Kultivačná prax

[Newyorská Fa konferencia] Pevná kultivácia

14.6.19 | Od praktizujúceho Falun Dafa v USA

(Minghui.org) Dobrý deň ctený Majster, dobrý deň, spolupraktizujúci!

V roku 1998 som získal Fa, čiže Falun Dafa praktizujem vyše 20 rokov. Počas týchto viac než 20 rokov som sa zapojil do rôznych projektov, odstraňoval som si pripútanosti a objasňoval som pravdu.

Získanie Fa a študovanie Fa

Zachytil som správu, že Majster prednášal v Pekingu v júli 1998, po prvom verejnom vydaní jeho knihy Čuan Falun. Pomyslel som si, že túto knihu musím mať. V ten večer som si ju požičal od praktizujúceho. Čítal som ju doma po celú noc a cítil som sa neuveriteľne dojatý. Všetky spletité otázky, ktoré som v živote mal, boli vyriešené v tejto knihe. No nezačal som ihneď praktizovať. Cítil som, že aby som sa mohol kultivovať, musím odstrániť mnoho ľudských názorov, no nebol som na to ešte pripravený.

Potom som si požičal všetky nové publikované knihy Dafa a videonahrávky Majstrových prednášok. Využíval som všetok svoj voľný čas na štúdium Fa a pozeranie nahrávok. Počas prestávky v práci som čítal knihy. Doma po večeri som ako prvé pozeral Majstrove prednášky. Videl som mnoho prednášok viac než desaťkrát. Po asi dvoch mesiacoch som sa konečne rozhodol, že sa začnem kultivovať.

Majster opakovane zdôraznil v mnohých prednáškach, že učeníci Dafa musia dobre študovať Fa a študovať ho často. Neodvážil som sa poľaviť. Počas štúdia Fa som bol často ohromený princípmi Fa vysokých úrovní, ktoré Majster vyučoval.

Osvietenie sa k princípom Fa

Čuan Falune, v kapitole „Premena karmy“, Majster povedal:

V priebehu generácií v rodine ju môžu predkovia takisto nazhromaždiť pre neskoršie generácie.“ (Štvrtá lekcia, Čuan Falun)

Túto časť som čítal mnohokrát. No vždy som vo svojom srdci cítil, že tieto „generácie v rodine a predkovia“ sa týkajú iných ľudí a nemajú so mnou nič spoločné. Lenže tentokrát Fa prejavil to, čo odrážala moja súčasná kultivačná úroveň, ako opravdivý význam.

Každý praktizujúci Dafa je bohom a pánom v kolosálnej klenbe vesmíru a predkom vo veľkej rodine, ktorá vytvára túto vesmírnu kolosálnu klenbu. Ak sa nečiníme dobre, potom to ovplyvní každú vnímajúcu bytosť na všetkých úrovniach vesmírnej kolosálnej klenby. Keď som to pochopil, bol som šokovaný a tiež som si uvedomil váhu zodpovednosti, ktorú na sebe nesiem. Ak sa nečiníme dobre, sklameme Majstra, sklameme Dafa a sklameme všetky bezpočetné bytosti vo vesmíre.

Zakaždým, keď Majster zverejnil novú prednášku, povedal som si, že si to musím prečítať najmenej desaťkrát od začiatku dokonca, aby som skutočne pochopil princípy Fa a udržal krok s postupom nápravy Fa.

Vždy keď som sa v minulosti osvietil k novému princípu Fa, bol som veľmi šokovaný a dojatý. Lenže postupne som sa upokojil. Uvedomil som si, že osvietenie sa k princípu Fa je dobrá vec, lenže to, či sa človek skutočne dokáže činiť podľa Fa, je úplne inou záležitosťou.

Majster povedal:

Každú jednu vec meraj podľa Fa,

iba keď to robíš, je to naozaj kultivácia.“

(„Pevná kultivácia“, Hong Yin)

Keď sa osvietime k vyšším princípom, často je to ťažké uviesť do praxe. Lenže samozrejme, ak sa ani nedokážeme osvietiť k princípu Fa, potom to vôbec nemôžeme dosiahnuť. Takže som si uvedomil, že ak v každodennom živote dokážeme skutočne vykonávať to, čo od nás vyžaduje Fa na rôznych úrovniach, potom je to pevná kultivácia.

Vytrvalosť pri účasti v televízii NTD

Pod Majstrovým vedením založili učeníci Dafa v roku 2001 televíziu NTD. Od prvého vysielania som sa zúčastňoval produkcie špeciálneho programu o športe. Pred začatím praktizovania som mal silnú pripútanosť k športu. Po začatí praktizovania som sa toho vzdal, no nikdy by som si nepomyslel, že to bude užitočné, keď sa založí televízia NTD. Lenže keď som začal pracovať, obdivoval som tých praktizujúcich, ktorí mali na starosti výrobu programov, ktoré objasňovali pravdu. Vždy som si myslel, že výroba športových programov nedokáže zachrániť ľudí. Každý týždeň som tým strávil desiatky hodín a mal som pocit, že je to strata času.

Majster povedal:

„Tých čo zachraňujete, sú životy v bežnej spoločnosti, takže tým viac sa musíte priblížiť bežnej spoločnosti a dosiahnuť, aby sa vaše médiá stali niečím, čo všeobecná verejnosť rada pozerá a počúva. Iba takto môžete dosiahnuť lepší účinok.“ („Vyučovanie Zákona na stretnutí so študentami z Ázie a Tichomoria“, Vyučovanie Fa na konferenciách – VI. časť)

Preto som odstránil túto pripútanosť.

Pri meditácii sa mi raz zjavila scéna. Videl som, ako sa Majster objavil v televízii NTD a prednášal všetkým vnímajúcim bytostiam v budúcnosti. Keď som to videl, uvedomil som si, že keď bude pravda odhalená, všetky bytosti budú vedieť o Dafa a Majstrovi. Majster možno nebude v tom čase dávať prednášky ako v súčasnosti, no použije odlišnú metódu. Pochopil som hlbší význam práce v NTD. V tichosti som Majstrovi sľúbil: Bez ohľadu na to, s akými ťažkosťami sa stretnem, budem pracovať pre NTD do úplného konca. Určite sa nevzdám.

Sľúbiť to bolo ľahké, lenže robiť to naozaj až také ľahké nebolo. Zakaždým, keď sa usporiadala veľká konferencia Fa, konala sa cez víkend. Lenže mnoho hlavných športových hier a súťaží sa zvyčajne konalo cez víkendy, kedy sa mal vysielať program, na ktorom pracujem. Keďže som to nemohol pripraviť dopredu, vždy keď sa konala konferencia Fa, musel som pracovať nadčasy a častokrát po celú noc. Dokonca aj počas konferencie Fa som premýšľal, ako musím dokončiť program. Lenže po všetky tie roky som nikdy nemeškal s odvysielaním nejakého programu kvôli zúčastneniu sa konferencie Fa.

Príležitosť kultivovať sa a zlepšiť sa

Ďalšou výzvou bola spolupráca so spolupraktizujúcimi. Keď sa na začiatku objavili problémy, hoci som ich dokázal zniesť, stále som sa cítil nahnevane. Až neskôr som dokázal považovať každý problém za príležitosť kultivovať sa a zlepšiť sa.

Keď sa konal veľký medzinárodný futbalový zápas, začiatočné hry sa už skončili. Lenže keď nastalo finále, moderátor programu musel vycestovať preč z mesta. Povedal som mu, že je to v poriadku a že si so sebou môže vziať laptop. Keď dokončím skript pre finále, mohol by ho nahovoriť z diaľky. Lenže praktizujúci povedal, že má v aute príliš veľa vecí, že sa mu doň laptop nezmestí a nechce si ho so sebou vziať. Opýtal som sa ho: „Prečo ho jednoducho nepoložíš pod sedadlo.“ Lenže praktizujúci si laptop nechcel vziať bez ohľadu na to, čo som hovoril. Spočiatku som chcel na neho naďalej naliehať. Lenže cítil som, že je to pre mňa príležitosť, aby som sa kultivoval, takže som si pomyslel, že na to zabudnem. Necítil som v sebe žiaden hnev.

Potom som pochopil, že v kultivácii sa človek musí stretnúť so všetkými druhmi výziev a musí im čeliť priamo a neobchádzať ich. Lenže v mysli som Majstrovi povedal, že táto úloha sa nedá dokončiť bez rozprávača. Čo som mal robiť. Odrazu mi niečo napadlo. Našiel som všetky rôzne nahrávky, ktoré tento praktizujúci nahovoril. Potom som skombinoval rôzne slová z rôznych nahrávok do jednej pre finále. Konečný výsledok nebol taký zlý. Ak to niekto nepočúval príliš pozorne, nedokázal by rozpoznať rozdiel. Takto som prešiel touto skúškou.

Ťažkosti pri prechode z výskumu k predaju pre Epoch Times

Krátko po skončení turné Shen Yunu v roku 2010 mi zatelefonoval manažér Epoch Times. Bez vysvetlenia mi povedal: „Pridáš sa k Epoch Times a budeš robiť predaj.“

V Číne som pracoval na vedeckom výskume. V Amerike som tiež pracoval na výskume spojenom s elektronickým inžinierstvom. Nikdy som nepracoval s predajom. Nikdy by som si nepomyslel, že niekedy budem pracovať v tejto oblasti. Šokovalo ma to a opýtal som sa ho: „Prečo ma žiadaš, aby som pracoval na predaji?“ Narážal som na to, že nemám schopnosti v tejto oblasti a mal by pohľadať niekoho iného. Manažér potom povedal: „Videl som, že sa ti veľmi darilo pri predaji vstupeniek na Shen Yun, takže nebudeš mať žiadne problémy pri predaji pre Epoch Times. Príď zajtra do práce.“ V jeho slovách pre mňa neostával žiaden priestor na porozmýšľanie. Vedel som, že neexistuje nič také ako náhoda, takže som s tým súhlasil.

Lenže keď som zložil, pocítil som v sebe konflikt. Chystal som sa pohľadať si bežnú prácu, v ktorej by výplata bola celkom slušná a tiež by to utíšilo nekonečné sťažnosti mojej manželky. Lenže neostal by mi žiaden voľný čas a skutočne som si želal zapojiť sa do viacerých vecí na potvrdzovanie Fa. Ak by som však skutočne pracoval na predaji, dokonca aj ak by to bolo niečo pre potvrdzovanie Fa, chýbala mi sebadôvera, pretože mi v tejto oblasti chýbali skúsenosti.

Majster povedal:

„Všetci učeníci Dafa majú v hlave myšlienku: „Vyrazíme do prvých línií, nech to bude akokoľvek ťažké alebo vyčerpávajúce, alebo aj keď to bude znamenať dlhé noci bez spánku – môžeme to spraviť a spravíme čokoľvek, čo treba.“ Ale keď príde na vedenie firmy, tak zaváhajú.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii metropolitnej oblasti New York 2009“, Vyučovanie Fa na konferenciách - IX. časť)

Ihneď som si prečítal túto časť vyššie uvedenej prednášky a čítal som si ju dookola zas a znova.

Majster povedal:

Nepovedali ste, že spravíte všetko, čo treba? (publikum sa smeje). Neprešli ste všetci tým, že ste najprv nevedeli, čo robiť, k tomu, že to viete? Takže prečo nedokážete spraviť dobre túto časť? Iba tým, že tú mediálnu spoločnosť budete viesť dobre, môže rásť jej sila a môže mať väčší želaný účinok. Koľko času práve teraz premrhávame tým, aby sa prišlo na to, ako ju udržať v chode a zháňajú sa peniaze, aby sa udržala – aké je to len ťažké! Ak do toho skutočne dáte svoje schopnosti a úsilie, potom si myslím, že ten výsledok bude výborný. Či je to zháňanie sponzorstva alebo získavanie reklamy, všetka tá práca v pozadí, aby sa získal kapitál pre mediálne spoločnosti, je to to isté, ako keď iní robia prácu, ktorú vidí spoločnosť – mocná cnosť je presne rovnaká.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii metropolitnej oblasti New York 2009“, Vyučovanie Fa na konferenciách - IX. časť)

Keď som si to prečítal, vyjasnilo sa mi. Práca v prvých líniách a zostávanie hore celú noc bez spánku sú veci, ktoré som vždy v projektoch robil, aby som pomáhal Majstrovi pri náprave Fa. Lenže teraz je potrebné nájsť sponzorov, hľadať reklamných klientov a pomáhať médiu zabezpečiť dostatočný finančný základ. Takže som sa mal stať tým praktizujúcim, ktorého Majster na to potrebuje. Hoci je to ťažké, mohlo by to byť ťažšie než to, čomu čelia praktizujúci v Číne, ktorí musia po celý čas riskovať svoje životy, keď objasňujú pravdu?

Keď som získal takéto pochopenie, nasledujúci deň som sa vybral do kancelárie Epoch Times. Spočiatku som nasledoval staršieho zamestnanca pri jeho predaji a učil som sa počas toho, ako som to robil.

Pri mojej technickej práci boli všetky elektronické zariadenia mŕtve objekty. Pokiaľ ich niekto neustále študuje a skúma a robí opakované pokusy, bez ohľadu na to, aké sú pokročilé, dokáže ich pochopiť. Avšak pri predaji to tak vôbec nie je. Pri predaji nastáva vzájomné pôsobenie so živým človekom. V jednej chvíli sú šťastní a inokedy zas ak poviete niečo zlé, nahnevajú sa. Ak chceme niekoho presvedčiť, aby investoval peniaze do reklamy, musíme analyzovať, čo druhá strana hovorí a čo si myslí. Potom musíme použiť rôzne druhy metód na presvedčenie druhej strany a požiadať ju, aby u nás robila svoju reklamu. Toto nebola ľahká úloha. Znamenalo to, že sa musím úplne zmeniť.

Kvôli svojim návykom z bývalej práce som bol zvyknutý bývať sám doma alebo sám robiť výskum a experimenty. Lenže teraz som musel chodiť von, jednať s rôznymi ľuďmi a predstavovať im naše noviny. Nebol som zvyknutý robiť to. Celé dni som trávil vysvetľovaním, prečo by mali dať reklamu do Epoch Times a myslel som si, že mi to ide dobre. Lenže druhá strana dokázala ihneď povedať, že som nováčikom a nič neviem. S netrpezlivosťou mi povedali, aby som pri tom nemárnil svoj čas a radšej robil niečo užitočnejšie a našiel si lepší spôsob, ako si zarobiť. Zažil som ťažkosti zmeny od inžiniera k predajcovi. Práca s predajom pre Epoch Times bola obzvlášť ťažká.

Počas niekoľkých mesiacov som navštívil všetkých automobilových predajcov, veľkých a malých, vo svojej oblasti. Vždy keď sa mi naskytla príležitosť, každému som objasnil pravdu. V jeden deň, sotva po jednom mesiaci, som podpísal trojmesačnú zmluvu pre čiernobielu reklamu na polovicu strany pre predajcu Honda. Neskôr som pozval ich obchodného manažéra na predstavenie Shen Yun.

Objasňovanie pravdy ako predajca pre Epoch Times

Pre praktizujúceho Dafa ma práca na predaji jednu veľkú výhodu, keďže môže použiť noviny ako príležitosť stretnúť sa s ľuďmi a objasniť im pravdu, a to hlavne Číňanom, ktorí majú o nás stále nepochopenia alebo dokonca negatívne pocity. Toto od nás vyžaduje, aby sme neustále zotrvávali v objasňovaní pravdy a zmenili tým ich mysle. V priebehu rokov som využíval prácu na predaji ako príležitosť objasňovať pravdu na hlbších úrovniach a pomohol som mnohým Číňanom zmeniť svoj postoj.

Raz som narazil na čínskeho predajcu v automobilovej predajni. Napriek tomu, že nemal pozitívny postoj k Čínskej komunistickej strane (ČKS), neuznával naše noviny. Keď som mu začal objasňovať fakty, stále mi protirečil, bez ohľadu na to, čo som povedal. Lenže po opakovaných pokusoch sa pomaly zmenil. Neskôr so mnou dokonca diskutoval o niektorých témach ohľadom skúmania života a jeho hlbšom význame. Opýtal sa ma na rôzne veci v súvislosti s nedávnymi udalosťami. Neskôr si poznačil a vytlačil princípy, ktoré som mu povedal, že sú esenciou tradičnej čínskej kultúry. Prilepil si ich na stenu vo svojej kancelárii.

V mojej miestnej oblasti bol tiež jeden bohatý Číňan. Naskytla sa mi šanca, aby som sa s ním stretol a zistil som, že k nám prechováva veľmi negatívne názory. Neprečítal si naše noviny a povedal mnoho vecí z propagandy ČKS. Avšak keď som sa s ním opakovane rozprával po dlhšiu dobu, jeho myšlienky prešli obrovskou zmenou. Neskôr mi povedal, že si v súčasnosti číta Epoch Times každý týždeň. Stal sa mojím dobrým priateľom.

V čínskej predajni pracoval tiež jeden Kórejčan. Zakaždým, keď som ho videl, využil som príležitosť objasniť mu pravdu. Neskôr mi povedal: „Vaše noviny sú iné než ostatné, ktorým ide len o peniaze. Odídu, len čo si zarobia. Nikdy som nestretol niekoho ako si ty, kto sa so mnou tak dlho rozpráva.“

Tiež existovala ďalšia predajňa, ktorá sa nachádzala dosť ďaleko od čínskeho susedstva. Generálny riaditeľ bol Kórejčan. Keď som mu objasnil pravdu, aj napriek tomu, že jeho predajňu nenavštevovalo mnoho Číňanov, aj tak u nás chcel mať reklamu. Povedal: „Chcem vás podporiť.“

Dôležitosť vytrvalosti

Kľúčom k práci na predaji je vytrvalosť. Človek musí vydržať aj počas ťažkých časov. V Atlante sa nachádzala najväčšia predajňa značky Honda. Skúsil som to tam mnohokrát. Lenže kvôli tomu, že tento podnik mal stanovené pravidlá, že neumiestňuje reklamu do novín, ale len do televízie a online, obchodný manažér, tiež Kórejčan, mi stále povedal: „Môžeš ma vyhľadať neskôr, keď budete mať televíznu stanicu.“ Lenže nikdy som sa nevzdal. Šiel som za ním vždy, keď sa mi naskytla príležitosť.

Raz som odrazu uvidel, že táto spoločnosť umiestnila reklamu do kórejských novín. Pomyslel som si, že je to moja šanca. Takže som sa za ním vybral. Bol povýšený na generálneho riaditeľa. Na stretnutí povedal: „Teraz vás nepotrebujem. No možno keď ma presvedčíte, zmením svoj názor.“ Takže som mu začal objasňovať pravdu.

Onedlho som sa s ním znova stretol. Telefonoval a zamával mi, aby som vošiel do jeho kancelárie a počkal tam naňho. Keď dotelefonoval, premýšľal som, ako by som s ním mohol začať rozhovor, keď poznamenal: „Páčite sa mi,“ a povedal, že práve predo mnou ho vyhľadali iné čínske noviny, lenže ich pracovníčke dal menej než 30 sekúnd predtým, než ju poslal preč. Povedal: „Tá osoba mi nebola sympatická, lenže vy sa mi páčite, lebo ste trpezlivý a zdvorilý. Už som sa rozhodol, že s vami chcem spolupracovať.“ Za menej než päť minút podpísal zmluvu na jeden rok pre reklamu na celej strane.

Rozvoj schopností pre objasňovanie pravdy

Videl som ohováračskú propagandu, ktorú čínsky komunistický režim šíril po celom svete po 20. júli 1999. Preto, rovnako ako mnohí ďalší praktizujúci, som sa rozhodol pripojiť sa k pravdu objasňujúcim online projektom. Prešiel som od toho, že som nevedel, ako sa rozprávať s ľuďmi online a kde začať, k tomu, že som dokázal ľahko odpovedať na mnohé otázky o vede, náboženstve a viere.

S postupom nápravy Fa máme noviny, televíznu stanicu, rôzne webstránky a telefónne platformy na objasňovanie pravdy, ktoré výrazne rozširujú svoj dosah pre praktizujúcich, aby mohli zachraňovať ľudí.

Shen Yun je samozrejme najväčším projektom pre záchranu ľudí. Raz som počas propagácie Shen Yunu na výstave stretol pár, Američana s Číňankou. Poznal som ich, pretože naše dcéry navštevovali rovnakú baletnú školu.

Tejto dáme som rozprával o Shen Yune. Po pár slovách ma však zastavila a povedala mi: „Mám rada všetky čínske veci. Lenže prečo vyhlasujete, že na celom svete ste jediní, kto šíri čínsku kultúru, že ste najtradičnejší a najopravdivejší?“ Mala nešťastný výraz tváre a potom odišla. Ostal som bez slova a len som si pomyslel, čo by som mal urobiť? Muselo tam byť niečo, čo som urobil nesprávne.

Onedlho som ju znova stretol. Naskytla sa mi príležitosť povedať jej: „Prepáčte, trocha som sa unáhlil a nevyjadril som sa správne. Chcel som povedať, že v súčasnosti mnoho Číňanov nechápe opravdivú tradíciu a skutočnú čínsku kultúru. Je to kvôli tomu, že po roku 1949, skutočná tradícia a kultúra boli ničené v jednej politickej kampani za druhou a to hlavne počas kultúrnej revolúcie. Napríklad, blížia sa Vianoce. Keďže žijete v USA už dlhší čas, musíte vedieť, prečo Američania oslavujú tento sviatok, ako aj Nový rok a Deň vďakyvzdania. Ako Číňanka, viete mi povedať, prečo Číňania oslavujú Nový rok?“

Ostala prekvapená a nič nepovedala. Využil som túto príležitosť, aby som jej objasnil pravdu: Povedal som jej, že predtým som to tiež nevedel. Až keď som prišiel do Ameriky, pochopil som opravdivú čínsku kultúru. Nie je to irónia osudu? Lenže nie je to naša chyba. Je to kvôli tomu, že od nášho mladého veku nás nikto nikdy neučil o základných čínskych zvykoch.

Počas histórie bola čínska civilizácia známa ako správna a slušná krajina. Mnohé susedné krajiny tiež z Číny prevzali podobné zvyky. Lenže súčasní Číňania s 5 000-ročnou históriou dokonca ani nepoznajú význam piatich základných cností Konfucia: láskavosť, spravodlivosť, etiketa, múdrosť a čestnosť. V dnešnej dobe sa Číňanom dokonca vyučuje, aby bojovali s nebesami, zemou a ľuďmi a v takomto konaní našli nesmiernu radosť. Dokonca ani nevieme, čo znamená Lunárny nový rok. Nie je to veľkou hanbou a tragédiou? Lenže Shen Yun dokáže šíriť slávu čínskej civilizácie po celom svete – nemal by byť pýchou a radosťou Číňanov?

Odvtedy, keď sa stretnem s Číňanmi, začnem sa s nimi rozprávať použitím tohto pohľadu. Pozoroval som ich reakcie a potom som ich zhodnotil a zhrnul som, ktoré časti som nevysvetlil dobre, na ktoré otázky som dobre neodpovedal alebo kde by som sa mohol zlepšiť. Neustále som si zlepšoval svoje schopnosti v objasňovaní pravdy. O každej otázke, na ktorú som nedokázal odpovedať, som pozorne premýšľal, našiel som odpoveď a uistil som sa, že už nebude žiadna druhá osoba, ktorej by som na to nedokázal odpovedať.

Čelenie kultivačným skúškam

Kultivoval som sa viac než 20 rokov. Stretol som sa s veľkými, ako aj malými trápeniami. Niektorými som prešiel dobre, zatiaľ čo niektorými nie. Raz keď som doma pracoval na jednom projekte, použil som toaletu a v rovnakom čase som premýšľal o projekte. Keď som sa postavil, uvidel som, že toaleta je plná krvi. Mnoho vrstiev toaletného papiera bolo premočeného krvou. Šokovalo ma to a pomyslel som si, čo to je? Deje sa niečo zlé s mojím telom? Moja druhá myšlienka potom bola, že zabudni na to, čo to je. Snažil som sa zo všetkých síl, aby som nesklamal Majstra. Budem ďalej robiť to, čo mám urobiť. Odvtedy sa mi nič také nikdy nestalo.

Po tejto príhode som o tom zdieľal s ostatnými praktizujúcimi. Myslel som si, že som skúškou prešiel celkom dobre. Prednedávnom som sa však rozhodol prehodnotiť svoju cestu, po ktorej som kráčal po všetky tieto roky a napadla mi táto príhoda. Bol som šokovaný, keď som si uvedomil, že ak použijem vyššie princípy, v skutočnosti som tou skúškou neprešiel dobre. Bola to až moja druhá myšlienka, ktorá bola spravodlivá a prvá myšlienka bola myšlienka bežného človeka.

Uvedomil som si, že pri mnohých udalostiach, ktoré sa odrazu vynorili, bola moja prvá myšlienka vždy o mne. Bola to druhá, tretia alebo dokonca ďalšia myšlienka, než som konečne dosiahol spravodlivú myšlienku. Rozhodol som sa stať sa odhodlaným, aby som sa v tomto pevne kultivoval a urobil som v tom prielom. Lenže ľahšie sa to povie, než urobí. Bolo to, akoby moje telo malo automatický mechanizmus. Vždy keď sa niečo prihodilo, prvá myšlienka bola o mne. Cítil som sa veľmi skľúčene.

Keď sa raz v našej oblasti skončilo predstavenie Shen Yunu, naplnil som auto s kuchynskými potrebami, aby som ich odviezol na ďalšiu zastávku predstavenia Shen Yun. Lenže keď som prešiel svojím autom Honda približne hodinu za mesto, zhorela jeho prevodovka. Zastavil som na okraji diaľnice.

Na ďalšej zastávke predstavenia sa nachádzali miestni praktizujúci, ktorí mali variť pre účinkujúcich v Shen Yune. Všetci záviseli od kuchynských potrieb, ktoré som im viezol. Moja prvá myšlienka bola, že bez ohľadu na čokoľvek, musím nájsť spôsob, ako prepraviť túto kuchynskú výbavu načas, inak to ovplyvní ďalšie predstavenie Shen Yunu. Čas bol veľmi tesný, lenže zachoval som si pokoj. V tej chvíli praktizujúca, ktorá bola v mojom aute, poznamenala: „Ach jaj, ako len môžem mať také nešťastie, že som v tvojom aute.“ Ostal som nepohnutý a vyčistil som si svoje myšlienky.

Zavolal som jednému praktizujúcemu, aby mi priviezol iné auto a zavolal som aj odťahovej službe, aby odtiahla moje auto. Všetko šlo dobre. Za menej než tri hodiny som bol znova na ceste na druhom aute. Keď som šoféroval celú noc k ďalšej zastávke a odovzdal som im kuchynskú výbavu, v srdci som cítil veľkú vďačnosť. Bolo to po prvýkrát, čo som od začiatku do konca tohto incidentu nepomyslel na seba – dokonca som nepomyslel ani na opravu svojho auta. Samozrejme, že to bolo stále ďaleko od môjho kultivačného cieľa, ktorý je mať 100 percentné spravodlivé myšlienky po celý čas. Lenže budem pevne pracovať na tomto cieli.

Praktizujúci majú pred sebou iba jednu cestu usilovnosti, po ktorej majú kráčať

V súčasnosti pracujem na plný úväzok pre projekt na objasňovanie pravdy. Okrem televíznych programov, predaja Epoch Times a zodpovednosti za časť produkcií propagačných videí Shen Yunu pre juhovýchodné USA a správ o Shen Yune, keď som doma, pomáham svojej manželke s varením.

Častokrát sa mi stane, že musím odovzdať prácu pre rôzne projekty v rovnaký čas. Niekedy sa mi nepodarí dokončiť ich načas a cítim tlak z veľkej pracovnej záťaže. Častokrát som si už pomyslel, že by bolo pekné, keby existoval ešte jeden ja na vykonávanie práce. Jediným riešením bolo ukrátiť sa od spánku. Málokedy sa dostanem do postele pred druhou ráno a často chodievam spať o štvrtej ráno. Jem len dvakrát do dňa a niekedy fungujem aj celý deň bez jedla. Počas najrušnejších časov som dokázal vynechať jedlo po dva celé dni a pil som len vodu. Počas Olympijských hier som strávil zhruba 120 hodín týždenne pri výrobe špeciálnych programov. Hoci táto práca bola ťažká, cítil som sa veľmi spokojne.

Záchrana hlavnej duše

Vieme, že v minulých vesmíroch, bohovia, ktorí si zvolili spasiť ľudí, sa to rozhodli urobiť, keď ešte ľudstvo nebolo také skazené. V každom prípade spasili len pomocnú dušu. Napriek mnohému úsiliu, spasili len pomocnú dušu, ktorá sa nachádzala mimo Troch ríš.

Náš Majster dnes zachraňuje ľudí a šíri Fa v čase vesmírnej histórie, keď je ľudstvo skazené až do krajnosti. Majster zachraňuje hlavnú dušu a privádza ľudí na pozície bohov a pánov vo vesmíre. Je to niečo, čo sa nikdy predtým v histórii nevidelo. Je to neslýchané a je to niečo, čo si bohovia ani nedokázali predstaviť. Všetci bohovia vo vesmíre kvôli tomuto Majstra ohromne obdivujú a rešpektujú. Nemali by sme si my, učeníci Dafa, ceniť túto vzácnu príležitosť?

Prečo musíme zachrániť ľudstvo? Pretože počas postupnej premeny vesmíru v priebehu biliónov a biliónov rokov, boli takí istí ako my – opustili svoje nádherné nebeské kráľovstvá na rozličných úrovniach, aby sprevádzali Majstra v ľudskom svete.

Lenže v tejto najkritickejšej chvíli v poslednom štádiu nápravy Fa, ak nemôžu byť spasení alebo získať Fa, všetky úsilia po tieto bilióny rokov vyjdú nazmar. Všetko staré vo vesmíre sa rozloží. Ako učeníci Dafa sme len jeden krok popredu. Napriek tomu, že sme získali Fa, ak nedokážeme naplniť svoje sľuby v poslednej chvíli, budeme práve takí ako oni – všetky úsilia vyjdú nazmar. Takže niet žiadnej inej cesty pre praktizujúcich Dafa, neexistuje žiadna iná cesta von. Je tu len pevná kultivácia a usilovnosť až do konca.

Na záver by som chcel ukončiť dnešný prejav pasážou z Majstrovho Fa:

Nemusíte teraz hovoriť, aký som skvelý, alebo aký je tento váš majster. Keď sa v budúcnosti obzriete, uvidíte, že všetko čo som vykonal, bolo na vytvorenie vecí pre vás.“ (Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003)

Ďakujem Vám Majster! Ďakujem vám všetkým!

 

(prednesené na Newyorskej Fa konferencii 2019)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/26/177784.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha