Jednou z mojich príbuzných je moderná a intelektuálna mladá dáma. Hneď v prvý deň ako sa zúčastnila Učiteľovej série prednášok, cítila Falun otáčajúci sa v jej dlaniach a uvedomila si, aký je Učiteľ veľkolepý. V jej srdci rástla hlboká úcta k Učiteľovi. Keď poprosila Učiteľa, aby jej napísal odkaz, Učiteľ napísal: „Pravá kultivácia“ a podpísal sa. Keď sa dozvedela, že je možnosť fotografovania sa s Učiteľom, povedala: „Chcela by som sa dotknúť Učiteľovho ramena, keď sa budú robiť fotografie.“ Potom mi povedala: „Keď som sa priblížila k Učiteľovi, všetky moje nevhodné myšlienky akosi zmizli.“

Vládny funkcionár na dôchodku začal praktizovať Falun Gong v roku 1993 a jeho chronická choroba srdca sa postupne stratila. Bol veľmi nadšený, že mohol vidieť a počuť Učiteľa vyučovať na seminári Fa. Dúfal, že sa bude môcť vyfotografovať s Učiteľom sám. Učiteľ splnil jeho želanie a on získal fotografiu na ktorej sedí vedľa Učiteľa. Neskôr si uvedomil, že Učiteľ nie je obyčajným človekom a ľutoval, že v tom čase nepreukázal k Učiteľovi dostatočnú úctu. Avšak Učiteľ je mimoriadne vľúdny a zaobchádza s každým praktizujúcim s obrovskou láskavosťou.

Po zúčastnení sa Učiteľových seminárov som sa naučila ako byť dobrým človekom. Keďže knihy boli v tom čase veľmi zriedkavé, bolo veľmi ťažké ich získať. Pri jednej príležitosti mi môj nadriadený pridelil úlohu, kde som mala pracovať s niekým, s kým som mala medziľudské konflikty. Mala by som ho poslúchnuť alebo ho poprosiť o inú úlohu? Nevedela som, čo robiť. Potom som sa dozvedela, že Učiteľ bude vyučovať Fa v Harbine. Ponáhľala som sa tam s mojimi starými rodičmi a deťmi, dúfajúc, že sa naučím, ako by mali kultivujúci riešiť problémy. Toto bolo po druhýkrát, čo som sa zúčastnila Učiteľových seminárov.

Moje zranené srdce sa opäť upokojilo, keď som uvidela Učiteľov súcitný výraz a počula som Učiteľov láskavý hlas. Slzy mi tiekli po tvári a ja som si uvedomila, čo mám robiť. Nasledovala som pokyny môjho nadriadeného. Po rokoch spolupráce sa naše nedorozumenie nezosilnilo, ale naopak, vyriešilo sa, pretože som už jednoducho nemala túžbu po veciach, ktoré chceli druhí ľudia dosiahnuť. Niektorí ľudia, ktorí očakávali boj, cítili, že je to zvláštne a ostatní, ktorí videli ako ma využíva a používa na mňa špinavé triky, boli pobúrení z tejto nespravodlivosti.

Avšak ja som si pevne uchovávala v pamäti Učiteľove slová a zachovávala som pokojný postoj. I keď som nebojovala o osobný zisk, ani som nestratila nič, čo som mala mať.

Keď Učiteľ vyučoval Fa v Harbine, bolo tam vyše 4000 ľudí, ktorí sa zúčastnili prednášky. Avšak celá miestnosť bola veľmi pokojná a všetci boli disciplinovaní. Štadión bol taký veľký, že mnoho ľudí zdiaľky dobre nevidelo Učiteľa. Poslali niekoľko sťažností na personál. Keď sa to dopočul, Učiteľ pomaly prešiel okolo štadióna a zakýval praktizujúcim. Všade kam Učiteľ prešiel, praktizujúci sa postavili a tlieskali. Celá atmosféra bola slávnostná a srdečná, a mnohí boli dojatí k slzám.

Na seminári sedela vedľa mňa praktizujúca z Changchunu. Kvôli veľkej úcte k Učiteľovi sa veľmi zaujímam aj o rodné mesto Učiteľa. Vždy cítim pocit blízkosti k praktizujúcim, ktorí pochádzajú z rovnakého mesta ako Učiteľ. Preto som sa snažila prísť na prednášku skôr, len aby som sa s ňou mohla porozprávať. Na moje prekvapenie mi povedala, že býva dokonca v rovnakom susedstve ako Učiteľ. Povedala mi: „Učiteľova rodina žije v chudobe. Najcennejším nábytkom v ich dome je 12-palcový televízor. Predtým ako Učiteľ začal šíriť Fa, mnohí ľudia žiadali Učiteľa, aby im vyliečil choroby. Učiteľ nikdy neprijal peniaze a niekedy dokonca dával ovocie pacientom, ktorí ho navštevovali. Pacient, ktorý bol v poslednom štádiu rakoviny žalúdka, vyše 2 týždne nič nejedol. Pomaly už zomieral a jeho rodina, potom čo zbytočne vyskúšala mnohé liečby, ho zobrala k Učiteľovi. Učiteľ použil nadprirodzené schopnosti na vyliečenie jeho choroby a on sa rýchlo uzdravil. Učiteľ ošúpal banán a podal mu ho a on ho zjedol ako nič. Jeho rodina bola v úžase a mimoriadne vďačná.

„Odkedy Učiteľ začal so šírením Fa, iba jeho žena a dcéra boli doma. V jeden deň, bytový dom v ktorom Učiteľ býval, zachvátil požiar. V každom okne, okrem Učiteľoveho bytu, bolo možné vidieť plamene a hustý dym. Požiarnici sa takto dostali cez Učiteľove okno do celého domu a požiar zastavili. Jediná škoda nastala na okennom ráme, kde boli niektoré časti poškodené ťažkou hadicou na vodu. Táto udalosť sa rozšírila po celom susedstve a všetci ľudia povedali, že Učiteľov dom ochraňujú božstvá.“

Jedna praktizujúca mi porozprávala svoju skúsenosť: „V roku 1993 mi bola diagnostikovaná rakovina prsníka. Požiadala som niekoho, aby poprosil Učiteľa o vyliečenie mojej choroby. Učiteľ mi odkázal, aby som sa zúčastnila seminára. Avšak moja kvalita osvietenia bola slabá a nevidela som žiadnu súvislosť medzi zúčastnením sa seminára a vyliečením mojej choroby. Mojou prioritou vtedy bolo vyliečiť sa. Preto som namiesto toho podstúpila operáciu a chemoterapiu. Po operácii som cítila stále veľkú bolesť. Moje telo bolo extrémne slabé a môj nádor rástol. Keď som už nevidela žiadnu inú možnosť, rozhodla som sa ísť na seminár. Po seminári sa moje telo zázračne vyliečilo. Toto je druhýkrát, čo sa zúčastňujem seminára. Povedali by ste, že som trpela na rakovinu?“

Pozorne som si ju prehliadla a videla som, že jej tvár mala zdravú ružovkastú žiaru, jej pleť bola hladká, jej váha bola normálna a jej telo bolo plné energie. Avšak jej vlasy boli riedke a povedala mi, že to je dôsledkom chemoterapie. Povedala: „Ľutujem, že som sa nezúčastnila Učiteľovho seminára, ako to Učiteľ žiadal. Prešla som si odvtedy mnohými zbytočnými ťažkosťami. Musíš si pamätať, že za akýchkoľvek okolností musíš vždy veriť Učiteľovi. Kráčaj po ceste, ktorú Ti usporiadal Učiteľ a nebude tam nič zlého.“

Keď Učiteľ šíril Fa v Číne, počula som, že mnohí praktizujúci, ktorí boli blízko Učiteľa, hovorili: „Aby prišiel Učiteľ načas na seminár, použil božské sily, aby odstránil hustú premávku.“ „Pod Učiteľovým vedením, ľudia, ktorí trpeli paralýzou nôh, boli schopní opäť chodiť, dokonca i behať, priamo na mieste.“ „Učiteľ žije veľmi jednoduchým životom a ničím neplytvá“ a podobne. Avšak nemôžem napísať o týchto udalostiach, pretože neviem podrobnosti. Preto dúfam, že tí praktizujúci, ktorí vedia podrobnosti, ich budú môcť napísať, aby tak pomohli novým ako aj dlhoročným praktizujúcim pochopiť Učiteľa lepšie. Pri objasňovaní pravdy ľuďom vo svete im môžeme porozprávať aj o Učiteľových cnostiach. Týmto spôsobom môžeme odstrániť zlo pomocou faktov.

 

Článok  v angličtine: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2004/3/28/46501.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha