Božská moc Falun Dafa

Kórejská študentka: Náš Majster ma naučil čítať Čuan Falun

27.3.17 | Diktované Mei Zi, prepísané spolupraktizujúcou

(Mingui.org) Mám 75 rokov a som kórejského pôvodu. Falun Dafa som začala praktizovať 5. júna 1996. Keďže väčšina praktizujúcich z mojej oblasti bola z etnika Han, chcela som sa naučiť mandarínsku čínštinu. Nikto naokolo ma nemohol učiť, a tak som si pomyslela: „Budem sa učiť prepisovaním Čuan Falunu.“

Takže som začala napodobňovaním ťahov každého znaku v knihe. Aj keď ma zápästie naozaj bolelo, vytrvala som deň po dni, až kým som dokončila celú knihu.

V tom procese sa stalo niečo fascinujúce. Nerozumela som ani jednému zo znakov, ktoré som počas dňa napísala. No v noci sa mi snívalo, že som držala Čuan Falun v oboch rukách a plynule ho čítala. Najprv som netušila o čo ide, neskôr som si uvedomila, že Majster vedel, že sa chcem učiť po čínsky a čítať knihu. A tak ma učil v snoch čítať po čínsky. Toto posilnilo moju vieru v Majstra a v Dafa a posilnilo to moje odhodlanie pokračovať v kultivácii.

Raz som sa pozerala na znaky v knihe. Náhle som sa rozpamätala, ako som sa ich učila v snoch. Bola som neskutočne prekvapená, že dokážem čítať po čínsky! Postupne som po malej troške dokázala čítať Čuan Falun pomocou rozpamätávania sa na svoje sny. Prvýkrát mi prečítanie jednej kapitoly zabralo viac než 5 hodín a nemala som pri tom jasné pochopenie významu. Takže som si vzala na pomoc kórejskú verziu, aby som rozumela lepšie.

Teraz, po 20-tich rokoch plynule čítam a rozumiem Čuan Falunu v mandarínskej čínštine a osvecujem sa k princípom Fa bez jazykovej bariéry. Keď však príde na iné prednášky a články, musím ich čítať v kórejčine.

Moja dcéra, ktorá číta aj píše v po čínsky, neverila celkom, že som sa skutočne naučila takto čítať knihu. Raz si ku mne sadla, aby si overila, že čítam znaky správne. Keď si uvedomila neobyčajnosť toho, čo sa stalo, povedala: „Si ako usilovná študentka na univerzite. Keď budeš takto pokračovať, určite uspeješ a dosiahneš svoj cieľ.“

Má samozrejme pravdu, som najšťastnejšia študentka, študujem Fa vesmíru. Je mojím skutočným požehnaním, že ma náš súcitný Majster učí Fa.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/11/162455.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom