Názory
utorok, 19. január 2021

Ohliadnutie za rokom 2020: 10 najdôležitejších správ

12.1.21 | Od korešpondenta Minghui

(Minghui.org) Uplynulý rok 2020 bol turbulentným rokom plným významných udalostí. Náhly príchod pandémie koronavírusu zastihol svet nepripravený. Za niekoľko mesiacov si vírus vyžiadal tisíce životov v takmer 200 krajinách po celom svete. Hoci po úvodnej vlne sa počty nakazených a úmrtí na chvíľu ustálili, od 4. novembra tieto čísla začali opäť rýchlo stúpať.

Stránka Minghui ako vždy poskytovala okno do sveta Falun Dafa (tiež známeho ako Falun Gong), meditačnej praxe založenej na princípoch pravdivosti-súcitu-znášanlivosti. Falun Dafa je so svojimi priližne 100 miliónmi praktizujúcimi najväčšou prenasledovanou skupinou v Číne. Minghui, ktorá v prvom rade slúži ako platforma pre praktizujúcich na vymieňanie si skúseností a pochopení ohľadom zlepšovania svojho morálneho charakteru, tiež poskytuje aktuálne informácie o prenasledovaní v Číne a o snahách praktizujúcich po celom svete odporovať tejto ukrutnosti.

Nasleduje prehľad najdôležitejších správ z Minghui za rok 2020.

1. Nové články Majstra Li

Pán Li Chung-č’, zakladateľ Falun Dafa, tento rok na stránke Minghui zverejnil štyri články: „Zostaňte racionálni“, „Ďalšia výstraha paličkou“, „Prezidentské voľby“ a „Fa konferencii na Taiwane“. Ako zvyčajne, tieto články mali oveľa vyššiu čítanosť ako ostatné články na Minghui.

2. Články od vydavateľov

V roku 2020 bolo publikovaných niekoľko článkov od vydavateľov. Napríklad v článkoch „Ohľadom falošného jingwenu“ a „Musíme rozumieť našim princípom a základným veciam a mať v nich jasno“ pripomenuli praktizujúcim určité aspekty kultivačnej praxe.

Články „Oznam: Výzva pre zasielanie príspevkov na pripomenutie si Svetového dňa Falun Dafa 2020“ a „Výzva pre zasielanie článkov zdieľania skúseností na 17. čínsku Fahui na stránkach Minghui“ pritiahli veľkú pozornosť čitateľov. Napriek pokračujúcej blokáde internetu Čínskou komunistickou stranou (ČKS) prišlo ako odpoveď na tieto dve výzvy vyše 10 000 článkov, čo ďaleko prevýšilo počty článkov z minulých rokov.

Medzi článkami vydavateľov sa objavila aj recenzia na súhrnnú správu „20 rokov prenasledovania Falun Gongu v Číne“ z roku 2019 a oznam ohľadom novej knihy od vydavateľstva Minghui s názvom Pandémia ČKS: Ako pochopenie podvodov Čínskej komunistickej strany dáva cestu k nádeji.

2019 11 20 sample pages2 1 page 01 eRQeTnf
Titulná strana súhrnnej správy Minghui 20 rokov prenasledovania Falun Gongu v Číne

 

3. Pozdravy k sviatkom

Od začiatku prenasledovania v roku 1999 stránka Minghui každoročne dostáva veľké počty pozdravov z Číny aj zo zvyšku sveta. Jednotliví praktizujúci alebo skupiny praktizujúcich vo svojich pozdravoch vyjadrujú Majstrovi Li hlbokú vďaku za zlepšenie zdravia, pozdvihnutie mysle a srdca a prinavrátenie nádeje.

2020 1 24 new year greeting card collection3 14 aBPW4KN
Novoročné pozdravy od praktizujúcich z mesta Heze v provincii Shandong, ktorí sú uväznení pre svoju vieru

 

Za uplynulých 12 mesiacov bolo k novému roku 2020 prijatých a zverejnených asi 16 000 pozdravov; k čínskemu novému roku asi 20 000 pozdravov; asi 15 000 pozdravov prišlo k Svetovému dňu Falun Dafa a 16 000 k festivalu stredu jesene. Celkovo to činí asi 67 000 pozdravov.

4. Vybrané témy

Mnoho návštevníkov stránky si v sekcii Vybrané témy prečítalo základné fakty o Falun Dafa a prenasledovaní. Najnavštevovanejšími témami boli „Zinscenované sebaupálenie“ a „Pokojný apel 25. apríla“, ktoré na čínskej verzii Minghui dosiahli 410 000 a 170 000 pozretí.

5. Oslava Svetového dňa Falun Dafa

 

2020 5 9 taipei 513 01 mbubyKZ
Praktizujúci oslavujú Svetový deň Falun Dafa na Námestí slobody v meste Taipei, 9. máj 2020

 

13. máj, výročie prvého predstavenia Falun Dafa verejnosti z roku 1992, je oslavovaný praktizujúcimi z celého sveta. K Svetovému dňu Falun Dafa 2020 prišlo stránke Minghui asi 4 000 článkov. Najčítanejšími spomedzi nich boli „Falun Dafa zmenil problematického mladíka na dobrého muža“ a „Pripomenutie mojej cesty vo Falun Dafa“.

Ďalšími článkami s vysokou čítanosťou boli dojímavé príbehy „Vytrvalo kráčať cestou potvrdzovania Fa“ a „Pevné nasledovanie Majstra a šírenie Fa v odľahlých horských dedinách“ napísané s veľkou skromnosťou pri príležitosti čínskej konferencie Fahui.

6. Pravidelné publikácie Minghui

S cieľom pomôcť čitateľom, najmä tým v pevninskej Číne, ktorí nemajú slobodný prístup k stránke Minghui.org, vydáva Minghui aj rôzne pravidelné publikácie. Napríklad od roku 2002 každý štvrtok vychádza pre praktizujúcich v Číne týždenník Minghui, ktorý si môžu stiahnuť, vytlačiť a doručiť tým, ktorí nemajú prístup k Minghui. Niekedy tiež vychádzajú rôzne publikácie zamerané na istú oblasť, vekovú skupinu alebo určitú tému.

V roku 2020 vyšli napríklad špeciálne vydania zamerané na pandémiu. Špeciálne vydanie časopisu Minghui International ohľadom koronavírusu bolo preložené aj do angličtiny pre väčší prístup k pohľadu praktizujúcich na túto dôležitú tému.

MHI 2020v9 1 YzIv0Sk
Špeciálne vydanie časopisu Minghui International zamerané na pandémiu koronavírusu

 

7. Prípady prenasledovania

Od začiatku prenasledovania v roku 1999 Minghui poskytuje svedectvá z prvej ruky o útlaku v Číne, a tak odhaľuje zverstvá ČKS voči nevinným a mierumilovným praktizujúcim Dafa. Iba v roku 2020 bolo v prenasledovaní zabitých minimálne 83 praktizujúcich, pričom tisíce bolo zatknutých a ešte viac ich bolo obťažovaných. Tieto počty zahŕňajú iba dostatočne dobre zdokumentované prípady. Kvôli masívnej cenzúre informácií zo strany ČKS sú skutočné počty pravdepodobne omnoho vyššie.

 

2020 7 15 mh persecution death 1 8zHJVtR gwZTaqg
V roku 2020 prišlo o život 83 praktizujúcich. Kvôli informačnej blokáde zo strany ČKS sú dostupné len niektoré z ich fotografií.

 

Na čínskej verzii stránky Minghui vyšli súhrnné príbehy 100 rodín, opisujúce ich utrpenie počas dlhodobých a nezákonných ukrutností, ktorým boli podrobené. Tieto príbehy vyvolali vážne obavy aj kvôli tomu, ako tieto tragédie zasiahli obyčajných občanov. Jedným príkladom je pani Liu Weishan, bývalá vzorná učiteľka z mesta Xiangfan z provincie Hubei.

Keďže v dôsledku prenasledovania trpela mentálnou poruchou a stala sa paralyzovanou, v auguste 2011 – kým bola ešte nažive – ju úrady poslali do krematória. Pracovníci krematória to našťastie zastavili. Dokonca aj keď bola vo vegetatívnom stave, úrady jej zakázali návštevy a odmietli jej ponúknuť liečbu. Po rokoch vo vegetatívnom stave zomrela pani Liu 28. októbra 2019.

8. Zdieľania skúseností

Mnohí praktizujúci začali praktizovať Falun Dafa kvôli jeho vynikajúcim účinkom na zdravie. Tohto roku sa mnoho článkov venovalo tejto téme. Séria „Medicínske zázraky, ktoré priniesol Falun Dafa“ opisovala vyliečenia z dlhodobých chorôb, zocelenia rozbitých rodín ako aj príbehy odhodlania navzdory tvrdému prenasledovaniu.

Články o účinkoch Dafa zahŕňali aj aktuálne témy. Články ako „Od strachu k viere: Vyliečenie muža z príznakov koronavírusu“ poskytli iný uhol pohľadu na pandémiu a na to, ako sa ochrániť, pričom úvahy ako „Voľby“ na zvolenie si vlastnej budúcnosti ponúkli pohľad na historický a morálny dopad istých výziev, ktorým čelí dnešná spoločnosť.

9. Názory a pohľady

Na rozdiel od minulých rokov vyšlo v roku 2020 aj mnoho článkov s názormi. Praktizujúci na základe vlastných skúseností a pozorovaní vysvetlili, ako ČKS zintenzívňuje utláčanie vnútri Číny a dezinformačné taktiky v zahraničí a ohrozuje slobodný svet.

Články ako „Rastúci vplyv čínskej komunistickej strany a prudký nárast prípadov koronavírusu v New Yorku a USA“ vysvetlili, ako komunistická ideológia zasahuje do Západu prostredníctvom kanálov ako ekonómia, média, vzdelanie a medzinárodné organizácie. „Tieň komunizmu v pozadí amerických volieb“ a „Nebezpečenstvo jedného hlasu v médiách hlavného prúdu“ tiež poukázali na to, ako hrozba komunizmu prenikla do politiky a médií na Západe a priamo ohrozuje právny systém na celom svete.

10. Rádio Minghui a iné média

V roku 2005 bolo spustené rádio Minghui v čínskom jazyku a od roku 2013 sú vysielané aj podcasty v angličtine, ktoré pokrývajú zdieľania a pochopenia praktizujúcich, novinky a udalosti a príbehov o tradičnej čínskej kultúre. Podcast „Majster na mňa dohliada: Príbeh dcéry praktizujúceho“ patrí medzi najsťahovanejšie.

Minghui Radio cover art FDFG 400px iRgYsBm
Podcast rádia Minghui

 

Okrem toho dva filmy z produkcie New Realms Studio, Coming for You a jeho pokračovanie Večných 50 minút, znázorňujú ako si praktizujúci z rôznych úrovní a sfér spoločnosti pokojne a vytrvalo udržiavajú svoju vieru počas brutálneho prenasledovania toho najtyranskejšieho režimu v modernom svete.

Na prelome roku 2020 a nového roku plného neznámych výziev vám ponúkame aj trocha hudby „Hudba: Dve frázy pomáhajú ľuďom prekonať ťažké časy“. Dúfame, že táto melódia vám prinesie pocit pokoja a bezpečia. Zároveň je to pripomienka, že bez ohľadu na to, kde ste a akým výzvam čelíte, Minghui je stále tu pripravená vypočuť vás a poskytnúť vám nádej založenú na záväzku inšpirovanom slovami, ktoré si ceníme najviac: pravdivosť, súcit a znášanlivosť.

Úprimne želáme vám a vašej rodine zdravý, šťastný a úspešný nový rok!

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/30/189169.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha