Názory
utorok, 19. január 2021

Nech sú okolnosti akékoľvek, to, čo chceme spraviť, je zachrániť ľudí

8.1.21 | Od praktizujúceho Falun Dafa z USA

(Minghui.org) Po amerických voľbách 3. novembra, hoci som si pripomínal, že som praktizujúci, môj duševný stav sa stále menil podľa rôznych okolností volieb.

Po nejakej dobe, hlavne po opakovanom štúdiu Majstrovho posledného jingwenu „Fa konferencii na Taiwane“, som pocítil, že mám racionálnejšie a jasnejšie pochopenie a že dokážem lepšie ovládať svoje myslenie.

To, ako sa vyvinie svetová politika, je v rukách nebies. My kráčame po božskej ceste. Našou misiou je zachraňovať ľudí. V bitke medzi spravodlivým a zlým by sme mali racionálne šíriť pravdu a pomáhať vnímajúcim bytostiam lepšie si zvoliť svoje pozície. 

V žiadnej chvíli a pod žiadnou výhovorkou by sme nemali dovoliť, aby naše myšlienky a činy boli totožné či spájané s myšlienkami a činmi nejakej skupiny ľudí v nejakej politickej strane. Sme učeníci Dafa. Nemali by sme sa zamotať v politike bežných ľudí, či považovať samých seba za bežných ľudí. Musíme kráčať po ceste spravodlivo.

Včera som si prečítal článok „Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV“ a cítil som, že Majstrovo učenie z roku 2009 ohľadom rozpadu Čínskej komunistickej strany (ČKS) poskytuje vedenie rovnako aj pre praktizujúcich dnes ohľadom volieb v USA.

Majster povedal:

„Nepovažujte rozpad skazenej ČKS za svoj cieľ. ČKS je ničím a nikdy som ju nepovažoval za príčinu na obavy.“

„To je všetko, čím je, takže jej nedávajte príliš veľkú váhu a nedovoľte, aby sa váš cieľ krútil okolo nej. Nie je toho hodná. To, čo robíte, je pre záchranu vnímajúcich bytostí.“

„Bola vybratá preto, že je taká zlá, a bola vytvorená presne takto. Keby učeníci Dafa naozaj zamerali to, čo robia, len na túto entitu samotnú, rozpadla by sa a potom by faktory starých síl použili niečo iné, aby spôsobovali ťažkosti. Skazená ČKS existuje len pre tento jeden cieľ a či sa ňou zaoberáte alebo nie, rozpadne sa. Keď učeníci Dafa dokončia veci, ktoré majú spraviť, rozpadne sa, určite sa rozpadne. Ale medzičasom, kým dobro a zlo do seba narážajú, rozhodnutie každého života o tom, kde stojí, ktorú cestu si vyberie a správanie sa vnímajúcich bytostí rozhodne o tom, kam budú smerovať v budúcnosti. Takto to celé funguje.“

„Môžete odhaliť skazenú ČKS vo svojich mediálnych aktivitách, ale malo by to byť spravené s cieľom očistenia vecí pre vnímajúce bytosti, aby mohli byť spasené.“

(Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV)

Nie je situácia vo voľbách v USA dnes veľmi podobná? Bez ohľadu na boj medzi dvoma stranami a kandidátmi, je to v skutočnosti skúška pre každého človeka na svete a príležitosť pre každú vnímajúcu bytosť umiestniť sa, keď má pred sebou dobro a zlo.

V čase keď bolo prenasledovanie učeníkov Dafa najhoršie, Majster nám povedal, aby sme nebrali rozpad zlej strany ako náš cieľ, a aby sme nebrali ČKS vážne, ale aby sme sa zamerali na záchranu ľudí. Zlá ČKS bola časťou usporiadaní histórie, nebol teda aj chaos, ktorý sa ukazuje vo voľbách v USA dnes, zámerne naplánovaný?

Mnohí ľudia sa obávajú, že ak nebude zvolený určitý človek, demokracia a sloboda v USA prestane existovať a svet sa dostane pod kontrolu ČKS. V skutočnosti je všetko riadené bohmi. Môžeme uznať ľuďom tieto obavy a pomôcť im tak odlíšiť dobro od zla, no ako praktizujúci musíme mať jasno vtom, že všetko je usporiadané Stvoriteľom. Nech sa veci zdajú akokoľvek chaotické, vo všetkom je poriadok a my by sme nemali nášmu uvažovaniu a emóciám dovoliť, aby kolísali podľa bežných ľudí.

Z inej perspektívy, z Fa vieme, že Fa náprava sa blíži ku koncu. Keď sa náprava Fa skončí, Fa napraví ľudský svet. Je to Majster, kto vytvorí všetko nové pre budúcich ľudí, vrátane politických systémov. Systém, ktorý dnes ľudia obdivujú, nie je nevyhnutne voľbou pre budúcnosť.

Ako učeníci Dafa, to, čo by sme mali robiť, je objasňovať pravdu, pomáhať ľuďom rozlíšiť dobro od zla a lepšie sa umiestniť. Naše objasňovanie pravdy o prenasledovaní za posledných 21 rokov nebolo kvôli tomu, aby sme získali náklonnosť ľudí, ale aby sme ich zachránili. Podobne, keď presviedčame ľudí, aby vystúpili z ČKS, nezapletáme sa do politiky, ale zachraňujeme ľudí.

Podobne, keď dnes používame voľby v USA ako príležitosť na objasnenie faktov, nemali by sme sa zapletať do bojov medzi politickými stranami, ale je to stále kvôli tomu istému cieľu – zachrániť ľudí. Nech sú okolnosti akékoľvek, to, čo chceme spraviť, je zachrániť ľudí.

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/30/189167.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha