Fa konferencie v Číne

Čínska Fahui: Osvietenie sa ku hlbším významom učení Falun Dafa (2. časť)

27.11.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) (pokračovanie 1. časti)

Častica Dafa

Ako praktizujúci Falun Dafa, robíme všetci svoju časť, aby sme pomáhali Majstrovi na základe našich schopností. Keď sa začalo prenasledovanie, boli potrební praktizujúci, ktorí sú technicky zruční, a tak som začala v tejto oblasti pomáhať.

ČKS začala blokovať internet hneď po začatí prenasledovania. Vďaka Majstrovým usporiadaniam mi iná praktizujúca ukázala, ako používať email na prijímanie článkov z Minghui. Ja som to potom naučila miestnych praktizujúcich, ktorí vyrábali pravdu-objasňujúce materiály. Počas toho náročného obdobia boli pre nás emaily spoľahlivou metódou na komunikáciu s webstránkou Minghui.

Neskôr som sa naučila, ako použiť softvér na prekonanie online cenzúry a zdieľala som to aj s ostatnými praktizujúcimi. Niekedy je veľmi ťažké dostať sa na internet, a tak musíme využívať mnoho metód na prekonanie firewallov komunistickej strany, aby sme sa dostali ma webstránku Minghui. Darilo sa nám to tak robiť po mnoho rokov, takže miestni praktizujúci mali zabezpečený prístup k posledným prednáškam Majstra. Prostredníctvom Týždenníka Minghui sme zasa dokázali držať krok s postupom nápravy Fa a založiť si prístupový režim pre kontakt s Minghui.

Počítačová bezpečnosť je veľmi dôležitá. Skoršie systémy sa ťažko inštalovali, mnoho technických výrazov bolo v angličtine a bolo potrebné nainštalovať veľa driverov, takže iba zopár praktizujúcich vedelo, ako to spraviť. Ani ja som to nevedela.

Jeden praktizujúci povedal: „Mala by si sa to naučiť“. Pomyslela som si: „Prečo nie? Ak sa to nenaučím ja, kto iný?“ Opýtala som sa tohto praktizujúceho, či by ma to naučil a starostlivo som si celý proces zapísala. Keď som po prvý raz inštalovala počítač, nebolo to také jednoduché, ako sa mi predtým zdalo. Počítač toho praktizujúceho sa kvôli mne pokazil. Požičala som si notebook, na ktorom som to skúšala a strávila som celú noc opakovaným inštalovaním a odinštalovaním systému. Potom som však bola schopná pomôcť iným praktizujúcim s počítačmi a bezpečnosťou.

Komunikačné platformy nám poskytujú veľmi dobrú technickú podporu a všetko sa stáva jednoduchším. Zatiaľ čo som pomáhala ostatným nainštalovať ich vlastné systémy a udržiavať ich bezpečnosť, tiež som sa počas toho učila. Mnoho praktizujúcich je už starších, takže som sa to snažila čo najviac zjednodušiť na používanie a udržiavanie. Ak by sa vyskytli nejaké problémy, mohli by si s nimi sami poradiť. Vytvorila som tiež jednoduché inštrukcie.

Vždy keď komunikačná platforma poslala pripomienku o upgradovaní, pomohla som s tým. Pred pár rokmi som jednej staršej praktizujúcej pomáhala s inštaláciou Windows 7. Keď som sa dozvedela, že to treba spraviť, kontaktovala som ju. No počas procesu som zistila, že jej pamäť počítača je veľmi nízka, čo sťažovalo prenos dát. Každý krok inštalácie bol veľmi ťažký a dokonca ani úvodný krok sa nedal dokončiť.

Upokojila som sa a začala som hľadať svoje nedostatky. Uvedomila som si, že mám veľa pripútaností. Napríklad netrpezlivosť a túžbu predvádzať sa.

Cítila som, že keďže som nainštalovala operačný systém na toľkých počítačoch, dokážem si poradiť so všetkými problémami. Myslela som si, že som naozaj šikovná. Keď som tento názor identifikovala, povedala som: „Majster, mýlim sa. Zbavím sa svojho ega.“ Majster mi dal náznak, kde bol problém, a potom už mohla byť inštalácia dokončená.

Keď som sa vrátila domov, premýšľala som o problémoch, ktoré musí mať praktizujúca s pomalým počítačom. Dala som jej teda svoj druhý počítač – veľmi kvalitný model, ktorý som mala už niekoľko rokov. Bola veľmi šťastná.

Kultivačné príležitosti sú všade. S ďalšou praktizujúcou som pracovala na pravdu-objasňujúcom projekte. Keďže som mala málo skúseností, väčšinou som robila prieskum a učila som sa technickým zručnostiam, ktoré boli potrebné. S Majstrovou pomocou som sa ich poľahky naučila. No postupne sa vyplavovala moja túžba predvádzať sa. Keď na to praktizujúca poukázala, cítila som sa zahanbene. Počas tejto aktivity bol každý problém dobrou príležitosťou preskúmať sa. Zistila som, že mnohé moje pripútanosti sú spojené so sebectvom a s egom. Keď dokážem opustiť ego, prichádza múdrosť a moja efektivita stúpa.

Keď majú ostatní problémy a prídu ma požiadať o pomoc, vždy sa im snažím čo najlepšie pomôcť. Niekedy pracujem aj v noci. Keďže robím to, čo pre mňa usporiadal Majster, nepociťujem to ako ťažkosť. Niekedy praktizujúci povedia: „Bez ohľadu na to, o čo ťa požiadame, vždy súhlasíš. Nikdy nás nesklameš.“ Ja vravievam: „Je to moja zodpovednosť:“ Schopnosť, ktorú mi Majster dal, mi pomohla rozšíriť moje technické zručnosti. Budem robiť svoju úlohu vždy keď bude treba.

Uprostred prenasledovania sú moje myšlienky zamerané na záchranu ľudí

Prenasledovanie bolo práve na svojom vrchole, keď ma prijali do môjho momentálneho zamestnania. Povedala som svoju oddeleniu, že sa venujem Falun Gongu. Keďže potrebovali moje schopnosti, prijali ma aj napriek tomu. Premýšľala som, že môj obraz a správanie sú najlepšou cestou ako potvrdiť Fa. Nikdy som sa nebrala ako obeť prenasledovania. Vždy som sa usmievala, bola som otvorená a mala som širokú myseľ. Nikdy som nesúťažila kvôli osobnému zisku či povesti, takže ma môj vedúci a kolegovia chválili.

Keďže som podala žalobu na bývalého lídra ČKS, Jiang Zemina, za spustenie prenasledovania Falun Gongu, miestna polícia prišla do mojej práce a môj vedúci ma chcel potrestať. Cítila som zadúšajúci strach. Vedela som, že tento strach je pripútanosťou, no čo ho motivovalo? Uvedomila som si, že sa bojím zatknutia, toho, že moja rodina bude obťažovaná, že ma prepustia z práce, že sa na mňa budú kolegovia zvláštne dívať. Boli tam aj ďalšie pripútanosti, ako túžba po pohodlí a predvádzanie sa. Za týmito boli pripútanosti k sebectvu a k egu.

Majster povedal:

„Základom predtým bolo slúženie sebe, pričom všetko, čo vytvoril Dafa, nie je pripútané k vlastnému ja.“ (Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v Atlante 2003)

Majster chce, aby sme sa stali bytosťami nového vesmíru, niekým, kto žije úplne pre druhých. Musím sa tohto ega vzdať. Keď som pochopila tento Fa, moje myšlienky sa náhle stali jasnými a mohla som vysielať spravodlivé myšlienky, aby som toto sebectvo odstránila. Zabudla som na sebaochraňovanie. Namiesto toho som pocítila veľký súcit k ľuďom a želala som si zachrániť ich.

So želaním záchrany môjho šéfa oddelenia som napísala list, ktorý hovoril o tom, aký dobrý je Falun Dafa a tiež o faktoch ohľadom prenasledovania. Tiež som poukázala na to, že ľudia si musia vybrať medzi dobrom a zlom. List som zakončila slovami: „Ak oddelenie stále trvá na tom, že ma potrestá, môžem odísť – nie preto, že by som chcela, ale preto, lebo nechcem, aby spravili niečo také zlé. Váš súhlas s trestom by mohol byť v budúcnosti použitý ako dôkaz, že ste pomáhali prenasledovať nevinných ľudí.“ Manažér oddelenia sa rozhodol ma nepotrestať. Neskôr som sa dozvedela, že mesto chcelo použiť môj prípad, aby dostalo ocenenie z vyšších miest, no moja firma ma ochraňovala. Veľmi dobre som vedela, že ma chráni Majster.

Neskôr ku mne prišiel človek z Úradu 610 a chcel, aby sme mali „rozhovor za zatvorenými dverami“. Dozvedela som sa, že je to v skutočnosti stretnutie na vymývanie mozgu. Tentokrát som skutočne nemala strach. Najprv sa ma snažili zlákať trikom: „Pozrime sa, kto je schopnejší. Ak dokážete presvedčiť úradníka 610, ste naozaj pôsobivá.“ Keď som to počula, pomyslela som si: „Je to preto, že mám pripútanosť k súťaženiu s ostatnými? Náhle som si spomenula na slová z Majstrovho Fa:

„Ja som človek, ktorý nerád bojuje s inými, ani nemalo cenu s ním bojovať.“ (Piata Lekcia, Čuan Falun)

Premýšľala som, čo sa stalo. Kde sa mám v kultivácii zlepšiť? Majster mi dal náznak, aby som skutočne opustila ego, musím sa pozerať za život a smrť.

Majster povedal:

„Nebeské bytosti tiež prechádzajú cez cyklický proces, nie je to tak, že nikdy nezomrú.  Ale vedia, kedy zomrú a vedia, kedy sa narodia. Je to len tak, že si so sebou neprinesú svoje spomienky z minulosti.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2019)

Pochopila som, že všetky životy sa reinkarnujú, takže nie je prečo byť šťastný, ak sa niekto narodí a nie je prečo smútiť, keď niekto zomrie. Skutočné šťastie pochádza zo získania Fa a z kráčania po spravodlivej ceste.

Keď som dokázala opustiť pripútanosť k životu a smrti, všetko sa zmenilo.

Majster povedal:

„Čo sa týka praktizujúcich, kultivujete sa, aby ste sa stali nesebeckými bytosťami, ktoré žijú pre iných – bytosťami so spravodlivým Fa a spravodlivým osvietením.“ („Vyučovanie Fa vo Washingtone D.C. 2018“)

Cítila som, že ako učeníčka Dafa sa musím správať otvorene a spravodlivo. Musím zachrániť ľudí, ktorí sú do celej záležitosti zapojení. Miestni praktizujúci mi tiež pomáhali vysielaním spravodlivých myšlienok.

Majster mi pomohol rozpliesť uzol, ktorý bránil tajomníkovi spoločnosti v záchrane. Nebol schopný vidieť rozdiel medzi láskou k Číne a lojalitou k ČKS. V predošlých listoch som mu nehovorila o prenasledovaní do hĺbky, pretože som nechcela, aby mal akékoľvek negatívne pocity. No keďže záchrana niekoho znamená, že sa problém vyrieši od koreňa, vedela som, že musím skutočne situáciu vysvetliť. Napísala som mu veľmi dlhý list, kde som mu veľmi jasne objasnila fakty. Tiež som mu dala DVD so softvérom na prebúranie internetovej blokády, ako aj viacero videí s objasnením pravdy. Navyše som napísala list aj vedúcemu bezpečnosti vo firme. Vec s Úradom 610 už odvtedy nebola predložená. Vedela som, že Majster rozložil všetky negatívne elementy.

Postoj tajomníka oddelenia sa tiež zmenil. Bol pohnutý tým, že ako žena dokážem vydržať taký veľký tlak a nevzdať sa viery. Robila som svoju prácu dobre, správala som sa spravodlivo a so všetkým som sa snažila vysporiadať dobre.

Nedávno povedal: „Blíži sa 70. výročie ČKS. Polícia ťa pozvala na pohovor.“ Povedala som mu, že som veľmi zaneprázdnená a že by bolo dobre, ak by to pozvanie pre mňa odmietol. Ak budú naozaj nástojiť, porozprávam sa s nimi. V srdci som Majstrovi povedala: „Nebojím sa stretnutia s políciou. Ak je to niekto, s kým mám predurčený vzťah, nech príde. Ak nie, potom sa s ním nestretnem.“ Nakoniec ma tajomník ospravedlnil.

Myslela som si, že keďže polícia o mne vie, musíme mať predurčený vzťah, takže som im napísala list objasňujúci pravdu.

Váženie si praktizujúcich

V projektoch často spolupracujeme s rôznymi praktizujúcimi. Keď sa daná aktivita skončí, je takmer nemožné sa znova stretnúť. Skutočne si vážim čas, ktorý som strávila s každým praktizujúcim. Všetci sme prišli do tohto sveta zachrániť ľudí. Musíme jeden druhého povzbudzovať a spoločne sa v kultivácii zlepšovať.

Vyzeralo to, že mám s jednou praktizujúcou veľmi silné spojenie. Keď vysielala spravodlivé myšlienky, iný praktizujúci videl, že je vo veľmi nebezpečnej situácii. Išla som ju vyhľadať. Zistila som, že udržiava nevhodný vzťah. Zdieľala som s ňou kultivačné skúsenosti a myšlienky a ona sa snažila svoje správanie zlepšiť. 

Jej zdravie sa pred dvoma rokmi začalo zhoršovať. Zhoršil sa stav jej maternicových myómov. V tvári bola bledá a nemala energiu.

V jeden deň mi povedala o tom, čím prechádza. Až potom som pochopila, že jej situácia je skutočne vážna a že môže dokonca prísť o život. Cítila som jej bezmocnosť a to, že skutočne hľadá pomoc. Pokračovala som vo vysielaní spravodlivých myšlienok. Iní praktizujúci tiež pomáhali s vysielaním. Moje celé telo bolo bolestivé a studené. Vedela som, že sa odstraňujú zlé elementy.

Po návrate domov som dostala vysokú horúčku a všetko ma bolelo. Pokračovala som vo vysielaní spravodlivých myšlienok nasledujúce štyri dni. Odmietala som akceptovať usporiadania starých síl pre túto praktizujúcu.

Nikdy som nepremýšľala o nepohodlí, ktoré som pociťovala. Bolo to akoby sme ona a ja boli jedným telom a spoločne sme ničili zlo. Na piaty deň sa bolesť postupne zmenšila, no hlava ma bolela tak silno, akoby ju niekto otvoril. No nedala som sa ovplyvniť a pokračovala som vo vysielaní spravodlivých myšlienok dokonca aj v snoch.

Potom ma už telo nebolelo. Vedela som, že zlo bolo úplne zničené.

Povedala som o svojej skúsenosti v tejto bitke dobra a zla aj ďalším praktizujúcim.
Tej praktizujúcej som sa opýtala: „Majster pomohol zmeniť tvoju cestu. Stále chceš pokračovať v praktizovaní?“ Pevne odpovedala, že áno. Ako to povedala, postavila sa, aby šla na toaletu, kde vylúčila dva myómy.

V roku, ktorý potom nasledoval, sa stav tejto praktizujúcej zlepšoval a zhoršoval. Nebola vo svojej kultivácii príliš usilovná, a tak sa maternicové myómy objavili znova. Tentokrát boli väčšie. Nedávno sa mi znova ozvala. Znela akoby sa pripravovala na smrť. Vedela som, že každý musí kráčať svojou vlastnou kultivačnou cestou, no tiež som premýšľala, čo by som mohla spraviť. Cítila som sa troch stratene.

Majster mi dal náznak, že praktizujúci sú jedným telom. Keď bol publikovaný Majstrov pozdrav „Fa konferencii v Kanade“, prvá veta ma hlboko zasiahla: „Staré sily nikdy nezamýšľali, aby Dafa prežil zlo, ktoré ukovali ohňom a krvou.“ (Fa konferencii v Kanade) Tentokrát Majster nepoužil termín „Učeníci Dafa“. Použil „Dafa“.

Zrazu som pochopila, čo by som mala spraviť. Všetci sme životmi, ktoré vybral náš Majster. Každý praktizujúci Dafa je jedinečný a nepostrádateľný. Cesta, ktorú každý učeník Dafa prešiel a všetko, čo pochopil z Fa, je súčasťou Dafa. Všetci sme jedným telom. Staré sily prenasledujú praktizujúcich tým, že ich od seba navzájom vzďaľujú. Potom ich prenasledujú oddelene.

Ihneď som išla vyhľadať túto praktizujúcu. Skôr než som stihla niečo povedať, ona zdieľala, ako cíti, že ju nejaká sila vytláča z celkového tela praktizujúcich a že cíti stále väčšiu váhavosť s kýmkoľvek sa stretnúť. Vedela som, že negatívne faktory sa ju snažia izolovať a zabiť.

Začala som u nej doma vysielať spravodlivé myšlienky každú hodinu a takto som to robila tri dni. Staré sily pre ňu pripravili, že sa zapletie do nevhodného vzťahu, aby to použili ako ospravedlnenie svojho prenasledovania. Úplne sme odmietli všetko, čo sa s touto vecou spájalo. O tri dni neskôr sa už cítila uvoľnene. Chcela čítať prednášky a robiť cvičenia.

Zamotanie sa do emócií

Ďalšia praktizujúca sa išla starať o svoje vnúčatá, no vrátila sa po veľkej hádke so svojou dcérou. Jej kultivačný stav nebol dobrý. Keď som ju videla, mala ťažkosti chodiť. Chápala som trápenie, ktorým prechádzala: Bola stratená v emóciách, no mala túžbu usilovne sa kultivovať. Zdieľali sme spolu kultivačné pochopenia a pomáhala som jej znovu nadobudnúť sebadôveru v praktizovaní. Tiež som vysielala spravodlivé myšlienky na odstránenie usporiadania starých síl, ktoré narúšali jej schopnosť kultivovať sa.

Navrhla som jej, aby si čítala články na webstránke Minghui. Pomohla som jej kúpiť si počítač, nainštalovať systém a naučila som ju, ako s ním pracovať. Počas tohto procesu ma bolela chrbtica, akoby ju niekto rozsekol sekerou. Bolo to také bolestivé, že som sa nemohla otočiť ani v spánku. Dokonca aj zodvihnutie mojej ruky pri vysielaní spravodlivých myšlienok ma stálo dosť námahy. Vedela som veľmi dobre, že staré sily nechcú, aby sa táto praktizujúca zlepšila, takže som pokračovala vo vysielaní spravodlivých myšlienok na odstránenie negatívnych vecí, ktoré ju ovládali.

Nedávno začala byť veľmi usilovná. Študuje teraz Fa, vysiela spravodlivé myšlienky a každý deň objasňuje pravdu. Minulý mesiac sa vrátila jej dcéra s dieťaťom. Bez ohľadu na to, aká bola situácia ťažká, dokázala si udržať svoj kultivačný stav a nedostala sa do konfliktu. Povedala: „Veľa rokov som nevedela, ako sa pozerať dovnútra. Obviňovala som všetkých za všetko. Teraz to už viem. Viem, že všetko je to kvôli mojim vlastným problémom. Keď rozpoznám svoje pripútanosti, ihneď ich odstraňujem.“ Som za ňu šťastná z hĺbky svojho srdca.

V našej skupine štúdia Fa je mnoho starších praktizujúcich. Robia pevne tri veci a majú veľa pozoruhodných skúseností. Povzbudila som ich, aby ich spísali a poslali webstránke Minghui. Tiež som ich povzbudila, aby sa zúčastnili Čínskej Fahui na Minghui.

Keď som si prečítala ich skúsenosti, poslala som ich webstránke Minghui. Niekedy mi zabralo aj niekoľko dní, kým som opravila jeden článok, no bola som šťastná, že môžem pomôcť. Cítila som, že aj krátke príbehy sú výsledkom kultivácie praktizujúcich a sú vzácne. Niektoré z týchto článkov boli publikované rýchlo, čo praktizujúcich povzbudilo.

Každý krok, ktorý som spravila počas dvadsiatich rokov svojej kultivácie, je vzácny. Každý krok bol výsledkom Majstrovho nekonečného súcitu.

Majster povedal:

„Ve skutečnosti si vás vážím víc než vy sami, protože existujete společně s Mistrem. Vy jste ti nejúžasnější bohové budoucnosti, příkladné vzory nového vesmíru a nadějí lidstva pro budoucnost.“ („Vyučování Fa na Fa konferenci v Austrálii“)

Keď sa skutočne kultivujeme, môžeme porozumieť len malému výseku z nekonečného obsahu Fa. Nie je cesta ako splatiť Majstrovi to, čo všetko pre nás urobil. Môžem len stráviť čas záchranou vnímajúcich bytostí.

Toto sú moje kultivačné skúsenosti. Prosím opravte čokoľvek nesprávne v mojom pochopení.

 

Ďakujem Vám Majster! Ďakujem spolupraktizujúci!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/10/180670.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha