Svetový deň Falun Dafa

Praktizujúci Falun Dafa z rôznych kultúr vyjadrujú vďačnosť Majstrovi Li

21.5.17 | Od korešpondentov Minghui Mu Wenqing a Hua Qing

(Minghui.org) Viac ako 10 000 praktizujúcich Falun Gongu z 58 krajín sa minulý víkend zišlo v Manhattane v New Yorku, aby oslávilo 18. Svetový deň Falun Dafa svojimi zhromaždeniami, sprievodom a skupinovými cvičeniami na rôznych miestach po celom meste. V priebehu niekoľkých dní praktizujúci predstavili túto starobylú kultivačnú prax verejnosti a zvýšili povedomie o brutálnom prenasledovaní Falun Gongu v Číne.

Veľké stretnutie poskytlo tiež príležitosť praktizujúcim s rôznym národným a kultúrnym pozadím zdieľať svoje príbehy. Hoci sa líšili v podrobnostiach, spoločná myšlienka v zdieľaní každého praktizujúceho bola hlboká vďačnosť zakladateľovi Falun Gongu, Majstrovi Li Chung-č’, za príležitosť kultivovať sa.

2017 5 15 nyc 2017 fahui 01
Sprievodu v New Yorku 12. mája sa zúčastnili praktizujúci z rôznych kultúr, aby oslávili 18. Svetový deň Falun Dafa.

2017 5 15 nyc 2017 fahui 02
Sprievodu v New Yorku 12. mája sa zúčastnili praktizujúci z rôznych kultúr, aby oslávili 18. Svetový deň Falun Dafa.

2017 5 15 nyc 2017 fahui 03
Sprievodu v New Yorku 12. mája sa zúčastnili praktizujúci z rôznych kultúr, aby oslávili 18. Svetový deň Falun Dafa.

2017 5 15 nyc 2017 fahui 04
Sprievodu v New Yorku 12. mája sa zúčastnili praktizujúci z rôznych kultúr, aby oslávili 18. Svetový deň Falun Dafa.

2017 5 15 nyc 2017 fahui 05
Sprievodu v New Yorku 12. mája sa zúčastnili praktizujúci z rôznych kultúr, aby oslávili 18. Svetový deň Falun Dafa.

2017 5 15 nyc 2017 fahui 06
Sprievodu v New Yorku 12. mája sa zúčastnili praktizujúci z rôznych kultúr, aby oslávili 18. Svetový deň Falun Dafa.

2017 5 15 nyc 2017 fahui 07
Sprievodu v New Yorku 12. mája sa zúčastnili praktizujúci z rôznych kultúr, aby oslávili 18. Svetový deň Falun Dafa.

2017 5 15 nyc 2017 fahui 08
Sprievodu v New Yorku 12. mája sa zúčastnili praktizujúci z rôznych kultúr, aby oslávili 18. Svetový deň Falun Dafa.
2017 5 15 nyc 2017 fahui 09
Sprievodu v New Yorku 12. mája sa zúčastnili praktizujúci z rôznych kultúr, aby oslávili 18. Svetový deň Falun Dafa.

Praktizujúci z Ukrajiny: Princípy Pravdivosti – Súcitu – Znášanlivosti ma vedú

2017 5 15 nyc 2017 fahui 13
Alex Nimenko z Ukrajiny a jeho manželka Armina z Rumunska.

Alex je manažérom filmovej spoločnosti v Ukrajine. Je šťastný, keď vidí, že Falun Dafa priniesol mier do každého kúta vo svete.

„Dnes som si obliekol náš tradičný kroj na oslavu tohto sviatku,“ povedal Alex. „Som veľmi hrdý, že som praktizujúcim Falun Dafa a nasledujem princípy Pravdivosti – Súcitu – Znášanlivosti vo svojej práci.“

„Snažím sa byť vo svojom zamestnaní spravodlivý a pokorný. Ako si zlepšujem svoj charakter a skutočne si vážim a starám sa o svojich zamestnancov a približne 4 000 hercov, oni ma na oplátku rešpektujú a viac mi veria.“

Praktizujúci z Argentíny: Pozeranie sa dovnútra a návrat k svojmu opravdivému ja

2017 5 15 nyc 2017 fahui 15
Marten Czertok (vľavo) a Francisco La Russa (vpravo).

Marten Czertok, obchodný zástupca v Argentínskej mediálnej spoločnosti, bol kedysi závislý na drogách. Falun Dafa mu pomohol zbaviť sa toho.

„Falun Dafa ma naučil zmysel života. Čo je dôležitejšie, naučil ma, že človek sa zmení, ak sa pozerá dovnútra, aby našiel svoje vlastné nedostatky. V mojej mysli a správaní nastali veľké zmeny. Teraz rozumiem, že pozeranie sa dovnútra je spôsob, ako sa vrátiť k svojmu opravdivému ja.“

30-ročný Francisco La Russa je hudobníkom. Praktizovať začal v roku 2012.

