Nezabudnuteľné spomienky z Čchang-čchunu

(Minghui.org) Čchang-čchun nie je významným čínskym mestom. Má však osobitné miesto v srdciach praktizujúcich Falun Dafa, pretože je Majstrovým rodným mestom a bol tam predstavený Falun Dafa.

Hoci som nestihla navštíviť semináre, na ktorých Majster osobne vyučoval, som hrdá, že pochádzam zo severovýchodnej Číny. Keď Majster vyučoval Fa v Austrálii, jeden praktizujúci zo severovýchodnej Číny položil otázku. Keď Majster spoznal jeho prízvuk a s úsmevom poznamenal: „Severovýchodniar“, pocítila som hlboký pocit príbuznosti.

Potom, čo som začala praktizovať Falun Dafa, som podnikla niekoľko nezabudnuteľných výletov do Čchang-čchunu, ktoré ma povzbudili k usilovnej kultivácii. Rada by som vám porozprávala o niektorých svojich skúsenostiach.

Môj život nabral po nájdení Falun Dafa pozitívny smer

Začiatkom roka 1996 mi zomrel otec a môj zdravotný stav bol zlý. Predtým, než som začala praktizovať Falun Dafa, som bola taká slabá, že som bola napojená na infúziu a nemala som ani silu hovoriť. Kvôli silnému nedostatku kyslíka v srdci som si necítila hrudník, chrbát, ľavú ruku a prsty a ľavé rameno mi pokleslo. Akonáhle som sa však začala učiť tretie cvičenie, dokázala som zdvihnúť ruky. Cítila som sa veľmi príjemne a hoci som trpela na chronickú nespavosť, v tú noc som spala veľmi dobre!

Akonáhle som začala čítať Fa, našla som odpovede na mnohé zložité otázky. Bolo to, akoby moja stratená duša konečne našla cestu domov. Cítila som sa ako znovuzrodená a moja úcta k ctenému Majstrovi a Dafa vzrástla. Ľutovala som, že som sa o Falun Dafa nedozvedela skôr, a závidela som praktizujúcim, ktorí mali možnosť navštíviť semináre, na ktorých Majster osobne vyučoval. Keď ma spolupraktizujúci pozvali na skupinové štúdium Fa v Čchang-čchune, rada som tú príležitosť využila.

Keď som sa však práve chystala odísť, dostala som menštruáciu. Predtým, než som začala praktizovať Falun Dafa, som trpela na dysfunkčné krvácanie z maternice. Raz som kvôli nekontrolovateľnému krvácaniu takmer zomrela. Lekárom sa síce podarilo zachrániť mi život, ale po tomto incidente som bola fyzicky slabá a veľmi chudokrvná. Pri každej menštruácii som stratila značné množstvo krvi a krvácanie sa dalo zastaviť len užívaním liekov. Počas každej epizódy som bola taká slabá, že som nemohla pracovať ani študovať. Vďaka praktizovaniu Falun Dafa som sa radovala zo svojho nového života a zdravého tela. Dokonca som zabudla na svoje choroby. Predtým som sa pri vyvolaní menštruácie spoliehala výlučne na lieky. Tentoraz sa síce menštruácia dostavila spontánne bez použitia liekov, ale krvácanie bolo stále silné. Začala som byť nervózna, obávala som sa možných komplikácií počas cesty do Čchang-čchunu a rozpakov, ak si zašpiním oblečenie a posteľnú bielizeň. Pomyslela som si: „Keby sa mi dnes v noci menštruácia skončila, zajtra by som mohla ísť do Čchang-čchunu.“ V tú noc sa krvácanie zastavilo! Vedela som, že Majster ma povzbudil, aby som šla, takže som sa s radosťou vybrala do Čchang-čchunu.

Po príchode do Čchang-čchunu som praktizovala súbor piatich cvičení s ostatnými praktizujúcimi. Keď sme robili druhé cvičenie, praktizujúci z Čchang-čchunu držali každú pozíciu desať minút. Keďže som praktizovala len pár mesiacov, každú pozíciu som držala len pár minút. Keď som cvičila s ostatnými v Čchang-čchune, zaťala som zuby a vydržala som.

Keď som sa vrátila na ubytovanie, začala som trpieť príznakmi prechladnutia, smrkala som a tiekli mi slzy. Vedela som, že Majster mi očisťuje telo, a to ma povzbudilo, aby som pokračovala v cvičení v izbe osamote. Po vykonaní štvrtého cvičenia som zavrela oči a ľahla som si, aby som si oddýchla. Takmer okamžite som pocítila, ako sa moje telo vznáša nahor, prechádza jednotlivými úrovňami a zastavuje sa na vrchole budovy. Trochu som sa bála a premýšľala som, kam sa nechám unášať ďalej. S touto myšlienkou som okamžite zostúpila na posteľ. Bola to úplne rovnaká skúsenosť, ktorú opísal Majster v Čuan Falune. Vedela som, že Majster ma povzbudzuje a posilňuje moju dôveru v kultiváciu.

Príznaky prechladnutia v ten večer zmizli a sprevádzala som ostatných, keď išli čítať Fa do Detského parku. Majster tam prvýkrát vyučoval Fa a vždy som to miesto chcela navštíviť. Zatiaľ čo v mojom meste ešte nebolo skupinové štúdium Fa, v Majstrovom rodnom meste už bola táto činnosť pevne zavedená. Keď som vstúpila dovnútra, môj prvý dojem bol, že som pocítila čistotu, ktorá obklopovala toto miesto. Tí, ktorí prišli skôr, nás srdečne privítali, aby sme si šli sadnúť dovnútra. V tomto pokojnom prostredí vládla príjemná atmosféra príbuznosti. Niektorí si potichu čítali knihy osamote, zatiaľ čo niektorí sa medzi sebou potichu rozprávali, aby nerušili ostatných. Cítila som sa požehnaná, že tam môžem pri nich sedieť. Keď sa začalo skupinové štúdium Fa, všetci sa slávnostne posadili do plného lotosového sedu. Keďže som nevedela sedieť v tejto pozícii, cítila som sa v rozpakoch, a tak som sa zo všetkých síl snažila sedieť v polovičnej lotosovej pozícii, zatiaľ čo som so všetkými študovala Fa.

Po návrate z Čchang-čchunu sme zorganizovali skupinové štúdiá Fa a zdieľali sme, čo sme sa naučili, aby sme sa mohli činiť lepšie v našej práci, štúdiu a rodinnom živote.

Výstava kaligrafie a maľby v Čchang-čchune

Na jar 1997 sme dostali správu, že Čchang-čchun organizuje výstavu obrazov a kaligrafie pri príležitosti piateho výročia predstavenia Falun Dafa. Keď nás praktizujúci z Čchang-čchunu požiadali, aby sme poslali naše umelecké diela, zložila som dvojveršie:

„V najzúfalejších chvíľach som sa znovuzrodila po získaní Fa. Som požehnaná, že som počas týchto troch životov stretla Majstra.“

Požiadala som manžela jednej spolupraktizujúcej, učiteľa kaligrafie, aby to napísal kaligraficky. Pri pohľade späť cítim, že môj skromný príspevok nebol dostatočný na vyjadrenie mojej vďačnosti, ani na to, aby pomohol šíriť dobro Dafa ľuďom, ktorí sa zúčastnili výstavy.

V deň výstavy bolo teplo a mierne pršalo. Vošli sme bočným vchodom do Gymnázia Nanling v Čchang-čchune. Návštevníci z ostatných oblastí Číny vstúpili do siene cez hlavný vchod. Všetci si navzájom pripomínali, aby sa správali slušne, boli ohľaduplní k ostatným a nezdržiavali sa na mieste príliš dlho, aby si výstavu mohli pozrieť aj ostatní.

Pri vstupe do výstavnej siene nás prekvapilo množstvo profesionálne stvárnených portrétov a transparentov oslavujúcich Majstra spolu s množstvom nádherných umeleckých diel. Boli sme ohromení, keď sme videli úctu a vďačnosť voči Majstrovi vyjadrenú v každom diele. Každé dielo podrobne opisovalo neopísateľnú radosť umelca a jeho nový život po získaní Fa. Za sprievodu nádhernej hudby v pozadí sme sa zdržali pred každým dielom a vychutnávali si pocit šťastia, ktorý každé dielo vyžarovalo.

Na pamiatku našej návštevy sme sa odfotili s portrétom Majstra. Na obrázku stál Majster na vrchole hory, jednu ruku mal zdvihnutú a ukazoval do diaľky. Spojili sme dlane a úctivo sme si sadli alebo stáli pred týmto portrétom. Hoci sa tam fotilo veľa praktizujúcich, na mieste vládlo ticho a poriadok a každý trpezlivo čakal, kým na neho príde rad.

Hoci sa nám nechcelo odísť, stále veľa ľudí čakalo, kým na nich príde rad. Náš zážitok nami otriasol až do špiku kostí. Žiaden iný učiteľ na svete by nemohol povedať, že pomáha ľuďom obnoviť ich morálne hodnoty, získať späť fyzické a duševné zdravie, alebo že vysvetľuje zmysel života!

Ohováranie, ktoré šírili média Čínskej komunistickej strany (ČKS) v roku 1999, v ktorom obvinili Majstra z predstavenia Falun Dafa, aby sa obohatil, bolo veľmi smiešne. Majster nikdy nepožiadal praktizujúcich ani o cent. Ktoré z požehnaní, ktoré nám Majster udelil, sa dá kúpiť za peniaze? Mnohí z nás mali nevyliečiteľné choroby vyliečené po tom, čo sme začali praktizovať Falun Dafa. Ľudia, ktorí boli dlhé roky hluchí, znovu získali sluch. Tí, ktorí boli slepí, mohli vidieť. Tí, ktorí boli ochrnutí, dokázali chodiť. Tí, ktorí trpeli rakovinou, ňou trpieť prestali. Toto je čaro Dafa.

V roku 1997 navštívilo týždennú umeleckú výstavu, ktorá sa konala na gymnáziu Nanling v Čchang-čchune, takmer 10 000 ľudí. Mnohé z takmer 1 000 diel sa žiaľ po rokoch prenasledovania zo strany ČKS pravdepodobne stratili. Verím však, že nezabudnuteľný zážitok ostane v srdciach tých, ktorí mali možnosť výstavu navštíviť.

Konferencia zdieľania skúseností v Čchang-čchune

Predtým, než sa začalo prenasledovanie, sme sa mohli verejne stretávať, aby sme si čítali učenia a robili cvičenia. Praktizujúci na konci každého stretnutia rozprávali o svojich kultivačných skúsenostiach.

Majiteľka obchodu nám povedala, ako po pôrode trpela na reumu. Bez ohľadu na liečbu, ktorú podstúpila, nemohla v lete nosiť sukne. Falun Dafa ju vyliečil, z čoho sa ohromne tešila! Istý robotník trpel ťažkou chorobou pečene, ktorá mu spôsobila vychudnutie, bledú tvár a neustálu depresiu. Po praktizovaní Dafa sa jeho choroba pominula. Bol optimistický a veselý a vykonal každú prácu, ktorú mu pridelili. Jeho manželka čoskoro začala praktizovať Falun Dafa tiež.

Mladý učiteľ taktiež trpel na vážnu chorobu pečene. Napriek častým hospitalizáciám a užívaniu mnohých tradičných čínskych liekov sa jeho stav nezlepšil. Tieto neúspechy v ňom vyvolali depresiu a beznádej ohľadom jeho budúcnosti. Po praktizovaní Dafa sa mu vrátilo zdravie a výdrž. Kvalita jeho vyučovania sa zlepšila a študenti si ho obľúbili. Staršia pani vo veku 60 rokov trpela ťažkou reumatoidnou artritídou, ktorá jej spôsobila deformáciu kĺbov prstov. Keďže nikdy nechodila do školy, bola úplne negramotná a nedokázala rozpoznať a prečítať ani čísla na hodinách. Keď začala praktizovať, zmizla jej reuma a prsty sa jej narovnali. Čo je najúžasnejšie, dokázala čítať Čuan Falun. Na jej 80. narodeniny jej syn, riaditeľ školy, hrdo vyhlásil: „Moja matka je úžasná. Každý deň číta Čuan Falun!“

Naše dni boli plné šťastia. Navzájom sme sa povzbudzovali a pripomínali si, ako sa zlepšiť a dosiahnuť štandardy kultivujúceho. Predtým, než som začala praktizovať Falun Dafa, som bola tvrdohlavá a nerozumná. Po začatí kultivovania sa som sa naučila byť tolerantnou k druhým. Táto zmena v myslení mi umožnila zlepšiť si vzťah s mojou svokrou. V minulosti, aby som sa vyhla práci na ťažších úlohách, som bojovala za pridelenie ľahších úloh. Teraz pracujem na každej úlohe bez sťažností. V minulosti som kládla dôraz na materiálne zisky. Teraz som prestala bojovať a súťažiť. Takéto príbehy dennodenne odznievajú medzi praktizujúcimi Dafa a inšpirujú každého, aby sa kultivoval k vyšším štandardom.

V zime 1997 sme navštívili Čchang-čchun, aby sme sa zúčastnili rozsiahlej konferencie zdieľania skúseností. Keďže účastníkov bolo veľa, konferencia sa konala vo veľkom divadle. Viac ako dvanásť praktizujúcich sa na podujatí podelilo o svoje kultivačné skúsenosti a niektorí boli pri svojich prejavoch dojatí až k slzám.

Učiteľka zo známej strednej školy povedala, že dostala mnoho čestných certifikátov. Na vrchole kariéry jej diagnostikovali rakovinu konečníka v záverečnom štádiu, čo jej spôsobilo fyzické aj psychické utrpenie. Mala ešte malé dieťa, ako by mohla zomrieť? Ťažko sa s tým vyrovnávala. Po dlhom premýšľaní si uvedomila, aké zbytočné sú vyznamenania, ktoré získala v živote a ktoré si po smrti nemohla vziať so sebou. Čo v živote stálo za to, aby na tom pracovala a k čomu to viedlo? Práve keď už bola úplne na dne, našla Falun Dafa. Po prečítaní Čuan Faluna si uvedomila skutočný zmysel života a svoje životné ciele.

Keď opisovala, ako sa jej vrátilo zdravie, rozplakala sa a publikum plakalo s ňou. Po obnovení zdravia sa vrátila k svojim učiteľským povinnostiam a dosahovala lepšie výsledky ako kedykoľvek predtým, keďže jej popularita medzi študentmi stúpala. Vždy, keď nastal čas povýšenia, jej kolegovia medzi sebou tvrdo súťažili. Ona však svoje meno opakovane dobrovoľne stiahla, hoci bola najkvalifikovanejšou kandidátkou. Ich vedúci bol veľmi dojatý a dokonca ju pred kolegami pochválil: „Ak by ste všetci praktizovali Falun Dafa, neexistovali by žiadne vnútorné boje a vaše úspechy by boli vynikajúce!“

Mladý muž, ktorý býval známym gangstrom, rozprával o svojich skúsenostiach. Pravidelne fajčil, pil, hral hazardné hry a bil sa, pričom sa venoval rôznym spoločensky neprijateľným činnostiam, z ktorých jeho rodinu bolela hlava. Po začatí praktizovania Falun Dafa sa zbavil zlých návykov, naučil sa variť a nakoniec sa stal šéfkuchárom v reštaurácii. Ako usilovný a poctivý pracovník získaval tovar pre reštauráciu poctivo a bez toho, aby podvádzal alebo okrádal iných.

Jeho poctivý postoj zapôsobil na jeho šéfa a okolie ho chválilo, že sa zmenil k lepšiemu. Jeho život bol predtým plný temnoty. V ostatných vzbudzoval strach a bol nešťastný. Po praktizovaní Dafa sa jeho srdce naplnilo šťastím a našiel svoje pravé životné poslanie.

O svoje jedinečné a dojímavé príbehy sa podelili praktizujúci zo všetkých spoločenských vrstiev vrátane robotníkov, farmárov a vojakov. Tieto a ďalšie skúsenosti dokazujú dobrotu Falun Dafa. Prenasledovanie Falun Dafa a jeho praktizujúcich zo strany ČKS je nepochopiteľné. Prečo prenasledovať túto skupinu pokojných a láskavých ľudí? Môžu byť takéto činy považované za rozumné? Toto prenasledovanie je útokom na ľudskú morálku a láskavosť.

Dúfam, že viac ľudí dokáže prijať pravdu, oslobodí sa od klamstiev a získa svetlú budúcnosť.