„Som šťastný a hrdý, že dnes v New Yorku oslavujem tento sviatok,“ povedal Francisco. „Falun Dafa mi ukázal cestu k môjmu životnému snu.“

Francisco vysvetlil: „Po dlhý čas som hľadal zmysel života. Keď som si prečítal Čuan Falun po prvýkrát, mal som silnú túžbu stať sa praktizujúcim. Pri kultivácii svojho srdca som pocítil veľké zmeny, ktoré sa diali rýchlo. Stal som sa múdrejším a viac energickým. Teraz už nemám nezmyselné myšlienky a moja myseľ sa stala jasnejšou. Je to skutočné šťastie.“ 

„Úprimne ďakujem Majstrovi Li za učenia a za šancu kultivovať sa.“

Praktizujúci z Nemecka: Falun Dafa zmenil môj pohľad na život

2017 5 15 nyc 2017 fahui 10
Nina Hamrle a jej manžel Alex Hamrle.

Nina Hamrle, podnikateľka z Hamburgu v Nemecku, začala praktizovať Falun Dafa v roku 1997. Povedala: „Falun Dafa úplne zmenil môj pohľad na život.“

Predtým, než začala praktizovať Falun Gong, Nina považovala veľmi málo vecí v tomto materiálnom svete za dôveryhodné. Hľadala zmysel života a mala mnoho otázok.

Nina skúsila yogu a iné duchovné praxe, lenže nič z toho jej nedokázalo poskytnúť odpovede na jej otázky. Avšak keď sa po prvýkrát dozvedela o Falun Dafa, uvedomila si, že toto je to, čo hľadala.

„To, čo Majster Li hovorí v knihe Čuan Falun, je také skutočné,“ povedala Nina. „Pravdivosť – Súcit – Znášanlivosť je to, čo potrebujem. Bola som deprimovaná, keď som čelila tomuto svetu, ktorý ma tak veľa skazených vecí. Falun Dafa mi ukázal jasnú cestu. Nasledovaním učení som sa stala lepšou osobu. Bol to veľký bod obratu v mojom živote. Neviem, kde by som teraz bola bez Falun Dafa.“

Praktizujúci z Peru: Vďaka kultivovaniu Falun Dafa som tolerantnejšia k ostatným

2017 5 15 nyc 2017 fahui 11
Gujunio Bereyra (vpravo) a Elene Davis (vľavo) z Peru.

Gujunio Bereyra, peruánsky vládny úradník na dôchodku, začal praktizovať Falun Dafa pred 11 rokmi.

Kedysi bol katolíkom a neskôr sa stal ateistom. Teraz verí vo Falun Dafa.

„Verím tomu, čo povedal Majster Li, že žijúce bytosti existujú na rôznych úrovniach vo vesmíre. Nemôžeme ich len vidieť týmito ľudskými očami.

„Všetko, čo chcem povedať v tento sviatok je, že Falun Dafa je vynikajúci, Pravdivosť – Súcit – Znášanlivosť sú vynikajúce a Majster Li je vynikajúci!“

Elene Davis, Peruánka žijúca v Arkansas, praktizuje Falun Dafa 10 rokov.

„Najväčšia zmena vo mne je, že som sa stala tolerantnejšou a milšou k ostatným. Predtým som cítila, že peniaze sú najdôležitejšou vecou v živote a usilovanie sa o peniaze a materiálny zisk boli kedysi cieľom môjho života. Teraz je mojím cieľom nasledovanie princípov Pravdivosti – Súcitu – Znášanlivosti a stať sa lepšou osobou.“

Elene predstavila Falun Dafa svojim deťom a manželovi, ktorí tiež začali praktizovať.

Praktizujúca z Južnej Kórey: Hľadanie vnútornej krásy

2017 5 15 nyc 2017 fahui 12
Lee Chi'en z Južnej Kórey.

Praktizujúca Lee Chi'en z Južnej Kórey sa zvykla usilovať o vonkajšiu krásu. Lenže vďaka Falun Dafa si uvedomila dôležitosť vnútornej krásy.

„Často som mávala konflikty so svojimi rodičmi. Vždy po hádke som v sebe uchovávala hnev. Lenže teraz si ich vážim z hĺbky svojho srdca.“

Matka Chi'en je tiež vďačná Majstrovi Li.

„Chi'en sa stala šťastnou a na jej tvári je často vidieť skutočný úsmev,“ povedala.

Praktizujúca z Francúzska: Som šťastná, že som praktizujúcou Falun Dafa

2017 5 15 nyc 2017 fahui 14
Arneta (vpravo) so svojou čínskou kamarátkou Chen Manjiang (vľavo).

Arneta, francúzska vládna úradníčka na dôchodku, sa dozvedela o Falun Dafa v roku 2001, odkedy praktizuje.

„Keď som začala praktizovať, cítila som, že učenia Majstra Li sú veľmi skutočné a vedela som, že to je to, čo som chcela,“ povedala Arneta. „Zvykla som sa cítiť stále unavene a užívala som všetky možné doplnky. Lenže po 2 týždňoch praktizovania Falun Dafa som bola plná energie a doplnky som zanechala.“

„Som skutočne šťastná, že som praktizujúcou Falun Dafa. Budem sa snažiť zo všetkých síl, aby som dosiahla kritéria pre praktizujúcu. Som vďačná Majstrovi Li z hĺbky svojho srdca.“

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/17/163876.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha